Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Nigeria

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1182 woorden
  • 16 oktober 2012
  • 174 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
174 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Bevolking en cultuur

Nigeria is een groot land met veel inwoners en een hoge bevolkingsgroei. Er leven meer dan 250 verschillende etnische groepen. Het noorden is overwegend Islamitisch en het zuiden overwegend christelijk.

aantal inwoners: 155.215.573 (juli 2011)

Bevolkingsdichtheid: 168 inw. /km2

(Index Mundi, 2011)

Bevolkingsontwikkeling

Geboortecijfer: 40/1000 inw. (2006)

Nederland: 11

Sterftecijfer: 17/1000 inw. (2006)

Nederland: 9

Zuigelingensterfte (in 1e jaar na geboorte /1000 inw.): 97

Nederland: 5

Jeugd (% van de bevolking < 15 jr.): 44,0 (2003)

Nederland: 18,3

Bevolkingsgroei (verdubbelingstijd in jaren): 29

Nederland: 142

(WN Atlas Productions, 2007)

Bevolkingsgroei

De bevolkingsgroei is erg onzeker. Van tevoren kun je niet voorspellen hoeveel slachtoffers aids eist. Om de bevolkingsgroei te beperken kwam de regering in 1998 met een Nationaal Beleidsplan Bevolking. Ze wilden gezinnen stimuleren om niet meer dan vier kinderen te krijgen, dat zou zorgen voor betere leefomstandigheden voor vrouwen en kinderen. Maar het plan sloeg niet aan. Dit kwam doordat het in Nigeria status geeft om een groot gezin te hebben. Bovendien worden ouders op hun oude dag verzorgd door kun kinderen, en meer kinderen geeft dus meer zekerheid op verzorging. (Robson, 2005)

Etnische en religieuze groepen

Religie: 50% moslims, 40% christenen en 10% natuurgodsdiensten.

Talen: Engels is de officiële taal, verder o.a. Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani. Naar schatting worden in Nigeria ca. 500 verschillende talen gesproken.

Etnische groeperingen: meer dan 250. De grootsten zijn: Haussa en Fulani in het noorden (29%), de Yoruba in het zuidwesten (21%) en de Igbo en de Ijaw in het zuiden (18% en 10%). Ook nog redelijk groot zijn: de Tiv (5%), de Kanuri (4%) en de Ibibio (3,5%).

De Haussa en Fulani zijn overwegend moslim, terwijl de Yoruba, de Igbo en de Ijaw voornamelijk uit christenen bestaan. (Wikipedia Foundation, 2012)

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk, ook in Nigeria. Het is dé manier om aan de armoede, waarin de meeste mensen leven, te ontsnappen. In het zuiden is het onderwijs het beste. Daar wordt lesgegeven op de Westerse manier die ooit door zendelingen geïntroduceerd is. Moslims sturen hun kinderen liever naar een Islamitische school. Daar wordt in het Arabisch lesgegeven. Maar die scholen zijn wel van mindere kwaliteit. (Robson, 2005)

Vrouwen

Vrouwen spelen een grote rol in het gezinsleven in Nigeria: ze zorgen voor de kinderen; doen huishoudelijke taken zoals water halen en koken en zorgen ook nog voor inkomsten door in de landbouw te werken of dingen op de markt te verkopen. In het noorden hebben vrouwen niet veel rechten en mogen ze niet deelnemen aan politieke en culturele activiteiten. (Robson, 2005)

Politiek

Nigeria, officieel Federal Republic of Nigeria, bestaat sinds 1963 onder die naam. Er was een korte onderbreking in 1966. Nigeria was toen officieel ‘Republiek Nigeria’.

Tot 1999 was Nigeria een militaire dictatuur. In 1999 werd Olusegun Obasanjo tot president gekozen. Nigeria werd officieel een democratie. Er kwam algemeen stemrecht en er kwam een andere grondwet. In 1991 is de hoofdstad van Nigeria veranderd van Lagos naar Ajuba. Daar zetelen nu ook de overheidsinstanties. Aan het hoofd van de republiek staat een president (die is dus ook staatshoofd) die voor vier jaar gekozen wordt. Hij mag maximaal twee keer achter elkaar gekozen worden. Iedereen van achttien jaar en ouder is stemgerechtigd. 

Er zijn drie grote politieke partijen, welke allemaal in 1998 zijn opgericht: de People's Democratic Party (PDP), de All People's Party (APP) en de Alliance for Democracy (AD). De huidige leider is Goodluck Jonathan van de PDP. Hij volgde in 2010 de in 2007 gekozen en onverwacht vroeg gestorven Umaru Yar’Adua op.

De nu geldende grondwet is aangenomen in 1999. In twaalf noordelijke staten geldt de Sharia, de Islamitische wetgeving. In het voornamelijk christelijke zuiden gelden de wetten van de overheid. De kans dat de Sharia ook in het zuiden wordt ingevoerd is eigenlijk nihil. De grondwet van de zuidelijke staten verbiedt de invoering van de Sharia namelijk. Net als in Nederland is er een 2-kamerparlement, maar in Nigeria bestaat dat uit: De Senaat (109 zetels) en het Huis van Afgevaardigden (360 zetels). Het aantal mensen dat tot een bepaalde etnische groep behoort, is bepalend voor het aantal zetels in het parlement, dus voor de macht van die groep in de regering. En aangezien niet precies bekend is uit hoeveel mensen de etnische groepen bestaan, leidt dat wel eens tot conflicten. Nigeria is lid van de Verenigde Naties.

Economie en ontwikkeling

Nigeria is een arm land. Zo’n 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens! Die armoede is aan verschillende dingen te merken en heeft ook verschillende oorzaken.

BNP

Het BNP is de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die door een land in een jaar worden geproduceerd. Het BNP per hoofd kan gebruikt worden om de welvaart van twee of meer landen met elkaar te vergelijken.

BNP per hoofd van de bevolking (euro): 893

In Nederland is dat: 30951

Nigeria is dus aanzienlijk armer dan Nederland. (Noordhoff uitgevers bv, 2006)

Beroepsbevolking

Landbouw (% van beroepsbevokling): 43,3 (2001)

Industrie (% van beroepsbevolking): 6,8 (2001)

Diensten (% van beroepsbevolking): 49,8 (2001)

Uit het relatief hoge percentage van mensen die werken in de landbouw (vergeleken met rijke westerse landen), kun je opmaken dat Nigeria een arm land is. Er werken ook best veel mensen in de dienstensector, wat vaak een kenmerk is van rijkere landen. Maar in Nigeria is de dienstensector vaak de informele of vluchtsector. Dat zijn bijvoorbeeld de straatverkopers en schoenpoetsers. In Nederland werkt maar 3,2% van de beroepsbevolking in de landbouw en 74,8% in de dienstensector. (WN Atlas Productions, 2007)

Handelsgeschiedenis

Voordat de Europeanen in Nigeria kwamen voor de slavenhandel, bestond er een bloeiende handel in goederen als katoen en palmolie. Door de slavenhandel van de 16e tot de 19e eeuw werd Nigeria beroofd van zijn beste arbeidskrachten en daardoor verslechterde de economie. (Robson, 2005)

Olie

Eind jaren ’50 werd olie ontdekt in Nigeria. Daardoor ging het opeens veel beter met de economie. Veel mensen deden er hun voordeel mee, vooral politici en hun familie. Er werd veel geld besteed aan infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Ook de industrie werd ontwikkeld, waardoor veel banen werden gecreëerd. De welvaart steeg aanzienlijk.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Online oplichting

Tips en trucs om geen slachtoffer te worden van online oplichting

Eind jaren ’50 werd olie ontdekt in Nigeria. Daardoor ging het opeens veel beter met de economie. Veel mensen deden er hun voordeel mee, vooral politici en hun familie. Er werd veel geld besteed aan infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Ook de industrie werd ontwikkeld, waardoor veel banen werden gecreëerd. De welvaart steeg aanzienlijk.

Maar begin jaren ’80 daalde de olieprijs door het enorme aanbod drastisch. Projecten moesten stilgelegd worden en Nigeria raakte in economische crisis. Ook de in betere tijden afgesloten leningen konden niet meer afbetaald worden, waardoor hoge buitenlandse schulden ontstonden. (Robson, 2005)

Buitenlandse schulden (in % van de export): 952 (WN Atlas Productions, 2007)

Oorzaken van armoede

Ook al ging het een tijdje goed met de economie van Nigeria toen er olie werd gevonden, toch heerst er veel armoede. Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Vanaf de onafhankelijkheid werd Nigeria vooral geregeerd door militairen die door geweld aan de macht kwamen. Meestal was het een strijd tussen het noorden en het zuiden, dus tussen religieuze groepen. Door de instabiele politieke situatie was langetermijnplanning onmogelijk.
  • Corrupte militaire dictators gaven overheidsbanen aan familie, en zetten miljoenen oliedollars op privébankrekeningen in het buitenland.
  • De economie is te afhankelijk van één product, van olie namelijk. Toen de olieprijzen daalden had Nigeria niets anders om de economie in stand te houden.
  • De rente van de buitenlandse schulden is zo hoog dat Nigeria daar zoveel geld aan kwijt raakt, dat er niet veel over is om de armoede te bestrijden. (Robson, 2005)

Levensomstandigheden

Analfabetisme (% analfabetisme bev. >15 jr.): 33,2 (2003)

Gezondheidszorg (aant. inw./arts): 5.263 (2002)

Nederland: 398

Personenauto’s (/1000 inw.): 9

Telefoons (/1000 inw.): 33

Nederland: 1382

Ontwikkelinshulp: (euro/inw. - = ontvangen): -32,7

REACTIES

A.

A.

hoi, bedankt voor de info?

8 jaar geleden

A.

A.

o,o mijn smiley is verandert in ? dus nu zonder smiley hihi bedankt

8 jaar geleden

K.

K.

leuk

7 jaar geleden

S.

S.

Echt stom dit verslag het klopte voor geen mieter en moer wantja en tim want het hoer groetjes marco, niewusls, en Gerben Pullen en Renate Dunnink en Jade Uboowssh en Arjan Agterstsj

5 jaar geleden

K.

K.

OwO

xx UwU

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.