Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Waterzuivering

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1689 woorden
  • 24 mei 2001
  • 240 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
240 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Waterzuivering

Kwaliteit van het drinkwater

Onze drinkwater voorziening is kwetsbaar. De bronnen van drinkwater (grond- en oppervlaktewater) raken steeds vaker vervuilt. Door de overbemesting van het nitraatgehalte in het grond water aangetroffen. En er worden bijvoorbeeld steeds vaker bestrijdingsmiddelen gevonden in grond- en oppervlaktewater. De kwaliteit van het drinkwater is in Nederland goed. De waterleidingswet en het waterleidingbesluit vormen een goed uitgangspunt om de kwaliteit te handhaven. Ondanks de verontreiniging van het grondwater door nitraten en bestrijdingsmiddelen en ondanks de verontreiniging van het oppervlaktewater met fosfaten, keukenzout, organische verbindingen en zware metalen. Is het goed mogelijk om met de moderne zuivering technieken betrouwbaar drinkwater te maken. Toch is het niet de bedoeling dat waterleidingsbedrijven steeds meer moeten terugrijpen op geavanceerde zuiveringsapparatuur. De kosten van deze duren investeringen moeten namelijk doorberekend worden naar de consument. Daar naast rekent het toepassen van deze technieken een belasting voor het milieu. Zo moeten er chemicaliën en energie worden gebruikt en ontstaat een grotere hoeveelheid afvalstoffen. Daarom staan waterleidingsbedrijven al jaren op de bres voor de bescherming van de drinkwaterbronnen. Een schoon milieu op deze wijze met eenvoudige technieken betrouwbaar drinkwater te kunnen maken is voor de waterleidingsbedrijven het uitgangspunt.

Zuivering van grondwater

Grondwater wordt eerst gezuiverd voordat het geschikt is als drinkwater. Deze zuivering is meestal betrekkelijk eenvoudig omdat het grondwater al van een zeer goede kwaliteit is. Door het water te versproeien of te verleiden in een tapvormige watervallen, (cascades genaamd), wordt er zuurstof aan het water toegevoegd. Dit heet beluchten. Er ontstaat dan een vlokvormige neerslag die door grind -koolstof- of zandfilters er uit worden gefilterd. Hierna wordt het water voor verdere behandeling over de zandfilters geleid.

Zuivering van oppervlaktewater

Oppervlakte water en water van de grote rivieren bevat aan merkelijk meer verontreinigde stoffen dan onder de grond door onder meer lozingen van chemisch afval en gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Om van oppervlakte water hygiënisch betrouwbaar drinkwater te maken, is een uitgebreide de zuivering nodig. Dat kan op twee manieren. Bij de methode water zuivering door duininfiltratie wordt het rivierwater na een eerste voor zuivering bij het waterleidingsbedrijf via een stelsel leidingen naar de duinen gepompt. De duinen werken als een gigantische filter waardoor het water aanzienlijk in kwaliteit verbetert. Na ongeveer 2 maanden wordt het gefiltreerde water weer opgepompt en ondergaat het nog een uitgebreide, definitieve zuivering. Bij de methode waterzuivering door spaarbekkens ondergaat het rivierwater een voorbezinking in spaarbekkens. Na een verblijf tijd van een half jaar wordt het water voor een uitgebreide zuivering naar het waterleiding bedrijf gepompt. Zowel in de duinen als in de spaarbekkens vindt door verblijf tijd spreiding een belangrijke afvlakking plaats van kwaliteitsverschillen.

Wat kun je doen om water te besparen?

-Er zijn stortbakken te koop waarbij je de hoeveelheid water die doorspoelt naar behoeften te regelen is zogenaamde spaarknop. Een kleine spoeling voor een kleine boodschap en een grote spoeling voor een groten behoeften. U kunt hiermee vijftig procent van de hoeveelheid water besparen. Ook stortbakken met een reservoir 6 liter in de plaats van 9 leveren aanzienlijk veel besparing op. -Neem een douche in de plaats van een bad en douche wat korter. Als alle Nederlanders het hele jaar door één minuutje korter zouden douchen, levert dat een besparing op van maar liefst 72 miljoen kubieke meter water per jaar. Een water besparende douche kop kan extra energie- en waterbesparing opleveren van dertig tot vijftig procent van een douche beurt schelen -Was alleen met een volle wasmachine. Voorwassen is vaak niet nodig. Als de was heel vuil is, week hem dan een nacht in een emmer of teiltje. Doe de kleine wasjes met de hand. -Overweeg bij vervangen van de wasmachine de aanschaf van een machine met een lager watergebruik. Er zijn tegenwoordig wasmachines met een watergebruik van 70liter in de plaats van de gangbare 100 liter per wasbeurt met dezelfde was capaciteit. -Draai de kraan dicht bij het handen wassen tandenpoetsen of scheren. -sproei de tuin alleen bij langdurige droogte, Sproei u gazon niet vaker dan een maal per week, Dan verdampt er minder water. -Voor kranen zijn doorstroombegrenzers schuimstraalmondstukken te koop. Deze kunnen er voor zorgen dat er een kwart helft minder water uit de kraan komt. Met een ééngreepsmengkraan of een termstatische mengkraan kan men met een handgreep warm en koud water mengen, zodat u meteen de juiste temperatuur te pakken hebt. Daardoor stroomt er geen nutteloos water weg. -Laat bij de afwas de kraan niet steeds lopen, ook niet het voor- en naspoelen, gebruik hier voor een afwasteiltje. -Was de auto met emmers water en een spons in de plaats van de tuinslang. Een keertje wassen met de tuinslang kost al gauw 150 liter! Ook de autowasstraat is geen goed alternatief. De schoon maak middelen zijn vaak agressief en het water gebruik is vaak hoog. Bovendien geeft het beste apparatuur op den duur krasserig effect op de lak. -Vang regen water op in bijvoorbeeld regen tonnen of emmers en gebruik het voor het besproeien en begieten van de planten in de kamer of tuin en voor het schoon maken bijv auto -Let bij het aanschaffen van nieuwe apparaten op het watergebruik (ook warm water). In de energie wijzer van uw energiebedrijf staat het water gebruik van enkele apparaten aan gegeven. -Gooi het water in een volle ketel niet weg geef er bijvoorbeeld de planten mee water.

Watervoorziening van levensbelang

Water is voor de mens van levensbelang. We gebruiken het om te koken, te drinken, te wassen en voor irrigatie. Daarnaast worden er dagelijks enorme hoeveelheden water gebruikt in de industrie. Het is echter een schaars product dat met toenemende zorg moet worden verzameld en verspreid. De belangrijkste waterbron is regen. De regen kan direct worden opgevangen in een regenton of reservoir(opvangbakken), of indirect via een stroomgebied of put. Een stroomgebied is een netwerk van beekjes, stroompjes en rivieren die hele gebieden van water voorzien. Grondwater is regen die door steenlagen heen is gesijpeld en soms ondergrondse meertjes heeft gevormd. Onder druk kan grondwater naar de oppervlakte borrelen en een bron vormen. Irrigatiekanalen, stuwmeren, bronnen en watertorens worden gebruikt om water uit natuurlijke bronnen om te leiden en op te vangen. Als het bedoelt als drinkwater, wordt het water uit stuwmeren, bronnen en rivieren voor gebruik eerst gezuiverd.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Water is voor de mens van levensbelang. We gebruiken het om te koken, te drinken, te wassen en voor irrigatie. Daarnaast worden er dagelijks enorme hoeveelheden water gebruikt in de industrie. Het is echter een schaars product dat met toenemende zorg moet worden verzameld en verspreid. De belangrijkste waterbron is regen. De regen kan direct worden opgevangen in een regenton of reservoir(opvangbakken), of indirect via een stroomgebied of put. Een stroomgebied is een netwerk van beekjes, stroompjes en rivieren die hele gebieden van water voorzien. Grondwater is regen die door steenlagen heen is gesijpeld en soms ondergrondse meertjes heeft gevormd. Onder druk kan grondwater naar de oppervlakte borrelen en een bron vormen. Irrigatiekanalen, stuwmeren, bronnen en watertorens worden gebruikt om water uit natuurlijke bronnen om te leiden en op te vangen. Als het bedoelt als drinkwater, wordt het water uit stuwmeren, bronnen en rivieren voor gebruik eerst gezuiverd.

Waarom zuiveren we afvalwater?

Water gebruik je bij bijna de hele dag door. Je stapt onder de douche, je poetst je tanden, je zet thee of koffie, je doet je afwas en gaat naar het toilet. Ook in de industrie gebruiken we veel water. Een aardappel fabriek gebruik bijvoorbeeld water om de aardappels schoon mee te wassen. In het gebruikte water zitten allerlei afvalstoffen. We noemen daarom dit water afvalwater. Als we al ons afval water direct zouden lozen in de rivier, dan raakt de rivier sterk vervuilt. De andere dieren die in de rivier leven worden ziek en uiteindelijk sterven ze. De planten op de oevers gaan dood. Ook voor de mensen is de watervervuiling een probleem. Er zijn geen rivieren waar we ons drinkwater uit kunnen halen. Ook boeren gebruiken water uit de rivieren om hun land te besproeien. Aan rivieren zoals de Rijn de Maas liggen veel fabrieken die vroeger hun afval water in de rivier loosden. Door alle lozingen zijn deze rivieren sterk vervuild. Om de kwaliteit van het water te verbeteren zijn er tegenwoordig strenge regels van de overheid. Een bedrijf moet een vergunning hebben om zijn afval water te mogen lozen, moet het bedrijf het water eerst zuiveren. Sommige bedrijven hebben dan ook een afvalwaterzuiveringsinstallatie op hun terrein staan. Andere bedrijven laten hun afval water ergens anders zuiveren. Het afval water komt via de riolering naar de zuiveringsinstantie.

Processen en gevolgen

In Nederland wordt tweederde van het drink water uit grondwater gewonnen en éénderde uit het oppervlaktewater. Het overheidsbeleid is erop gericht dat er een verschuiving zou plaats vinden van winning van grondwater naar winning uit het oppervlaktewater, mede om de verdroging van de bodem.

Enkele milieusystemen

Helofytenfilter Na jarenlang onderzoek met name in de VS en Duitsland hebben aangetoond dat met rietplanten uiterst efficiënte systemen voor waterzuivering te bouwen zijn. Deze worden helofytenfilters genoemd en kunnen met name voor het buitengebied voor een goed alternatief zorgen. De zuiverende werking van helofytenfilters is zelfs groter dan die van vergelijkbare kleinschalige zuiveringsinstallaties. Het rendement is zelfs vergelijkbaar met die van de modernste grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook een voordeel van een helofytenfilter is dat hij goed in het landschap past in tegenstelling met een rioolzuivering. Het systeem vergt ook geen onderhoud, energie en financieel is een helofytenfilter ook zeer aantrekkelijk. De aanlegkosten zijn bovendien laag vergeleken met andere kleinschalige systemen. De werking van het helofytenfilter berust met name op de activiteiten in de bodem. Vooral rond de rietwortels ontwikkelen zich na korte tijd grote concentraties bacteriën die de afvalstoffen in het water zeer efficiënt afbreken. De bacteriegroei rond de wortels wordt bevorderd door die rietplanten die lucht transporteren via de stengel naar de wortels. Verder van de wortels af is de bodem zuurstofarm maar daar bevinden zich weer andere bacteriën die geen zuurstof behoeven en zo word over de hele bodem actief gereinigd. Door deze combinatie van verschillende bacteriesoorten in een rietveld ontstaat een groot zuiverend vermogen.

Lutra Filter Er is een bedrijf Lutra die ook een milieusysteem heeft ontwikkeld. Het is een betrouwbare installatie voor een redelijke prijs. Lutra milieusystemen heeft een filter ontwikkeld dat het gehele jaar (dus ook in de winter) uitstekende zuiveringsrendementen geeft. Het Lutra Filter neemt praktisch geen ruimte in want het wordt ingegraven en bedekt met een laag teelaarde. Na installatie van het systeem kan gras worden gezaaid. Zo ontstaat een systeem dat uitstekend kan worden geïntegreerd in tuin of bedrijfsterreinen. Het Lutra Filter is een gesloten systeem; ongewenste geur en overlast van vliegen behoren daarmee tot het verleden. Ook voldoet Lutra milieusystemen aan de eisen voor Kiwa-certificering. En uit een onafhankelijk onderzoek van het Hall Instituut is vastgesteld dat het een zeer geschikt systeem is voor de behandeling van afvalwater. Energiekosten zijn gering, de onderhoudskosten zijn verwaarloosbaar en storingen treden vrijwel niet op.

Informatiebronnen

Mijn informatie heb ik van het internet, boekje van rioolwater zuivering wetterskip fryslan.

REACTIES

H.

H.

Merci! Merci! Merci!
Ik zag er echt geen beginnen aan! Ik wist niet hoe ik aan info kon geraken en zo, ik bedoel dan wel BRUIKBARE informatie.
Toen kwam opeen scholieren.com bij me op en ik dacht:"Bam, daar ga ik het vinden hé!"
Echt merci!
Hannes

22 jaar geleden

N.

N.

ben jij maurits oudejans????? ik genbruik voor ANW jou werkstuk. we moeten een spreekbeurt houden dus gebruik ik jou waterzuiveringswerkstuk. bedankt he! nienke en krin

21 jaar geleden

M.

M.

Hooi!
Ik vind dat je een goed werkstuk hebt gemaakt, ik heb er echt enorm veel aan, maar ik heb even een vraagje: Waar heb je je informatie vandaan? Er stond al van internet en van dat boekje, maar kun je me misschien een paar internet-sites doorgeven?
Alvast bedankt!
Liefs,
M'Loesjah!

20 jaar geleden

D.

D.

ik zen dik en dees is ne super goeie site

ps ik ben een zwaar bestand

groete den dikke

12 jaar geleden

D.

D.

eey,
ik moet een werkstuk maken voor natuurscheikunde, moet morgen inleveren (haha) ben optijd begonnen (vanmiddag nog op 16: 40
maarja weet iemand nog een site met veel info
(wiki ken ik al
(tip voor jullie!!! kijk eens een keertje op www.scholar.google.nl
is wel een moeilijke site maar er staat veel info op)

xxx dombo <--

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.