De invloeden van de mens op het ecosysteem

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1035 woorden
  • 17 augustus 2010
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Probleemstelling
Op het einde van de ijstijd begon het ijs boven het voormalige Nederland te smelten en ontstondt de Noordzee en moerassen. Die moerassen werden door de Nederlanders droog gepompt met molens om er vruchtbare grond te winnen. Rond deze akkers werden dan dijken gezet om het water buiten te houden. Het plan slaagde en de Nederlanders zijn nu nog een van de grootste leveranciers van landbouwproducten.

Maar door het droogleggen van de moerassen zakte de bodem in de laatste eeuw met ongeveer 50 cm, waardoor de kans op wateroverlast steeg en nog steeds stijgt .Hierdoor moeten ze steeds meer water oppompen.

Terwijl de bodem langzaam zakt, stijgt de waterspiegel door de klimaatsveranderingen. De ijskap op de Noordpool smelt door deze klimaatsveranderingen, waardoor het overstromingsgevaar in Nederland groter is dan eender waar in het Westen.

Hypothese

•    Als het zo ongestoord verdergaat zal Nederland langzaam in de zee zakken en zal dat vele mensenlevens kosten.
•    De hele wereld zal er onder lijden. (Nederland is een groot voedsel- producerend land.)
•    Antwerpen zal dan aan de kust liggen.

Waarnemingen

De Nederlanders laten het natuurlijk niet gebeuren dat hun land onderloopt! Zij leveren een strijd tegen de zee.

1) De dingen die de Nederlanders wakker geschud hebben.

De vele overstromingen natuurlijk, bv.:
•    1916 -> Oogst verwoest ->vee verdronken, enz. … juist wanneer er al voedseltekort was door de eerste wereldoorlog!
•    1953 -> De laatste nacht van januari, toen een combinatie van een zeer zware noordwesterstorm (windkracht 11) en springtij het water in de trechter van de zuidelijke Noordzee tot nog nooit eerder gemeten hoogte opstuwde. De gevolgen waren rampzalig: In het deltagebied bezweken de dijken op 500 plaatsen, waardoor 175.000 hectare land overstroomde. In de rampnacht en tijdens de vloed van de dag daarop, zondag 1 februari, kwamen 1.835 mensen om en vele duizenden stuks vee. Deze ramp vroeg natuurlijk om actie.

2) Wat deden de Nederlanders?

•    A) De Nederlanders begonnen aan het bouwen van ’s werelds grootste en duurste dam op de wereld.
De bedoeling was om een bescherming te hebben tegen het overstromingsgevaar van de zee en een gigantisch zoetwatermeer te creëren, zonder getijden en zonder overstromingsgevaar.
De grote schaal van het project en het werkterrein diep in de zee, maakten het project van bij het begin tot een bovenmenselijke uitdaging.
Eerst moesten de materialen verzameld worden.
Deze waren: zand, klei en stenen.
Zand en klei vonden ze op de zeebodem, maar stenen moesten ze importeren uit België en Duitsland.
Er werden speciale havens en werkplaatsen gemaakt.
Aan de kust woonden nu ineens ongeveer 7000 arbeiders in nieuwe barakken.

Bouwen van de dam
1) Kleileem wordt in open zee gestort.
2) De geul wordt opgevuld met zand en dan wordt er klei bovenop gedaan.
3) De bovenkant wordt verstevigd met matten van wilgentakken.
4) Deze worden onder water op zijn plaats gehouden  door stenen die met de hand gelegd worden.

Na 5 jaar werk was de dijk af (Op 28 mei 1932 om 2 over 1 in de middag.)
Dit was slechts het begin van het eigenlijke plan. Nu konden ze beginnen met het droogleggen van het land achter de dijk, maar zover de ecologie. 

•    B) Nu hebben ze daar wel een gigantische dam en zijn ze daar iets veiliger maar, in het delta gebied zijn ze dat niet. De overstroming van 1953 was het bewijs.
1.835 mensen werden geëvacueerd, 10.000 dieren verdronken en 4.500 gebouwen werden vernietigd. Om een dergelijke tragedie niet opnieuw te laten gebeuren, werd een ambitieus systeem van de vloeddefensie opgesteld, bedoeld om de kwetsbare kustlijn met zo’n 780 km korter te maken.
Genaamd: “De delta Werken”

Dit project moest instaan om de lager gelegen gebieden van Nederland tegen overstromingen te beschermen. ( Meer dan één derde van het land ligt onder de zeespiegel.)

“De Delta Werken”

a) Oosterscheldekering

De negen kilometerslange Oosterscheldekering was eigenlijk eerst ontworpen en gedeeltelijk gebouwd als gesloten dam, maar na openbaar protest werden er reusachtige sluispoorten (ongeveer 500 ton per stuk) geïnstalleerd in de resterende vier kilometer van de dam. Deze deuren zijn normaal open, maar ze kunnen bij ongunstige weersomstandigheden worden gesloten. Op deze wijze wordt het zoutwater achter de dam bewaard, kunnen de zoutwatervissen achter de poorten overleven en is het land achter de dam veilig voor overstromingsgevaar.

b) Maasland kering

De Nederlanders zitten nu nog altijd met een groot probleem. Aan de haven van Rotterdam kan men geen vaste dam bouwen, want dat zou economische zelfmoord zijn. Maar, als er een stormvloed doorheen deze 360m brede waterweg raast, zou deze de industrie in zijn hart treffen en voor miljoenen doden zorgen.
Na veel zwoegen hebben ze een oplossing gevonden: Twee gigantische stalen deuren die elk ongeveer zo groot zijn als de eifeltoren, draaiend op een enorm kogelgewricht.(De kogel is zo groot als een huis en is gemaakt met de precisie van een uurwerk.)
Deze deuren worden bestuurd met een computer genaamd BOS enkel hij kan beslissen wanneer de deuren dichtgaan.
In 2002 had de BOS-computer het alarm aangekondigd! Hij voorspelde een zeeniveau 3m boven de normale stand. Al het scheepsverkeer werd binnengehaald, maar op het laatste moment blies hij de operatie af. Volgens de nieuwe berekeningen was er maar een zeeniveau van 2.90 m en niet genoeg om de poorten te sluiten. Een mens zou het wel gedaan hebben. Hoe zou je zelf zijn als je familie bedreigd wordt.)
De bedrijven waren blij dat een gevoelloos iets de poorten bestuurde.
Want de schepen stilleggen kost enorm veel geld.

Besluit

De Nederlanders hebben vele verliezen geleden door de rampen en zijn er in geslaagd één van de grootste zeeweringen in de wereld te maken.
Maar, toch blijven ze in gevaar! Hun zinkend land en de stijging van de zeespiegel is niet het enige probleem. Door de klimaatsveranderingen gaat het meer regenen en zo’n zeewering is niet bedoeld voor water van de rivieren. Ze kunnen blijven strijden tegen de zee maar het idee dat hun land geleend is van de zee blijft.
Het volgende wat ze kunnen doen is leven met de zee. Ze kunnen drijvende wegen, huizen en zelfs hele steden bouwen.
Dit probleem is er niet alleen in Nederland, kijk maar een naar “an inconvient truth”.
Zoals in deze film is het ook in Nederland, maar dan een schepje er bovenop omdat ze in Nederland hun zinkend land erbij hebben.

Mijn hypothese zal waarheid worden, vraag is alleen …. Wanneer?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.