LIVE Q&A's

Deze en volgende week elke dag Q&A's met studenten van verschillende studies

 


Bekijk de planning Alles over studiekeuze


1. Vraag jij wat jij moet menen dat er door jouw vooral vermeden moet worden? De massa. Je zult jezelf daar niet veilig aan toevertrouwen. Ik zal mijn zwakte eerder bekennen. Ik breng nooit de gewoonten, die ik naar buiten heb gebracht, terug. Iets van hetgeen ik geordend heb wordt in verwarring gebracht, iets van de dingen die ik heb verjaagd, keert terug. Dat gebeurt ons zieken die door een lange ziekte zozeer zijn aangetast, dan nergens zonder schade naar buiten kan worden gedragen, wiens geesten van lange ziekte hersteld zijn.2. De omgang met de grote massa is schadelijk: Niemand vertrouwt ons niet enige ondeugd toe, zonder dat we het weten, of dringt ons op, of smeert ons aan.In elk geval hoe groter het volk is waarmee we ons mengen, des te meer is er gevaar. Maar niets is zo schadelijk voor de goede gewoontes als/dan neerzitten bij een of ander schouwspel; Dan immers sluipen ondeugden binnen door het genot.3. Wat meen jij dat ik zeg? Ik keer hebzuchtiger, eerzuchtiger, genotzuchtiger, ja zelfs wreder en onmenselijker terug, omdat ik onder de mensen ben geweest. Door toeval kwam ik in een middagpauzeprogramma terecht, terwijl ik het spel, de grapjes en iets van ontspanning verwachtte opdat daardoor de ogen van de man wat konden uitrusten van het menselijk bloed. In tegendeel: Alwat er vantevoren gevochten is, is barmhartigheid geweest. Nu zijn er zuivere moordpartijen nadat de flauwekul weggelaten is. Zij hebben niets opdat ze daarmee bedekt worden; Zij, blootgesteld aan het slaan met het hele lichaam, zenden nooit vergeefs hun hand meer.4. Dit verkiezen de meeste boven Gladiatoren en Zwaardvechters. Waarom moeten ze dit niet verkiezen? Het (ijzeren) zwaard wordt niet teruggekaatst door een helm noch een schild. Waartoe die bescherming? Waartoe die vechttaktieken? Allen zijn uitstel/oponthoud van de dood. 's Morgens worden mensen blootgesteld aan leeuwen en beren. 's Middags aan hun toeschouwers. Zij bevelen dat moordenaars zich moeten blootstellen aan degene die zullen doden (sterven) en zij bestemmen de overwinnaar voor een andere slachtpartij; Het einde van de vechtenden is de dood. Met ijzer en vuur wordt de zaak afgedaan ( / men gaat te werk met ijzer en vuur.)5. Deze dingen gebeuren terwijl de Arena leeg is. Iemand heeft een roofmoord gedaan, hij heeft een mens gedood. Wat dan nog? Omdat hij iemand heeft gedood, verdient hij 't dan om dit te ondergaan? Jij ongelukkige, waaraan heb je dit verdient dit te aanschouwen? Dood, gesel en brand! Waarom rent hij zo bang in op het zwaard? Waarom sterft hij te weinig dapper? Laat er met slagen op de wonden geslagen worden en laten zij wederzijdse slagen opvangen met naakte en naar vorengerichte borst opvangen. ' Het schouwspel is onderbroken. ' ' Laat er mensen gekilt worden opdat er niet niets gebeurt!'

Vooruit, begrijpen jullie zelfs dit niet, dat slechte voorbeelden een terugslag hebben op hen die het doen? Breng geen dank aan de onsterfelijke Goden dat jullie hem leren wreed te zijn, die het niet kan zijn.6. Een tere en weinig aan het juiste vasthoudende geest moet aan het volk onttrokken worden.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.