India

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 2246 woorden
  • 8 oktober 2002
  • 82 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
82 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hoofdvraag: Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het bestaan van het ontwikkelingsvraagstuk te verklaren.

Antwoord: Basiskenmerk van een ontwikkelingsland is armoede. Omdat we het over India hebben, ga ik vertellen over het bestaan in India. In India speelt armoede de hoofdrol, 90% van het bevolking is arm, 5% is heel erg rijk en de andere 5% zit daar tussen in.

Als je BNP na gaat, kun je te weten komen wat de gemiddelde inkomens van een Indische burger is. Hoe doe je dat: je telt de inkomens van alle burgers van het land en verdeelt al het inkomens over alle inwoners van het land, daarna reken je het gemiddelde om in dollars, en dan kom je te weten wat de stand van het land is, vergeleken met andere landen. Bij een ontwikkelingsland is deze cijfer lager dan bij een ontwikkeld land.

Een tweede basiskenmerk van een land is honger. Honger speelt ook een hele grote rol in ontwikkelingslanden zoals India. De bevolking heel arm en komen de dag net door, door heel zuinig te doen met de voedsel die ze bezitten, maar een bepaald gedeelte van de bevolking ongeveer 36% leeft wel onder de armoede grens en lijd waarschijnlijk wel aan honger.

Ziekte is een derde basiskenmerk van het ontwikkelingsland India. Veel mensen in dorpen kunnen niet naar de dokter omdat de stad te ver is omdat de dokters en ziekenhuizen veel geld kosten. Ze gaan naar iemand van het dorp die een beetje kennis heeft van ziektes of wachten gewoon af tot dat de zieke persoon in zijn eigen energie weer beter wordt.

Hoe zouden die basiskenmerken zijn ontstaan: Armoede: te veel mensen in een land wonen die naar werk zoeken en bedrijven die en winkeliers profiteren van de mensen die naar werk zoeken, ze bieden allemaal werk voor weinig geld, want als je zoveel mensen in je fabriek de salaris van een opgeleide studente zou geven zou je failliet gaan. Doordat ze te weinig verdienen, laat staan sparen, ze komen de dag net rond. Ze worden nooit rijker en blijven constant. Omdat in India telkens kinderen blijven bij komen, word het moeilijker om rijker te worden, want voor meer welvaart is meer productiviteit nodig en zo kan men meer verdienen. Maar omdat er steeds meer kinderen blijven komen, blijft het bedrag van het BNP Laag.

De eerste levensbehoeften ven een mens zijn “voedsel en schutting”. Beschutting krijg je door kleding en behuizing. Iemand is werkelijk arm als hij niet aan de eerste levensbehoeften kan voldoen. In India is dat het geval. Honger kan je onderscheiden in: - Kwantietieve honger - Kwalitatieve honger
Kwalitatieve honger is wanneer men wel genoeg voedsel heeft, maar dat te eenzijdig is, over het algemeen zijn er te weinig eiwitten en vitaminen. Bij kwalitative honger speelt eiwitten te kort een belangrijke rol. Vlees, vis en zuivelproducten zijn rijk aan eiwitten, maar ze zijn voor gewone mensen in India nauwelijks te betalen. Kwantietieve honger is wanner mensen te weinig eten hebben om van te leven. Honger wordt aan de ene kant veroorzaakt door de salaris die ze van het werk krijgen die ze verrichten. Maar ook een beetje door dat ze een te grote gezin hebben, want als de kinderen nog klein en jong zijn moet de vader gaan werken met de oudere kinderen maar de anderen zijn nog te klein, en er komt te weinig geld thuis waardoor te weinig brood voor word gekocht, de kinderen lijden dan honger en daardoor ontstaat kindersterfte.

De gezondheidstoestanden in de derde wereld zijn in het algemeen niet goed. Dat heeft ook weer te maken met het lage inkomens. Omdat de mensen geen geld hebben, hebben ze ook geen geld om machines en aparaturen te kopen die het water zuiveren. Op twee manieren speelt de armoede de ziekte in de kaart. - de eerste reden van het ontstaan van de ziekte is dat er geen schoon gezuiverd water is. De kanaal wordt gebruikt als drinkwater, riolering en was plaats. Het water bezit allerlei ziekten, viezigheid en bacteriën die de mensen ziek maakt. - Een andere manier waarop armoede ziekte bevordert, is slechte voeding. Er zijn landen waar 10% van de kinderen onder 5 jaar ernstig ziek is, doordat het eten van slechte kwaliteit is.

Deelvraag 1: Wat zijn kenmerken van onderontwikkeling (Noem 10 kenmerken).

Antwoord: de basis kenmerken van onderontwikkeling in India zijn: - Armoede, - ziekte - honger. Andere kenmerken zijn: - slechte infrastructuur, - hoogpercentage werknemers in de landbouw, - laag percentage werknemers in de industrie, - de dienst sector als vluchtsector, - snelle bevolkingsgroei, - groot aantal analfabeten - laag ontwikkelingspeil

Deelvraag 2: Wat is per kenmerk de positie van India en Nederland (werkende mensen in de landbouw in India en Nederland; werkende mensen in kantoren; gezond werk enz.)

Slechte infrastructuur: wie in India zaken wil doen, zal moeten wennen aan de gebrekkige infrastructuur: voortdurende stroomstoringen, moeizame telecommunicatie en een chaotische verkeer op belabberde wegen. Een vier- of zes baans autosnelweg hoef je echt niet te verwachten in India. Tweebaans is hethoogst haalbare. Bovendien is het verkeer daar levens gevaarlijk. Dat komt vooral doordat alles en iedereen dwars door elkaar heen scharrelt: voetgangers, fietsers, runderen, olifanten, kamelen, ossenwagens, bussen en vrachtauto’s. Voetgangers lopen meestal nog wel langs de weg maar verder zoekt iedereen het midden van de weg, omdat de randen vol scheuren en kuilen zitten. In Nederland mag je niet eens rijden op zulke wegen, de reden is dat er te veel mensen het slachtoffer ervan zullen worden en misschien erbij hun leven afstaan. In Nederland hebben de meeste snelwegen een driebaans weg en sommigen ook vierbaans weg. Het wordt vaak goed gecontroleerd, je mag niet zomaar in het midden van de weg rijden en ook niet met een wagen rijden die slomer rijd dan 80 km(op een snelweg, mag je niet slomer dan 80 km, binnen het bebouwde kom moet je slomer dan 80 km)

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Hoogpercentage werknemers in de landbouw: Net als andere ontwikkelingslanden is India nog overwegend agrarisch: ongeveer tweederde deel van de beroepsbevolking werkt in de landbouw Landbouw dat betekent dat in India vooral akkerbouw, want veteelt speelt door de heilige status van de koeien een nauwelijks een rol. De armoede op het platteland wordt vooral veroorzaakt door te weinig productie. De Indiase boeren hebben geen geld om machines te kopen en daardoor doen ze alles met hun eigen lichaams energie en die van de trekdieren. In Nederland zijn de mensen in de landbouw een heel klein deel van de bevolking, maar produceren wel heel veel omdat ze machines en dergelijke apparaturen gebruiken. De boeren in Nederland zijn meestal rijker dan een gewone staatsburger en zijn in bezit van een akker of weiland met dieren of allebei.

Snelle bevolkingsgroei: India is met 1 miljard inwoners de 2e grootste land met bevolking op Aarde. Als de bevolkingsgroei zo doorgaat, komt er een moment dat het misloopt. Er komen elke dag 50.000 mensen bij, als het zo doorgaat word het steeds moeilijker om de hongerige bevolking te voeden. De hongersnood stijgt, en als ze zo doorgaan wordt het steeds moeilijker en op het laats wordt het misschien wel onmogelijk om de bevolking te voeden. De mensen in de rijke landen kunnen niet veel meer doen dan advies geven, en de advies die ze geven is dat de Indiase bevolking minder kinderen moeten maken, maar de Indiase bevolking zelf vind het andersom, ze zeggen: We zijn niet arm omdat we veel kinderen hebben; we hebben te veel kinderen omdat we arm zijn. Het is ook de heilige plicht van de Hindoestanen om zoveel mogelijk kinderen te maken en het liefst jonge kinderen, omdat je dan geen bruidschat hoeft mee te geven, en die voor je kunnen zorgen als je oud bent, want je hebt daar geen AOW of zoiets. In de Nederlandse gezinnen is het normaal om 2 of 3 kinderen te hebben en misschien wel 4 maar meer moet het niet zijn, dat past niet bij een ontwikkeld land als Nederland. De meeste Nederlandse ouders vinden het niet erg of ze nou een meisje of een jonge hebben gekregen, als het kindje maar gezond en wel is. ze maken zich ook niet druk over het bruidsschat en ook niet over de nazorg die ze later zullen moeten krijgen. In Nederland heb je de WAO.

Dit wil je ook lezen:

Dienstensector als vluchtsector: In India kun je goed zien dat de dienstensector niet op de eerste plaats komt, wat in rijkere landen zoals Nederland wel het geval is. Omdat in India vele mensen analfabeet zijn zullen ze genoegen moeten nemen met een eenvoudige baan. Voor deze groep is de dienstensector de vluchtsector. Je vindt dus mensen die ongeschoold zijn en laag betaald werk doen, zoals schoenpoetser en straathandelaar in de dienstensector. Wie geen werk kan vinden, vlucht naar de dienstensector, vandaar de naam. In Nederland is de dienstensector juist de sector waar de salarissen hoger zijn dan in de andere twee sectoren. Deze banen hebben ook een hoger opleiding nodig, wat een groot verschil met India is.

Deelvraag 3: Wat is de invloed van het kastensysteem op de ontwikkeling De manier van hoe de mensen in India hun samenleving hebben georganiseerd, is heel ingewikkeld. In de maatschappij wordt veel gediscrimineerd, en wordt geen onderscheid gemaakt tussen volkeren, maar tussen kasten. Kaste wordt ook wel “Jati” genoemd en komt van het Sanskriet. Kasten zijn soorten niveaus of statussen in de Hindoeïstische geloofsovertuiging, en wordt heel normaal gezien onder de mensen. Je kan als je in je vorige leven goed hebt geleefd in een hogere kaste komen na de reïncarnatie, maar als je slecht hebt geleefd, dan kom je misschien na de reïncarnatie wel als een dier weer op Aarde terug. De Hindoestanen mogen ook geen dierenvlees en helemaal geen Koeien vlees eten, want een koe is een heilige dier voor de Hindoestanen. Met die gedachten leven de mensen in India nog steeds, terwijl de regering de kasten heeft afgeschaft. India is een democratische land, maar de bevolking maak er geen gebruik van. De mensen in India als ze gaan trouwen kijken nog steeds naar, waar degene die gaat trouwen van welke kaste hij komt. In de stad kijken de mensen nu niet zo zeer naar,want het is moeilijk om te gaan zoeken tussen miljoenen mensen, maar in de dorpen worden die onderscheiden nog begaan. Een andere vorm van ongelijkheid tussen de mannen en vrouwen, is dat de vrouwen gezien worden als tweederangsburgers en ze staan altijd lager dan de man. Volgens de Hindoeïstische leer moet een vrouw haar man aanbidden als een god. Een verklaring voor het Kastensysteem, is te vinden in twee leerstellingen van het hindoeïsme. De eerste is het wedergeboorte (reïncarnatie). Je plaats in de maatschappij wordt bepaald door je goede daden, dat word in het Indisch ook wel “karma” genoemd. De tweede is dat je in je huidige leven heilige plichten hebt zoals ouders gehoorzamen, je man gehoorzamen en veel kinderen baren. Integenstelling tot het geloof is India de grootste democratische land van de wereld, waarbij vrije verkiezingen worden gehouden. In de regering zitten veel verschillende politieke partijen waar iedereen die wilt op kan stemmen (van minister tot een boer, ze hebben even gelijke rechten).

Deelvraag 4: Wat is de invloed van de demografische situatie op de ontwikkeling. Een land wordt ingericht door de bewoners. Daarom is het van belang te weten hoe groot de bevolking is. Er is een wetenschap die zich speciaal bezighoudt met de bevolkingsaantallen en wat daarmee te maken heeft. Dat noemen we “Demografie”. Demografen tellen alles aan de bevolking wat te tellen is, zoals het aantal geboortes, het aantal sterf gevallen, het aantal mensen dat verhuist, het aantal bejaarden, het aantal jongeren enzovoort. Indiase bevolking is de laatste eeuw veel harder en sneller gegroeid dan andere eeuwen. De sterfgevallen zijn ongeveer hetzelfde als aan het begin van deze eeuw. Er zijn veel geboortes en weinig sterf gevallen, en dat noemen we geboorte overschot.

Deelvraag 4: Wat is de invloed van de demografische situatie op de ontwikkeling. Een land wordt ingericht door de bewoners. Daarom is het van belang te weten hoe groot de bevolking is. Er is een wetenschap die zich speciaal bezighoudt met de bevolkingsaantallen en wat daarmee te maken heeft. Dat noemen we “Demografie”. Demografen tellen alles aan de bevolking wat te tellen is, zoals het aantal geboortes, het aantal sterf gevallen, het aantal mensen dat verhuist, het aantal bejaarden, het aantal jongeren enzovoort. Indiase bevolking is de laatste eeuw veel harder en sneller gegroeid dan andere eeuwen. De sterfgevallen zijn ongeveer hetzelfde als aan het begin van deze eeuw. Er zijn veel geboortes en weinig sterf gevallen, en dat noemen we geboorte overschot.

Deelvraag 5: Wat is de leefomstandigheden van de kinderen tussen 5 en de 15 in India en Nederland, noem minimaal 5 verschillen.

India: De verschillen: 1. de kinderarbeid wordt vooral verricht door kinderen tussen 5-15 jaar. 2. ergens tussen je zevende en je tiende is in India je jeugd afgelopen. 3. Omdat de beroepsbevolking boer is moeten de kinderen meestal op het land hun ouders helpen. 4. Als je jong en gezond bent, dan moet je al snel mee helpen in de huishouding. 5. In het Indiase kastensysteem worden ambachtelijke beroepen doorgegeven van vader naar zoon. 6. De Indiase bevolking vindt het massaal dat een kind er is om te dienen.

Nederland: De verschillen: 1. kinderarbeid is verboden in Nederland, je mag pas na je 14 met een sofi-nummer , werk verrichten, maar wel heel licht werk, zoals krantenbezorger en volders rondbrengen. 2. In Nederland is je jeugd pas op je 18 afgelopen. 3. in Nederland is het verplicht tot je 17e naar school te gaan, en daarna mag je zelf weten waar je werkt wat je gaat doen. 4. Omdat de gezinnen klein zijn doen de ouders het huishouden in Nederland, de ouders willen meestal ook niet dat je ze help met het huishouden als je je kamer maar in vervolg schoon houd. 5. in Nederland worden ambachtelijke beroepen ook meestal doorgegeven maar alleen als het kind het zelf ook wild en meestal kan je in de richting van je favoriete beroep gaan studeren. ( van minister tot boer) 6. In Nederland vinden ze al snel als ze een kind zien huishouden doen, beetje raar. De taak van de kinderen in Nederland naar school gaan leren en goede cijfers halen, ze moeten ook respect tonen, vinden de ouders

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.