Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Aids

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1571 woorden
  • 26 mei 2005
  • 37 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.7
  • 37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor je werkstuk, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Gooi jij een week lang zo min mogelijk weg of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie! 

Check alle challenges!
Wat is aids precies?

Aids is een ziekte die ontstaat door een virus genaamd: HIV.
HIV staat voor Humaan Immunodeficiëntie Virus.
Aids staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome ofwel Verworven Immuun Deficientie Syndroom.

Het hiv-virus valt het immuunsysteem van het lichaam aan, het verzwakt het lichaam zodat infecties het lichaam kunnen aantasten waardoor de patiënt langzaam aids ontwikkelt.

De symptomen van Hiv verschijnen meestal/soms binnen een paar weken na de infectie.

De verschijnselen zijn meestal griepachtig zoals:
o Vermoeidheid
o Koorts
o Gezwollen lymfeklieren
o Diaree
o Nachtelijk zweten

De symptomen van Aids zijn veel gevarieerder omdat er heel veel verschillende infecties voorkomen.
Veel voorkomende symptomen zijn:
o Infecties (kanker, longontsteking en tuberculose)
o Gewichtverlies
o Problemen met gezichtsvermogen
o Problemen met geheugen
o Schimmelinfecties

Hoe wordt aids verspreid?

Hiv-virus wordt over het algemeen verspreid via seksueel contact met een geïnfecteerde persoon.
Het is aanwezig in de afscheidingsproducten van de man en vrouw.

Het kan ook in de bloedbaan van iemand komen door middel van kleine sneetjes of schaafwondjes die kunnen ontstaan bij seksueel gedrag.
Het komt ook voor bij mensen die veel drugs gebruiken zoals zichzelf met een naald drugs van iemand anders inspuiten of met een vieze naald.
Via een naald staat het meteen oog in oog me het bloed waardoor het meteen in je bloedbaan zit.
Mensen die het grootse risico lopen via:
o Vaginale seks met een geïnfecteerd persoon
o Anale seks met een geïnfecteerd persoon
o Orale seks met een geïnfecteerd persoon
o Gezamenlijk gebruik van niet gedesinfecteerde injectienaalden met een geïnfecteerd persoon
o Elke uitwisseling van bloed, zaad, vaginale vloeistoffen of moedermelk van een geïnfecteerde persoon.

Hoe wordt aids bestreden?

o Is Aids te genezen?

Tot nu toe is Aids niet te genezen, maar dankzij een combinatie van nieuwe medicijnen lijken de symptomen van de ziekte beter te bestrijden.
De medicatie bestaat uit een cocktail van medicijnen die het virus zelf te lijf gaat.
Hierdoor vermindert de hoeveelheid virus in het bloed.
Soms is er door de medicatie zelfs geen spoor van het virus meer in het bloed te vinden.

o Waarom is combinatietherapie nodig?

Combinatietherapie is noodzakelijk om het virus te remmen.
In de praktijk is gebleken dat het virus op meerdere plaatsen tegelijk moet worden aangepakt.
Een combinatie van middelen grijpt in op verschillende fasen in de vermenigvuldigingscyclus van het virus.
Dit verkleint ook de kans dat virussen die minder gevoelig zijn voor één middel ontsnappen, omdat er meerdere middelen worden ingezet.

o Wat zijn de nadelen van de medicatie?

Bij de medicatie horen veel bijverschijnselen.
Een abnormale verdeling van het vetweefsel is een van de meest gevreesde bijverschijnselen.
Patiënten die daarmee kampen, vermageren zichtbaar in hun gezicht en aan hun armen en benen, terwijl hun buik en borst steeds dikker worden.
Ook gaat de therapie regelmatig gepaard met afwijkingen in de vetstofwisseling, waardoor de kans op hart- en vaatziekten weer toeneemt.
Een ander nadeel is de hoeveelheid pillen die een patiënt per dag moet innemen. Dit kan variëren van twintig tot dertig pillen per dag.

o Als iemand geneesmiddelen gebruikt tegen Aids, kan hij/zij dan niemand meer besmetten?

Als iemand geneesmiddelen tegen Aids gebruikt, kan deze persoon nog steeds andere mensen besmetten.
Geneesmiddelen remmen alleen de vermenigvuldiging van het virus.
Het virus blijft in het lichaam aanwezig en zolang dat het geval is, kan die persoon andere mensen besmetten.

o Waarom is regelmatig bloedonderzoek nodig?

Bloedonderzoek gebeurt om verschillende redenen.
De belangrijkste reden is het volgen van het effect van de behandeling.
Door het meten van de hoeveelheid virus in het bloed kan je zien of een behandeling voldoende effect heeft.
Dan daalt het aantal of blijft het aantal laag.
Je kan ook zien of er resistentie optreedt.
Dan neemt het aantal virussen per milliliter weer toe.
Als er resistentie optreedt, moet er gecontroleerd worden of de patiënt wel trouw al zijn middelen inneemt.
Dit kan door het bepalen van concentraties van de middelen in het bloed.
Als de patiënt netjes alle middelen inneemt, moet de therapie worden aangepast.

o Waarom krijgt geneesmiddelenonderzoek naar Aids zoveel aandacht?

Dit heeft iets te maken met angst en hoop.
Vóór Aids had kankeronderzoek altijd de meeste publiciteit: de ziekten die veel aandacht krijgen, zijn vaak dodelijk en ieder nieuw middel geeft weer hoop op overleven.
Aids krijgt nog meer aandacht, omdat het besmettelijk is.
Aids is besmettelijk en iedereen, ongeacht leeftijd kan de besmetting oplopen. Er zijn natuurlijk wel groepen die meer kans maken om de ziekte op te lopen.
Dus enerzijds aandacht omdat de mens van nature angst/aandacht heeft voor bedreigingen.
Het virus dat Aids veroorzaakt kan zich op allerlei plaatsen in het lichaam verstoppen.
Hierdoor is het moeilijk bereikbaar voor geneesmiddelen.
In het lichaam zitten zoveel virusdeeltjes, die zich continue vermenigvuldigen. Hierdoor zijn er altijd wel een paar die iets veranderen, waardoor de kans ontstaat, dat er virussen ontstaan die ongevoelig zijn voor de gebruikte of beschikbare middelen.
Daarom is er een constante noodzaak om nieuwe, nog betere middelen te ontwikkelen om het virus onder controle te houden.
En anderzijds aandacht vanwege de noodzaak om steeds iets nieuws te blijven ontwikkelen.
De middelen tegen Aids, die wij gebruiken, zijn de eerste geneesmiddelen, die echt via computermodellen ontwikkeld zijn om een speciaal iets aan te grijpen.

o Hoe komt het dat Aids-medicijnen over het algemeen zo duur zijn?

De firma’s, die geneesmiddelen ontwikkelen, zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Het zijn beursgenoteerde multinationals die als doel hebben zoveel mogelijk winst te maken.
Er wordt natuurlijk altijd gezegd, dat ontwikkeling van geneesmiddelen veel geld kost en risico’s met zich meebrengt, maar de prijsstelling is toch gericht op wat men er maximaal uit kan halen.
Voor een middel wat het leven kan verlengen is men graag bereid veel meer geld te betalen, dan voor bijvoorbeeld een middel tegen puistjes.
De Afrikaanse landen oefenen druk uit op de firma’s die onderzoek doen naar de medicijnen.
De firma’s verkopen de medicijnen in Afrika voor veel minder geld. In het westen verkopen ze middelen voor bijvoorbeeld een dagprijs van € 50,- en in Afrika stellen ze dezelfde middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld een dagprijs van € 2,-

o Zijn geneesmiddelen tegen Aids die we in de westerse wereld kennen ook beschikbaar voor Aids-patiënten in de derde wereld?

Over het algemeen zijn de financiële middelen in Afrika ontoereikend, ondanks de boven beschreven prijsverlaging, om ze voor iedereen die ze nodig heeft beschikbaar te stellen.
Voor behandeling van Aids is meer nodig dan alleen geneesmiddelen.
De mensen moeten ook gecontroleerd worden, er moet voldoende voorlichting zijn en er moeten voorbehoedsmiddelen beschikbaar zijn.
Hiervoor ontbreekt de hele infrastructuur.
Vaak moet er gebroken worden met bepaalde normen en waarden in een cultuur. Praten over seks en voorbehoedsmiddelen gebruiken zijn in Afrika een groot taboe.
De mensen moeten hiermee leren omgaan.
In Zuid-Afrika is waarschijnlijk 30% van de bevolking geïnfecteerd.
Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het heel normaal is, dat zwarte mannen er meerdere relaties op na houden en geen voorbehoedsmiddelen gebruiken.

Hoe kan iemand voorkomen dat hij/zij aids krijgt?

Wat wordt er wereldwijd gedaan aan het voorkomen van Aids?

Vanaf 1988 heeft Nederland zo’n 620 miljoen gulden besteed aan verschillende vormen van Aids-bestrijding in ontwikkelingslanden.
Preventie, onderzoek, zorg en antidiscriminatie zijn daarbij de belangrijkste actiepunten.
In 2000 gaf de overheid 170 miljoen gulden om het volgende te bereiken:
• Bestrijding van de HIV/Aids epidemie.
• De effecten die Aids veroorzaakt verzachten voor de mensen in de samenleving.

De Nederlandse regering probeert dit op de volgende manieren te bereiken:
• Het vergroten van de politieke betrokkenheid om de verspreiding van Aids tegen te gaan.
• Veilig vrijen moet geaccepteerd worden, seksualiteit moet meer bespreekbaar worden en jongeren moeten seksuele voorlichting krijgen.
• Voorlichting geven over Aids en HIV via de media, theater en film.
• Meer onderzoek doen naar besmetting van moeder op kind.
• Het gebruik van condooms promoten.
• Onderzoek doen naar betrouwbare, betaalbare en effectieve vaccins tegen AidsS.
• Het vrijwillige HIV testen bevorderen.
• Zorgen voor opvang van zieken, weeskinderen en andere mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de epidemie.
• Bestrijding van discriminatie van mensen die met HIV besmet zijn.

Het project Stop AIDS Now krijgt financiële steun van minister Herfkens.
Zij is minister van ontwikkelingssamenwerking.
Het project doet er alles aan om Aids zo snel mogelijk te stoppen.
De organisatie verricht veel goed werk.
Zo wordt er met hun hulp een weeshuis voor kinderen met Aids onderhouden.
Er wordt in de wereld nog meer gedaan aan Aids, ook al is het op kleine schaal.
In Kenia woont er bijvoorbeeld een groep vrouwen en kinderen die door Aids weduwe of wees zijn geworden.

Veel van hen zijn zelf ook besmet maar samen werken ze eraan om de kinderen een goede toekomst te geven.
De vrouwen storten het geld dat ze verdienen in een gemeenschappelijke pot. Van dit geld kunnen de kinderen naar school en ze hebben ook samen voor een waterput gezorgd.
Stop Aids Now geeft geld aan de kerk die deze vrouwen steunt en deze kerk geeft de 82 vrouwen en 119 weeskinderen geld als stimulans voor hun werk.
In de stad Burundi is er een voetbal team dat mensen voorlichting geeft over Aids.
De voetballers zijn 14 tot 18 jaar en tijdens trainingen en wedstrijden nodigen ze artsen uit die alle bezoekers vertellen over Aids.
De voetballers bereiken zo andere jongeren, supporters en hun familie.
Stop Aids Now steunt ook dit initiatief.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.