AIDS

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2266 woorden
  • 30 juni 2003
  • 28 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Inhoudsopgave:

- Procesverslag - Wat de hoofd- en deelvragen zijn - Inleiding - Beantwoording van hoofdvraag - Beantwoording van deelvragen - Bronvermelding - Logboek

Procesverslag

- De plannen: Veel gegevens opzoeken op internet en dan verwerken in een verslag.

- Hoe ik die plannen ga aanpakken: Veel zoeken op internet. En dan samenvatten tot 1 geheel.

- Groepssamenstelling en onderzoeksvragen: Ik werk alleen. Mijn voorlopige hoofd- en deelvragen zijn onder anderen; - Hoofdvraag; Wat is aids precies. - Deelvragen; Is aids te genezen, waarom wel/ waarom niet? Hoe breidt het zich zo snel uit?

- Wat ik al van het onderwerp weet, welke informatie ik denk nodig te hebben en waar ik die dan denk te vinden. Ik weet nog niet echt veel over aids, maar ik weet wel dat veel mensen het hebben. Er zijn niet echt medicijnen voor, en men is al heel lang bezig om die medicijnen ervoor te vinden. Vooral in derdewereld landen verspreid het aids virus zich snel, door geslachtsgemeenschap. Ik denk dat ik wel veel informatie zal kunnen vinden op internet. Dat er veel sites over te vinden zijn. Ik wil graag weten wat het vooral inhoud en hoever ze zijn met bestrijding ervan.

- Hoelang heb ik aan elk onderwerp gewerkt: Hoofdvraag: - Wat is aids precies?

Deelvragen: - Wat is het HIV- virus precies? - Is aids te genezen, waarom wel/ waarom niet? - Hoe breidt het zich zo snel uit? - De geschiedenis van aids.

Ik heb de hoofd- en deelvragen voornamelijk door elkaar gemaakt. Ik weet dus niet waar ik het langst aan gewerkt heb en ik kan al helemaal niet precies zeggen hoelang ik aan alles gewerkt heb.

Hoofdvraag:

- Wat is aids precies?

Deelvragen:

- De geschiedenis van aids. - Wat is het HIV- virus precies? - Hoe breidt aids zich zo snel uit? - Is aids te genezen, waarom wel/ waarom niet?

Inleiding:

Over aids en HIV
Aids is het eerst herkend in de Verenigde Staten, in 1981. Een bepaald type longontsteking dat normaal alleen voorkomt bij mensen met een verzwakte afweer, kwam ineens opvallend vaak voor bij jonge (homoseksuele) mannen, die vóór die tijd volkomen gezond waren. Ook werden in deze groep plotseling veel gevallen ontdekt van een bepaald soort huidkanker. Deze zeldzame kanker kwam tot dat moment eigenlijk alleen bij oudere mannen voor. Het bleek om een nieuwe ziekte te gaan. De ziekte kreeg de naam aids.

Wat is aids precies?

Dit wil je ook lezen:

Aids betekent letterlijk; Acquired Immune Deficiency Syndrome, ook wel; Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom. Het betekent in het kort dat het afweersysteem niet goed meer werkt en het afweersysteem beschermt je normaal gesproken tegen infecties. Letterlijk betekent Acquired, tijdens het leven opgelopen, dus niet geërfd. Immunne betekent immuniteit - afweer(systeem), het natuurlijke systeem in ons lichaam dat ons beschermt tegen ziekten veroorzaakt door bijvoorbeeld bacteriën, virussen en schimmels. Deficiency betekent dat je aan iets tekort hebt. Een gebrek of een verminderde functie. En als laatste betekent syndrome, een ziektebeeld, de gezamenlijke verschijnselen van een bepaalde ziekte.

Bij een infectie met een virus maakt je lichaam antistoffen aan, die de indringer om zeep helpen. Maar het aids-virus is zo hardnekkig dat het lichaam daar niet in slaagt. Het taaie virus doet vervolgens zijn verwoestende werk en breekt het afweersysteem af. Gevolg: infecties. Als iemand daar heel veel last van krijgt, dan krijgt hij de diagnose aids.

Wat is het HIV- virus precies?

Aids wordt veroorzaakt door een virus: hiv. Hiv staat voor Humaan Immunodeficiëntie Virus, ook wel aids-virus genoemd. Er bestaan verschillende soorten hiv. Het virus breekt het afweersysteem af. Het lichaam wordt daardoor vatbaar voor allerlei infecties en bepaalde vormen van kanker, waartegen het anders wel bestand zou zijn. Een hiv-test kan aantonen of iemand antistoffen tegen hiv in het bloed heeft. Deze persoon is dan hiv-geïnfecteerd, ook wel seropositief genoemd. Iemand die seropositief is, hoeft niet ziek te zijn. Op het moment dat zo iemand bepaalde ziekten krijgt, kan een arts vaststellen dat iemand aids heeft. Hoe lang het duurt voordat er klachten verschijnen, is heel wisselend. Het kan na twee jaar zijn, maar ook langer dan 10 jaar duren. Dat is afhankelijk van de leeftijd waarop men de infectie oploopt. Daarnaast spelen ook erfelijke factoren een rol en mogelijk het soort virus waarmee men geïnfecteerd wordt.

Hoe breidt aids zich zo snel uit?

Op dit moment hebben er heel veel mensen in de wereld aids. Vooral in 3de wereldlanden waar men minder voorbehoedsmiddelen heeft in vergelijking met bijvoorbeeld europa. Er zijn op dit moment 42 miljoen mensen die leven met het Hiv-virus of aids. En 95% leeft inderdaad in ontwikkelingslanden. Dit jaar stierven ruim 3 miljoen mensen aan aids en liepen 5 miljoen mensen het hiv-virus op. Voor het eerst is 50% van de mensen met hiv of aids vrouw. Volgens de Verenigde Naties bevindt de epidemie zich in grote delen van de wereld nog in het beginstadium. Dat zal nog veel betekenen voor de toekomst. In Nederland stijgt het aantal mensen met hiv nog steeds, alhoewel minder snel dan men in het begin verwachtte. Het aantal seropositieve ligt naar schatting rond de 17.000. In Nederland worden HIV- infecties niet geregistreerd, vandaar dat een exact aantal niet bekend is. In Nederland hebben tot nu toe naar schatting 6.100 mensen aids gekregen, waarvan 3.900 mensen inmiddels overleden zijn. Eén op de tien Nederlanders is in zijn omgeving wel eens geconfronteerd met iemand met HIV of aids.

De geschiedenis van Aids:

In 1981 word er een geneesmiddel tegen longkanker veel gebruikt. 1982 werd ontdekt dat de ziekte door een virus veroorzaakt wordt. En dat het niet alleen overgedragen kon worden aan homoseksuele mannen. In het jaar daarna komt de ziekte ook in europa voor. De ziekte kan overgedragen worden door bloedtransfusie. In 1984 overlijd de eerste aids patiënt. En word het virus het HIV-virus genoemd. Er komt een test die het virus aan kan tonen. Al duizenden mensen in Oeganda blijken al geïnfecteerd te zijn. In 1987 zijn er al 60.000 mensen uit 123 landen besmet. Er komt een nieuw middel op de markt. In 1990 zijn er ruim 300.000 mensen geïnfecteerd. Het aantal loopt elk jaar sneller op. Elk jaar komen er 16.000 bij. Er wordt voor het eerst behandeld met meerdere medicijnen in 1992. In 1995 word dat standaard. In 1998 ligt het zwaartepunt in Afrika. Daar doen 70% van de nieuwe infecties en 80% van de overlijdensgevallen zich voor. In 1999 zijn er 33 miljoen mensen besmet en in 2001 zijn dat er 40 miljoen. 1 op de 9 mensen in Afrika zijn geïnfecteerd.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Is aids te genezen?

Twintig jaar nadat in de Verenigde Staten aids voor het eerst werd ontdekt is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling van de HIV- infectie met HIV- remmers. Deze zijn in veel gevallen in staat de ziekte aids te voorkomen of uit te stellen. In plaats van dat het vanzelfsprekend is dat je dood gaat als je het HIV –virus hebt opgelopen. Is er nu weer meer kans dat je het overleefd. Een betaalbaar, veilig en effectief vaccin dat een HIV- infectie kan voorkomen is uiteindelijk de enige echte oplossing, maar dat zal waarschijnlijk pas over meer dan tien jaar beschikbaar zijn.

Een van de dingen die je moet weten is hoe het HIV virus word overgedragen, want als je weet hoe het word overgedragen, kun je HIV en aids ook makkelijker voorkomen. HIV kan overgedragen worden door: - Onveilig seksueel contact - Het inspuiten met eerder gebruikte naalden en spuiten bij druggebruik - Een seropositieve moeder op haar kind tijdens de zwangerschap, de bevalling of via borstvoeding - Het gebruik van onveilige bloedproducten of bloedtransfusie met besmet bloed
Sinds 1996 zijn er nieuwe medicijnen beschikbaar, die in bepaalde combinaties de vermenigvuldiging van het HIV in het lichaam remmen. Daardoor kunnen mensen met HIV langer ziektevrij blijven en langer leven. De behandeling is zwaar en mensen genezen niet, maar toch kan gesproken worden van aanzienlijke vooruitgang. De medicijnen zijn voornamelijk symptoom bestijdingen. Combinatietherapie: Sinds 1995 bestaat de behandeling van een HIV- infectie uit een combinatie van drie HIV- remmers ( triple- therapie of combinatietherapie). In veel gevallen kan deze therapie de vermenigvuldiging van het virus afremmen en het ziekteproces te vertragen. Toch is er geen sprake van een heel groot succes; de therapie is zwaar en moeilijk vol te houden. Het slikken van zo’n 20 pillen per dag, op vaste tijdstippen, is geen uitzondering. Andere problemen zijn lange termijn bijwerkingen van de medicijnen en het gevaar dat het virus resistent wordt. Om dit laatste te voorkomen is het van het grootste belang dat iemand zijn/haar medicijnen precies volgens de voorschriften inneemt

Soorten HIV- remmers HIV- remmers zijn geneesmiddelen die de vermenigvuldiging van het virus alleen maar kunnen afremmen; ze kunnen het virus niet doden, zoals bijvoorbeeld antibiotica met bacteriën wel kunnen. We verdelen de HIV- remmers in verschillende klassen (nucleoside analoge reverse transcriptase remmers, niet-nucleoside analoge reverse transcriptase remmers, proteaseremmers en fusieremmers), naar de wijze waarop ze het virus aangrijpen, bijvoorbeeld door het virus te blokkeren zodat het niet in de celkern terechtkomt, door te verhinderen dat nieuwe virusdeeltjes de celkern verlaten, of zelfs helemaal een cel kunnen binnendringen.

Bijwerkingen
De huidige behandeling, die levenslang duurt, is lichamelijk gezien erg zwaar; je werkt dagelijks nogal wat chemicaliën naar binnen. De bijwerkingen zijn dan ook niet mis. Veel mensen kunnen de medicijnen niet verdragen; meer dan dertig procent van de gebruikers krijgt klachten als misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag en stopt om die reden binnen een jaar met de behandeling. Daarbij stopt nog eens tussen de tien en twintig procent met de behandeling omdat deze niet (meer) werkt. Het virus is dan resistent geworden. Op langere termijn doen zich soms zeer ernstige en gevaarlijke bijwerkingen voor. Over de bijzonderheden van deze bijwerkingen is nog niet genoeg bekend; de HIV- remmers worden immers pas vijf jaar gebruikt. De belangrijkste lange termijnbijwerkingen zijn: - problemen rond de vetverdeling (lipodystrofie): lichaamsvet kan zich gaan verplaatsen naar plekken waar je normaal geen vet hebt. - mogelijk meer kans op hart- en vaatziekten. - problemen rond mitochondriën: mitochondriën zorgen in alle cellen voor de productie van energie en daardoor vormen ze de belangrijkste schakel in de stofwisseling van de cel. Aantasting van deze mitochondriën betekent automatisch een ernstige inbreuk op deze stofwisseling. - meer kans op botontkalking (osteoporose) Omdat de behandeling met de huidige HIV- remmers niet altijd een succes is, zijn onderzoekers hard op zoek naar nieuwe HIV- remmers. Ook kijkt men naar de mogelijkheden van immuuntherapie, het stimuleren van de afweer van het menselijk lichaam.

De zoektocht naar een vaccin
Wereldwijd biedt eigenlijk alleen een veilig, effectief en betaalbaar vaccin tegen aids een werkelijke oplossing. De kans dat er daadwerkelijk zo’n vaccin gevonden gaat worden, wordt steeds groter. Op dit moment zijn er al zo’n dertig kandidaat-vaccins in verschillende stadia van ontwikkeling, maar toch zal het nog een jaar of tien duren voor dat er een aids vaccin is. We moeten er ook nu al voor zorgen dat een aids vaccin beschikbaar zal zijn voor armere landen. Dit betekent niet alleen dat het vaccin betaalbaar moet zijn, maar ook dat er nu al gewerkt moet worden aan manieren om het vaccin goed te kunnen verspreiden. Als het er dan eenmaal is, kan het meteen op de plekken worden ingezet waar de behoefte aan zo’n vaccin het grootst is. Het International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) heeft als doel de aids vaccinontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. Het Aids Fonds heeft zich bij IAVI aangesloten om ervoor te zorgen dat vaccinontwikkeling hoog op de politieke en maatschappelijke agenda blijft staan.

Logboek:

Wanneer: In de anw-les
Wat: Onderwerp kiezen en begonnen met sites zoeken. Resultaat: Ik doe het onderwerp aids en ik heb onder anderen deze sites gevonden: - www.ggd.nl - www.aidsfonts.nl - www.aids.nl
Probleem: Het was in eerste instantie moeilijk om uit te zoeken welke sites er bruikbaar waren, omdat het er zoveel zijn. Ik heb het opgelost door gewoon verschillende sites uit te proberen.

Wanneer: 2 tussenuren
Wat: De eerste hoofd- en deelvragen gemaakt. En daar informatie bij proberen te zoeken. Resultaat: Hoofdvraag en deelvragen en een eerste begin van de beantwoording daarop. Probleem: Ik vind het moeilijk om goede deelvragen te verzinnen, omdat je vaak niet echt weet waar het meeste over te vinden is. Ik heb het opgelost door eerst een aantal sites door te kijken, om zo meer inspiratie op te doen voor de vragen.

Wanneer: 2 tussenuren
Wat: De eerste hoofd- en deelvragen gemaakt. En daar informatie bij proberen te zoeken. Resultaat: Hoofdvraag en deelvragen en een eerste begin van de beantwoording daarop. Probleem: Ik vind het moeilijk om goede deelvragen te verzinnen, omdat je vaak niet echt weet waar het meeste over te vinden is. Ik heb het opgelost door eerst een aantal sites door te kijken, om zo meer inspiratie op te doen voor de vragen.

Wanneer: 2 tussenuren
Wat: Begonnen met het analyseschema. Meer informatie gezocht. Resultaat: Het analyseschema voor zover dat mogelijk was en iets meer antwoorden op de deelvragen. Probleem: Ik weet niet meer precies hoelang ik aan alles heb gewerkt, omdat ik alles een beetje door elkaar heb gemaakt. Ik kon dit verder niet echt oplossen, maar ik heb in het analyseschema gezet dat ik dat niet meer weet.

Wanneer: Op een woensdagavond in de vakantie. 3 uur lang. Wat: Heel veel informatie gezocht en samengevat. Resultaat: De meeste vragen zijn nu beantwoord. Ik moet nu alleen het analyseschema afmaken en een titelpagina en een inhoud maken. Probleem: Het was af en toe een beetje lastig om de goede dingen te halen uit zo veel informatie. Dat heeft gewoon even tijd gekost.

Wanneer: Zaterdag middag
Wat: Inhoud, titelpagina,bronvermelding en alles nog een keer goed doornemen om te kijken of de inhoud klopt. Resultaat: Het werkstuk is klaar. Probleem: Er waren bij dit laatste niet echt problemen. Ik had alleen niet alle sites goed opgeslagen. Dus ik moest weer even opzoeken waar ik sommige dingen vandaan had gehaald.

Bronvermelding:

www.ggd.nl
www.aidsfonds.nl
www.aids.nl
www.allagainstaids.nl
www.hivplus.nl
www.hivnet.org

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.