Broeikaseffect

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 6e klas aso | 907 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inhoudsopgave
1 Een voorbeeld uit de media 3
2 Wat is het broeikaseffect en hoe ontstaat het? 3
3 Gevolgen 4
4 Maatregelen 5
5 Bronnen 6

1 EEN VOORBEELD UIT DE MEDIA

Titel: Aarde warmt zichzelf op 22 mei 2006
De Aarde werkt mee aan haar eigen broeikasprobleem. Volgens wetenschappers moeten de ramingen voor de opwarming met 50 procent naar boven bijgesteld worden.

Volgens klimaatonderzoekers uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië versnelt het broeikaseffect zelf het opwarmingsproces. "Broeikasgassen veroorzaken opwarming van de Aarde, maar die opwarming leidt zelf weer tot een toename van de broeikasgasconcentraties, en dus tot nog meer opwarming", stelde onderzoeker Marten Scheffer van de Wageningen Universiteit maandag.

De onderzoekers vonden dat in eerdere perioden tussen twee ijstijden de hoeveelheid koolstofdioxiden (CO2) in de atmosfeer net als nu hoger was dan tijdens de koudere eeuwen. De mens had toen echter door bijvoorbeeld de uitstoot van deze broeikasgassen nog geen noemenswaardige invloed op de Aarde. De warmere Aarde zorgde er bijvoorbeeld voor dat algen, die CO2 opnemen, minder voeding hebben. Zodoende blijft er meer van dit gas in de lucht hangen.

Andersom werkt het proces ook. "Tijdens de 'Kleine IJstijd' (globaal van 1550 tot 1850), bekend van de vele klassieke Hollandse ijspretschilderijen, was de Aarde kouder waarschijnlijk voornamelijk ten gevolge van een verminderde zonneactiviteit, en daalde het CO2-gehalte van de atmosfeer", schrijft het onderzoeksteam.

Scheffer en zijn collega's vinden dat de scenario's voor de opwarming van de Aarde aangepast moeten worden. Zij schatten dat de verwachtingen over de opwarming met ongeveer 50 procent naar boven dienen bijgesteld.
* Dit artikel komt uit de site van Het Belang van Limburg
Dit artikel benadrukt nog maar eens het belang van het broeikaseffect op onze aarde. Wetenschappers beweren hier dus dat wij niet alleen de boosdoener zijn van van dit effect, de aarde op zich, speelt ook een grote rol in dit probleem. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het broeikaseffect in functie van de aarde en ze zijn tot de conclusie gekomen dat broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde, maar deze opwarming leidt nog is tot hogere broeikasgasconcentraties. Hieruit kunnen we besluiten dat de aarde daardoor nog meer en nog sneller opwarmt.

2 WAT IS HET BROEIKASEFFECT EN HOE ONTSTAAT HET?

In de atmosfeer nemen bepaalde gassen de warmtestralen van de zon op. Zo kunnen we het broeikaseffect het beste beschrijven. Als we een voorbeeld gaan zoeken in onze eigen leven kunnen we dat voorbeeld van de serre nemen. Dit berust op hetzelfde fenomeen. Dit natuurlijk fenomeen zorgt ervoor dat de aarde een gemiddelde temperatuur heeft van zo’n 15 graden Celsius in plaats van –18 graden Celsius. Zoals wij hier duiden was het broeikaseffect een natuurlijk fenomeen, dit tot 1750, wanneer de industriële revolutie plaats vond. Wij mensen versterken dit fenomeen vanaf toen door activiteiten waarbij broeikasgassen worden uitgestoten. We kunnen dit best duiden aan de hand van de volgende tekening.

Figuur 1: Hoe ontstaat het broeikaseffect op onze aarde?

De uitleg van de onderstaande tekening volgt hier kort en systematisch:
1. invallende zonnestralen, 2. weerkaatsing van een deel van de stralen door de atmosfeer, 3. weerkaatsing door de wolken, 4. Stralen die het aardoppervlak bereiken. 5. De aarde absorbeert de stralen en geeft ze terug af als infraroodstralen, 6. die infraroodstralen worden opgenomen door de broeikasgassen, 7. een deel van de stralen wordt door de broeikasgassen teruggestraald en door hogere lagen van de atmosfeer(8), 9. de rest verdwijnt in de ruimte.

3 GEVOLGEN

De gevolgen van het broeikaseffect kunnen rampzalig zijn voor de mensheid en voor de wereld. Het belangrijkste gevolg is dat de aarde opwarmt en er dus een klimaatverandering plaatsvindt. De gevolgen van deze klimaatverandering kunnen groot zijn maar verschillen ook van regio tot regio. Bijvoorbeeld: gletsjers trekken zich terug, de hoeveelheid voorjaarssneeuw neemt af, nachttemperaturen stijgen en het aantal vorstperiodes daalt. Wij die in de gematigde zone zitten krijgen hierdoor veel meer last van neerslag terwijl de woestijngebieden, de gebieden tussen de evenaar en de gematigde zones, meer last krijgen van langdurige droogtes.
Door de opwarming van de aarde zal ook de zeespiegel stijgen. Wanneer we geen rekening meer houden met het broeikaseffect zullen alle zeeën de landen overstromen en zal de aarde gewoon een bol water worden. Zelfs nu al moeten de laagliggende landen hun dijken verhogen voor dit opkomende water en dat kost natuurlijk veel geld.

4 MAATREGELEN

Welke maatregelen moeten wij in acht nemen om dit broeikaseffect af te remmen? Dit kunnen er een heel aantal zijn, maar we zijn in ieder geval al op de goede weg. Ruim 100 landen hebben het Kyotoverdrag ondertekend. Dit verdrag luidt als volgt: men wil de uitstoot van broeikasgassen op aarde stevig terugdringen.
We moeten ook meer geld investeren in duurzame projecten en ook om dingen te kopen met milieukeurmerken en groene stroom. Veel van de stroom die nodig is voor al die elektrische apparaten wordt nu nog met fossiele brandstoffen opgewekt, deze stroom voorziening kunnen we vervangen door milieu vriendelijke stroom. Er zijn veel verschillende bronnen van duurzame energie zoals: zonne-energie, windenergie, waterkracht en kernenergie.
Deze 4 bronnen kan ik, als ik wil, voldoende uitleggen maar ik ga ze even duiden aan de hand van prenten wat op zich duidelijk genoeg zal zijn omdat we dit allemaal kennen.

Figuur 2: Zonnepanelen op het dak van een huis


Figuur 3: Windenergie door windmolens


Figuur 4: Een waterkrachtcentrale


Figuur 5: Kernenergie door behulp van een kerncentrale


5 BRONNEN

· http://www.klimaat.be/nl/broeikasEffect.html
· http://anw.hml.nl/Werkstukken/Martijn_Hoeboer_en_Widjai_Jagesar/broeikaseffect/#anker2
· www.google.be
· http://www.sckcen.be/emc2/NL/Welkom/Belang/kernenergie.jpg
· http://www.energie-zuinig.be/dam%202.jpg
· http://www.uni-oldenburg.de/presse/uni-info/2003/3/fotos/windenergie.gif

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.