Amerikaans bestuur

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 2e klas vwo | 804 woorden
  • 29 juli 2008
  • 120 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
120 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Het Amerikaans bestuur

De VS heeft een federaal bestuur, dat wil zeggen dat de hele VS een bestuur heeft van een uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht , maar dat dit ook per staat aanwezig is. De grondwet geld voor de gehele VS, maar verder mogen de staten ieder apart hun eigen wetten maken. Een grondwet is een document waar de rechten van de mens in wordt vastgelegd, de eerste 10 amandementen van de grondwet heten de Bill of Rights. De 3 machten zijn van elkaar gescheiden, er is hier dus sprake van een scheiding van machten, de macht ligt dus niet bij 1 persoon. Tussen de 3 machten bestaan checks and balances, dat is de onderlinge controle en het evenwicht tussen de 3 staatsmachten.
De uitvoerende macht ligt bij de president, hij is de gekozen voorzitter en regeringsleider van Amerika. Hij moet wetten ondertekenen die door de 2 kamers (senaat en het huis van afgevaardigden) geaccepteerd zijn en zorgen dat ze worden nageleefd. Verkiezingen voor de president vinden om de 4 jaar plaats.
De rechtsprekende macht ligt bij het Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof is de hoogste Amerikaanse rechtbank en bestaat uit 9 rechters, als je bij een rechtszaak in hoger beroep moet komen kom je uiteindelijk bij het Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof bekijkt de wetten die door de senaat en het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd zijn, ze controleren dat er geen fouten in zitten en of de nieuwe wet niet tegen een andere wet ingaat.
De wetgevende macht ligt bij het Congres. Het Congres is de volksvertegenwoordiging van Amerika en bestaat uit 2 kamers, de senaat en het huis van afgevaardigden. Bij het Congres worden wetten gemaakt.
De senaat bestaat uit 100 zetels, twee voor elke Amerikaanse staat. Senatoren worden elke 6 jaar gekozen. Elke senator wordt dan onderdeel van een van die drie klassen, zodat er elke 2 jaar verkiezingen kunnen worden gehouden voor een bepaalde klasse. De senaat zit in de zuidelijk vleugel van het Congres. De voorzitter van de senaat is de vicepresident, hij kan ook een stem uitbrengen als de senatoren een gelijk aantal stemmen hebben. Bij de senaat wordt gestemd of een wetsvoorstelling ook echt door gaat.
Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 zetels. Elke staat heeft minstens een afgevaardigde. In het Huis van afgevaardigden wordt een wetsvoorstel gemaakt en voorgesteld, het aantal stemmen bepaald dan of hij wordt geaccepteerd of niet. Een staat met meer afgevaardigden heeft dan meer invloed, als hij geaccepteerd wordt gaat hij naar de senaat.
Het Congres heeft impeachment, dat wil zeggen dat ze een speciale procedure hebben om de president en andere hoge functionarissen (bijv. Rechters van het Hooggerechtshof) van hun ambt te onzetten. Leden van het Congres en sommige staatsgouverneurs worden gekozen door midterm elections, Op de Dinsdag na de eerste Maandag in November van elk gelijk genummerd jaar, worden de verkiezingen gehouden voor alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 33 of 34 van de 100 leden van de Senaat.
Het president heeft een vetorecht, hij kan een veto uitspreken over de besluiten van de senaat en het huis van afgevaardigden, hij verbied dan om een genomen besluit uit voeren. Alleen als 2/3 van de stemmen voor het voorstel is kan het vetorecht ontkracht worden. Als het vetorecht niet ontkracht wordt is het een pocket veto, dan tekent hij de wet gewoon niet, hij steekt haar als het ware in z’n zak. Je hebt te maken met opschortend veto als de president een veto uitroept maar een wet toch moet ondertekenen omdat 2/3 wel voor het voorstel is.
De president wordt gekozen door kiesmannen. Kiesmannen worden per staat gekozen, de burgers kunnen dan stemmen op een van de 2 politieke partijen: de democraten en de republikeinen. Bij de democraten is er sprake van een bestuur waarbij het volk beslist wie de bestuurders zijn, bij een republiek ligt de macht bij een leider of een aantal leiders en niet bij het volk. Het hoofd van een politieke partij wordt de president. Als meer dan de helft van de mensen in een staat gestemd heeft voor bijvoorbeeld de democraten gaan alle kiesmannen van die staat naar die kandidaat. Het college van kiesmannen bestaat uit 538 kiesmannen, hoe groter de staat, hoe meer kiesmannen de staat krijgt. Maar elke staat heeft minimaal 3 kiesmannen. Op de dag van de verkiezingen wordt ook niet de president zelf gekozen maar het college dat hem gaat kiezen: het college van kiesmannen. De kandidaat met de meeste kiesmannen wint de verkiezingen.
De VS bestaat uit staten, je kan van een staat spreken als iets een eigen grond gebied, bevolking en politieke en wettelijke organisatie heeft. Een staat heeft een uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht die van elkaar gescheiden zijn.
Het hoofd van een staat is de gouverneur, hij heeft de uitvoerende macht in een staat zoals de president de uitvoerende macht heeft van de VS, alleen wordt een gouverneur rechtstreeks gekozen. De gouverneur ondertekent wetten die alleen voor 1 staat gelden

REACTIES

A.

A.

Beter zet je de volgende keer subtitels boven je alinea's, dat is veel overzichtelijker en bij een verhaal als dit ook nodig.

11 jaar geleden

A.

A.

mijn vraag is hoe word de VS bestuurd en ik krijg niet eens normaal antwoord waardeloos dit

5 jaar geleden

K.

K.

kontje is lelijk

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.