De abortuspil

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1113 woorden
  • 15 juli 2001
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

De abortuspil bestaat sinds 1992.
De pil is in te nemen tot 7 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. Maar de pil werkt het beste tot 28 dagen erna. Als je langer zwanger bent kunnen er ernstige complicaties optreden. Door het innemen van de pil raakt het embryo los van de baarmoederwand. Het innemen van de pil wordt ontraden wanneer de vrouw ouder is dan 35 jaar, wanneer de vrouw een rookster is of wanneer de vrouw gedurende de laatste 2 jaar is opgehouden met roken.

In Frankrijk is het zelfs zo dat het gebruik van deze pil niet toegestaan is wanneer de vrouw rookt en ouder is dan 35 jaar of wanneer de vrouw een hartaandoening heeft.

De kuur werkt als volgt; de patiënte neemt 3 tabletten waar de arts bij is en gaat vervolgens naar huis. (Nu ontstaat er meestal een bloeding, het embryo raakt los van de baarmoederwand.) Tussen de 36 en 48 uur later moet de patiënte een ander medicijn innemen dat ervoor zorgt dat het embryo uit de baarmoeder verwijdert zodat de vrouw een 'miskraam' krijgt. Daarbij moet de vrouw 3 uur onder toezicht van de arts blijven. Twee weken later is er de controle om te kijken of er niets is achtergebleven. Als dit wel het geval is wordt het alsnog weggehaald doormiddel van zuigcurettage. Inwendige bloedingen komen vaak voor. Bijwerkingen van de pil zijn onder andere: misselijkheid
duizeligheid
heftig pijnlijke krampen die uren tot dagen kunnen duren

Opdracht 1:

Is het verstandig om de abortuspil (mifepriston) te gebruiken of is de 'normale' methode nog het beste?

Opdracht 2:
De tweede genoemde methode is zuigcurettage.
Hierbij wordt eerst, nadat alles gedesinfecteerd is, de baarmoeder opgemeten en vervolgens wordt er een dun zuigbuisje in de baarmoeder gebracht.  Daarmee wordt het weefsel van de binnenkant van de baarmoeder weggezogen. Dit alles duurt (incl. voorbereidingen) zo'n 7 à 10 minuten. De patiënte mag daarna ook meteen naar huis.
Na twee weken komt de patiënte terug voor nacontrole. De uitslag van het weefselonderzoek is dan binnen en wordt met de patiënte besproken.
Bijwerkingen zijn bij deze methode bloedverlies, buikpijn, koorts en afscheiding.

Opdracht 3:
In het artikel 'Artsen verdeeld over komst aboruspil' staat niet vermeld wat de bijwerkingen zijn van de zuigcurettage. Deze zijn, zoals in opdracht twee vermeld staat, bloedverlies, buikpijn, koorts en afscheiding.
Ook staat er weinig over de positieve kanten van de abortuspil. Zo kunnen vrouwen bijvoorbeeld de pil bij de apotheek ophalen en zonder bemoeienissen van anderen innemen.

Opdracht 4
a) Groepen die belang hebben bij het gebruik van de abortuspil:
De farmacie van de abortuspil (Excelgin), de wetenschap (medici), actiegroepen tegen de abortuspil, de partner van de persoon die een abortus wil.
b+c) De mogelijk(e) belang(en)van de groepen en hebben ze voordeel of nadeel aan hun betrokkenheid:
De farmacie verdient natuurlijk veel geld met zijn (nieuwe) product. De kosten van deze pillen zijn erg hoog. Zij hebben hier dus voordeel aan.
De wetenschap heeft nu iets nieuws om te onderzoeken. Ze kunnen kijken hoe effectief deze pil hier is en of het te verbeteren valt. Zij hebben dus ook voordeel aan deze pil.
De actiegroepen tegen de abortuspil zullen er alles aan doen om de komst en het gebruik ervan te stoppen. Zij hebben dus nadeel aan de komst ervan.
De partner van de persoon die een abortus wil heeft veel met die keuze te maken en dus ook veel met de abortuspil. De partner kan er zowel voordeel als nadeel aan hebben, dat ligt er natuurlijk aan hoe hij (zij) tegenover de keuze staat van degene die een abortus wil.
d) Is de ongeborene ook een belangengroep:
Ik vind de ongeborene wel een belangengroep, want deze ongeborene is ook een mens (weliswaar nog niet helemaal, maar dat heeft zijn tijd nodig). Omdat het geestelijk nog niet kan functioneren (omdat het nog geen stem uit kan brengen) is dat nog geen reden om het weg te halen. Als de ongeborene een erstige afwijking heeft dan is het natuurlijk anders, maar de ongeborene heeft er zeker mee te maken, want om deze gaat het juist allemaal. De ongeborene heeft meestal nadeel van zijn/haar betrokkenheid.

Opdracht 5:
Ik denk dat deze pil wel drempelverlagend werkt. Het lijkt veel op het innemen van "gewone" medicijnen. Op die manier lijkt het gehele proces dus minder erg. Zo lijkt abortus ook steeds gewoner op een gegeven moment.

Opdracht 6:
a+b) Argumenten voor en tegen de abortuspil met de volgorde:

Je hebt het gevoel het proces meer in je eigen hand te hebben, zonder dat iemand anders zich ermee bemoeien kan. (5)
De abortuspil geeft vrouwen een extra keuzemogelijkheid. (6)

De abortuspil is duur. (3)
De methode duurt langer dan zuigcurettage. (4)
De 'pillenkuur' is pijnlijker dan zuigcurettage. (2)
De kans van slagen is kleiner (naarmate de zwangerschap verder gevorderd is). (1)

Opdracht 7:
a) Ben ik voor of tegen het gebruik van de abortuspil:
Ik ben tegen het gebruik van de abortuspil, want zoals u in opdracht 6 ziet staan heb ik meer nadelen dan voordelen van de komt van de abortuspil kunnen vinden. Deze wegen ook zwaarder voor mij. Ook ben ik het eens met het feit dat een pil innemen zo 'gewoon' lijkt, dus het innemen van een abortuspil zal ook gewoner gaan lijken en zo lijkt het ook 'minder erg'.
b) Ik zou alinea 6 herschrijven, zodat er ook bijwerkingen van de zuigcurettage vermeld worden. (zie volgende pagina voor herschreven stuk tekst)


Directeur dr. F. Willems van de Haagse Stimezo-kliniek denkt dat twee groepen vrouwen de voorkeur zullen geven aan de abortuspil: vrouwen die denken met de pil de abortus meer zelf in de hand te hebben en vrouwen die eerder nare ervaringen hadden met een curettage. Hierbij denken we aan bijwerkingen zoals bloedverlies, hevige buikpijn, koorts en vieze afscheiding.

Opdracht 8:

Ik ben op zich tegen abortus, omdat elke mens (ook al is deze nog niet 'volgroeid') recht heeft op leven. Er zijn voor mij uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het kindje een sterke afwijking heeft waardoor deze niet gelukkig zou kunnen leven als het ter wereld gebracht zou worden. Om nog maar eens een situatie te noemen; Een jong meisje wordt verkracht en zij raakt zwanger. Ze is misschien te zwak/te jong om het kindje te krijgen of wil gewoon het kindje niet krijgen, omdat deze haar aan iets vreselijk zal herinneren. Dat is ook zo'n situatie waar ik begin te twijfelen. Maar uitzonderingen daar gelaten ben ik tegen abortus, omdat dat eigenlijk toch wel egoïstisch is. Sommige mensen denken dan te veel aan hun eigen geluk en niet aan het geluk in de toekomt van het kindje wat er nog aan moet komen.

Bronvermeldingen:
Leids Universitair Medisch Centrum

www.che.nl

www.erdee.nl

Overig:
Healthcompass

RKK

Abortiepil

NRC Handelsblad

www.smcg.nl

REACTIES

M.

M.

Er staat een belangrijke onjuistheid in dit artikel. De abortuspil is niet bij huisarts of apotheek te verkrijgen alleen in een abortuskliniek!

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.