Bekende geneesmiddelen en de werking ervan

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • mbo | 6173 woorden
  • 30 mei 2001
  • 102 keer beoordeeld
Cijfer 5
102 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1)

Merknaam: Adalat
Stofnaam: Nifedipine
Groep: Calciumantagonisten

vormen van Adalat

De variant–vorm van angina pectoris (= prinzmetal angina pectoris ) Stabiele angina pectoris, waarbij ß- Blokkeerders onvoldoende werkzaam of geconraindiceerd zijn. Essentiële hypertensie, waarbij Adalat als monotherapie kan worden toegepast, maar het verdient de voorkeur dit middel te combineren met een ß- receptorblokkeerder en zo nodig een diureticum. Primaire en secundaire vormen van Morbus Raynaud. Adalat 5 en Adalat 10 kunnen slecht kortdurend worden toegepast.

* Adalat Oros 30/ Adalat Oros 60/ Adalat Oros 90:

Het kan worden geprobeerd bij die patiënten met stabiele angina pectoris, bij wie β – receptorblokkerende stoffen onvoldoende werkzaam zijn of gecontraindiceerd zijn. En bij lichte tot matige essentiële hypertensie.

* Adalat Pro Infusione:

- Bij ernstige hypertensie, waar een snel effect gewenst is.
- Bij een instabiele angina pectoris bij patiënten die reeds behandelend worden met een beta – receptorblokkerend middel.
- Bij Prinzmetal angina pectoris.

* Adalat Retard 10/ Adalat Retard 20:

Bij essentiële hypertensie, waarbij Adalat als monotherapie kan worden toegepast, maar het verdient de voorkeur dit middel te combineren met een Β–receptblokkeerder en zo nodig een diureticum. Primaire of secundaire vormen van Morbus Raynaud.

2)

Merknaam: Anafranil
Stofnaam: Clomipramine
Groep: Psycho - Analeptica
Toepassing: Episode van depressies in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken. Anafranil is tevens een medicament voor de behandeling van fobieën, obsessies en dwangneurosen ( obsessive–compulsive disordes ) en paniekstoornissen.

3)

Merknaam: Ascal
Stofnaam: Carbasalatum Calcium
Groep: Antitrombotica
Toepassing:
Ascal kan gebruikt worden bij:
· Migraine, in combinatie met metoclopramide (Primperan®)
· Pijn bij reuma, acuut en chronisch
· Pijn en koorts, bij griep en verkoudheid
· Pijn en koorts na inenting
· Pijn, licht tot matig, bijvoorbeeld hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, reumatische pijn, spit, spierpijn

4)

Merknaam: Augmentin
Stofnaam: Amoxicilline, Clavulaanzuur
Groep: Systemische Antibiotica
Toepassing: Augmentin kan worden toegepast voor de behandeling van bij voorkeur infecties door micro-organismen die resistent zijn tegen amoxicilline en andere ß- lactamantibiotica door de vorming van een clavulaanzuurgevoelige ß-lactamase, zoals infecties van: mond– en kaakgebied; luchtwegen; maag– darmkanaal; nieren en urinewegen; in– en uitwendige geslachtorganen; huid en weke delen; gegeneraliseerde infecties zoals sepsis, endocarditis, peritontitis. Een met Augmentin begonnen therapie kan oraal worden voortgezet indien de noodzaak voor parenterale behandelingniet meer aanwezig is.

5)

Merknaam: Becotide
Stofnaam: Beclometason
Groep: Bronchodilatatoren en Anti - Asthmatica
Toepassing: Dit middel wordt ingeademd om de luchtwegen te beschermen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. Het onderdrukt ontstekings-processen en werkt na inhalatie alleen plaatselijk in de luchtwegen.
Benauwdheid ontstaat doordat bepaalde prikkels krampachtige samentrekkingen van de luchtwegen teweeg brengen. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huisdieren, stof, pollen, (tabaks)rook, inspanning, kou en mist. Door ontstekingsprocessen in de luchtwegen (bijvoorbeeld chronische bronchitis) reageert u sterker op prikkels dan normaal. Met dit middel remt u de ontstekingsprocessen af. Uw gevoeligheid voor prikkels neemt af. U merkt dat u het minder (en minder vaak) benauwd heeft.
NB Dit middel werkt preventief, u kunt het dus niet gebruiken om een acute aanval van benauwdheid te stoppen.

6)

Merknaam: Betaserc
Stofnaam: Betahistine - dihydrochloride
Groep: Spijsverteringskanaal en stofwisseling
Toepassing: Het precieze werkingsmechanisme van betahistine is nog niet opgehelderd. Wel is bekend dat het de bloed-doorstroming in het binnenoor verbetert. Dit kan een gunstig effect hebben op de symptomen van de ziekte van Ménière (een aandoening van het binnenoor) en op bepaalde vormen van duizeligheid.

7)

Merknaam: Broxil
Stofnaam: Feneticilline
Groep: Systemische Antibiotica
Toepassing: Bij niet ernstige tot matig ernstige infecties veroorzaakt door voor feneticilline gevoelige micro – organismen, met name streptokokken infecties zoals bij: mond neus – en keelholte; onderste luchtwegen; huid en weke delen.

8)

Merknaam: Brufen
Stofnaam: Propionzuur
Groep: Anti – inflammatoire preparaten en antirheumatica
Toepassing: Ibuprofen werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Het vindt toepassing bij chronische gewrichtsontstekingen (reumatoïde artritis ofwel reuma) en artrose (versleten gewrichten), bij acute pijn (bijvoorbeeld hoofdpijn, kiespijn, pijn na operaties, acute ontstekingspijn, menstruatiepijn, pijn bij gewrichtsblessures). Ook wordt het gebruikt bij koorts (bij griep of na vaccinaties).
Bij acute pijnklachten en koorts is het effect snel merkbaar.
Bij chronische gewrichtsontstekingen en reuma is het pijnstillend effect pas na enige tijd merkbaar. Bij deze klachten gaat het vooral om de ontstekingsremmende werking; de pijn neemt op den duur ook af, namelijk als de ontstekingsverschijnselen afnemen. Voor de chronische behandeling kan de arts retard-tabletten voorschrijven. Dat zijn speciale tabletten die de werkzame stof niet in één keer aan het lichaam afgeven, maar geleidelijk. Als het innemen van tabletten of dragees moeizaam gaat of op bezwaren stuit, kan de arts uitwijken naar zetpillen.

9)

Merknaam: Buscopan
Stofnaam: Butylscopotaminebromide
Groep: Spasmolytica en anticholinergica en prokinetica
Toepassing: Spasmen van het maagdarmkanaal en voor de ampullen ook bij spasmen van de galwegen en de urogentitale organen.

10)

Merknaam: Canesten
Stofnaam: Clotrimazol
Groep: Gynaecologische anti - infectiva
Toepassing:
Canesten® huid:
Clotrimazol bestrijdt schimmelinfecties van de huid. Het beschadigt de celwand van de schimmel, waardoor deze bouwstoffen verliest en afsterft. Na enkele dagen van gebruik merkt u een verbetering van de huidklachten.
Canesten® vaginaal:
Clotrimazol beschadigt de celwand van de schimmel (Candida albicans), waardoor deze bouwstoffen verliest en afsterft. Na een tot enkele dagen van gebruik merkt u dat de jeuk en afscheiding verdwijnen.

11)

Merknaam: Capoten
Stofnaam: Captopril
Groep: Ace - remmers
Toepassing: Captopril vermindert de weerstand van de bloedvaten. Het remt het mechanisme af dat de wanden van de bloedvaten onder een bepaalde spanning houdt. Hierdoor daalt de bloeddruk. Zelf merk je dat niet of nauwelijks, een daling van de bloeddruk kan alleen worden vastgesteld met een bloeddrukmeter.
Een langdurig verhoogde bloeddruk verhoogt de kans op ernstiger hart en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een hersenbloeding of angina pectoris (aanvallen van pijn op de borst bij inspanning). Het is dus van groot belang uw bloeddruk onder controle te houden en je bloeddruk verlagende geneesmiddelen trouw in te nemen, ook al merkt je zelf geen effect. Je verkleint je kans op een hart of vaatziekte.
NB: Dit middel verbetert tevens de pompkracht van het hart; het wordt daarom ook wel toegepast bij hartfalen (te zwakke hartwerking) en bij mensen die net een hartinfarct hebben doorgemaakt.

12)

Merknaam: Claritine
Stofnaam: Loratadine
Groep: Antihistaminica, systemisch
Toepassing: Dit middel geeft verlichting van de symptomen bij allergische rhinitis (zoals hooikoorts): niezen, neusloop, jeuk, branderig gevoel en jeuk aan de ogen. Het helpt ook bij andere vormen van overgevoeligheid; bij galbulten bijvoorbeeld bestrijdt het jeuk, roodheid en huiduitslag.
Een allergische reactie ontstaat na contact met een lichaamsvreemde stof. Bepaalde cellen in het lichaam gaan dan histamine uitstoten. Histamine veroorzaakt jeuk, irriteert de slijmvliezen en kan benauwdheid geven. Een antihistaminicum zoals loratadine blokkeert de werking van histamine. Je merkt dat aan een verlichting van de klachten.

13)

Merknaam: Daktarin
Stofnaam: Micronazol
Groep: Antimycotische preparaten
Toepassing: Dit middel bestrijdt schimmelinfecties van de huid en nagels, zoals voetschimmel (zwemmerseczeem), candida-infecties of kalknagels. Het beschadigt de celwand van de schimmel, waardoor de schimmel afsterft. Je merkt na enkele dagen behandeling dat de jeuk en roodheid minder worden. Vzoor volledige genezing moet je het middel enkele weken tot maanden achtereen gebruiken. Hoe lang precies hangt af van de ernst en plaats van de infectie.

14)

Merknaam: Daonil
Stofnaam: Glibenclamide
Groep: Diabetes mellitus
Toepassing: Diabetes (suikerziekte) ontstaat als het lichaam niet meer in staat is om suikers (koolhydraten) uit de voeding op natuurlijke wijze om te zetten in energie. Het daarvoor verantwoordelijke hormoon insuline schiet tekort. Het gevolg is dat het bloedsuikergehalte (ook wel bloedsuikerspiegel, bloedglucose-spiegel of bloedsuiker genoemd) te hoog blijft. Dat uit zich in dorst, veel drinken en vaak plassen, moeheid en lusteloosheid.
Er zijn twee soorten diabetes: type I en type II. Bij type I maakt het lichaam (vrijwel) geen insuline aan; dan moet men kunstmatige insuline inspuiten. Bij type II maakt het lichaam nog wel insuline aan, maar te weinig; of de gevoeligheid voor de eigen insuline is afgenomen.
Type II diabetes heet ook wel 'ouderdomsdiabetes': het begint vaak pas op oudere leeftijd. Bij dit type bestaat er dikwijls een verband met overgewicht en hoge bloeddruk. De behandeling is daarom in eerste instantie gericht op afvallen en het verlagen van de bloeddruk: dus dieet en lichaamsbeweging. Dit kan al voldoende zijn om de bloedsuiker te doen dalen.
Pas wanneer dieet en lichaamsbeweging niet (of niet meer) helpen, schrijft de arts een bloedsuiker verlagend geneesmiddel voor, bijvoorbeeld glibenclamide. Dit heeft twee effecten: het stimuleert de aanmaak van insuline en het vergroot de gevoeligheid voor insuline. Daardoor wordt glucose sneller en beter opgenomen in het lichaam, de bloedsuiker daalt. Je voelt zich minder moe en lusteloos, en je drink en plaspatroon worden weer normaal.
Soms blijkt glibenclamide op den duur onvoldoende te werken. Dan combineert de arts het met andere bloedsuiker verlagende tabletten, of met insuline-injecties.

15)

Merknaam: Diane 35
Stofnaam: Cyproteronacetaat
Groep: Anti - acnepreparaten
Toepassing: Diane 35 wordt toegepast bij de behandeling van acne, seborroe of licht hirsutisme bij vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd, zover hormonale behandeling noodzakelijk wordt geacht.

16)

Merknaam: Dipiperon
Stofnaam: Pipamperondihydrochloride
Groep: Psycholptica
Toepassing:
1) Psychosen van schizofrene aard.
2) Als adjuvans bij geestelijk gestoorde kinderen die door overmatige agressiviteit gedragstoornissen vertonen.
3) Stoornissen van het slaapwaak ritme bij psychosen van schizofrene aard.

17)

Merknaam: Dulcolax
Stofnaam: Bisacodyl
Groep: Laxantia
Toepassing: Bisacodyl prikkelt het darmslijmvlies en stimuleert de darm-bewegingen (peristaltiek). Tevens zorgt het dat de darminhoud vocht opneemt en vasthoudt, met als effect een zachte ontlasting en een makkelijker stoelgang.

18)

Merknaam: Duspatal
Stofnaam: Mebeverine
Groep: Mebeverinehydrocloride
Toepassing: Mebeverine verslapt de spieren van met name de dikke darm, zodat deze zich minder hard samenknijpt en er minder krampen ontstaan. Het vindt vooral toepassing bij het prikkelbaar darmsyndroom of spastisch colon.

19)

Merknaam: Flemoxin
Stofnaam: Amoxicilline
Groep: Systemische antibiotica
Toepassing: Amoxicilline doodt vele soorten bacteriën. Na inname verspreidt het middel zich via het bloed in het lichaam; het komt in de meeste weefsels terecht, en in de urine. Vanwege de brede werking tegen vele soorten ziekte-verwekkers en de goede opname in het lichaam, wordt amoxicilline ingezet bij infecties van bijvoorbeeld lucht en urinewegen, maag-darmstelsel, huid, geslachts-organen en middenoor. Na een paar dagen van gebruik merk je dat de klachten die met de infectie gepaard gaan, afnemen.
NB: Dit middel wordt ook wel preventief toegepast bij mensen met een gebrek aan de hartkleppen, wanneer zij risico lopen op ontsteking van het hartzakje (endocarditis); bijvoorbeeld bij een chirurgische of tandheelkundige ingreep.

20)

Merknaam: Fluimucil
Stofnaam: Acetylcysteïne
Groep: Preparaten tegen hoest en verkoudheid
Toepassing: Dit middel maakt taai slijm in de luchtwegen dunner (ofwel vloeibaarder), waardoor het slijm makkelijker is op te hoesten. Het vindt daarom toepassing bij aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met de productie van taai slijm, zoals bronchitis en emfyseem.

21)

Merknaam: Frisium
Stofnaam: Clobazam
Groep: Psychloleptica
Toepassing: Pathologische angst en spanningstoestanden. Als adjuvant–therapie bij epileptische aanvallen, wanneer de patiënt met andere anti–epileptica alleen niet voldoende kan worden gestabiliseerd.

22)

Merknaam: Furadantine
Stofnaam: Nitrofurantoïne
Groep: Antibiotica
Toepassing: Nitrofurantoïne doodt bacteriën, doordat het ingrijpt op de energie-huishouding van de bacteriën. Het komt na inname vrij snel via de nieren in de urine terecht. Daarom is het erg geschikt bij acute bacteriële infecties van de urinewegen, zoals een blaasontsteking.
Bij een blaas of urineweginfectie heb je klachten als aandrang, vaak en pijnlijk plassen. Met nitrofurantoïne nemen deze klachten snel af, meestal na 1/2 dag tot 2 dagen. Daarna verdwijnen de klachten helemaal.

23)

Merknaam: Glucophage
Stofnaam: Metformine
Groep: Preparaten in verband met diabetes
Toepassing: Diabetes (suikerziekte) ontstaat als het lichaam niet meer in staat is om suikers (koolhydraten) uit de voeding op natuurlijke wijze om te zetten in energie. Het daarvoor verantwoordelijke hormoon insuline schiet tekort. Het gevolg is dat het bloedsuikergehalte (ook wel bloedsuikerspiegel, bloedglucose-spiegel of bloedsuiker genoemd) te hoog blijft. Dat uit zich in dorst, veel drinken en vaak plassen, moeheid en lusteloosheid.
Er zijn twee soorten diabetes: type I en type II. Bij type I maakt het lichaam (vrijwel) geen insuline aan; dan moet men kunstmatige insuline inspuiten. Bij type II maakt het lichaam nog wel insuline aan, maar te weinig; of de gevoeligheid voor de eigen insuline is afgenomen.
Type II diabetes heet ook wel 'ouderdomsdiabetes': het begint vaak pas op oudere leeftijd. Bij dit type bestaat er dikwijls een verband met overgewicht en hoge bloeddruk. De behandeling is daarom in eerste instantie gericht op afvallen en het verlagen van de bloeddruk: dus dieet en lichaamsbeweging. Dit kan al voldoende zijn om de bloedsuiker te doen dalen.
Pas wanneer dieet en lichaamsbeweging niet (of niet meer) helpen, schrijft de arts een geneesmiddel voor om de aanmaak van insuline te stimuleren en de gevoeligheid voor insuline te vergroten. Daardoor wordt glucose sneller en beter opgenomen in het lichaam en daalt de bloedsuiker. Je voelt zich minder moe en lusteloos, uw drink en plaspatroon worden weer normaal.
De arts kan kiezen uit verschillende geneesmiddelen, dat hangt af van uw situatie. Metformine wordt meestal pas gebruikt als dieet, lichaamsbeweging en andere bloedsuiker verlagende tabletten niet (meer) voldoende werken. Het remt de aanmaak van glucose in de lever; daardoor komt er minder glucose in het bloed. Bij obesitas ('vetzucht') is metformine wel eens de eerste keus.

24)

Merknaam: Haldol
Stofnaam: Haloperidol
Groep: Psycholeptica
Toepassing:
Er zijn 3 soorten Haldol:

* Haldol:

1) Agitatie
2) Wanen, hallucinaties, autisme
3) Tics en choreatische bewegingen
4) Naussea en braken bij neurologische aandoeningen en postoperatief
5) Ongeordende hyperactiviteit omwille van tronquilizend effect.

* Haldol capsules:

Ongeordende hyperactiviteit, omwille van het kalmerend effect van Haldol.

* Haldol Decanoas:

Onderhoudsbehandeling van psychosen.

25)

Merknaam: Imigran
Stofnaam: Sumatriptan
Groep: Analgetica
Toepassing: Dit middel gaat de verschijnselen tegen die optreden tijdens een aanval van migraine. Bij migraine zijn de bloedvaten in hersenen en nek verwijd; hierdoor neemt de doorbloeding en de druk op bepaalde hersengebieden toe, dit geeft klachten als extreme hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht, geluid en geur, misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust. Waarom de bloedvaten zich verwijden, is nog niet ontdekt. Bij sommige mensen spelen bepaalde prikkels een rol (menstruatie, stress, chocolade, bepaalde geneesmiddelen).
Door tijdens een migraineaanval sumatriptan te gebruiken, zorg je dat de verwijde bloedvaten in hersenen en nek zich weer vernauwen. De klachten nemen dan geleidelijk af en de aanval duurt minder lang.
NB: Dit middel werkt alleen in acute situaties, tijdens een aanval. U kunt het dus niet preventief gebruiken, om aanvallen te voorkomen; daar zijn andere, chronisch te gebruiken middelen voor.
NB: Sumatriptan wordt ook wel toegepast bij clusterhoofdpijn, een zeldzame vorm van ernstige pijnaanvallen achter een oog.

26)

Merknaam: Imodium
Stofnaam: Operamide
Groep: Antidiarree, orale elektrolyten en intestinale anti – inflammatoire preparaten
Toepassing: Loperamide remt de darm-bewegingen (peristaltiek) af en zorgt tevens voor samentrekking van de anus. De darminhoud blijft daardoor langer in de darmen en wordt compacter. Ook overmatig verlies van vocht en zouten wordt tegengegaan.
Binnen enkele uren merk je dat de diarree stopt.

27)

Merknaam: Inhibin
Stofnaam: Hydrochiniinehydrobromide - dihydraat
Groep: Spierrelaxantia
Toepassing: Het is te gebruiken bij nachtelijke spierkrampen, maar dan alleen als medicamenteuze therapie echt nodig is.

28)

Merknaam: Lamisil
Stofnaam: Terbinafine
Groep: Verzachtende en beschermende middelen
Toepassing: Terbinafine bestrijdt schimmelinfecties van huid en nagels. Het verzwakt de celwand van de schimmel, waardoor deze afsterft. Na inname verspreidt het middel zich in het lichaam en hoopt zich uiteindelijk op in nieuwe huidcellen en groeiende nagels. Zo bestrijdt het de schimmelgroei van binnenuit.
Voor volledige genezing moet je dit middel enkele weken tot maanden achtereen gebruiken. Hoe lang precies, hangt af van de ernst en plaats van de infectie.

29)

Merknaam: Lanoxin
Stofnaam: Digoxine
Groep: Hartpreparaten
Toepassing: Digoxine heeft een meervoudige werking op het hart en vindt toepassing bij verschillende hartproblemen:

- Hartfalen: bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen) wordt er onvoldoende bloed door het lichaam gepompt. Ook door de nieren stroomt er te weinig bloed. Daardoor stagneert de afvoer van overtollig vocht (via de plas). Hierdoor ontstaat oedeem (vochtophoping) aan enkels, buik of rondom de longen (dit geeft benauwdheid). Digoxine verbetert de pompkracht van het hart. Tevens vertraagt het de hartslag, zodat het hart per slag meer tijd krijgt zich samen te trekken en het bloed door te pompen. Het hart werkt dus trager, maar krachtiger. Het bloed wordt beter rond gepompt en de afvoer van overtollig vocht (via de nieren en de plas) verbetert. U merkt dat de vochtophopingen verdwijnen en de benauwdheid afneemt. De eerste dagen zal uw gewicht (sterk) dalen, doordat u het overtollige vocht uitplast.
- Hartritmestoornissen: het hartritme wordt gereguleerd door elektrische prikkels, die hun oorsprong vinden in de zgn. pacemaker cellen en die zich voortplanten over de wand van de hartspier. Elke elektrische 'ontlading' van de pacemaker cellen brengt één hartslag voort (samentrekking van de hartspier). Als de pacemaker cellen te snel achtereen 'vuren', of als de voortplanting van de prikkels over de hartwand niet goed verloopt, ontstaan er hartritmestoornissen met mogelijk hartfalen (onvermogen van het hart om het bloed door te pompen). Digoxine herstelt het hartritme en de prikkelgeleiding, zodat het hart weer in een normaal tempo gaat kloppen en het bloed goed kan rondpompen.

30)

Merknaam: Lasix
Stofnaam: Furosemide
Groep: Diuretica
Toepassing: Bij een verminderde pompkracht van het hart ('hartfalen') of bij een verminderde nierwerking gaat het lichaam vocht vasthouden. Hierdoor ontstaat oedeem (vochtophoping) aan de enkels, buik of rondom de longen (met benauwdheid). Ook stijgt de bloeddruk. Een plasmiddel zoals furosemide voert het overtollig vocht af via de plas. De werking berust op een verhoogde zoutuitscheiding door de nieren; het zout trekt vocht mee. Oedemen slinken en de vulling van de bloedvaten neemt af. Daardoor daalt ook de bloeddruk.
Door dit middel moet je vaker plassen. Je merkt dat de vochtophopingen aan bijvoorbeeld enkels en buik slinken. Benauwdheid (door vochtophopingen rondom de longen) neemt af. Van het bloeddruk verlagende effect merk je zelf meestal weinig. Dat kan alleen worden vastgesteld met een bloeddrukmeter.
NB Een langdurig verhoogde bloeddruk verhoogt de kans op ernstiger hart en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een hersenbloeding of angina pectoris (aanvallen van pijn op de borst bij inspanning). Het is dus van groot belang uw bloeddruk onder controle te houden en je bloeddruk verlagende geneesmiddelen trouw in te nemen, ook al merk je zelf geen effect. Je verkleint de kans op een hart of vaatziekte.

31)

Merknaam: Legendal
Stofnaam: Lactulose
Groep: Antidiarree, orale elektrolyten en intestinale anti – inflammatoire preparaten
Toepassing: Lactulose verteert niet in de maag en komt niet het bloed terecht. Onveranderd bereikt het de dikke darm. De darmbacteriën zetten het om in natuurlijke zuren (o.a. melkzuur en azijnzuur). Deze zuren houden water in de darmen vast, waardoor de ontlasting zachter wordt. Bovendien stimuleren de zuren de beweging van de dikke darm. Het resultaat is een makkelijker stoelgang met een zachtere ontlasting. Daarom vindt het toepassing bij een moeizame of pijnlijke stoelgang (bijvoorbeeld bij aambeien).
Omdat lactulose op een milde manier de natuurlijke darmwerking stimuleert, zal geen 'luie darm' ontstaan (in tegenstelling tot veel andere laxeermiddelen!).

32)

Merknaam: Loramet
Stofnaam: Lormetazepam
Groep: Psycholeptica
Toepassing: Lormetazepam remt bepaalde prikkels af in de hersenen en bevordert zo de slaap. Je merkt dat je sneller inslaapt, beter en langer slaapt en 's nachts minder vaak wakker wordt.

33)

Merknaam: Losec
Stofnaam: Omeprazol
Groep: Antacida, antiflatulentia en anti - ulcuspreparaten
Toepassing: Omeprazol zorgt dat de maag minder zuur aanmaakt. Het vindt toepassing bij ontstekingen of irritaties van maagslijmvlies of slokdarm (zuurbranden in de slokdarm ofwel reflux-oesophagitis), bij maagzweren en zweren van de twaalf-vingerige darm, en bij het Zollinger-Ellison syndroom (een aandoening waarbij de maag extreem veel zuur aanmaakt).
Na een paar dagen gebruik merk je dat je minder last heeft van pijn, zuurbranden en oprispingen.
NB Dit middel wordt ook wel preventief gebruikt (vooral door mensen die chronisch pijnstillers slikken), om het weer opleven van maag of darmzweren tegen te gaan.

34)

Merknaam: Marcoumar
Stofnaam: Fenprocoumon
Groep: Antitrombotica
Toepassing: Fenprocoumon houdt het bloed 'dun'. Het remt de bloedstolling af, doordat het de aanmaak van belangrijke stollingseiwitten blokkeert. Om precies te zijn: het belemmert de werking van vitamine K, dat nodig is voor de aanmaak van het stollings-eiwit fibrine. Bij de normale bloedstolling (bij een wondje) rijgt fibrine zich aaneen tot draadjes en vormt een soort vangnetje. Dat slibt dicht met bloedcellen; het bloeden stopt.
Bij bepaalde aandoeningen kan dit stollingsproces sneller en zonder duidelijke aanleiding optreden. Het bloed kan samen klonteren, zomaar ergens in de bloedvaten. Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen en vaatprothesen, bij trombose en aderverkalking kunnen bloedpropjes ontstaan. Zo'n propje kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. In de bloedvaten van het hart bijvoorbeeld kan het een hartinfarct veroorzaken. Ook kunnen er stukjes los raken, door de bloedstroom worden meegevoerd en een verderop gelegen bloedvat afsluiten. Is dat een hersenvat, dan kan een beroerte (herseninfarct) het gevolg zijn.
Fenprocoumon werkt preventief: het remt de vorming van bloedpropjes af en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Het vindt vooral toepassing bij trombose of sterk verkalkte aderen, na een hartinfarct of een (kleine) beroerte en na een bypassoperatie.
Van de preventieve werking merk je zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloed (stollings) onderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor je op.


35)

Merknaam: Marvelon
Stofnaam: Desogestrel
Groep: Geslachtshormonen en preparaten met soortgelijke gewenste werkingen.
Toepassing: Het is een orale anticonceptiepil. ( zwangerschap voorkomend )

36)

Merknaam: Microgynon 30
Stofnaam: Levonorgestrel
Groep: Geslachtshormonen en preparaten met soortgelijke gewenste werkingen.
Toepassing: Het is een orale anticonceptiepil.

37)

Merknaam: Monotrim
Stofnaam: Trimethoprim
Groep: Antibiotica
Toepassing: Trimethoprim doodt vele soorten bacteriën. Eenmaal in de bacterie doorgedrongen, verhindert het de aanmaak van een voor de bacterie essentiële stof. De bacterie sterft daardoor af.
Na inname verspreidt het middel zich via het bloed in het lichaam; het komt ook in de urine terecht. Door de goede opname in de urine wordt het vooral ingezet bij blaasontstekingen en andere infecties van de urinewegen. Soms ook bij infecties van de luchtwegen.
Na een paar dagen merk je dat de klachten die met de infectie gepaard gaan, afnemen.

38)

Merknaam: Motilium
Stofnaam: Domperidon
Groep: Spasmolytica en anticholinergica en pro-kinetica– Preparaten tegen misselijkheid, braken en duizeligheid.
Toepassing: Dit middel stimuleert de bewegingen (peristaltiek) van de maag en het eerste deel van de darm. Ook zorgt het dat de maagportier (de doorgang van maag naar darm) zich ontspant. Hierdoor komt de maaginhoud sneller in de darm terecht, de maag raakt eerder leeg en je hebt minder last van een opgeblazen gevoel na de maaltijd. Daarnaast onderdrukt domperidon misselijkheid en braakneigingen (de maag is immers leeg).
NB: Dit middel wordt ook wel bij migraine voorgeschreven, vaak in combinatie met de pijnstiller paracetamol. Het gaat de misselijkheid bij een migraineaanval tegen, en verbetert bovendien de opname van paracetamol in het lichaam; de pijnstiller werkt daardoor effectiever.

39)

Merknaam: Naprosyne
Stofnaam: Naproxen
Groep: Anti–inflammatoire preparaten en antirheumatica
Toepassing: Naproxen werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Het vindt toepassing bij chronische gewrichtsontstekingen (reumatoïde artritis ofwel reuma), bij artrose (versleten gewrichten) en bij acute pijn (bijvoorbeeld jicht, hoofdpijn, kiespijn, pijn na operaties, acute ontstekingspijn, menstruatiepijn, pijn bij gewrichtsblessures). Ook wordt het gebruikt bij koorts (bij griep en na vaccinaties).
Bij acute pijnklachten en koorts is het effect snel merkbaar.
Bij chronische gewrichtsontstekingen en reuma is het pijnstillend effect pas na enige tijd merkbaar. Bij deze klachten gaat het vooral om de ontstekingsremmende werking; de pijn neemt op den duur ook af, namelijk als de ontstekingsverschijnselen afnemen.

40)

Merknaam: Niften
Stofnaam: Nifedipine
Groep: Ace-remmers
Toepassing: Essentiële hypertensie en stabiele inspanningsgebonden angina pectoris die onvoldoende reageren op atenolol, respectievelijke nifedipine alleen.

41)

Merknaam: Nitrostat
Stofnaam: Nitroglycerine
Groep: Hartpreparaten
Toepassing: Dit middel heft binnen enkele minuten een acute aanval van angina pectoris op (benauwdheid en/of pijn op de borst als de hartspier meer zuurstof verbruikt dan het toegevoerd krijgt). Dat werkt als volgt: de bloedvaten worden wijder, met name de vaten die het bloed náár het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnen stroomt, het hart hoeft minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof. Zuurstofaanbod en zuurstofverbruik van het hart komen met elkaar in evenwicht. Je merkt dat de benauwdheid of pijn op de borst onmiddellijk afneemt.
NB Deze tabletten zijn alleen geschikt bij een acute aanval van angina pectoris. Om de kans op aanvallen te verkleinen zijn er andere, chronisch te gebruiken geneesmiddelen.

42)

Merknaam: Normison
Stofnaam: Temazepam
Groep: Psycholeptica
Toepassing: Temazepam remt bepaalde prikkels af in de hersenen en bevordert zo de slaap. Je merkt dat je sneller inslaapt, beter en langer slaapt en 's nachts minder vaak wakker wordt.

43)

Merknaam: Noroxin
Stofnaam: Norfloxacine
Groep: Systemische Antibiotica
Toepassing: Bij behandeling van acute en chronische recidiverende urineweginfecties, veroorzaakt door voor norfloxacine gevoelige micro–organismen. Ernstige gevallen van acute bacteriële gastro–enteritis, veroorzaakt door voor norfloxacine gevoelige micro–organismen, waarvoor antibiotische behandeling noodzakelijk is, zoals bij shighellose en ernstige gevallen van salmonellose. Gonokokkenuretritis,- proctitis

44)

Merknaam: Norvasc
Stofnaam: Amlodipine
Groep: Calciumantagonisten
Toepassing: Amlodipine vermindert de weerstand van de bloedvaten. Het remt het mechanisme af dat de wanden van de bloedvaten onder een bepaalde spanning houdt. Om precies te zijn: het blokkeert de instroom van calcium in het spierweefsel dat de bloedvaten omringt. Calcium in het spierweefsel zorgt voor samentrekking van de bloedvaten; als de instroom van calcium geblokkeerd is, wordt de samentrekking opgeheven. Daardoor ontspannen de bloedvaten. Ze worden wijder, zodat het bloed beter kan doorstromen. De doorbloeding van hart en ledematen verbetert.

Dit middel vindt toepassing bij verschillende aandoeningen:

- Angina pectoris: de aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst ontstaan door zuurstoftekort in de hartspier, met name bij inspanning. Amlodipine verbetert de toevoer van bloed (en daarmee van zuurstof) naar de hartspier, zodat er geen zuurstoftekort ontstaat. U krijgt beduidend minder last van aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.
- Verhoogde bloeddruk: amlodipine doet de druk in de bloedvaten van de ledematen dalen. Uw bloeddruk neemt daardoor af. Zelf merkt u dat niet of nauwelijks, een daling van de bloeddruk kan alleen worden vastgesteld met een bloeddrukmeter.
Een langdurig verhoogde bloeddruk verhoogt de kans op ernstiger hart en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een hersenbloeding of angina pectoris (aanvallen van pijn op de borst bij inspanning). Het is dus van groot belang je bloeddruk onder controle te houden en je bloeddruk verlagende geneesmiddelen trouw in te nemen, ook al merk je zelf geen effect. Je verkleint uw kans op een hart of vaatziekte.

45)

Merknaam: Otrivin
Stofnaam: Xylometazoline
Groep: Keeldecongestiva + Anti-infectiva
Toepassing: In de neus gebracht, doet xylometazoline het neusslijmvlies slinken. Daardoor wordt de afvoer van vastzittend slijm vergemakkelijkt en kunt u weer beter door de neus ademen.
Tevens maakt xylometazoline (na toediening in de neus) de doorgang tussen neusholte en middenoor wijder. Daarom wordt de oplossing ook wel voorgeschreven bij een middenoor ontsteking (de pijnlijke druk in het middenoor neemt af). Volg in dat geval de aanwijzingen van uw arts op. Deze tekst gaat vooral in op toepassing bij een verstopte neus.

46)

Merknaam: Panadol
Stofnaam: Paracetamol
Groep: Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen
Toepassing: Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het is toepasbaar bij koorts en pijn (bij griep en verkoudheid en na vaccinaties), bij hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Paracetamol wordt snel in het bloed opgenomen, zodat het pijnstillend effect snel merkbaar is.

47)

Merknaam: Prednison
Stofnaam: Cortico-steroïd
Groep: Corticosteroïden
Toepassing: In bepaalde situaties vertoont het lichaam ontstekingsverschijnselen of afweerreacties. Ontstekingsverschijnselen (bijvoorbeeld koorts, pijn, zwelling, roodheid, benauwdheid en overmatige slijmproductie) treden op bij verschillende aandoeningen. Afweerreacties zijn gekeerd tegen lichaamseigen of lichaamsvreemde elementen (transplantaten) en kunnen weefsels aantasten of afstoten. Corticosteroïden als prednison onderdrukken deze verschijnselen en reacties. Ze worden ingezet als de ontstekings-verschijnselen ongewenste vormen aannemen, bijvoorbeeld bij reumatische aandoeningen, verergering van astma, ernstige darmontstekingen (ziekte van Crohn), ernstige huidaandoeningen (bijvoorbeeld psoriasis). Of na orgaantransplantaties, om afstoting van het nieuwe weefsel tegen te gaan.
Of u direct iets van de werking merkt, hangt af van de reden waarvoor je dit middel gebruikt. Bij een astma-aanval bijvoorbeeld merk je binnen enkele uren na inname effect; de benauwdheid neemt af. Bij bindweefselziekten (zoals reuma of de ziekte van Crohn) kan het langer duren voordat je iets merkt; je krijgt dit middel dan voor langere tijd voorgeschreven.
NB Prednison wordt in het lichaam direct omgezet in prednisolon, de eigenlijke werkzame stof (prednison is, voordat het is omgezet, niet werkzaam). Het wel werkzame prednisolon is eveneens als geneesmiddel verkrijgbaar. Wat werking en bijwerkingen betreft zijn prednison en prednisolon gelijk, de arts kan kiezen uit beide middelen. De sterkte en de toedienings-vorm zullen een rol spelen bij de keuze.

48)

Merknaam: Renitec
Stofnaam: Enalapril
Groep: Ace-remmers
Toepassing: Enalapril vermindert de weerstand van de bloedvaten. Het remt het mechanisme af dat de wanden van de bloedvaten onder een bepaalde spanning houdt. Hierdoor daalt de bloeddruk. Zelf merkt u dat niet of nauwelijks, een daling van de bloeddruk kan alleen worden vastgesteld met een bloeddrukmeter.
Een langdurig verhoogde bloeddruk verhoogt de kans op ernstiger hart en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een hersenbloeding of angina pectoris (aanvallen van pijn op de borst bij inspanning). Het is dus van groot belang je bloeddruk onder controle te houden en je bloeddruk verlagende geneesmiddelen trouw in te nemen, ook al merkt u zelf geen effect. Je verkleint uw kans op een hart of vaatziekte.
NB: Dit middel verbetert tevens de pompkracht van het hart; het wordt daarom ook wel toegepast bij hartfalen (te zwakke hartwerking) en bij mensen die net een hartinfarct hebben doorgemaakt.

49)

Merknaam: Seresta
Stofnaam: Oxazepam
Groep: Psycholeptica
Toepassing: Oxazepam remt bepaalde prikkels af in de hersenen. Gevoelens van angst, spanning, rusteloosheid en bezorgdheid nemen af. Ook eventuele lichamelijke klachten die het gevolg zijn van de angst en spanning (beven, klamme handen, transpireren, hartkloppingen) worden minder. Bij toepassing 's avonds bevordert het de slaap. Je merkt dat je sneller inslaapt, beter en langer slaapt en 's nachts minder vaak wakker wordt.
NB Soms vindt dit middel toepassing bij acute alcohol-onthoudings-verschijnselen.

50)

Merknaam: Seroxat
Stofnaam: Paroxetine
Groep: Psycho-analeptica
Toepassing: Dit middel vindt toepassing bij bepaalde vormen van ernstige neerslachtigheid (depressie). Het oefent zijn werking uit in de hersenen. Daar reguleert het de hoeveelheid beschikbaar serotonine (een natuurlijk voorkomende stof die een rol speelt bij stemmingen en emoties).
Na enige tijd merk je een verbetering van uw stemming. Vaak komt dat tot uiting doordat je weer meer ondernemingslust krijgt en zich energieker voelt dan voorheen.
NB: Dit middel wordt ook wel gebruikt bij fobieën (angst en paniek-aanvallen).

51)

Merknaam: Sintrom
Stofnaam: Acenocoumarol
Groep: Antitrombotica
Toepassing: Acenocoumarol houdt het bloed 'dun'. Het remt de bloedstolling af, doordat het de aanmaak van belangrijke stollingseiwitten blokkeert. Om precies te zijn: het belemmert de werking van vitamine K, dat nodig is voor de aanmaak van het stollingseiwit fibrine. Bij de normale bloedstolling (bij een wondje) rijgt fibrine zich aaneen tot draadjes en vormt een soort vangnetje. Dat slibt dicht met bloedcellen; het bloeden stopt.
Bij bepaalde aandoeningen kan dit stollingsproces sneller en zonder duidelijke aanleiding optreden. Het bloed kan samen klonteren, zomaar ergens in de bloedvaten. Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen, bij trombose of aderverkalking kunnen bloedpropjes ontstaan. Zo'n propje kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. In de bloedvaten van het hart bijvoorbeeld kan het een hartinfarct (hartaanval) veroorzaken. Ook kunnen er stukjes los raken, door de bloedstroom worden meegevoerd en een verderop gelegen bloedvat afsluiten. Is dat een hersenvat, dan kan een beroerte (herseninfarct) het gevolg zijn.
Acenocoumarol werkt preventief: het remt de vorming van bloedpropjes af en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Het vindt vooral toepassing bij trombose of sterk verkalkte aderen, na een hartinfarct of een (kleine) beroerte en na een bypassoperatie.
Van de preventieve werking merk je zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloed (stollings) onderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig je bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor je op.

52)

Merknaam: Tegretol
Stofnaam: Carbamazepine
Groep: Anti-epileptica
Toepassing: Carbamazepine heeft een meervoudige werking en vindt toepassing bij verschillende aandoeningen, o.a. epilepsie, aangezichtspijn ('trigeminus-neuralgie'), plasproblemen (extreem veel plassen met veel dorst) en manieën (overactieve buien tijdens manisch-depressieve ziekten). Ook wordt het gebruikt tegen de onthoudingsverschijnselen bij het genezen van alcohol verslaving.

53)

Merknaam: Triludan
Stofnaam: Terfenadine
Groep: Antihistaminica, systemisch
Toepassing: Dit middel geeft verlichting van de symptomen bij allergische rhinitis (zoals hooikoorts): niezen, neusloop, jeuk, branderig gevoel en jeuk aan de ogen. Het helpt ook bij andere vormen van overgevoeligheid, bijvoorbeeld bij galbulten bestrijdt het jeuk, roodheid en huiduitslag.
Een allergische reactie ontstaat na contact met een lichaamsvreemde stof. Bepaalde cellen in het lichaam gaan dan histamine uitstoten. Histamine veroorzaakt jeuk, irriteert de slijmvliezen en kan benauwdheid geven. Een antihistaminicum zoals terfenadine blokkeert de werking van histamine. Je merkt dat aan een verlichting van de klachten.

54)

Merknaam: Thyrax
Stofnaam: Levothyroxine
Groep: Schildklier - therapie
Toepassing: Levothyroxine is een schildklierhormoon. Dit hormoon is noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelt het vele stofwisselingsprocessen in het lichaam. Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijk zijn en een geringe gewichtstoename. Door levothyroxine te gebruiken nemen deze klachten af.

55)

Merknaam: Valium
Stofnaam: Diazepam
Groep: Psycholeptica
Toepassing: Diazepam remt bepaalde prikkels af in de hersenen. Gevoelens van angst, spanning, rusteloosheid en bezorgdheid nemen af. Ook eventuele lichamelijke klachten die het gevolg zijn van de angst en spanning (beven, klamme handen, transpireren, hartkloppingen) worden minder. Bij toepassing 's avonds bevordert het de slaap. Je merkt dat u sneller inslaapt, beter en langer slaapt en 's nachts minder vaak wakker wordt.
NB Diazepam werkt tevens spierontspannend en wordt daarom wel toegepast bij hevige spierverkrampingen (bij tetanus, hoge koorts, epilepsie). Ook vindt het toepassing bij acute alcoholonthoudingsverschijnselen.

56)

Merknaam: Ventolin
Stofnaam: Salbutamol
Groep: Brochodilatoren en Anti - Asthmatica
Toepassing: Dit middel verwijdt de bronchiën, de bovenste vertakkingen van de luchtwegen. Bij chronische bronchitis, emfyseem en astma kunnen de spieren van de luchtwegen zich verkrampen. De doorgang voor de adem wordt dan nauwer, dat geeft benauwdheid. De verkramping kent allerlei oorzaken: lichamelijke prikkels (huisdieren, stof, pollen, (tabaks)rook, inspanning, kou en mist, ontsteking), geestelijke prikkels (emoties), emfyseem (uitrekking en verminderde elasticiteit van de longblaasjes). Een luchtweg verwijder heft de verkramping op zodat u weer makkelijker kunt ademen.
NB: Met dit middel neemt je de oorzaak van de benauwdheid niet weg, daar zijn andere middelen voor (de zgn. luchtweg beschermers).

57)

Merknaam: Voltaren
Stofnaam: Diclofenac
Groep: Anti–Inflammatoire preparaten en Antirheumatica
Toepassing: Diclofenac werkt ontstekings-remmend, pijnstillend en koortsverlagend. Het vindt toepassing bij chronische gewrichtsontstekingen, reumatoïde artritis (ofwel reuma) en artrose ('versleten' gewrichten), bij pijnlijke ontsteking en zwelling na operaties of tandheelkundige ingrepen en bij ernstige menstruatiepijn.
Bij acute pijnklachten (bijvoorbeeld bij artrose en menstruatie of na operaties) is het pijnstillend effect snel merkbaar.
Bij chronische gewrichtsontstekingen en reuma is het pijnstillend effect pas na enige tijd merkbaar. Bij deze klachten gaat het vooral om de ontstekings-remmende werking; de pijn neemt op den duur ook af, namelijk als de ontstekingsverschijnselen afnemen.
Voor de chronische behandeling kan de arts retard-tabletten of retard-capsules voorschrijven; deze geven de werkzame stof niet in één keer aan het lichaam af, maar geleidelijk. Als het innemen van tabletten of capsules moeizaam gaat of op bezwaren stuit, kan de arts uitwijken naar zetpillen.

58)

Merknaam: Zantac
Stofnaam: Ranitidine
Groep: Antacide, Antiflatulentia en Anti-Ulcuspreparaten
Toepassing: Ranitidine zorgt dat de maag minder zuur produceert. Het vindt toepassing bij ontstekingen of irritaties van maagslijmvlies of slokdarm (zuurbranden in de slokdarm ofwel reflux-oesophagitis), bij maagzweren en zweren van de twaalf-vingerige darm, en bij het Zollinger-Ellison syndroom (een aandoening waarbij de maag extreem veel zuur aanmaakt).
Na een paar dagen gebruik merk je dat je minder last heeft van pijn, zuurbranden en oprispingen.
NB: Dit middel wordt ook wel preventief gebruikt (vooral door mensen die chronisch pijnstillers slikken), om het ontstaan of weer opleven van maag en darmzweren tegen te gaan.

59)

Merknaam: Zocor
Stofnaam: Simvastatine
Groep: Cholesterolreducerende preparaten en preparaten tegen Atheroclerose
Toepassing: Cholesterol is een vet-achtig eiwit. Het is onmisbaar bij bepaalde lichaams-functies (o.a. de aanmaak van hersencellen en hormonen). Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij de vetstofwisseling. Cholesterol is deels afkomstig uit de lever, deels uit voedsel; bovendien maakt de lever extra cholesterol aan na de consumptie van verzadigde vetten. Wanneer de lever erg veel cholesterol aanmaakt, of wanneer het aanbod van cholesterol en (verzadigde) vetten uit voedsel erg hoog is, kunnen cholesterol en vetgehalte in het bloed toenemen. Het teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan vastzetten tegen de binnenzijde van de bloedvaten. Daardoor kan aderverkalking ontstaan. Aderverkalking verhoogt de kans op hart en vaatziekten, zoals een hartinfarct of herseninfarct (beroerte). Mensen die al hart of hartproblemen hebben, of een verhoogde bloeddruk, lopen bij een verhoogd cholesterol-gehalte extra risico op een hart of vaatziekte.
Simvastatine remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol en vetgehalte in het bloed. Het wordt meestal ingezet als aanvulling op een cholesterol en vetarm dieet, wanneer dit dieet alléén onvoldoende effect heeft.
Van de cholesterol en vetverlagende werking merkt u zelf niets. Wel verkleint de kans op een hartinfarct of beroerte.

60)

Merknaam: Zyrtec
Stofnaam: Cetirizine
Groep: Systemische Ademhalingspreparaten
Toepassing: Dit middel bestrijdt de symptomen van allergische rhinitis (hooikoorts): niezen, neusloop, jeuk, branderig gevoel en jeuk aan de ogen. Het helpt ook bij galbulten (jeuk, roodheid en huiduitslag nemen af) en bij andere vormen van overgevoeligheid (bijvoorbeeld voor huisstofmijt, schimmels).
Een allergische reactie ontstaat na contact met een lichaamsvreemde stof. Bepaalde cellen in het lichaam gaan dan histamine uitstoten. Histamine veroorzaakt jeuk, irriteert de slijmvliezen en kan benauwdheid geven. Een antihistaminicum zoals cetirizine blokkeert de werking van histamine. Je merkt dat aan een verlichting van de klachten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.