2.6 Over het Trojaanse paard

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • aso | 360 woorden
  • 7 december 2016
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

2.6      Over het Trojaanse paard
Vreugde in Troje
Op de kust bouwden de Grieken een reusachtig houten paard en verborgen daarin de beste soldaten. Daarna verplaatsten ze zich in de stilte van de nacht het kamp op, ze voeren naar het eiland Tenedas en daar verborgen ze zich. Bij het eerste licht stonden de Trojanen verbaasd: op de vlakte bemerkten ze geen kamp, geen schip, geen soldaat, niets anders dan een reusachtig paard. Dadelijk ging het gerucht door de stad. De burgers vierden met luide stem de overwinning, jongens en meisjes dansten. Aan alle kanten wordt gehoord: ‘De Grieken zijn naar huis teruggekeerd! Maar waarom is dat reusachtige paard op de kust achtergelaten?’
 

 Laocoön waarschuwt
De nieuwsgierige Trojanen gingen uit de stad en stroomden samen bij het grote dier. Met allen keken ze met grote bewondering het gevaar aan en werd het aangeraakt, toen de priester van Neptunus, Laocoön  die de Grieken altijd wantrouwde, de burgers waarschuwde: ‘De Grieken zijn niet teruggekeerd naar het vaderland. Dit is een belegeringstuig, dat tegen onze stadsmuren gebouwd is. Soldaten zijn daar verborgen. Onze stad zal door de Grieken vernield worden.’ Na deze woorden slingerde hij met grote kracht een lans naar het dier. Maar een beetje later verschijnen plotseling 2 woeste en huiveringwekkende slangen uit de zee en op de kust omstrengelen ze de ongelukkige priester samen met zijn 2 zonen en verscheuren ze.
 

 Het paard in de stad
De Trojanen riepen doodsbang: ‘Dit paard is zeker gebouwd als geschenk voor de goden. Omdat Laocoön de lans naar het paard geslingerd heeft, boet hij nu voor de misdaad. Laten we het paard binnen de stadmuren leiden.’ De grootste stadpoort werd geopend en het gevaarte werd naar de burcht getrokken. Maar in het midden van de nacht daalden de Griekse soldaten af uit hun schuilplaats. Ze openden alle poorten van de stad en gaven het Griekse leger een teken. Zonder getreuzel voeren de Grieken terug naar de kust. De stad werd vernield, vele mannen werden wreed gedood en alle vrouwen werden als slavinnen weggevoerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.