ADVERTENTIE
Vind je koken, eten en voeding leuk? Wat maakt dit sapje zo lekker of dit reepje zo gezond? En hoe wordt al dat voedsel eigenlijk gemaakt? Is het ontwerp van de verpakking mooi of lelijk? Is de reclame grappig of saai? Ontdek het bij de opleiding Food Commerce & Technology van Hogeschool Inholland. Kom op zaterdag 6 april naar de open dag in Delft of Amsterdam.

Meld je aan!
Wat is Snowbelt?
Onder het woord snowbelt, verstaan we het gebied, ten noordoosten van Amerika. Ook wel de Manufacturing Belt genoemd. Het is een van de oudste en belangrijkste industriegebieden van Amerika. Het woord snowbelt, heeft ook te maken met de ijzige kou die er kan heersen. De januari temperatuur ligt tussen de 0 C en –20 C. De juli temperatuur ligt tussen de 10 C en 20 C. De Manufactering Belt is opgekomen tijdens de industriële revolutie. Een tijd waar alles om steenkool en ijzererts draaide. Ook wel zware industrie genoemd. De staalindustrie vestigde zich vooral in gebieden, waar deze twee grondstoffen of gedolven konden worden of per trein of schip konden worden aan gevoerd. De Manufacturing Belt groeide uit tot het economische kerngebied van de Verenigde Staten. Het besloeg 10% van het landoppervlak en er was zo’n 70% van de industrie gevestigd. Dat percentage is inmiddels gedaald tot een ruime 40%. Behalve de zware industrie, bevindt zich in de Manufactering Belt, ook lichte industrie. Een belangrijke vorm van lichte industrie, is de auto-industrie. Het centrum van de auto-industrie ligt in Detroit. Ook wel motortown of motown genoemd. Hier zijn “The Big Three” gevestigd: Ford, General Motors (GM) en Chrysler. In de auto-industrie is er veel geautomatiseerd, robots doen al het werk.

Wat is Sunbelt?
De Sun Belt is een bijnaam voor het zonnige zuiden en westen van de Verenigde Staten. Het is een ideale plek voor bedrijven in de lichte industrie en voor de dienstsector. Deze bedrijven gebruiken weinig, of zelfs helemaal geen grondstoffen. Ze zijn dus niet plaatsgebonden, en kunnen zich vestigen waar ze willen. En dan vestig je je liever in een zonnig, dan in een koud gebied. Een goed voorbeeld van zo’n nieuw industriegebied zie je in Californie in Silicon Valley. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse micro-elektronische industrie. Het is een dertig kilometer lange strook, nabij San Francisco . Hier werd de chip uitgevonden. De basis van een chip wordt gevormd door een minuscuul, flinterdun schijfje silicium. Vandaar de naam Silicon Valley. Silicon valley heeft een echte Sun Beltlocatie. Ook is er een uitstekende universiteit voor jong, talentvol personeel en er zijn volop onderzoeksfaciliteiten.

Waarom vestigen die bedrijven zich juist daar?
Als je ergens een ( industrie)bedrijf begint, moet je natuurlijk met bepaalde punten rekening houden. Zoals(1)waar haal mijn grondstoffen vandaan? (2) Aan wie kan ik mijn producten verkopen?(3) Hoe houdt ik de loonkosten zo laag mogelijk en (4) waar vind ik werknemers die goed opgeleidt zijn. Dit zijn dus vier factoren, die invloed hebben, op de plaats waar een bedrijf zich vestigt. Dit worden ook wel vestigingsplaatsfactoren genoemd.
1: Om met de productie te beginnen, heeft een fabriek grondstoffen nodig. Grondstoffen worden in twee groepen onder verdeeld. Ruwe (onbewerkte) grondstoffen, ook wel primaire producten genoemd, zoals melk, wol, huiden, graan, enz.. En halffabrikaten; grondstoffen die wel bewerkt zijn, door andere industriële bedrijven.
2: Om je producten goed te kunnen verkopen, heb je natuurlijk een goede plaats voor je bedrijf nodig. Als je je tot een klein gebied richt, is een plaats aan zee, met goede treinverbindingen en een luchthaven niet echt noodzakelijk, maar richt je je op de wereldmarkt, dan is dit alles wel van belang.
3: Als je je in een welvarend gebied vestigt, moet je je er van bewust zijn, dat de loonkosten hier ook hoger zijn. Vestig je je in een armer gebied, dan zijn de loonkosten lager, maar je hebt ook vaak minder goed opgeleide mensen.
4: Om een sterk bedrijf op de been te houden heb je hoogopgeleide personen nodig. Met een goede, technische kennis.
In het noordoosten van de Verenigde Staten, waar de Manufactering zich bevindt, kunnen er zowel grondstoffen gewonnen worden, maar je hebt er ook goede transportwegen. ( De gunstige ligging aan zee en de vele spoorwegen).

Elk industriebedrijf heeft dus te maken met vier locatiefactoren. Maar je hebt ook bedrijven die zich maar op een factor richten. Je hebt bedrijven die bij het kiezen van een vestigingsplaats er veel belang hebben bij de aanwezigheid van grondstoffen. Dat geldt vooral voor die zware industrie. De zware industrie is sterk gericht op grondstoffen.
Maar er zijn ook bedrijven die zich veel meer richten op de markt. Zij zoeken naar een plaats, waar ze hun klanten makkelijk en snel kunnen bereiken. De benodigde grondstoffen laten ze transporteren. Deze bedrijven komen vaak in dichtbevolkte, stedelijke gebieden terecht. Het nadeel van deze plaatsen, is de filevorming.
Andere industrieën zijn weer meer arbeidsintensief. Deze bedrijven laten bepaalde producten in lage loonlanden in elkaar zetten
En tenslotte zijn er nog bedrijven die kennisgericht zijn. Zij maken gebruik van high technology en worden daarom high-tech-bedrijven genoemd.Ze houden zich bezig met micro- elektronica, zoals computerchips. Ze maken nauwelijks gebruik van grondstoffen en de hele wereld is hun markt. Hun voornaamste grondstof is kennis. Ze vestigen zich dus meestal in gebieden waar universiteiten zich ook gevestigd hebben. Ze zoeken ook locaties, waar mensen met veel kennis en een hoog salaris graag willen wonen. In bijvoorbeeld een gebied met een aantrekkelijk landschap en een prettig klimaat.

Waarom trekken veel mensen naar het zuiden?
Veel mensen trekken naar het zuiden, omdat het daar altijd lekken warm en zonnig is. Er valt neerslag tussen de 250 ( of minder) en 500 mm neerslag per jaar, de temperaturen in januari liggen tussen de 10 C en 20 C en de temperaturen in Juli tussen de 20 C en 30 C. Je hebt er dus zachte winters en warme zomers.
Tevens is het zo dat er voldoende werk is. Ook zijn er veel universiteiten en onderzoeksfaciliteiten. Reclames schreeuwen: “Begin na je pensioen een nieuw leven, zoek de zon op en vestig je in Sun City, Arizona. Weg met de sneeuw en de kou van de winters van het noorden. Kies voor meer dan 300 dagen zon per jaar”. Het noorden, de Sun Belt wordt dus een beetje in kwaad daglicht gesteld.
Steeds meer mensen genieten van hun oude dag in een plaats in de Sun Belt. Ze leven in een rustige, veilige woonomgeving waar ze kunnen golfen, tennissen, zwemmen of joggen. Het zonnige klimaat is dus ook een heel belangrijke factor voor bejaarden om naar de Sun Belt te vertrekken. Plaatsen als Florida, Arizona en Nevada, scoren hierbij er hoog.

Waarom trekken mensen uit de Snow belt?
Rond de jaren zestig ging de auto-industrie door een diep dal. Er ontstonden massaontslagen en er moesten grote investeringen gedaan worden die niet zo snel opgebracht konden worden. Tevens was het zo dat veel steden vies en vervuild waren (afbeelding). Een andere reden voor de mensen om uit de Snow belt te trekken is de hevige kou die er kan heersen. Inmiddels is de Snow belt er weer helemaal boven op en is voorlopig nog het kloppend hart van de Verenigde Staten.
Steden in de Snow belt waren vervuild, maar de Snow belt is er weer helemaal boven op en heeft een nieuw stadsaanzicht gekregen

Trek uit Californie
Ondanks het mooie weer en het zo onzorgzame leventje in de Sun belt, trekken veel mensen toch weer weg uit de Sun belt. Dat is vreemd zou je zeggen, maar er is toch een reden voor; Een tijd lang profiteerde het zuiden van de Verenigde Staten van de Koude Oorlog: De wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland (sovjetunie) omstreeks 1950. Er werden forse investeringen gedaan in wapens en ruimtevaart. Het gevolg: Na de val van het communisme, en de ontspanningen tussen oost en west, is er nu minder overheidsgeld beschikbaar. En bezuinigingen eisen nou eenmaal hun tol.
Een tweede reden is de enorme instroom van migranten uit Latijns-Amerika, die zorgt voor een stedelijke crisis in California. Deze zogenaamde Hispanics zijn vaak illegaal in het land en werken voor een laag loon. Omdat ze in hun eigen land vaak nog minder betaald worden, zijn ze met een beetje geld al tevreden. Een factor, waardoor anderen minder kans hebben op een baan. Vele vooral rijkere en oudere Amerikanen ontvluchten de Californische steden en vestigen zich in nabijgelegen staten als Nevada, Arizona, Oregon en Washington.

Migratiesaldo
Bij de migratie tussen twee of meer landsdelen, wordt er gewerkt met ‘saldi’. Een migratiesaldo is het verschil in aantal tussen inkomende en uitgaande migranten. Als het migratiesaldo negatief is, vertrekken er meer mensen dan er komen. Is het migratiesaldo positief, dan komen er meer mensen dan er vertrekken. Maar , als het migratiesaldo van een gebied negatief is, wil dat nog niet zeggen dat het bevolkingsaantal ook automatisch terugloopt. Er zijn immers anderen redenen waardoor het bevolkingsaantal stijgt of daalt. Ik zal dit toelichten aan de hand van het migratiesaldo van de Verenigde Staten. In het vorige stukje heb je kunnen lezen dat er in Californie steeds meer mensen wegtrekken naar andere Staten. Californie heeft dus een negatief migratiesaldo. Maar de bevolkingsgroei gaat er niet achteruit. Dit komt doordat de binnenlandse migratie achteruit gaat, maar de buitenlandse migratie niet. Veel mensen uit het buitenland immigreren naar staten, als Californie, Texas, Florida of New York. Natuurlijk ook wel naar andere staten, maar deze staten zijn het ‘meeste in trek’. De bevolkingsgroei in Californie loopt dus niet terug, door immigranten.

Hoe leven de mensen in de droge gebieden in de USA?
Droge gebieden zijn heel ongelijk over de wereld verdeeld. Je kunt de landschappen in droge gebieden in woestijn en woestijn steppen onderverdelen. We noemen een gebied droog, als er te weinig neerslag valt voor akkerbouw. Maar, kan je er dan wel bestaan? Jazeker, maar je wordt wel in je mogelijkheden beperkt. Droge gebieden zijn dan ook dunbevolkt en nauwelijks ingericht. Water wordt vaak uit de grond gepompt, of van elders gehaald. Mensen die in droge gebieden leven, moeten rekening houden met overbeweiding. Anders kan er verwoestijning ontstaan, doordat de grond zich niet meer kan herstellen.
In ontwikkelingslanden worden de droge gebieden heel anders gebruikt dan in een ontwikkeld land in de Verenigde Staten of in Australië. In de Verenigde Staten groeit de bevolking in de woestijnstaten sneller dan in staten met veel neerslag.

Sun/Snow belt. Goed gekozen?
De termen Sun belt en Snow belt, wekken al snel de indruk, dat het in de Snow belt (noordoosten) niks is, en dat het in de Sun belt ‘alles’ is. Maar dat is eigenlijk niet helemaal juist. De Snow belt heeft dan wel tijden van enorme diepgang gekend, maar ook tijden van glorie en welvaart. De auto-industrie was ingestort, maar hij is er weer helemaal boven op. Verouderde industriesteden kregen een nieuw stadsgezicht en nieuwe wekgelegenheid in de dienstensector. Overigens, met New York als zakelijk en Washington als politiek centrum van de wereld blijft de Snow belt voorlopig het kloppende hart van de Verenigde Staten. En dat het in de Sun belt alles is, is ook niet helemaal waar. Het mag er dan wel altijd mooi weer zijn, maar er trekken natuurlijk ook niets voor niets mensen uit Californie. En de Sun belt heeft ook heus wel tijden gekend, dat het iets minder met de economie ging.
De termen Sun/Snow belt, kloppen qua weersomstandigheden wel, maar qua economische omstandigheden dus niet echt.

CONCLUSIE
De Snow belt is het gebied, waar veel zware industrie is in het noordoosten van de Verenigde Staten. De Sun belt is het zonnige gebied in het zuiden en het westen van de Verenigde Staten. Rond 1980 zijn er veel mensen uit de VS naar het zuiden en westen (sun belt) van de VS vertrokken. De mensen vanuit het buitenland zijn toen vooral naar het zuiden verhuisd. Maar in de loop der tijd (1995) zijn veel mensen steeds meer naar de aanliggende staten van Californie verhuisd. De buitenlandse migratie is niet echt veranderd, maar heeft zich wel meer geconcentreerd. Van zowat het hele zuiden en westen, naar de staten Californie, Texas, Florida en New York.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.