Puff Daddy - My best friend

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 1479 woorden
  • 17 september 2003
  • 24 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 24 keer beoordeeld

Taal
Engels
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
I've seen a lot of things in my life
A lot of ups and downs
Made a lot of mistakes
No matter what, you've always been by my side
You've always been my best friend
You're the love of my life
You're everything to me
You never left my side
I love you so much
You're my best friend

Since the beginning of time
All you did was bless men
Too young to understand but now you my best friend
How could they doubt you, never think about you
Don't they know nothing's possible without you


Faith without fear that's how they raised me
Words of man kill but never phase me
Grateful for wisdom that you gave me
But still I'm like, dear God I wonder,
could you save me?

Too much sinning, gotta be more than plush living
Gotta be more than grabbing nines to buck tin in
Gotta be more than just to lust women
Gotta be more than platinum Rolexes, 600's and crushed linen
Praise your name, I know some of them hate to do
Judgment day, don't they know they can't escape your crew
I'm just trying to live right and pray you take me through
And with this song I dedicate to you, my Lord

Lord, you mean the world to me

Before I was born you chose me
You always hear me when I'm calling
Even catch me when I'm falling
You're the closest one to me
I surrender all to thee
I want the whole wide world to see
That we've always been and we'll always be
Best friends

Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far
Because of you, I'm me, so you the real star
Your hindsight, the time's right to get my mind tight
Then give it to you and let it shine bright
My best friend, only know how to teach the truth
Plant the seeds of life and let them eat the fruit
Can't you see that He spread love for you
Shed blood for you, cry for and die for you
Willies with mac millies know how you get down
We know the drama you bring whenever you hit town
Just remember when you pray, God is love
Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs
Life as we know it, it all begins with Him
Life as we know it, it all ends with Him
If I was you I would never try to pretend with Him
He might spaz and blow it, I'm best friends with him

[Chorus]

Been two and a half years since my man Big passed
Been two and a half years since my world crashed
I needed help, God gave me the power
Gave me the strength to go face to face with my darkest hour
Looked me in the eyes and ask "What you doing unhappy?"
"Don't you know why I'm here?" and started shooting at me
Back to the wall, is my faith gonna play out
Never wavered once, gave me no way out
Your time to die, don't even stress the date
You're coming with me, your soul I'm next to take
I told him "I'm too much blessed with faith"
"And living for Christ" and then he said "Manifest the great"
All of a sudden, what I'm remembering
Ground started to shake, everything trembling
The power of the truth was shooting through my Timberlands
Here was my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on

[Chorus]

You mean everything to me
You've been with me from day one
Even when I thought nobody was there
You were there
You're my best friend
I love you like no other
There is no feeling like this in the world
If you can relate to what I'm feeling
Put your hands in the air for me
Let me see you
Naw, matter of fact clap your hands for me
Clap your hands, come on
Thank you Jesus
You always hear me when I'm calling
Always catch me when I fall, yeah
I surrender all to thee
I want the whole world to see
That you've always been, you'll always be
My best friend
I love you Jesus
Thank you, forgive me for my trespasses
As I forgive those who trespass against me
Thank you


Ik heb al veel gezien in mijn leven
Veel ups en downs
Heb veel fouten gemaakt
Wat er ook gebeurd, je was altijd bij m’n zijde
Je bent altijd al mijn beste vriend geweest
Je bent de liefde van mijn leven
Je bent alles voor mij
Je verliet mij nooit
Ik hou zoveel van je
Je bent mijn beste vriend

Sinds het begin van de tijd
Alles wat je deed, was mensen zegenen
Te jong om te verstaan, maar nu ben je mijn beste vriend
Hoe konden ze aan je twijfelen, nooit aan je denken
Weten ze niet dat niets mogelijk is zonder jou

Geloof zonder angst, zo hebben ze mij opgevoed
Woorden van mensen moorden maar faseren me nooit
Dankbaar voor wijsheid die je mij gaf
Maar ik ben nog altijd zoals, lieve God ik vraag me af,
kan je me redden

Te veel zondigen, er moet meer zijn dan piekfijn leven
Er moet meer zijn dan geweren grijpen om tin te schieten
Er moet meer zijn dan juist vrouwen begeren
Er moet meer zijn dan platina Rolex’s, 600’s en gescheurde linnen
Prijs uw naam, i ken iemand die haat het te doen
Dag des oordeels, weten ze niet dan ze niet kunnen ontsnappen aan je bemanning
Ik probeer gewoon goed te leven en bid dat je me opneemt
En dit lied, wijd ik aan jou, mijn god

God, je betekent de wereld voor me
Voor ik geboren was en jij me koos
Je hoort me altijd wanneer ik roep
Je vangt me zelfs wanneer ik val
Je staat het dichtst bij mij
Ik geef alles over aan u
Ik wil dat de hele wereld ziet
Dat we altijd waren en altijd zullen zijn
Beste vrienden

Soms mijmer ik en vraag me af hoe ik zo ver geraakt ben
Door jou, ben ik mezelf, dus jij bent de echte ster
Uw vizier, de tijd is gekomen om alles op een rijtje te zetten
Dan het aan jou te geven, en het goed te laten schijnen
Mijn beste vriend, weet alleen hoe de waarheid te leren
Plantte de zaden van het leven en laat ze het fruit eten
Kun je niet zien dat hij liefde voor je spreidt
Bloed voor je vergiet, weent en sterft voor jou
Zenuwen met mac millies, weten hoe je aan het werk gaat
We kennen de drama, wanneer je de stad treft
Onthoud gewoon, wanneer je bid, god is liefde
Genadig, Barmhartig, vergeeft zelfs de hardste gangsters
Het leven zoals we het kennen, het begint allemaal bij hem
Het leven zoals we kennen, het eindigt allemaal met hem
Als ik jou was, ik zou nooit proberen te doen alsof met hem
Hij zou kunnen tekeer gaan of doorslaan, Ik ben beste vrienden met hem
Refrein

Het is 2 jaar geleden, dat mijn man (Notorious) BIG stierf
2 jaar geleden, dat mij wereld ineen stortte
Ik had hulp nodig, god gaf me de kracht
Gaf me de kracht om oog in oog te gaan met mijn donkerste uur
Keek me in de ogen en vroeg:
“Wat doe je ongelukkig?”
“Weet je niet dak ik hier ben?” en begon op me te schieten
Terug naar de muur, dooft mijn geloof uit
Twijfelde nooit eens, gaf me geen weg uit
Je tijd om te sterven, geen stress op de datum
Je komt mee met mij jouw ziel is de volgende om te nemen
Ik zei tegen hem:”ik ben te veel gezegend met geloof”
“En leven voor Christus” en hij zei “Bewijs het goede”
Ineens, wat ik me herinner
Grond begon te beven, alles trilde
De kracht van de waarheid schoot door mijn
Timberlands
Hier was mijn heer Jezus Christus, terug mijn beste vriend
Komaan

[Refrein]

Je betekent alles voor mij
Je was bij mij sinds de eerste dag
Ook al dacht ik dat niemand er was
Jij was er
Je bent mijn beste vriend
Ik hou van je zoals niemand
Er is geen gevoel zoals dit in de wereld
Als je je kunt herkennen in wat ik voel
Doe je handen in de lucht voor mij
Laat mij je zien
Nee, in feite, klap met je handen voor mij
Klap met je handen, komaan
Dank u Jezus
Je hoort mij altijd wanneer ik roep
Vangt me altijd op wanneer ik val, yeah
Ik geef alles op voor u
Ik wil dat de hele wereld ziet
Dat je altijd geweest bent, altijd zal zijn
Mijn beste vriend
Ik hou van je Jezus
Dank u, vergeef me voor mijn overtredingen
Zoals ik hen vergeef die mij iets misdoen
Dank u

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.