Wat is Bauhaus?
Het Bauhaus is een van de belangrijkste ontwerpscholen van de 20ste eeuw.
Het was een hogeschool voor beeldende kunst, die verschillende opleidingen gaf. De hogeschool was een samenstelling tussen een academie voor beeldende kunst en een school voor kunst en ambacht.
Ze zorgden ervoor dat kunstenaars opgenomen werden in de maatschappij.
Het ontstaan van het Bauhaus:
Het Bauhaus is ontstaan door een groep Duitse kunstenaars die naar een nieuwe kunstvorm streefde. Zij wilden dat alle vormen van kunst in de architectuur ondergebracht moest worden. Het ging niet alleen om de architectuur maar ook om schilderkunst, beeldhouwkunst en industriële vormgeving. Eén van die mensen was Walter Gropius.
In 1919 werd in Weimar een academie opgericht voor architectuur en vormgeving door Walter Gropius. Het heette: “Das Staatliche Bauhaus Weimar”.

Gropius vond dat kunstenaars en architecten de praktijk maar ook de theorie van het vak moesten beheersen. Ook was hij een voorstander van teamwork bij het bouwen en maken van meubels, potten en bij alle andere kunstvormen die met architectuur te maken hebben. En ook wou hij de traditionele scheiding tussen kunstenaars en vakarbeiders ongedaan maken.
Het doel:
Het doel van Het Bauhaus was de creatieve inspanning van de diverse kunstdisciplines te bundelen, zodat uiteindelijk een nieuwe Architectuur zou ontstaan. In deze nieuwe bouwkunst zouden er geen grensen bestaan tussen structuur en decoratie. Ook moesten de ontworpen gebruiksvoorwerpen in de industrie gemaakt kunnen worden.
Verhuizing van het Bauhaus:
In 1925 verhuisde het Bauhaus naar Dessau, waar Gropius het nieuwe schoolgebouw ontwierp met veel nieuwe technische vormen.
Het heette: “Das Bauhaus”. In het nieuwe Bauhaus werden allerlei kunstleerlingen onderwezen: voor architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en industriële vormgeving, dans en beweging, decor en kostuumontwerpen, typografie, fotografie en reclameontwerpen. Maar ook werden er nieuwe technieken en materialen gebruikt. Omdat het anders niet door machines kon worden geproduceerd.
De 3 Belangrijke ideologieën van het Bauhaus:

1. Alle kunstvormen uit hun relatieve isolement te halen en de krachten van de individuele kunstenaars en ambachtslieden te bundelen.
2. Alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals bijv. theepotten, lampen en meubilair onderhevig te maken aan een bepaalde vormgeving en dus eigenlijk te 'verheffen' tot kunst. 3. De ontwerpen van kunstenaars te verkopen aan de industrie.
Deze drie ideologieën van 'Het Bauhaus' lijken voor ons nu heel vanzelfsprekend maar zijn wel degelijk de basis geweest voor hetgeen we nu kennen als industriële vormgeving.
De belangrijkste architecten van Het Bauhaus:
Dat waren Walter Gropius en Theo Van Doesburg. Van Doesburg bracht de stijl van het Bauhaus onder internationale bekendheid. Gropius zorgde voor de samensmelting tussen kunst en ambacht. En hij was verantwoordelijk voor het Bauhaus.
Gropius verlaat het Bauhaus:
Gropius verliet het Bauhaus in 1928 om zich op zijn eigen werk te concentreren en werd opgevolgd door Hannes Meyer. Hij probeerde zo goedkoop mogelijk te produceren, zoals multiplexmeubelen, die iedereen kon betalen.
Onder leiding Meyer maakte het Bauhaus een economische bloei door, maar door de groeiende politieke druk moest hij al na twee jaar ontslag nemen.
Ludwig Mies van der Rohe, een technicus op het gebied van staal en glas, nam het over. Hij probeerde de politiek buiten het Bauhaus te houden, maar het Bauhaus werd in 1932 door de overheid gesloten en de gebouwen werden leeggeroofd door de nazi’s.
Een laatste poging om het Bauhaus te laten herleven in een leegstaande fabriek in Berlijn eindigde meteen toen de politie het gebouw binnenviel. Het Bauhaus was voorgoed gesloten.
Leraren en leerlingen gingen na 1933 door met hun ideeën in de westerse wereld en vooral in Amerika in praktijk te brengen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.