Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Galileo Galilei

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1076 woorden
  • 29 oktober 2006
  • 82 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.8
  • 82 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Hoofdvraag
Wie was Galileo Galilei en wat zijn zijn belangrijkste bijdragen aan de ontwikkeling van de wetenschap?
~ In welke tijd leefde Galileo Galilei?
~ Wat heeft hij ontdekt?
~ Wat gebeurde er op zijn vakgebied voor hem, en wat gebeurde er op zijn vakgebied na zijn dood?

Galileo Galilei was een Italiaanse natuurkundige, filosoof en astronoom. Hij leefde in te tijd van ontdekkers en hervormers na de Renaissance. Van 15 februari 1564 tot 8 januari 1642. Hij was hoogleraar in Pisa (1589-1592) en Padua (1592-1610). In Europa is hij bekend als Galilei, en hij wordt ook wel de grondlegger van de astronomie genoemd. Galilei gebruikte als één van de eersten een telescoop en was waarschijnlijk de eerste die hem gebruikte voor astronomische waarnemingen. Hij deed een hele serie ontdekkingen na elkaar met behulp van zijn telescoop. Zo ontdekte hij de vier manen van Jupiter en nam hij waar dat de baan van de planeet Mars elliptisch van vorm was. Ook zag hij als eerste het ware gezicht van de maan; dat was een landschap vol vlakten, bergen en kraters. Verder zag hij dat de melkweg, een vaag lichtende band die zich bleek op te lossen in een ontelbaar aantal kleine sterren. Hij nam ook de schijngestalten van de planeet Venus waar en merkte "iets" op aan beide zijden van Saturnus. (De ringen, wat we nu weten.) Galilei is de vader van de moderne astronomie. In de tijd voor Galilei werd er niet veel gedaan met astronomie, sterrenkunde. Maar wel iemand die zich al zon 100 jaar voor Galilei een goede astronoom kon noemen was Nikolaus Copernicus. Op grond van de waarnemingen van Jupiters manen en Venus' fasen en de theorie van Nikolaus Copernicus kwam Galilei tot de conclusie dat de zon in het midden van ons zonnestelsel staat en de planeten, ook onze aarde, rond de zon draaien. Galilei was een aanhanger van de theorie van Copernicus. Copernicus leefde van 1473 – 1543 in de renaissance. Dat was de periode waarin geleerde veel boeken uit de Griekse en Romeinse oudheid herontdekten. Ze probeerden de teksten in een zo oorspronkelijk mogelijke staat terug te brengen.

Al vroeg was Galilei voorstander van het wereldstelsel van Copernicus; van de juistheid daarvan werd hij nog sterker overtuigd door zijn ontdekking van vier manen van Jupiter en van de fasen van Venus. Deze ontdekkingen bezorgden hem een internationale bekendheid. Zijn sympathieën voor Copernicus’ stelsel brachten hem echter in conflict met de Florentijnse geestelijkheid. Want de leer van Copernicus was in strijd met de bijbel. Het klopte dus niet, en het was natuurlijk schandalig om tegen de bijbel in durven te gaan! Het huidige model van toen, was het geocentrische model (geo=aarde en centrisch=midden). Men ging er vanuit ging dat alle hemellichamen om de aarde draaien. De aarde is omgeven door water, lucht en vuur en bevindt zich in het midden van het heelal. Ze wordt omgeven door de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter, Saturnus en de vaste sterren.

Het Heilig Officie veroordeelde in 1616 de heliocentrische leer; Copernicus’ werk werd op de lijst van de verboden boeken geplaatst. Galilei zelf mocht de leer van Copernicus niet meer aanhangen. Toen Galilei nog een keer tegen de kerk inging beschouwde de kerk dit ook als een rechtstreekse overtreding en Galilei moesten boeten! Op 22 juni 1633 werd hij veroordeeld openlijk zijn ‘dwaling’ af te zweren, wat hij de volgende dag deed. Bovendien werd hem een gedwongen verblijfplaats aangewezen en daar had hij huisarrest. Op zijn sterfbed durfde hij voor het eerst in het openbaar weer de verboden woorden uit te spreken, en dat was ook zijn laatste keer.
De theorie van Copernicus is een heliocentrische theorie (helios=zon en centrisch= midden). De theorie luidde: Om de zon draaien Mercurius, Venus, aarde met de maan, Mars, Jupiter en Saturnus. De meeste mensen begrepen zijn theorie niet, omdat het voor het grootste deel uit meetkundige berekeningen bestond. Alleen wiskundigen gebruikten het voor het berekenen van de posities van de zon, de maan en de planeten. Verder kreeg hij weinig aanhang, omdat het juiste bewijs voor zijn theorie nog ontbrak. Het meest sterke argument tegen het heliocentrische model kwam van de sterrenkundigen. Zij zeiden dat door een beweging van de aarde om de zon, de sterren ten opzichte van elkaar van plaats zouden moeten veranderen. Dit verschijnsel heet parallax.
Galileo zocht naar een instrument om een bewijs te leveren voor het model van Copernicus, dat de zon inderdaad het middelpunt was. Hij gebruikte uiteindelijk een instrument dat door een brillenslijper uit Limburg was uitgevonden: Hans Lippershey. Het instrument bestond uit een bol en een holle lens in een buis. Met dat instrument kon Galileo bewijzen dat de zon het middelpunt was.
Niet alleen hij, maar ook Tycho Brahe onderzocht of Copernicus’ model juist was. Hij liet een observatorium bouwen met een vaste opstelling voor waarnemingen. Hij kon daarmee de nauwkeurigheid van zijn waarnemingen sterk verhogen. Ook Johannes Kepler die al 6 jaar voor Galileo ontdekt had dat de planeet mars elliptisch was, slaagde erin de banen die de planeten om de zon volgden te berekenen. De door hem berekende ellipsvormige baan van de planeet Mars om de zon klopte exact met de waarnemingen van Tycho Brahe. Galileo kreeg samen met deze twee andere ontdekkers veel aanhangers na verloop van tijd.

Zijn waarnemingen van de nachtelijke hemel met de telescoop vestigden de grondslagen voor een fysisch georiënteerde astronomie. Hierdoor ontstond er een nieuwe manier van wetenschap oefening. Namelijk het bewijzen van je theorie met behulp van experimenten. Daarmee heeft hij veel invloed gehad op de ontwikkeling van de natuurwetenschap- pen, voornamelijk in de 19de eeuw. Voor een groot deel dankzij Galilei, begon het tijdperk van de moderne wetenschap. En tot op de dag van vandaag worden astronomische wetten van Galileo Galilei nog steeds toegepast!
De belangrijkste wetenschapper na Galiei was Newton die astronomie aan natuurkunde koppelde, en hij was in staat om vele bewegingen natuurkundig te verklaren en berekenen ook via bepaalde technieken van Galilei.

Evaluatie
Galileo Galilei was een dappere man omdat hij als een van de weinige mensen tegen de (niet-kloppende) theorieën van de kerk inging. En bewees dat de geocentrische theorie klopte.
Hij was een heel belangrijke wetenschapper in de geschiedenis van de astronomie. Als hij er niet was geweest was de astronomische wetenschap vast niet zo ver ontwikkelt als dat hij nu is.

Bronnen

Internet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

http://nl.wikipedia.org/wiki/Copernicus

http://www.scholieren.com/werkstukken/5654

Boek
‘Wetenschapper’ (cursusboek van open universiteit Heerlen)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

Ik heb er wel wat informatie uit kunnen pikken voor een GS project, Thank yah! XD!

10 jaar geleden