India

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1268 woorden
  • 15 juli 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

India

In India worden meer dan 1000 verschillende talen gesproken. Naast de twee officiële talen het Hindi en het Engels zijn er nog 14 andere talen die overal in het land gesproken worden. De meeste mensen spreken hun eigen plaatselijke taal. Het hindoeïsme is er de meest verspreidde godsdienst, maar je vindt er ook veel moslims, sikhs, christenen en boeddhisten. India heeft een zeer afwisselend landschap. Het noorden is bergachtig. De rivier de Ganges zorgt in het midden van het land voor vruchtbare akkers en in het zuiden ligt een droge hoogvlakte omgeven door een warm en vruchtbaar kustgebied. Met 844 miljoen inwoners is India na China het dichtst bevolkte land ter wereld. Ongeveer 30% van de bevolking woont in de grote steden en werkt in fabrieken en kantoren. Het overige deel woont in kleine, arme dorpjes en werkt op het platteland. India heeft jarenlang te weinig voedsel geproduceerd, maar nu de landbouw verbeterd is is ook de voedselproductie gestegen.

Cultuur
De traditionele Indiase muziek is nogal ingewikkeld met allerlei ritmes. De melodieën gaan uit van een raga (een serie vastgestelde noten die de basis vormen van de verdere melodie). De laatste jaren ontstond een nieuwe muziekvorm die bij de jeugd heel populair is: bhangra. Het is een combinatie van oude Indiase muziek en westerse rockmuziek. De dans is een belangrijk onderdeel van de Indiase muziek. De traditionele passen en houdingen in de Indiase dans hebben meestal een speciale betekenis.

Grote steden
- Delhi: De oude stad Delhi ligt op de hete noordelijke vlakten van India. In 1638 werd Delhi de hoofdstad van het Indiase Mogolrijk. Toen de Britten in de 19de eeuw over India heersten, maakten ze Calcutta, in Oost-India, tot hoofdstad. In 1912 begonnen de Britten aan de rand van Delhi met de bouw van een nieuwe stad van waaruit ze hun uitgestrekte Indiase rijk konden regeren. Sinds 1931 is New Delhi de hoofdstad van India.
- Bombay: Bombay, met een bevolking van ruim acht miljoen mensen, is één van de grootste steden van India. De stad is de hoofdstad van de westelijke staat Maharashtra. Het is een belangrijke havenstad voor de handel in het westen van het land. De stad is op een eiland gebouwd en heeft een uitstekende natuurlijke haven aan de oostzijde. In de omgeving wordt katoen gekweekt en Bombay is het grootste katoencentrum van het land. De helft van de bevolking werkt in de katoenindustrie.

Geschiedenis van India
Er zijn in de jaren twintig (1920) grote aanwijzigingen gevonden dat in het Paleolithicum al een vorm van menselijk leven in India bestond, terwijl er nomadische stammen over het subcontinent zwierven die slechts stenen gebruiksvoorwerpen en primitieve handbijlen hadden. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Pakistaanse provincie Sind terracotta potten, godsdienstbeeldjes, stukken brons en koper gevonden die er sterk op wijzen dat ze misschien al voor 4000 jaar v. Chr. een dorpscultuur hadden ontwikkeld. We hebben echter nog niet kunnen achterhalen wanneer de dorpelingen stedelijke nederzettingen maakten.
De Indiase vroege cultuur heeft zich altijd in een wolk van legenden gehuld. Natuurlijk twijfelen we er niet aan dat de eerste grote beschaving ontstond op vruchtbaar gebied, met grote waarschijnlijkheid bij de Indus en dat die beschaving zo'n beetje 200 v. Chr. duizend jaar lang gedijde. Dit omdat we hiervoor sterke aanwijzingen hebben gevonden. Er zijn ruïnes gevonden van steden bij Harappa (Hara is een van de namen van Shiva) en Mohenjo-daro (Heuvel der Doden) in het huidige Pakistan en in mindere mate in Lothal en Kalibangan in Gujarat en Ropar en de Punjab, die allemaal een strakke stadsplanning vertonen. Dit is niet het enige wat gevonden is, zo zijn er nog 70 andere vindplaatsen gevonden met soortgelijke steden. Toch zullen er misschien in de toekomst nog wel meerdere steden gevonden worden, want men denkt dat er nog meer onder de grond liggen te wachten op opgravingen.
De oudste bewoners van India hadden wel een schrift. Er zijn inscripties gevonden, die tot nu toe nog niet ontcijferd konden worden. Het lijkt erop dat deze beschaving plotseling is opgehouden te bestaan. Het is niet bekend hoe dit gebeurd is. Het is mogelijk dat de steden niet in staat waren de regelmatig buiten z'n oevers tredende Indus onder controle te krijgen, maar misschien zijn ze ook wel verwoest door veroveraars.
De volgende bekendste fase van de Indiase geschiedenis is de periode van 1300 tot 700 v. Chr. Die grotendeels wordt gereconstrueerd door de heilige Veda's - de oudste Indiase heldendichten, De Ramayara en De Mahabharata. Men ging in deze periode stukken land in cultuur brengen. De landbouw leidde tot het ontstaan van staten.

Er ontstonden daardoor koninkrijkjes en vorstendommen, die regelmatig strijd voerden om de macht. Een verder controle over het land werd vergemakkelijkt door het gebruik van ijzer, waarvan de vroegste sporen (± 800 v. Chr.) in Atranji-Khera) werden gevonden.
De Middeleeuwse periode werd ingeluid met de invallen van de moslims in de 13e eeuw. De Maurya's (de grote rijken) voerden de bureaucratische bestuursvormen in en zo kwam de grote expansie van het boeddhisme op gang. Het was voornamelijk te danken aan de grote koning Ashoka, de beschermheer van het boeddhisme, dat hij dit geloof begon uit te dragen na bloedige oorlogen om deze geloofsrichting op een vreedzame manier te kunnen handhaven. Zo vond men over geheel India verspreid inscripties van het boeddhisme.
Het Gupta-rijk is het laatste grote rijk van het oude India. Zij beschikten over bijzondere politieke en militaire vaardigheden, maar ze ontpopten zich ook als beschermheren van kunst en wetenschap. Het uiteenvallen van het Gupta-rijk leidde tot het ontstaan van een aantal regionale vorstendommen en verschuivingen van staten.
De Britten, die handel dreven in India veroverden deze regionale staten, ze bereikten dit door middel van slimme strategische tactieken en door het opzetten van intriges. Echter in de 19e eeuw vonden sporadische regionale opstanden plaats in de gebieden waar de Britten heersten en die in Noord-India leidden tot de Grote Opstand in 1857. Deze opstand staat bekend als de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog. De onderdrukte Indiase bevolking begon zijn grieven binnen organisaties te spuien, zo ontstaat in 1885 het Indian National Congress. Zij stelde zich als "doel" om het "on-Britse" gedrag van de Engelsen een halt toe te roepen. Het debuut van Mohandas Karamchard Gandhi in de Indiase politiek was dat hij erop aandrong om stakingen zonder geweld te laten verlopen (geweldloos verzet). Meningsverschillen wilde hij via hongerstakingen laten beëindigen.
Hij werkte samen met het Congress, dat er niet in slaagde om een eenheid te vormen en te blijven. Dit onder andere omdat er een afschuwelijk gebeurtenis plaats vond in 1919. Generaal Reginald Dyer (Brit) beval zijn troepen met Gurkhasoldaten het vuur te openen op een vreedzame maar onwettige bijeenkomst in Amritsar. Hier vielen 379 doden en 1200 gewonden op de afgesloten binnenplaats op Jallianwala Bagh.
Op 14 augustus 1947 werd het Britse bestuur overgedragen aan de Indiërs. Het subcontinent werd in 2 naties verdeeld volgens een door de religie bepaalde grens, ook dit verliep niet zonder bloedvergieten. Uiteindelijk toen de grote held Gandhi werd vermoord op 30 januari 1948 kwam er een einde aan al het bloedvergieten. Zo ontstonden het Pakistan en India van nu. Zo kon het nieuwe leiderschap uitsluitend op basis van een belangrijk compromis tot stand komen. Een zeer oude beschaving ontving op deze wijze het politieke 'gewaad' van een nieuwe nationale staat.

Indira Priyadarshini Gandhi (19 november 1917 - 31 oktober 1984) was de derde en vijfde premier van India. Ze regeerde van 1966 tot ze in 1984 werd vermoord, met een onderbreking tussen 1977 en 1980. Indira was het enig kind van Jawaharlal Nehru, de eerste premier van India. Haar opvolger was haar zoon Rajiv Gandhioorlog waren. De laatste bezetter, het

Welk wereld deel ligt India
in - het ligt in Azië
Welke zeeën liggen om India - Indian oceaan
Arabian zee

REACTIES

>.

>.

ik vond dat het niet lang genoeg was en zoiezo moet je dit niet op internet zetten


Je leerkracht

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.