Egypte

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 4502 woorden
  • 22 mei 2002
  • 217 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
217 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Geschiedenis van Egypte.

Al heel lang geleden (toen men hier nog van de jacht leefde) had Egypte al een grote beschaving. 4000 jaar voor Christus woonden er al mensen in Egypte. De Egyptische beschaving begon bij de rivier de Nijl. De Nijl is een hele brede rivier die leven biedt voor de Egyptenaren. Er waren in het begin kleine boerenstaatjes. Om de besproeiing met water van de akkers goed te kunnen regelen werden die landjes streng geleid door koningen. Na een hele tijd waren er nog maar twee landen. Het zuidelijke deel van Egypte werd toen Ta-Sjema genoemd, dat betekent Opper-Egypte. 800 kilometer verderop ligt Ta-meh, dat betekent Neder-Egypte. Rond 3100 jaar voor Christus werden Opper- en Neder-Egypte bij elkaar gedaan door koning Menes, die kwam uit het Opper Egypte. Menes plaatste de hoofdstad op de grens van de twee landen. Deze koning werd de eerste farao. Later liet hij "Het paleis van de witte muur" bouwen. De Egyptenaren noemden het paleis later Per-aa dat betekent groot huis. Daarvan is het moderne woord farao is afgeleid. Uiteindelijk zou rondom het paleis een stad komen die Memphis zou moeten heten. Egypte telde toen 38 districten of "gouwen". Dat is net zoiets als onze provincies. De farao was heel machtig. De normale mensen hadden niets te zeggen. Men dacht dat de farao de zoon van de zonnegod was. De priesters waren geleerden, en edelen en de hoge ambtenaren regelden de bevloeiing (dat is water over akkers laten lopen) van het land. Boeren moesten hard werken maar dat vonden ze niet erg. Ze deden het voor de godenzoon (farao) en dachten dat het bij de godsdienst hoorde. Ondertussen dreven de Egyptenaren met bootjes ook handel over de zeeën. De macht van de farao's nam af rond 2200 jaar voor Christus omdat vijanden het land probeerden aan te vallen en omdat de edelen minder naar de farao luisterden. De oude Egyptenaren noemden hun land Kemi of Kemet (dat betekent zwart land) naar het Nijlslib, een soort klei die zwart is. De Arabische naam voor Egypte is Jumhuriyat Misr al Arabia. In het Hebreeuws heet het land Mitsraiin of Masor, in het Oud-Perzisch Moedraja. Er waren dus een heleboel namen voor wat nu Egypte is. Egypte was de ene keer een geheel land met een regering die de baas was. De andere keer waren het een heleboel landjes met allemaal een eigen regering, die vaak ruzie hadden met elkaar. En de ene keer was het een land dat de baas was over zichzelf en de andere keer was het een kolonie van een ander land. Het moderne Egypte is gesticht door Mohammed Ali. Die regeerde van 1805 tot 1849. Hij is geboren in 1769 in Kavala in Noord-Griekenland. Hij had voor de Turken tegen Napoleon gevochten. In 1805 werd hij door zijn soldaten tot pasja van Egypte uitgeroepen. Een pasja is een soort koning. Turkije vond dit goed. Hij veranderde het leger en het bestuur. Hij liet meer de akkers besproeien en hij liet meer katoen aanplanten en maakte een einde aan de macht van de Mamelukken, mensen die eerst de baas waren. Met zijn zoon Ibrahim wilde hij in 1840 de baas worden van Turkije. Alleen dat lukte niet door de hulp van grote landen aan de Turken. In 1848 werd hij gek en een jaar later stierf hij. De volgende baas van Egypte was Abbas I, de kleinzoon van Mohammed Ali. Die regeerde van 1849 tot 1854. Dat deed hij omdat Ibrahim ondertussen dood was gegaan. Abbas die als een Oosterse baas regeerde en veel veranderingen van zijn opa niet meer liet gelden, werd door slaven vermoord. Toen werd Said Pasja de stadhouder van Egypte van 1854 tot 1863. Hij liet een spoorlijn lopen van Cairo tot Alexandrië. De Engelsen mochten van hem het Suezkanaal graven. Daarna kwam Ismail Pasja die van 1863 tot 1879 de baas werd. Vanaf 1867 noemde hij zich zelfs onderkoning. Door zijn hebberigheid voor mooie dingen liepen de schulden zo hoog op dat hij zijn Suezaandelen moest verkopen aan Engeland. In 1879 moest hij weg van de grote landen, die aan de sultan vroegen of hij hem wilde laten aftreden. De zoon van de stadhouder heeft ook geregeerd van 1879 tot 1892 (Tawfiq) maar hij mocht geen leningen afsluiten. Ondertussen waren de Egyptische bewoners heel erg arm geworden, en ook waren de Egyptische regeringswerken in handen van buitenlanders gekomen. Daardoor kwam er een opstand, een soort ruzie tussen het volk en de regering. De leider was een moslim (een moslim is iemand die het moslimgeloof heeft) en heette Orabi Pasja. Toen er een aantal Europeanen werden doodgemaakt in Alexandrië, werd Engeland heel boos. Ze beschoten Alexandrië en bleven vanaf toen in Egypte de baas. Abbas II regeerde van 1892 tot 1914. Hij vond de zorgen van Engeland voor de scholen, de akkers, de spoorwegen en de landbouw goed. Maar andere Egyptenaren wilden dat allemaal zelf doen en dat Egypte zijn eigen baas was. In 1914 aan het begin van de Eerste Wereldoorlog kwam Engeland in oorlog met Turkije, omdat Engeland met Duitsland ruzie had en Turkije vrienden was met Duitsland. Ze zetten Abbas II af en namen Egypte in bescherming. Toen Hoessein was doodgegaan (hij regeerde van 1914 tot 1917) volgde zijn broer Foead hem op. Hij regeerde van 1917 tot 1936. In 1918 stichtte Zaghoel Pasja een groep. Die partij heette de Wafd-partij. Die groep eiste onafhankelijkheid van Engeland. Na een heleboel rellen, stakingen en verbanningen (dat betekent dat je niet meer in je land terug mag komen), ging Engeland in 1922 weg uit Egypte. Egypte was toen onafhankelijk en Foead werd koning. In 1936 werd Faroek koning. Hij regeerde van 1936 tot 1952. Engeland bleef met zijn leger in Egypte in de buurt van het Suezkanaal. Ze maakten een afspraak dat Engeland Egypte zou beschermen en dat Engeland de havens van Alexandrië en Port Saïd mocht gebruiken. In 1942 (dat is in de Tweede Wereldoorlog) bedreigden de Duitse en Italiaanse legers Egypte, maar de slag bij Al Alamayn was een goed keerpunt voor de geallieerden (geallieerden is samenwerken van legers uit verschillende landen). Want de Duitsers waren ineens door de slag zwakker geworden. Engeland wou heel graag dat Naha Pasja leider van Egypte werd. Maar in 1944 werd hij door Faroek beschuldigd van corruptie (corruptie betekent de belasting bedriegen of tegen de wetten ingaan). Na moeilijke onderhandelingen beloofde Engeland zijn troepen terug te roepen behalve rond het Suezkanaal. Dat was in 1944. Op 22 maart 1945 richten Egypte, Irak, Syrië, Libanon, Transjordanië, Jemen en Saoedi-Arabië de Arabische Liga op. De zeven landen waren boos en verdrietig over de Joodse emigratie naar Palestina (emigratie is van land naar land verhuizen). Toen Faroeks vader in 1936 stierf werd Faroek zelf koning. Faroek was toen 16 jaar oud. Hij was erg populair. Maar na een paar jaar was dat heel veel minder geworden. Dat kwam omdat hij dacht "Ach dan moet ik wel voor mijn land zorgen, alleen daar heb ik geen zin in, dus dat doe ik niet." Hij negeerde ook de grondwet en andere dingen. De naam Faroek betekent "Hij die zorgvuldig onderscheid maakt tussen goed en kwaad." Mensen die met hem spotten zeiden dat hij altijd de kwade kant koos. De koning baadde in weelde terwijl het volk om kwam van de honger. In 1950 zeiden oppositiepartijen "Het geduld van het volk is op". Ze dachten toen dat er snel een opstand zou komen. In 1950 kreeg de Wafd bij de verkiezingen heel veel stemmen. De Wafd kwam in de meerderheid van de stemmen. Nahas (de baas van de Wafd) werd weer premier. Op de zwarte zaterdag van 26 januari 1952 trok het volk door de straat van Caïro terwijl ze brand stichtten. Nahas was kort daarna ontslagen. De koning kreeg zijn oude premier terug (Maher). Maar Maher kreeg snel héél veel opvolgers. Op 26 juli 1952 moest Faroek met zijn familie het land uit. Op 18 maart 1965 stierf Faroek. Hij was 45 jaar oud geworden. Het was na een etentje in een restaurant in Rome. Hij werd na het eten niet lekker en viel bewusteloos over een tafel heen. Hij was toen opgenomen in een ziekenhuis en dezelfde nacht stierf hij. Mohammed Naguib (in 1902 geboren in Khartoum) was een rustige man met een zachte stem en een mooie glimlach (zeggen ze). Hij geloofde erg in de Islam. Hij werkte heel hard. Hij had gestudeerd in rechten en economie. Hij kon 7 talen spreken. In 1952 werd met Engeland een afspraak gesloten over Soedan (dat is een land). Na 3 jaar moest Soedan kiezen: of onafhankelijkheid of aansluiting bij Egypte. Egypte was in het begin nog niet echt onafhankelijk want er waren nog Engelse militairen. Naguib wilde voor de echte onafhankelijkheid vechten. Op 18 juni 1953 werd de republiek uitgeroepen en Naguib werd president. Maar in 1954 werd hij door kolonel Nasser aan de kant gezet. Gamal Abdoel Nasser was in 1918 geboren in Alexandrië. Hij werd militair maar hij wou toch graag in de politiek. Hij was in Soedan een officier in het leger. Hij vocht mee in de Palestijnse oorlog van 1948. Hij wou met een paar andere vrije officieren de macht grijpen in Egypte. Hij wou dat om de armoede en corruptie in Egypte te bestrijden. Toen hij aan de macht was gekomen liet hij de boeren heel anders werken als eerst. Hij verdeelde het land opnieuw onder de boeren. De boeren moesten verplicht van hem samenwerken, dus dat houdt in dat ze samen gereedschap of zaad moesten kopen. Hij had plannen zoals kosteloos onderwijs, medische verzorging, betere vervoermiddelen en irrigatie enz. Sommige plannen lukten niet. De kinderarbeid bleef omdat veel ouders hun kinderen liever lieten meewerken en geld verdienen als naar school te laten gaan. Er was ook niet genoeg grond voor alle boeren. In 1954 ging Engeland rond het Suezkanaal weg. Ze zouden alleen terug mogen keren als Egypte door een andere Arabische staat zou worden aangevallen, behalve als Israël zou aanvallen. Rusland en Tsjechoslowakije leverden wapens aan Egypte. Hij wilde de Aswan-dam bouwen en daarvoor geld vragen aan Amerika. Maar toen hij wist dat Amerika geen geld wou geven vond Nasser dat een belediging. Doordat de Israëlische schepen niet meer van hem door het Suezkanaal en de Golf van Aqaba mochten varen, trok het Israëlische leger 29 oktober 1956 Egypte binnen. Engeland mocht niet Egypte helpen vanwege het contract. Israël was heel erg sterk en trok via de Sinaï naar het Suezkanaal. Toen ze dat gebied hadden veroverd, mochten de Israëlische schepen weer door het kanaal. Engeland en Frankrijk waren ook bang dat ze van Nasser niet meer door het Suezkanaal mochten en steunden Israël tegen Egypte. Amerika en Rusland vonden dat Engeland en Frankrijk uit Egypte moesten. Dat deden ze ook, nadat Egypte had beloofd dat er een UNO-vredesmacht zou komen. Na de oorlog hielp Rusland Egypte met geld, materiaal en technische mensen voor de Aswan-dam. Doordat Egypte aangevallen werd door Israël werd Nasser heel boos. Hij richtte daarom een "haatgroep" op. De leraren en leraressen moesten de kinderen leren dat de Israeliërs heel stom waren. Maar dat was misschien ook wel een afleiding voor de fouten die Nasser zelf had gemaakt. Een voorbeeld. Als Nasser iets stoms had gedaan dan gaat hij het volk afleiden zodat het volk niet meer op dat stoms let. Doordat het slecht ging in Egypte en Soedan hadden ze in 1958 de V.A.R. opgericht. De V.A.R. is de Verenigde Arabische Republiek. Een maand later kwam het land Jemen erbij. Ze zouden elkaar helpen bij oorlogen. Omdat er toen een oorlog in Jemen kwam moest Egypte ook meevechten en dat kostte veel geld en slachtoffers. Toen Israël met Syrië oorlog had in mei 1967 heeft Nasser de vaarroute voor Israël bij de Golf van Aqaba afgesloten. Op 5 juli 1967 brak er een oorlog uit tussen Israël tegen Jordanië, Syrië en Egypte. Die oorlog werd de zesdaagse oorlog genoemd. Er was een hevige tankslag tussen Egypte en Israël. Syrië beschoot Israël vanuit de lucht. In de stad Jeruzalem werd man tegen man gevochten. Israël veroverde de Gazastrook, de Sinaïwoestijn, het Suezkanaal, de Golf van Aqaba, de vlakte van Golan en de Westelijke Jordaanoever. Er werden veel krijgsgevangenen gemaakt. De meeste Egyptische vliegtuigen werden vernietigd. Het leger van Jordanië, Syrië en Egypte was erg snel veroverd door de Israeliërs. Na de aanval tegen Egypte maakte Nasser bekend dat hij wilde aftreden. Na korte tijd trokken duizenden mensen door de straten van Cairo en riepen "Wij willen Nasser". Nasser wou dat niet. Hij bleef alleen nog maar partijleider en premier. Na de oorlog was Egypte een armoedig land geworden. Nasser stierf in 1970 aan een hartaanval. Hij werd opgevolgd door Sadat. Sadat sloot in 1977 vrede met Israël. Ze kregen toen de Sinaï-woestijn terug. De buurlanden vonden dat niet leuk. Sadat werd in 1981 vermoord. Sinds die tijd is Moebarak president. Moebarak is er in geslaagd weer vrienden te worden met de andere Arabische landen. In Egypte zelf heeft hij nog wel problemen. Regelmatig worden er aanslagen gepleegd door fundamentalisten.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Waar ligt Egypte.

Officieel heet Egypte Jumhuriyat Misr al Arabiya. Dat betekent Arabische Republiek Egypte. Egypte ligt in noordoosten van Afrika. Het grenst aan onder andere Saudi-Arabië. Dat gedeelte van de wereld wordt ook Midden Oosten genoemd. Het land heeft 1.001.494 vierkante kilometer in bezit. Het grondgebied bestaat zowat helemaal uit woestijngebied. Het bewoonbare gebied is slechts 55.000 km2 groot. De kustgebieden langs de Middellandse Zee, de Nijl en de Rode Zee zijn het meest bewoond. Als je goed zou kijken zou je Egypte in 4 delen kunnen verdelen: - Het Nijlgebied - De westelijke woestijn - De oostelijke woestijn - Het Sinaïgebied
Het Nijlgebied strekt zich over 1250 km uit. Vanaf de Soedanese kust tot de Middellandse Zee is een vlak landschap smal en kronkelig. De hoofdstad heet Cairo en heeft meer dan 5 miljoen inwoners.

Klimaat

Egypte ligt aan de kust van de Middellandse Zee dus het heeft aan de kust een lekker klimaat. Dat is rond de 24 graden. En het ligt rond het gebied van de ozonlaag dus dat is erg warm. In de zomer is het extra heet. Dat is wel 35 graden. Dat is erg warm dus. Maar die erge hitte verdwijnt 's avonds. Dan is het rond de 20 graden. De zomer is van mei tot oktober dat is 6 maanden. En onze zomer is van juni tot september dat is 3 maanden. Dat is wel een groot verschil. Maar ik weet niet of ze daar ook de lente mee bedoelen. In de winter wordt het er veel kouder. Dan is het 12 tot 16 graden. Het regent er heel erg weinig.

Middelen van bestaan

- Landbouw en Veeteelt
De fella's zijn de boeren. Fella's zijn sinds de oudheid de grootste groep van de Egyptische bevolking. Tegenwoordig leeft nog meer dan 30.000.000 mensen op de landbouw. Fella's lijken nog steeds op hun voorouders. Hun tekeningen versieren de muren van de tempels en muren. Nog altijd is een fella, net als 5.000 jaar geleden, een arme boer die een stukje grond koopt. Die hij net als vroeger op een speciale manier bewerkt. Nadat de baas van het stukje grond zijn deel van de oogst (katoen, suikerriet, rijst, maïs of graan) heeft gekregen houdt de fella bijna niks meer over om zijn gezin mee te voeden. Hij kan geen moderne landbouwmachines kopen om zijn werk makkelijker te maken en de opbrengst van zijn akker hoger te maken. Omdat hij niet genoeg geld heeft om zijn kinderen een goede opleiding te geven. Dus zijn kinderen moeten ook het zware werk te doen. De toekomst van een Egyptische boer wordt steeds moeilijker omdat Egypte steeds sneller groeit. De bevolking wordt in een eeuw acht maal zo groot. Het piepkleine bevolkte gedeelte is heel erg bevolkt. Steeds meer boeren verlaten het dorp om in de stad te gaan werken. Alleen de steden zijn al overbevolkt. In de hoofdstad Cairo wonen alleen al 12 miljoen inwoners. De huur is te hoog voor sommige mensen. Er gaan zelfs mensen in de oude begraafplaats "de dodenstad" wonen. Hoewel het gebrek aan water, landbouw in de woestijn onmogelijk maakt hebben sommige volken er toch voor gekozen er als nomaden met hun kuddes te leven. In Arabië worden ze bedoeïen genoemd. Een nomaad is iemand die door de woestijn heen trekt. Net als de meeste nomaden zijn ze veefokkers met geiten, schapen en drommedarissen. Dat is hun enige rijkdom. De drommedaris wordt ook wel als dekschild gebruikt bij een zandstorm. De drommedaris wordt ook wel het schip van de woestijn genoemd. Ze worden zo genoemd omdat het de enige dieren zijn waar je goed mee door de woestijn kan reizen. Overige landbouwprodukten: katoen, rijst, maïs, bonen, fruit, groente. In de veeteelt te denken aan de water buffel, schapen, geiten. De jaarlijkse visvangst bedraagt 140,000 ton.

- Industrie
Van de in totaal 17,4 miljoen mensen die in Egypte (kunnen) werken, werken er 22 % in de industrie. De belangrijkste industrieën zijn: Textiel, voedsel, chemicaliën, petroleum, constructiewerken, cement en metaalindustrie.

- Toerisme
In Egypte zijn er veel inkomsten door de toeristen. Door de geschiedenis en bezienswaardigheden (zie verder) komen er per jaar veel toeristen. Als je met de taxi gaat dan moet je pas betalen als je veilig op de grond staat. Als taxichauffeurs brutaal of opdringerig worden dan kan je beter de toeristenpolitie roepen. Dat is speciale politie die voor toeristen opkomt.

- Geld
Je kunt beter in Egypte geld wisselen dan in Nederland. Ze hebben daar Egyptische Ponden. Een pond is 100 piasters. Een pond is ongeveer 65 cent.

Flora en fauna

- Geschiedenis van de fauna
Arme Egyptenaren jaagden om aan voedsel te komen. Ze vingen vogels en vissen met verschillende netten. De mensen van adel vingen moerasvogels met werpstokken (die lijken een beetje op boemerangs) en vissen met harpoenen. Je moest heel behendig zijn om met die oude wapens te jagen. In kleine bootjes van papyrus joegen rijke Egyptenaren op nijlpaarden. (Papyrus is een soort riet.) Als je op nijlpaarden ging jagen was je erg moedig. Je mocht alleen met harpoen en touw. Nijlpaarden zijn erg gevaarlijk als ze boos zijn. Ook jaagden de edelen in de woestijn. De minister die het woestijngebied beheerde werd dan ook de meester van de jacht genoemd. De edelen vingen daar antilopen en steenbokken met lasso's en ze hielden ze als huisdier. De dames hielden aapjes als troeteldier en de bavianen werden gebruikt als waakdieren op de markt. De edelen joegen met honden op leeuwen en ze hoopten dat ze een van die beroemde dieren in de woestijn te vangen. Jagen was meer een sport volgens de legende van Florus had de boze god Seth zich verborgen in het lichaam van een nijlpaard. Men dacht dat Seth leefde in het lichaam van een woestijndier. Ook nu nog richten de Arabieren hun valken en sperwers af voor de jacht.

- De planten- en dierenwereld van nu
Omdat het er weinig regent kan in de woestijn geen landbouw plaatsvinden. Toch is de woestijn niet onvruchtbaar; in de dorre woestijn zijn wel planten te vinden. De struiken en heesters (= een soort struik) in de woestijn hebben zich heel goed aan het klimaat aangepast: Als het regent slaan ze water op. In de droge perioden verdampen ze minder vocht. Deze planten hebben erg diepe wortels die het kleinste beetje vocht kunnen opzuigen. Sommige grassen, waarvan het zaad tegen jaren van droogte kan, groeien zodra het regent en vormt een grasmat waar de weinige gazellen, antilopen en trekvogels te vinden zijn. Waterpoelen in de woestijn worden oase's genoemd. De meeste dieren in de woestijn verplaatsen zich alleen 's-nachts omdat het overdag te heet is. De woestijn is vooral bevolkt met insekten, spinnen en schorpioenen. Allemaal van die enge beesten. Er zijn ook knaagdieren zoals de sierlijke springmuis. (Ik zou niet weten wat voor beest het is.) Andere dieren zijn de woestijnvos en jakhals (= een soort wilde hond) en de al genoemde gazellen, antilopen en trekvogels.

Staatvorm

Egypte is een republiek. Op 28 februari 1928 is het onafhankelijk van Engeland geworden. Het land heeft 26 districten, dat is net zoiets als provincies. Deze heten: Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah, Al Isma'iliyah, Al Jizah, Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah, Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid, Ash Sharqiyah, As Suways, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id, Dumyat, Janub Sina', Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' en Suhaj.

Politieke situatie

Dit wil je ook lezen:

Egypte is een demoncratisch land. Maar de partij van de president heeft meer te vertellen. Het hoofd van Egypte is de president Mohammed Hosni Moebarak. Dat is ie sinds 14 oktober 1981. De ministers worden benoemd door de president. De president word gekozen door de volksvertegenwoordiging. Daarna worden aan alle Egyptische mensen gevraagd of ze het daar mee eens zijn. Dat noemen we ook wel referendum of verkiezingen. De gekozen iemand mag 6 jaar president zijn. Moebarak is de laatste keer gekozen op 4 oktober 1993. Dat is voor de derde keer. De regering van Egypte werkt eigenlijk net als in Nederland. De tweede kamer heet MAJLIS-AL SHA'B. Daar zitten 454 leden in. 444 worden voor 5 jaar gekozen door het volk. De eerste kamer heet MAJLIS-AL SHURA. Er zitten 264 leden. 176 worden gekozen door het volk en 88 door de president. Mensen die een nieuwe partij willen oprichten moeten goedkeuring van de regering krijgen. Godsdienstige partijen zijn verboden. Maar er zijn moslims die het daar niet mee eens zijn. Ze hebben al vaak bommen gelegd.

Bevolking

- Hoeveel mensen
Egypte heeft 64.824.466 inwoners (cijfers uit juli 1997). Dat zijn ongeveer 55 mensen per km2. De leeftijdsopbouw is als volgt: Leeftijd Mannen Vrouwen
0 - 14 jaar 12.080.281 11.556.970
15 - 64 jaar 19.616.790 19.228.163
65 en meer 1.050.540 1.291.722 (Tel maar na.) De gemiddelde leeftijd was 61,75 jaar.

- Welke rassen
In Egypte wonen voornamelijk blanke arabieren.

- Eten en drinken
Ontbijt: De Egyptenaar ontbijt meestal met bruine bonen, (dat heet in het Egyptisch foel) groente en plat brood. (Dat heet aisj baladi). Als je dat hoort lijkt het je niet lekker maar na even wennen is het toch lekkerder dan lauwe koffie en taaie broodjes. Lunch: Als lunch eet men vaak brood met (weer) bonen of taamiy; in olie gebakken sesamballetjes. Dit is in straattentjes voor circa 25 piaster te koop. Het ontbijt en de lunch gebeurt ongeveer op de zelfde tijd als in Nederland. Avondeten: De avondmaaltijden in hotels is een combinatie van de westerse en de oosterse keuken. Eethuisjes leveren echt Egyptisch eten. Zoals gegrilde of gebraden duifjes. En gestoofde bonen. Of rijst met kip. En nog heel veel andere lekkere dingen.

- Tradities. Feestdagen (tradities). In Egypte heeft men vaste feestdagen. Net als in Nederland. Een paar van die vaste feestdagen zijn: - Nieuwjaar, dat is op 1 januari. - Dag van de Unie, dat is op 22 februari. - Nationale Syrische dag, dat is op 8 maart - Dag van de arbeid, dat is op 1 mei - Evacuatiedag (dat is toen de Engelsen uit Egypte gingen), dat is op 18 juni - Dag van de revolutie, dat is op 23 juli - Nationale feestdag (Jom-Kippoeroorlog), dat is op 6 oktober - Nationale Suezdag, dat is op 23 oktober - Overwinningsdag, dat is op 23 december
In Egypte worden ook feesten gevierd ter herdenking van heiligen. Deze feesten heten moelids en het zijn religieuze, kermisachtige feesten. Religieus betekent gelovig. De belangrijkste moelid die overal in het land wordt gevierd, is de geboortedag van de profeet Mohammed. Dat feest heet de Moelid al-Nabi.

- Bezienswaardigheden
Egypte heeft nog in totaal 88 piramides, grote en kleine. Vanaf enige hotels kun je nog de drie piramides van Giza zien. Het is eigenlijk een stenen graf. De piramides van Cheops, Chephren en Mycerinus liggen ongeveer 14 km van Cairo af. Als je een piramide ziet lijkt het op een punt die uit de grond steekt. Een piramide kan verschillende vormen hebben namelijk een puntvorm of met een knik er in of een piramide van lagen. Als je voor een piramide staat dan denk je: hoe bouwen ze zo'n enorm ding zonder technische apparaten? Een Griekse schrijver schreef dat er 100.000 arbeiders mee werkten. Ze werkten er 3 maanden in het jaar aan. Zo duurde het 20 jaar. Als ze achter elkaar hadden gewerkt duurde het 5 jaar. Het bouwen aan zon piramide is een precies werkje. Die 100.000 mensen die meebouwden sliepen in barakken. Toen de eerste rij stenen waren gelegd moest ook de 2de laag worden gelegd. Maar er was geen Jerom of Superman die de stenen op zijn plaats legden. Dus er werd een laag zand gelegd tegen de eerste rij stenen die schuin afliep. En dan konden de stenen door mensen en dieren er opgetrokken. Sommigen piramides zijn ongeveer even hoog als een wolkenkrabber. Het is de moeite waard om rondom de piramide te lopen. Je hebt ook een bewaker bij de piramides. De bewaker is ook van steen en hij heet de Sfinx. De sfinx heeft een lichaam van de leeuw en het hoofd van een mens met een koninklijke hoofddoek op. De arabieren noemen de sfinx Aboe al-Hoel. Dat betekend Vader der Verschrikking. Maar hij ziet er niet eng uit.

Godsdienst

De oude Egyptische godsdienst hoort bij de antieke godsdiensten. De godsdienst was allereerst gebaseerd op de stand van de zon en de sterren en de beweging van de planeten en de dagelijkse opkomst en ondergang van de zon (uit de onderwereld). Dit deed denken aan een god die geboren werd en doodging. Egypte is een Islamitisch land. Dit komt omdat mensen die Egypte rond het jaar 640 veroverden deze godsdienst meenamen. De Islam is de staatsgodsdienst, maar Egypte is geen Islamitische staat omdat de wetgeving niet zuiver Islamitisch is. Er kan daarom ook gewoon alcohol in Egypte gebrouwen worden, iets wat de fundamentalisten een zonde vinden. Fundamentalisten willen wel de islamitische wetgeving, maar daardoor hebben ze problemen met de regering. Meeste Egyptenaren zijn Soennieten en erg verdraagzaam. Voor de Islam kwam waren er bijna alleen maar Christenen. De veroveraars waren best tolerant tegenover de Christenen maar met langzamerhand is de Islam toch de grootste godsdienst geworden. Christenen vormen de tweede godsdienst, maar het zijn er lang niet zoveel als moslims (maar 15 %). De Christenen zijn van de Koptisch-Orthodoxe richting. Joden zijn er ook maar vormen een klein groepje. Er zijn er nog maar enkele honderden. Dit komt omdat Nasser (een president) veel Joden rond 1956 het land uitzette.

De oude Egyptische godsdienst hoort bij de antieke godsdiensten. De godsdienst was allereerst gebaseerd op de stand van de zon en de sterren en de beweging van de planeten en de dagelijkse opkomst en ondergang van de zon (uit de onderwereld). Dit deed denken aan een god die geboren werd en doodging. Egypte is een Islamitisch land. Dit komt omdat mensen die Egypte rond het jaar 640 veroverden deze godsdienst meenamen. De Islam is de staatsgodsdienst, maar Egypte is geen Islamitische staat omdat de wetgeving niet zuiver Islamitisch is. Er kan daarom ook gewoon alcohol in Egypte gebrouwen worden, iets wat de fundamentalisten een zonde vinden. Fundamentalisten willen wel de islamitische wetgeving, maar daardoor hebben ze problemen met de regering. Meeste Egyptenaren zijn Soennieten en erg verdraagzaam. Voor de Islam kwam waren er bijna alleen maar Christenen. De veroveraars waren best tolerant tegenover de Christenen maar met langzamerhand is de Islam toch de grootste godsdienst geworden. Christenen vormen de tweede godsdienst, maar het zijn er lang niet zoveel als moslims (maar 15 %). De Christenen zijn van de Koptisch-Orthodoxe richting. Joden zijn er ook maar vormen een klein groepje. Er zijn er nog maar enkele honderden. Dit komt omdat Nasser (een president) veel Joden rond 1956 het land uitzette.

Waarom heb je dit land gekozen?b> Ik heb dit onderwerp omdat ik een land wou. En ik vind dit land wel speciaal. En er is heel veel over te vertellen. Ik wou ook iets meer weten over het land. Ik wist in het begin er bijna niets van af. Maar nu weet ik er veel meer over. Brondvermelding - Het oude Egypte. - Dominicus reeks Egypte. - De reisnotities van Kuifje. - De documentatie map uit de bieb. - Reisbureau gidsen. - De Grote Winkler Prins encyclopedie. - De Internet-site van de CIA
Bij het typen hebben mijn vader en mijn moeder geholpen, maar ik heb het zelf uitgezocht en geschreven. eigen mening Ik vond het begin wel leuk, maar aan het eind niet erg meer. Ik vond dat er erg veel geschiedenis was. Dat komt omdat Egypte al zo oud is. Ik heb er veel van geleerd. Ik kon niet zoveel boeken vinden waar ik wat aan had. Veel boeken die ik in de bieb vond waren niet goed voor dit werkstuk. Ik ben blij dat het klaar is want nu kan ik weer buiten spelen.

REACTIES

J.

J.

Het is een goed verslag, want ik moest ook een werkstuk maken en ik heb er heel veel aan gehad..

20 jaar geleden

K.

K.


Hey alles goed met mij wel maar ik heb een probleem.En dat is ik moet een werkstuk maken over Aadrijkskunde en kan je mij een berichtje terug sturen hoe jij het hebt gevonden

19 jaar geleden

S.

S.

ik zoek naar de godsdiensten van een nijlpaard,, ik kan niks vinden ;( slecht dus maar op google staat wel dat er iets in staat over nijlpaarden maar nee dus,,

10 jaar geleden

L.

L.

het is helemaal niet slecht zoek anders op wnsrangersclub

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.