Latijn Medea

Beoordeling 8.8
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 845 woorden
  • 16 februari 2022
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

4.1 Toverkuns

Medea, naar Velerius Flaccus

Een moeilijke opdracht

Pelias, die gedurende vele jaren over lolcus regeerde, leefde met een zware en lange angst. Waarzeggers hadden immers voorspeld dat een nakomeling van zijn broer de ondergang voor de koning zou brengen. Dus wilde hij de jongeman doden en zocht hij in stilte manieren of omstandigheden om hem te doden, maar hij zag geen oorlogen of monsters in de Griekse steden. Ten slotte bevielen hem de woede van de zee en de gevaren van de woeste Zwarte Zee. En dus gaf hij de jongeman met een kalm gezicht deze leugenachtige woorden: 'Je hebt gehoord over het lot van Phrixus, die zijn vaderland was ontvlucht naar Colchis en daar door Aeetes, koning van Colchis, gedood werd. Als ik nog enige krachten had, dan zag je hier al het hoofd en de wapens van de koning. Maar ik ben oud en mijn nageslacht is nog niet volwassen genoeg voor oorlog en zeevaart. Jij, die nog een krachtige geest hebt, ga, ik smeek je, en breng de gouden vacht van de ram terug naar Griekenland! Op die voorwaarde zal ik het koninkrijk van je vader aan jou teruggeven. Met zulke woorden spoort hij aan, sterker nog beveelt hij de jongeman. Hij zwijgt over de Zwarte Zee die tegen het land beukt, hij zwijgt over de driekoppige draak die het Gulden Vlies bewaakt en met gezang en voedsel geroepen wordt door de koningsdochter Medea.

Een onmogelijke opdracht

Ik zal niet weigeren wat je vraagt; maar eerst moet jij mijn opdrachten volbrengen. Voor de stad ligt het Marsveld. Daar staan vuurspuwende stieren, die soms ook mij, wanneer ik het veld ploeg, nauwelijks nog herkennen. Ze worden woester en woester en uit hun muilen blazen ze heel scherp vuur. Leg de stieren het iuk op, allerdapperste gast, en bewerk opnieuw onze akkers. En nadat je de tanden van de grote slang hebt gezaaid over de omgeploegde akker, zullen gewapende mannen geboren worden die jij onmiddellijk zult moeten doden.'

Met de hulp van Medea

'Jou aanroep ik als getuige, geliefde titanendochter Circe, waar jij leidt, volg ik, en jouw raad

spoort me aan. Nadat dit gezegd is, smeekt ze de tovenares om haar nu grotere toverspreuken, grotere krachten te geven, en is ze niet tevreden met de bekende toverdranken. Ze bindt haar kleed op en nadat ze het bos ingegaan is, zoekt ze de Kaukasische bloem ontstaan uit het bloed van Prometheus. Deze bloem, tussen de trieste sneeuw, wordt gevoed door dat heilige bloed telkens wanneer de gier, nadat hij de lever heeft aangevreten, wegvliegt en druppels vallen uit zijn geopende bek. Deze harde bloem, de krachtigste van alle bloemen, oogst Medea met haar sikkel. Met zulke toverdranken wapende de ongelukkige dochter zich tegen haar eigen koning en door de duistere nacht haastte ze zich naar Jason.

Medea temt de draak

Reeds had Medea haar handen uitgestrekt naar de sterren terwijl ze toverspreuken zong met barbaars ritme. En ze aanriep de god van de Slaap: 'Almachtige Slaap, jou rope ik vanuit het hele land van Colchis en ik beveel je om nu naar deze ene draak te gaan. Ook jij, mijn allertrouwste bewaker van het Gulden Vlies, wend je ogen nu maar af van deze zorg. Ik zal zelf het Vlies bewaken; leg jij ondertussen je lange taak maar neer. De draak, hoe moe ook, schudde de zoete slaap uit zijn lijf. Maar Medea gaat door met het besprenkelen met toverdranken en onderdrukt met haar gezang de ogen die weerstand bieden, totdat de slaap zijn brandende woede overweldigt. Reeds vallen de hoge nekkragen naar beneden, reeds wankelt het bedwongen hoofd, reeds valt de enorme nek en toont het Vlies. Op dat moment grijpt Jason de gewenste schat, beloning van zijn laatste werk. Samen verlaten ze de velden en gaan op weg naar de monding van de rivier. De hele akker schittert wanneer Jason, gehuld in de lichtgevende vacht, voortsnelt. Maar wanneer aan zijn makkers, die aan de monding wachtten, de gouden held verscheen, steeg geroep op bij zijn vrienden. Nadat het schip naar de oever gebracht was, wierp Jason eerst het Gulden Vlies aan boord en sprong daarna samen met het verbijsterde meisje aan boord en stond als overwinnaar op het achterdek.

In Corinthe

Daar leefde Medea, nadat ze Jason twee zonen had gebaard, enkele jaren in de grootste harmonie met Jason samen. Toch verweet met Jason dat zo'n dappere en knappe en beroemde man een vreemdelinge en tovenares als vrouw had. En dus wilde Creon, de koning van Corinthe, dat zijn dochter Creusa trouwde met Jason. Deze was geleidelijk aan de liefde van Medea en haar weldaden vergeten. En zo, toen Medea inzag dat ze door zo'n grote schande getroffen werd, maakte ze uit toverdranken een gouden kroon en ze beval haar zonen om deze aan Creusa aan te bieden. Toen Creusa dit geschenk had aanvaard, schoot ze in brand: samen met haar vader die hulp bood, werd ze door de vlammen vernietigd. Toen Medea het paleis zag branden, doodde ze de zonen die ze met Jason had en vluchtte uit Corinthe.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.