Schiphol

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1109 woorden
  • 6 december 2001
  • 134 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
134 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdvraag Schiphol, groeien of niet en waarom wel of niet ???

Deelvragen 1.Wat zijn de voordelen van de groei van Schiphol? 2.Wat zijn de nadelen van de groei van Schiphol? 3.Hoe komt het dat Schiphol zo snel groeit? 4.Wat zijn mogelijke oplossingen voor Schiphol? 5.Wat is de topografie van het onderzoeksgebied?

Antwoorden op de deelvragen 1. Schiphol is een belangrijke mainport van Nederland. Het is dus goed voor de economie. Schiphol wordt ook erg veel gebruikt voor transfers. Dat is erg goed voor de economie, want dan is het voor internationale bedrijven aantrekkelijk zich daar te vestigen. Ook zorgt Schiphol voor erg veel werkgelegenheid en dat is erg hard nodig voor het terugdringen van de werkeloosheid rondom Amsterdam. Het is noodzakelijk om Schiphol uit te breiden, want veel mensen maken er, bewust of onbewust, erg veel gebruik van. Het is gewoon onmisbaar in een welvarend land als Nederland. Ook is er door de Universiteit van Utrecht onderzocht en bewezen dat maar een verwaarloosbaar deel van de luchtverontreiniging in de omgeving van Schiphol te danken is aan Schiphol en een groot deel aan de auto?s die er rijden. En deze hebben voor het grootste deel niets te maken met Schiphol. Een vijfde baan is juist beter tegen de luchtverontreinignig rondom Schiphol, want als de vliegtuigen meteen kunnen landen, door de vijfde baan, hoeven ze niet rond te circelen en dat scheelt een hoop luchtverontreiniging.

2. Natuurlijk zijn er naast de hierboven genoemde voordelen ook nadelen aan de uitbreiding van Schiphol. Het is wel vreemd dat als er gesproken wordt over de milieubezwaren van Schiphol, er voornamelijk gesproken wordt over geluidsoverlast. Natuurlijk speelt dat een grote rol voor de bewoners. De grootste reden dat hier meer over gepraat wordt is natuurlijk dat het veel directer merbaar is dan bijvoorbeeld de luchtverontreiniging. Er is dan wel bewezen dat Schiphol maar een klein aandeel heeft in de luchtverontreiniging, maar de luchtverontreiniging blijft natuurlijk aanwezig en schadelijk. Ook blijft het een reden om Schiphol niet verder uit te breiden dan de al geplande vijfde baan die in 2003 klaar moet zijn voor gebruik. Ook is er een kans dat er een vliegtuig verongelukt in de buurt van Schiphol en dat is ook supergevaarlijk. Hoewel de kans daarop maar 1 op 20.000 is vinden de overheid en de luchtvaartmaatschappijen het toch nog een groot risico. Ook is men van mening dat zo?n groot vliegveld als Schiphol niet thuishoort in zo ?n dichtbevolkt land als Nederland, en zeker niet in zo?n dichtbevolkt deel van Nederland.

3. De reden dat schiphol zo moet groeien is dat er steeds meer mensen en goederen vervoerd moeten worden. Schiphol is ook een belangrijk overstappunt. Doordat er steeds meer passagiers en goederen reizen van of via Schiphol zijn er bijvoorbeeld steeds meer vliegtuigen nodig. Daarvoor zijn natuurlijk na een tijdje weer nieuwe landingsbanen nodig, zoals de vijfde baan. Met meer vliegtuigen heb je ook meer personeel nodig. Op die manier breidt Schiphol snel uit. Ook door de bedrijven die zich graag bij Schiphol willen vestigen omdat het een mainport is, breidt Schiphol snel uit.

4. Veel mensen zeggen dat Schiphol niet meer uit moet breiden, maar dat er iets plaatsvervangends moet komen, zoals de betuwe lijn voor goederen, en een hogesnelheidslijn voor passagiers. Zo kunnen mensen met een hogesnelheidslijn naar Parijs en dan daar met het vliegtuis vliegen. Dat is waarschijnlijk duurder dan vanuit Nederland vliegen, en ik weet niet of mensen bereidt zijn dit te betalen. Het is een aardig alternatief. Een ander alternatief is dat er een eiland in de Noordzee gemaakt moet worden en dan daar een nieuw ?Schiphol? bouwen. Ook dat lijkt me erg onrealistisch. Het kan helemaal niet, want ten eerste kost dat erg veel geld, ten tweede is het boven zee veel winderiger, dus gevaarlijker als het stormt. Ten derde is het boven zee nog slechter voor het milieu, want het is gevaarlijk voor de vogels, en als een vliegtuig crasht in zee, heb je een enorme ramp. Dan hebben we het nog niet eens over het vervoer van en naar het eiland in de noordzee. Dan moet je of autowegen of treinlijnen aanleggen, wat weer voor nog meer verontreiniging zorgt. Ik vind dit een slecht alternatief. Uitbreiding naar Lelystad toe is ook een van de alternatieven. Op dit moment is de luchthaven bezig om de kleinere vliegtuigen richting Lelystad te dirigeren. Een voordeel van deze uitbreiding is dat het inwoneraantal in Lelystad gering is. Nadeel is weer de milieuoverlast in omliggende gebieden. Ik vind dit een redelijk alternatief. Een van de opties voor uitbreiding Schiphol is Dinteloord. Dinteloord ligt vlakbij Zeeland in Noord-Brabant. Dinteloord ligt dichtbij Schiphol en het gebied eromheen is niet erg verstedelijkt. Maar de Brabantse stedenrij en Rotterdam liggen te dichtbij om er een uitbreiding van Schiphol te bouwen, want dan krijg je binnen een paar jaar hetzelfde gedoe als dat we nu bij schiphol hebben. Ik vind Dinteloord ook geen goed alternatief.

5. Schiphol ligt in de Noord-Oosthoek van de Haarlemmermeerpolder, wat vroeger het Haarlemmermeer was, ten zuiden van Amsterdam. Het ligt in een dichtbebouwde omgeving in de randstad. In 1916 begon Schiphol als klein militair vliegveldje. Inmiddels is Schiphol uitgegroeid tot de grootste luchthaven van Nederland en is het ook nog eens een mainport, een knooppunt van internationale handelsstromen. Hoewel Schiphol al groot is, is uitbreiding noodzakelijk, wil Schiphol een mainport blijven. Maar omdat Schiphol zich in een dichtbebouwde omgeving bevindt, is uitbreiding alleen mogelijk op een andere locatie. Op de locatie waar Schiphol zich nu bevind is nog plaats voor een vijfde en eventueel nog een zesde baan. Maar dat is op den duur niet genoeg.

Antwoord op de hoofdvraag De conclusie is dus dat schiphol moet uitbreiden om mainport te blijven, maar dat niet kan door verschillende redenen, namelijk: beperkte ruimte, geluidsoverlast en de milieuvervuiling. Er zijn veel alternatieven, maar ze zijn geen van allen echt waterdicht. Er zijn de volgende alternatieven: Dinteloord, een eiland in de Noordzee, Lelystad, geen uitbreiding, maar treinstation. Ik vind ze geen van allen erg goed. Ik denk dat er een combinatie moet komen van de bovenstaande alternatieven. Ten eerste vind ik dat schiphol voor zover dat kan nog moet uitbreiden, met bijvoorbeeld een zesde baan, in haar nabije omgeving. Als dat nog niet genoeg is vind ik de uitbreiding naar lelystad het beste alternatief. Ik denk dat het een goede combinatie is om uit te breiden naar lelystad en een hogesnelheidslijn te maken. Persoonlijk vind ik de argumenten om schiphol uit te breiden beter en sterker dan de argumenten om dat niet te doen, maar ik denk dat dat voor iedereen anders is en dat het daarom ook zo moeilijk is om tot een definitief besluit te komen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Antwoord op de hoofdvraag De conclusie is dus dat schiphol moet uitbreiden om mainport te blijven, maar dat niet kan door verschillende redenen, namelijk: beperkte ruimte, geluidsoverlast en de milieuvervuiling. Er zijn veel alternatieven, maar ze zijn geen van allen echt waterdicht. Er zijn de volgende alternatieven: Dinteloord, een eiland in de Noordzee, Lelystad, geen uitbreiding, maar treinstation. Ik vind ze geen van allen erg goed. Ik denk dat er een combinatie moet komen van de bovenstaande alternatieven. Ten eerste vind ik dat schiphol voor zover dat kan nog moet uitbreiden, met bijvoorbeeld een zesde baan, in haar nabije omgeving. Als dat nog niet genoeg is vind ik de uitbreiding naar lelystad het beste alternatief. Ik denk dat het een goede combinatie is om uit te breiden naar lelystad en een hogesnelheidslijn te maken. Persoonlijk vind ik de argumenten om schiphol uit te breiden beter en sterker dan de argumenten om dat niet te doen, maar ik denk dat dat voor iedereen anders is en dat het daarom ook zo moeilijk is om tot een definitief besluit te komen.

REACTIES

J.

J.

Heel goed werkstuk hoor!Hier hebben we echt veel aan voor ons werkstuk.Groetjes ons

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.