Tijdelijk visverbod van 14feb tot 30april 2001

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2222 woorden
  • 16 augustus 2001
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit werkstuk gaat over het tijdelijk visverbod van 14 februari tot 30 april, 2001 voor kotters die kabeljauw en platvis kunnen vangen. Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat het erg recent is en het gaat de Nederlandse vissector heel veel aan. Nederland zal namelijk het meeste lijden onder deze maatregeling. Het leek me dus wel interessant om me daar wat meer in te verdiepen, zodat als het eenmaal zo ver is, ik weet waar ik het over heb. In hoofdstuk twee zal ik de oorzaak van het tijdelijk visverbod in de Noordzee vertellen. In hoofdstuk drie gaat het over de gevolgen van het visverbod, in hoofdstuk vier zullen de acties van de vissers tegen het visverbod aan bod komen en tenslotte zal de eind conclusie in hoofdstuk vijf te lezen zijn.

De informatie die ik in mijn werkstuk heb verwerkt, bestaat uit drie krantenartikelen en een artikel van het internet;

- Vissers zullen verder moeten varen: het Parool januari 2001. Verslaggeefster onbekend.

- Vissers van IJmuiden: ‘ ze maken ons kapot.’; de volkskrant januari 2001. Auteur: Paul van der Zanden.

-Vissers sluiten akkoord:de Telegraaf maart 2001, Auteur: Fred Pruim

-Boze vissers blokkeren havens Amsterdam en Delfzijl: Planet nieuws (internet) 1 maart 2001.

Hoofdstuk 2: De oorzaak van de geringe kabeljauwstand

In dit hoofdstuk zal ik de oorzaak van de geringe kabeljauwstand nagaan. Er zijn twee verschillende standpunten voor de oorzaak van de kabeljauwschaarste. Die van de Europese Commissie en die van de vissers. In dit hoofdstuk zullen ze alle twee aan bod komen.

Eind januari heeft de Europese Commissie besloten om tussen 14 februari en 30 april een tijdelijk visverbod voor kotters die kabeljauw kunnen vangen op te leggen. Dit visverbod geldt alleen voor een gedeelte van de Noordzee. De tijdelijk beschermde gedeelten bestaan uit: het gebied tussen de Nederlandse en Britse kust, het gebied boven de Waddenzee en langs de kust van Noorwegen.

De noodzaak van dit tijdelijk visverbod is een schaarste aan kabeljauw doordat er te veel van gevangen wordt. Volgens de biologen moet er minstens 150 miljoen kilo kabeljauw in de Noordzee leven om de vissoort in stand te houden. Vorig jaar is daarvan maar de helft teruggevonden. De Europese Commissie is nu bang dat als de vissers zo doorgaan de kabeljauw geheel zal uitsterven.

De Vissers zien ook wel dat de kabeljauwstand te laag is, maar zij vinden dat de EC de lage visstand te veel in de schoen schuift van de vissers. De vissers hebben namelijk een andere visie over de lage visstand. Zij denken dat de klimaatsverandering een rol speelt bij de vermindering van de kabeljauw. Dit is namelijk ook gebeurd met de vissoort ‘mul’. Bovendien bevestigt het RIVO ( Nederlandse Instituut voor Visserij) deze mogelijke oorzaak.

Conclusie:

Dit wil je ook lezen:

De Europese Commissie heeft als oplossing voor de lage kabeljauwstand een tijdelijk visverbod in gedeelten van de Noordzee. Ze hoopt zo de kabeljauw van zijn ondergang te redden. De vissers zien ook wel in dat er een te lage kabeljauwstand is, maar met het standpunt van de Europese Commissie zijn ze het niet helemaal eens. Volgens hen kan de lage kabeljauwstand ook door de klimaatsverandering komen. Ik denk dat de oorzaak van de schaarste aan kabeljauw in de Noordzee met beide factoren te maken heeft. Er wordt te veel gevist, maar de klimaatverandering kan ook een grote rol spelen. Door het broeikaseffect wordt de zee namelijk warmer en misschien kan de kabeljauw daar niet tegen. Dit heeft het gevolg dat hij verdwijnt.

Hoofdstuk 3: Gevolgen van het tijdelijk visverbod

Het gevolg van het tijdelijk visverbod moet volgens de Europese Commissie zijn dat voornamelijk de kabeljauw wordt gered doordat er ongeveer tien weken niet meer op wordt gevist. Maar dit zijn echter niet de enige gevolgen, alleen die zullen niet in het voordeel van de vissers liggen. In dit hoofdstuk zal ik op die gevolgen ingaan. Doordat er geen kabeljauw meer mag worden gevist in gedeelten van de Noordzee tijdens het visverbod zullen niet alleen de kotters (de vissersboten) die alleen kabeljauw vangen gedupeerd worden, maar ook de kotters die kabeljauw als belangrijke bijvangst beschouwen zullen hard getroffen worden. Deze kotters vangen namelijk schol en tong. Om deze platvissen te kunnen vangen moeten de vissers hun netten over de bodem van de zee laten slepen. Hier bevindt zich ook kabeljauw. Dit betekent dus dat de kotters die platvis vangen ook niet meer in de tijdelijk beschermde gebieden mogen vissen.

Daar komt ook nog eens bij dat Nederland het hardst getroffen zal worden doordat bijna de gehele Nederlandse kust gesloten zal worden. Ben Daalder, voorzitter van de Federatie van Visserij Verenigingen is hier woedend over: “Waar is de Brusselse politiek mee bezig? Een beetje Nederlanders pesten?” Nederland zal namelijk door deze maatregel landelijk miljoenen guldens mislopen.

Ook zullen door het tijdelijk visverbod de kotters van Nederland veel meer zeemijlen moeten afleggen om in de toegestane zones te kunnen vissen. Doordat niet alleen de kotters die alleen kabeljauw vangen, maar ook de platviskotters verder moeten varen heb je al gauw driehonderd schepen die op een kluitje zitten te vissen. Binnen tien weken zullen die open plekken dan helemaal leeggevist zijn, aldus Willem Drijver, een visser uit IJmuiden.

Maar niet alleen de vissers zullen zwaar getroffen worden. Ook de bedrijven in de visverwerking zullen gedupeerd worden. Zij zullen minder binnen krijgen dus hebben ze ook minder werk. Minder werk betekent minder omzet. Er wordt dus gevreesd voor een heuse kettingreactie.

Conclusie:

Het tijdelijk visverbod brengt veel gevolgen met zich mee. Vissers worden sterk getroffen, vooral de Nederlandse vissers, maar ook de bedrijven die binnen de vissector actief zijn blijven niet onbeschadigd. De Europese Commissie heeft goede bedoelingen met de maatregeling, maar veel goeds zal het voor de vissers niet opleveren. De grote kotters met een grote jaarlijkse omzet zullen het waarschijnlijk wel overleven, maar de kleine kotters zullen hard getroffen worden volgens, de vissers. Ik denk dat het tijdelijk visverbod inderdaad niet aangenaam zal zijn. Misschien had de Europese Commissie wel een vergoeding moeten geven. Want de vissers zullen heel wat geld verliezen in de komende weken.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Hoofdstuk 4: Acties van de vissers tegen het tijdelijk visverbod

Het visverbod is inmiddels ingegaan. De vissers zijn hier natuurlijk niet blij mee, want hun omzet zal hierdoor flink dalen. In dit hoofdstuk beschrijf ik de acties die het gevolg van zijn van het visverbod en de gevolgen die de acties met zich meebrachten.

De acties

Een paar weken nadat het visverbod is ingegaan ontstonden er protesten en acties van de vissers tegen het visverbod. Ze vonden het niet eerlijk dat ze niet mochten vissen, en dan ook helemaal geen compensatie van de Europese commissie voor kregen, zodat ze toch nog hun vaste kosten kunnen betalen. Om deze reden vormden de vissers met hun kotters massaal blokkades voor de haven van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam en voor de havens van Delfzijl en IJmuiden om de Europese Commissie dit duidelijk te maken. Voor de haven van Rotterdam lagen wel vijftig kotters en voor de havens van IJmuiden en Delfzijl lagen er wel meer dan honderd.

De gevolgen van de blokkades

De Europese Commissie heeft blijkbaar de reden van de acties van de vissers begrepen. De vissers krijgen namelijk een compensatie van twaalf miljoen gulden om o.a. de hoge diesel prijs te betalen. Staatssecretaris van Visserij Faber wil ook met de EC praten met het doel het zuidelijk deel van de Noordzee alsnog open te stellen.

Het lijkt of de vissers hun doel hebben bereikt, maar de blokkades hebben ook wat narigheid met zich meegebracht. Andere bedrijven zijn namelijk de dupe geworden van deze radicale acties. Door de blokkades voor de haven van Rotterdam konden zo’n vijftig vracht- en passagiersschepen de haven niet in of uit. Ook gold dit voor een groot olieplatform die de haven ook niet uit kon.

In IJmuiden werden zo’n twintig schepen opgehouden door de blokkade. Daar zat o.a. een grote veerboot bij die vanuit Engeland kwam. Deze had 400 passagiers aan boord die al een reis van vijftien uur achter de rug hadden. De situatie was daar dus best ernstig.

Door al dit oponthoud door de blokkades hebben veel bedrijven die er de dupe van werden schade opgelopen die in de miljoenen kan lopen, doordat ze hun lading niet op tijd konden leveren of niet op tijd konden vertrekken en vertraging opliepen. De EC verzocht daarom de vissers de blokkades zo snel mogelijk op te heffen. Als ze dat niet deden zouden ze een boete van een kwart miljoen per uur oplopen. De blokkades in Rotterdam waren daarom snel verwijderd, maar in IJmuiden en Delfzijl bleven ze liggen. Voor die vissers zullen de gevolgen hard aankomen.

Behalve de boete van de EC voorspelde de EVO ( de Verladers Organisatie) dat de kotters zeker een forse schadeclaim van de gedupeerde bedrijven kunnen verwachten. Om nog meer schadeclaims te voorkomen stelde de EVO de vissers ook voor een andere actie te verzinnen waar andere bedrijven geen miljoenen schade van op zouden lopen. Maar dat is nu al te laat.

Conclusie:

De havensblokkades hebben voor de vissers voordelige maar ook nadelige dingen opgeleverd. Met de havensblokkades hebben ze bereikt wat ze wilden: compensatie voor het feit dat ze niet genoeg kunnen vissen, waardoor ze een groot deel van hun omzet verliezen. Ook zou de staatssecretaris van Visserij met de EC gaan praten om het zuidelijk deel van de Noordzee toch nog open te stellen voor de vissers. Maar door de blokkades zullen de vissers ook een schadeclaim op zich krijgen door de gedupeerde bedrijven die een schade hebben opgelopen die in de miljoenen gulden loopt. Ik betwijfel dus of de acties wel zo in het voordeel liggen van de vissers. Ze hebben bereikt wat ze wilden: prijscompensatie voor het feit dat ze een groot deel van hun omzet verliezen door het tijdelijk visverbod. Maar door de schadeclaims zullen ze alleen nog maar meer geld verliezen. Dus is deze actie eigenlijk wel zo’n slimme zet van de vissers geweest? Ik denk dat ze beter een andere actie hadden moeten verzinnen dat net zo goed het standpunt van de vissers kon vertegenwoordigen. Ze hadden dan waarschijnlijk hetzelfde bereikt zonder dat ze er een schadeclaim aan overhielden. Ik denk dat de vissers hebben onderschat dat ze andere bedrijven zouden duperen, want wie wil er nou een schadeclaim van miljoenen aan zijn broek!?

Hoofdstuk5: Eindconclusie

De Europese Commissie heeft besloten om een tijdelijk visverbod op te leggen op de kotters die kabeljauw kunnen vangen, Hierdoor hopen ze dat de kabeljauw wordt gered van zijn ondergang. Er is namelijk door biologen geconstateerd dat er veel te weinig kabeljauw in de zee leeft om de vissoort te laten overleven.

Misschien helpt het visverbod wel om de kabeljauw van zijn ondergang te redden, maar het verbod kan wel de ondergang betekenen van sommige kotters (Met name de kleine kotters). Doordat ze niet meer mogen vissen in hun eigen gebied lopen ze een groot deel van de vangst mis, dus ook het geld. Dit betekent voor veel vissers dat ze de olie voor hun schip niet of net kunnen betalen en het huishoudpotje van het gezin zal ook wat leger worden. Dit is dus ook de reden dat de vissers actie hebben gevoerd tegen het visverbod. Met het doel dat ze compensatie voor hun situatie zouden krijgen. Ze vormden massaal blokkades voor de havens van Rotterdam, Delfzijl en IJmuiden. Ze hebben hun doel bereikt, maar ze hebben ook een paar forse schadeclaims aan hun broek gekregen van de gedupeerde bedrijven die de havens niet in of uit konden door de blokkades. Dit hebben de vissers waarschijnlijk onderschat, want zo’n schadeclaim was nou ook niet de bedoeling. Hierdoor zullen ze alleen nog maar meer geld verliezen.

Het visverbod brengt dus veel boze gezichten met zich mee zoals die van Ben Daalder, (voorzitter van Federatie voor Visserij Verenigingen) en staatssecretaris Faber voor Visserij. Zij zijn woedend omdat Nederland het zwaarst getroffen zal worden. Kortom; het tijdelijk visverbod is goed bedoeld, want de kabeljauw mag niet verdwijnen, maar of de gevolgen voor de economie zo goed zijn is nog maar de vraag.

Het visverbod brengt dus veel boze gezichten met zich mee zoals die van Ben Daalder, (voorzitter van Federatie voor Visserij Verenigingen) en staatssecretaris Faber voor Visserij. Zij zijn woedend omdat Nederland het zwaarst getroffen zal worden. Kortom; het tijdelijk visverbod is goed bedoeld, want de kabeljauw mag niet verdwijnen, maar of de gevolgen voor de economie zo goed zijn is nog maar de vraag.

Ik denk dat de Europese Commissie een oplossing zocht om de kabeljauw te redden en dat een tijdelijk visverbod om de visstand weer op peil te krijgen als beste oplossing uit de bus kwam. Ze zal zich wel gerealiseerd hebben wat dit betekent voor de vissers en de bedrijven in de vissector, maar wat als de kabeljauw helemaal uit zou sterven? Dan zullen de kotters die van deze vis leven zonder werk zitten en dan zullen de gevolgen helemaal niet meer te overzien zijn. Misschien is het visverbod dan wel een goede oplossing. Maar of het zal helpen is nog maar de vraag. Want als het visverbod verlopen is, zullen de vissers weer net zo veel vissen als voorheen en dan zijn we weer terug bij af. Misschien komen er dan wel weer nieuwe maatregelen. Het woord zegt het eigenlijk al: Tijdelijk visverbod. Het is tijdelijk en als iets tijdelijk is, is het niet voor lang. Dus hoe lang het visverbod zal helpen moeten we maar afwachten.

Literatuurlijst:

Dit zijn alle artikelen die ik voor mijn werkstuk heb gebruikt:

- Vissers zullen verder moeten varen: het parool januari 2001

- Vissers van Ijmuiden: ‘ze maken ons kapot’: de volkskrant januari 2001
Paul van der Zanden

-Vissers sluiten akkoord: de Telegraaf maart 2001, Fred Pruim

-Boze vissers blokkeren havens van Amsterdam en Delfzijl: Planet nieuws (internet)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.