Zoveel drinken we
Rond 1880 dronken we in Nederland per hoofd van de bevolking per jaar 7 liter pure alcohol. Vooral dankzij de invloed van de drankbestijdingsbeweging daalde het alcoholgebruik in de eerste helft van deze eeuw snel. In 1950 dronken we nog maar circa 2 liter acohol per hoofd van de bevolking per jaar. Aan het begin van de jaren zestig was dat 2,6 liter. Daarna is het snel gegaan : tussen 1960 en het begin van de jaren tachtig was er sprake van een meer dan verdrievouding van de alcoholconsumptie. De stijging was in ons land groter dan in de omringende landen. In 1980 dronken we per hoofd van de bevolking 8,9 liter pure alcohol per jaar.
De laatste vijftien jaar in het gebruik lichtgedaald. Het officiele cijfer van 1996 in 8,0 liter. Dat staat voor 650 glazen bier , wijn of gedisilleerd per hoofd van de bevolking. Nu zijn zij cijfers per hoofd van de bevolking natuurlijk rare cijfers, alleen geschikt voor de statiek , want baby's en jonge kinderen zijn ook meegerekend. Rekenen we alleen de personen van 15 jaar en ouder dan komt het gebruik van 1996 uit op 797 glazen per persoon per jaar.
Maar daar zitten nog steeds allen niet drinkers bij. Van alle Nederlanders boven de 15 jaar is dat 19,2%. De 80,8% drinkers consumeren gemiddeld 986 glazen per jaar. Omgerekend 2,7 glas per dag. Dagelijks gaat het dan om meerdan 27,6 miljoen glazen.

Dat zijn de algemene getallen. Daarbinnen kan nog onderscheid worden gemaakt naar geslacht, opleidingniveau, regio en leeftijd.

Een door het Centraal Bureau voor de Statistieken in 1995/1996 gehouden gezondheids enquete onder meer dan 13.000 Nederlanders laat het volgende beeld zien. Meer mannen dan vrouwen drinken : 88% van de mannen zegt alcohol te gebruiken , tegen 74 % van de vrouwen. Mannen drinken vaak ook meer ( 6 glazen meer per dag ) dan vrouwen.
Kijken we naar de regionale verschillen dan zien we dat in Noord-Brabant en Limburg de meeste zware drinkers voorkomen. Ook in een groot deel van de Achterhoek en in Amsterdam wordt stevig gedronken. Noord-Brabant en Limburg hebben in verhouding ook de meeste cafes.

Hoeveel alcohol zit er in onze dranken?
In bier zit ongeveer 5% alcohol. In wijn zit zo'n 12% alcohol. Een doorsnee gedistilleerd bevat 35% alcohol. Toch krijg je bij het drinken van elke drank de zelfde hoelveelheid alcohol binnen, tenminste als je, je gekozen drank uit het daarvoor bestemde glas drinkt. Hoe hoger het alcohol percentage, hoe kleiner het glas. Bij ieder glas alcohol houdende drank die je drinkt krijg 12 cc pure alcohol binnen.

In 1996 ging het in totaal om bijna 131.5 miljoen gulden op aan alcohol reclame waarvan 90 miljoen voor televisie- en radioreclame en 32.4 miljoen voor atvertenties en bioscoopreclame. Naar schatting werd nog eens zo'n 70 miljoen aan sponsoring van evenementen en dergelijke besteed. In totaal gaat er dus zo'n 200 miljoen gulden in om.
Het ligt voor de hand dat al die reclame bij elkaar wel een consumtieverhogend effect moet hebben. Daar is onderzoek naar gedaan. Uit een aantal onderzoeken bleek dat in landen met een verbod op reclame voor gedistillleerd het alcoholgebruik 16% lager is dan in landen zonder zo'n verbod. En dat in landen met een algeheel televisie reclame verbod voor alcolhoudende dranken het gebruik 11% lager is dan in landen met alleen een verbod op gedistilleerdreclame.
Uit deze cijfers blijkt wel dat mensen door al de alcohol reclame sterk be invloed worden.

Toch zijn er een aantal regels waaraan een alcohol reclame maker zich moet houden b.v :

* alcoholreclame mag zich niet afzetten tegen niet-alcolhoudende drank.
* Alcoholreclame mag niet gericht zijn op verhoging van het alcohol gebruik.
* In reclame mogen geen situaties worden weergegeven, waarin de veiligheid door het drinken in gevaar komt.
* Alcoholreclame mag niet speciaal gericht zijn op jongeren.
* Alcohol mag niet worden aan geprezen als een middel dat ontremmend werkt of angsten en innerlijke of sociale conflicten doet verminderen of verdwijnen.
*Het gratis aan bieden van alcohol in de vorm van proefmonsters is verboden.

Wie deze wet overtreed krijgt max een boete van FL 50.000,-

Verkrijgbaarheid
Sinds het begin van de jaren zestig is het aantal plaatsen waar alcohol verkrijgbaar is, sterk toegenomen. Ook zijn er nieuwe soorten verkooppunten bijgekomen. Vroeger waren het eigenlijk alleen maar de cafes, restaurants en slijters die alcohol verkochten, voor consumptie ter plekke of voor thuis gebruik. Vandaag de dag wordt ook alcohol geschonken en verkocht in sportkantines, jongerencentra, dorpshuizen, club en buurt huizen, schouwburgen, bioscopen en vele andere gelegenheden.
Daarnaast wordt alcohol verkocht in supermarkten, bij de slager, melk handel en groenteboer in tankstations en zelfs in winkeltjes van ziekenhuizen.
En bij elk evenement van enige omvang is wel een biertap te vinden. Denk alleen maar aan popconcerten, grote sportevenementen, straatfeesten enz. Het totale aantal van verkooppunten van alcohol wordt geschat op ruim 70.000. Je wordt daarom ook vaak met alcohol geconfronteerd.
Het grootste deel van alle alcoholhoudende dranken wordt bij de winkels gekocht en thuis opgedronken. Een uitzondering daarop zijn jongeren: deze groep drinkt juist meer buitenhuis. Jaarlijks wordt voor meer dan 6,1 miljard thuis opgedronken. Waarvan 41% bij de slijter wordt gekocht. Er is dan ook veel concurentie op het alcohol verkoop. In een beetje winkelstraat vindt je altijd wel 1 of 2 alcohol verkooppunten.

Alcohol verslaafd
De grens tussen verslaafd en niet-verslaafd is onmogelijk aan te geven. Verslaafden hebben niet allemaal hetzelfde drinkpatroon. Sommige drinken vrijwel de hele dag door , anderen wisselen periodes van niet of nauwelijks drinken af met periodes van zeer veel drinken. Deskundigen gaan er vanuit dat iedereen die zo'n half jaar lang iedere dag circa 8 glazen of meer drinkt in ieder geval lichamelijk verslaafd is. Er is eigenlijk maar een manier om te kijken of iemand alcohol verslaafd is. Die persoon een aantal dagen geen alcohol laten drinken. Iemand die daar moeite mee heeft of dat onmogelijk volhoudt is op de verkeerde weg.
Men kan geestelijk en lichamelijk afhankelijk zijn van alcohol.
Lichamelijk : Je lichaam kan niet meer zonder alcohol en de stoffen die in alcoholhoudende dranken zitten. Als men geen alcohol meer drinkt wordt men ziek.
Geestelijk : Men denkt dat men niet meer zonder alcohol kan. Vaak proberen mensen hen problemen weg tedrinken. Men denkt dat alcohol die problemen op lost.
Als verslaafden proberen te stoppen treden er ontwennings verschijn- selen op. deze kun je verdelen in drie fase's:

* fase 1 ( meestal de eerste dagen) Mensen worden misselijk , braken , angstig en gaan trillen.
* fase 2 ( derde t/m vijfde dag) mensen gaan dingen zien dier er niet zijn , en de trillingen worden veel erger.
* fase 3 In deze fase heeft een ex-drinker erg prikkelbaar en heeft last van slapelooheid.

Als mensen hebben besloten om te gaan stoppen met drinken, grijpen ze vaak al na de eerste fase terug naar de fles. Ze zijn bang van de ontwenningsverschijnselen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

heey josien,
Je werkstuk is heel mooi,
maar heb je ook 1 met 12 hoofdstukken het hoeft niet met alcohol te maken wel met verslavingen
Alvast bedankt
Groetjes Sabina

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast