In Misenum vertaling (Plinius)

Beoordeling 8
Foto van Hanne
  • Vertaling door Hanne
  • Klas onbekend | 195 woorden
  • 25 juni 2022
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

In Misenum

Hij was in M en bestuurde de vloot in eigen persoon met zijn imperium. Op de 9e voor de Kalender van September om omstreeks het 7e uur beduidde mijn moeder hem dat er een wolk verscheen met ongewone omvang en uitzicht. Nadat hij gezond had  (de zon gebruikte) en vervolgens een koudwaterbad, nam hij liggend een 4uurtje en studeerde hij; hij vroeg naar zijn sandalen, klom naar een plaats vanwaar dat schouwspel het best kon bekeken worden.

Er rees een wolk op _ het was onduidelijk voor toeschouwers van ver uit welke berg (later vernam men dat het de V was geweest), waarvan de gelijkenis en de vorm (hendiadys?: de gelijkenis van de vorm?) door geen andere boom beter uitgedrukt zou worden dan door een pijnboom. (eigenlijk actief) Want oprijzend met een zeer lange stam als het ware, daarna, werd ze verspreid met een soort van takken, geloof ik, omdat ze, nadat ze door een krachtige luchtstroom omhooggevoerd was, vervolgens, toen die (luchtstroom) verzwakte, tot stilstand gekomen was of zelfs overwonnen door haar zwaartekracht in de breedte oploste/ ijler werd, soms wit, soms vuil en vlekkerig alnaargelang ze aarde (lava) of as omhooggestuwd had.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Hanne