Atrium 3.5 Wie is Haemus?

Beoordeling 7.5
Foto van Nienke
  • Vertaling door Nienke
  • 2e klas aso | 250 woorden
  • 25 maart 2019
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Terwijl ik zo bij mezelf  het meisje en de hele menselijke soort veroordeel, ging ik opnieuw en opnieuw naar de plek waarin de rovers mij en het meisje hadden opgesloten en de woorden die ik vroeger nauwelijks kon opvangen, waren nu duidelijker voor mij.

En ik stond erg verbaasd, want mijn lange oren hoorden die woorden van het meisje: ' O, mijn Tlepolemus, leid me gauw weg hier! Die rovers, voor wie het hele leven geld is, proberen te bedriegen!' Maar hij zei:' Wees met goede moed, lieve Charis, want die mannen worden nu met de dood bedreigd, en zij vluchten een juiste straf niet weg. Het is immers een slaapverwekkend en krachtig gif, wat ik met hun wijn heb vermengd, weldra zal de slaap hen onderdrukken.'

Goede god! Dus die jongeman, die bij alles voor de rovers als leider werd beschouwd,was zelf de verloofde van het meisje, en ik, aangezien ik te snel en het meisje en de hele menselijke soort veroordeeld had, was klaarblijkelijk een echte ezel.                         En de jongeman, zodra hij naar zijn makkers terugkeerde, hield hij niet op met het vullen van hun bekers met slaapwekkende wijn en tenslotte lagen alle rovers voor dood, omdat hij niet alleen de god Dionysus, maar ook de god Morpheus overwonnen had. Vervolgens heeft Tlepolemus hen in sterke boeien vastgebonden en het meisje, dat hij op mijn rug had gezet, snel naar huis teruggebracht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Nienke