De Nederlandse Antille

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 1263 woorden
  • 17 mei 2002
  • 108 keer beoordeeld
Cijfer 6
108 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding. Mijn werkstuk gaat over de Nederlandse Antillen. In mijn werkstuk vertel ik over de Nederlandse Antillen in het algemeen en de geschiedenis van de eerste bewoners en de taal, de grootte en ligging, het klimaat, de bevolking, de economie, de godsdienst en de regering en gouverneur.

De Nederlandse Antillen algemeen. De Nederlandse Antillen bestaan uit twee groepen van drie eilanden in de Caribische zee: 1) Aruba, Bonaire en Curaçao (Ook wel ABC eilanden genoemd) 2) Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de zogenaamde S. eilanden) Bij de Kleine Antillen wordt bovendien nóg een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde Bovenwindse eilanden en Benedenwindse eilanden: Bovenwindse: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten
Benedenwindse: Aruba. Bonaire en Curaçao De afstand tussen beide eilandgroepen is circa 900 km. De Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten behoren (staatkundig) vanaf de 17e eeuw bij Nederland. De Antilliaanse bewoners hebben daardoor ook een Nederlands paspoort.

De eerste bewoners. Toen Columbus de Nieuwe Wereld (Amerika) ontdekte, bleken grote delen van het continent al bewoond te zijn. Columbus noemde deze bewoners ‘Indianen’, omdat hij meende een nieuwe route ontdekt te hebben naar Indië. Die Indianen stamden af van jagersgroepen die (40.000 jr. v. Chr.) naar het Amerikaanse continent trokken. Zij verspreidden zich in de loop van duizenden jaren over het hele continent en sommigen kwamen dicht bij de zee te zitten. Daardoor leerden ze die zee te bevaren en zo’n 7000 jaar geleden werd de eerste overtocht naar Trinidad gemaakt. Toen ze eenmaal op weg waren ging het ook verder en 4500 jaar geleden zette de eerste Indiaan voet aan wal bij de Benedenwindse eilanden en 1500 jaar later (3000 jr. geleden) kregen ook de bovenwindse eilanden voor het eerst hun bewoners.

De Taal. De moedertaal van de Benedenwindse eilanden is het Papiamento, een taal die alleen op deze drie eilanden en door Antillianen in Nederland gesproken wordt. Het Papiamento ontstond onder de slaven die vanuit West-Afrika naar de eilanden werden getransporteerd. Zij grepen in de vreemde omgeving terug op hun Afrikaanse achtergrond en cultuur en ontwikkelden een eigen taal, waarin ze hun meesters konden beledigen en bekritiseren zonder dat deze er erg in hadden. Langzamerhand werden er woorden uit de andere bevolkingsgroepen in opgenomen en werd het Papiamento de taal ven de Benedenwindse eilanden. In de taal komen woorden uit verschillende Afrikaanse landen, het Portugees, het Nederlands, het Engels, het Spaans en de Arawak-talen voor. Zo’n 90% spreekt op de Benedenwindse eilanden het Papiamento. Van de overig 10% spreekt zo’n 7% Nederlands en zo’n 3% Engels. Op de Bovenwindse eilanden is het Engels de moedertaal. Het Papiamento wordt door minder dan 5% van de bevolking gesproken. In het onderwijs wordt daar voornamelijk Nederlands gesproken en les gegeven. Het Nederlands wordt overigens meer en meer vervangen door de moedertaal (het Engels) In de eerste twee jaar van de basisschool krijgen de kinderen al onderwijs in het Engels en er wordt voor gepleit dit uit te breiden.

De ligging en grootte. De Nederlandse Antillen en Aruba maken deel uit van de Kleine Antillen, de eilanden die de oostelijke begrenzing van de Caribische zee vormen. De zes eilanden vormen twee groepen: de Bovenwindse eilanden en de Benedenwindse eilanden. Deze naamgeving stamt uit de tijd van de zeilvaart en heeft te maken met de ligging ten opzichten van de constant waaiende noordoostpassaat. De bovenwindse eilanden zijn aanzienlijk groter dan de Benedenwindse eilanden. Curaçao is met 444 km2 verreweg het grootst. Hierna volgen Bonaire met 288 km2 en Aruba met 193 km2. De bovenwindse eilanden zijn ten opzichten van elkaar niet erg verschillend in grootte. St. Maarten is 34 km2, St. Eustatius 21 km2 en Saba is 13 km2 groot. De benedenwindse eilanden liggen min of meer in een rechte lijn terwijl de Bovenwindse eilanden en grillige driehoek vormen.

Klimaat. Ondanks de tropische ligging hebben de eilanden het gehele jaar een aangenaam klimaat, dankzij de frisse noordoost wind en de relatieve vochtigheid in de lucht. De gemiddelde temperatuur op de verschillende eilanden zijn aan elkaar gelijk. De gemiddelde jaartemperatuur is 27,5 graden Celsius. Januari is de koelste maand met 28,5 graden Celsius overdag en 21,5 graden Celsius ’s nachts. September is de warmste maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van 30 graden overdag en 26 graden ’s nachts. De laagste temperatuur ooit gemeten op de Nederlandse Antillen was 19 graden Celsius. De gemiddelde zeewatertemperatuur wijkt met 25 tot 27 graden nauwelijks af van de luchttemperatuur. (!) De gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar is erg laag. Op de Bovenwindse eilanden valt per jaar gemiddeld 1080mm, terwijl het jaargemiddelde voor de Benedenwindse eilanden maar
580mm is; de neerslag kan echter van jaar tot jaar heel veel verschillen tonen maar het blijft toch altijd zeer weinig.

Bevolking. Op de Nederlandse Antillen wonen ruim 189.00 mensen waarvan Curaçao het grootste deel voor zijn rekening neemt. Dit eiland telt 144.000 bewoners. Bonaire heeft iets meer dan 10.000 inwoners, Saba ruim 1100 en St. Eustatius ruim 1800. St. Maarten heeft officieel zo’n 32.000 inwoners maar vanwege de grote aantallen illegalen kunnen dat er wel duizenden meer zijn. De Nederlandse Antillen en Aruba kennen een vrij groot vrouwenoverschot, een gevolg van de immigranten van vrouwelijke arbeidskrachten (werkzaan in de hotelindustrie) en van de emigratie van vooral mannen naar Nederland. Wat de Antillen betreft komt het overschot vrijwel geheel voor de rekening van Curaçao, waar bijna 8000 meer vrouwen dan mannen leven. De eilanden hebben verder een relatief jonge bevolking. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 30 jaar.

Bevolkingsdichtheid. Er zijn vrij grote verschillen in bevolkingsdichtheid tussen de eilanden. St. maarten is met ruim 900 mensen per km2 het dichtst bevolkt. Ook Curaçao en Aruba zijn behoorlijk dicht bevolkt, hoewel de bevolkingsdichtheid nog niet de helft is van die van St. Maarten. De andere eilanden tellen minder dat 100 inwoners per km2.

Economie. Curaçao beschikt over een uitstekende zeehaven en heeft een druk scheepvaartverkeer. De belangrijkste haven in Willemstad. In de economie van de andere eilanden, in bijvoorbeeld St. Maarten en Bonaire, speelt het toerisme een belangrijke rol. Op St. Maarten zelfs voor 80%. Het wegnet van de 6 eilanden is relatief goed en meet 950 km. Curaçao, Bonaire en St. Maarten hebben internationale luchthavens; Saba en St. Eustatius beschikken over een lokaal vliegveld. De verbinding tussen de eilanden onderlig wordt voor een deel onderhouden door de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM).

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Economie. Curaçao beschikt over een uitstekende zeehaven en heeft een druk scheepvaartverkeer. De belangrijkste haven in Willemstad. In de economie van de andere eilanden, in bijvoorbeeld St. Maarten en Bonaire, speelt het toerisme een belangrijke rol. Op St. Maarten zelfs voor 80%. Het wegnet van de 6 eilanden is relatief goed en meet 950 km. Curaçao, Bonaire en St. Maarten hebben internationale luchthavens; Saba en St. Eustatius beschikken over een lokaal vliegveld. De verbinding tussen de eilanden onderlig wordt voor een deel onderhouden door de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM).

Godsdienst. De belangrijkste godsdienst op de Nederlandse Antillen is het rooms-katholicisme. Dit is deels het gevolg van het feit dat alleen katholieke priesters zich vroeger inspanden voor de zwarte slavenbevolking. Op Aruba. Curaçao en Bonaire is bijna 90% van de bevolking rooms-katholiek, op Saba bijna 70% en op St. Maarten 40%. Op St. Eustatius is de methodistische kerk met ruim 40% de grootste kerk, gevolgd door de zevendedag-adventisme (30%) Op de Bovenwindse eilanden zijn daarnaast grote groepen anglicanen te vinden. Animistische, van oorsprong Afrikaanse geloofspraktijken die vergelijkbaar zijn met de Haïtiaanse voodoo en de Surinaamse winti, worden nog op kleine schaal gepraktiseerd.

Regering en Gouverneur. Net als in Nederland heeft het parlement van de Nederlandse Antillen wetgevende bevoegdheid en draagt het de regering door. De regering wordt officieel benoemd door een gouverneur, die vertegenwoordiger van de Nederlandse Kroon is. Zijn functie is enigszins vergelijkbaar met die van de commissarissen van de Koningin in Nederlandse provincies. De gouverneur wordt voor periodes van zes jaar benoemd. Sinds 1990 zetelt mr. J.M. Saleh in het gouverneurskantoor in Willemstad. Aruba heeft na het verkrijgen van een status aparte een eigen parlement en een eigen regering. Het parlement, de Staten van Aruba, telt 21 zetels. Het eiland heeft eveneens een gouverneur als vertegenwoordiger van de Nederlandse koningin, die net als op de Nederlandse Antillen de regering officieel benoemt. Sinds 1986 is F.B. Tromp gouverneur in Oranjestad.

REACTIES

I.

I.

thanxx!

20 jaar geleden

A.

A.

super bedankt

20 jaar geleden

S.

S.

handig

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.