Onregelmatige werkwoorden 1 t/m 21

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 1484 woorden
  • 25 januari 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

1. Etre = zijn
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je suis serai serais
Tu es seras serais
Il est sera serait
Nous sommes serons serions
Vous êtes serez seriez
Ils sont seront seraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)

Je ai été étais fus
Tu as été étais fus
Il a été était fut
Nous avons été étions fûmes
Vous avez été étiez fûtes
Ils ont été étaient furent

2. avoir = hebben
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
je ai aurai aurais
tu as auras aurais
il a aura aurait
nous avons aurons aurions
vous avez aurez auriez
ils ont auront auraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai eu avais eus
Tu as eu avais eus
Il a eu avait eut
Nous avons eu avions eûmes
Vous avez eu aviez eûtes
Ils ont eu avaient eurent

3. attendre = wachten
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je attends attendrai attendrais
Tu attends attendras attendrais
Il attend attendra attendrait
Nous attendons attendrons attendrions
Vous attendez attendrez attendriez
Ils attendent attendront attendraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai attendu attendais attendis
Tu as attendu attendais attendis
Il a attendu attendait attendit
Nous avons attendu attendions attemes
Vous avez attendu attendiez attetes
Ils ont attendu attendaient attèrent

4. pouvoir = kunnen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je peux pourrai pourrais
Tu peux pourras pourrais
Il peut pourra pourrait
Nous pouvons pourrons pourrions
Vous pouvez pourez pourriez
Ils peuvent pourront pourraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai pu pouvais pus
Tu as pu pouvais pus
Il a pu pouvait put
Nous avons pu pouvions pûmes
Vous avez pu pouviez pûtes
Ils ont pu pouvaient purent

5. faire = doen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je fais ferai ferais
Tu fais feras ferais
Il fait fera ferait
Nous faisons feront ferions
Vous faites ferez feriez
Ils font (!) feront feraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai fait faisais fis
Tu as fait faisais fis
Il a fait faisait fit
Nous avons fait faisions fîmes
Vous avez fait faisiez fîtes
Ils ont fait faisaient firent

6. dire = zeggen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je dis dirai dirais
Tu dis diras dirais
Il dit dira dirait
Nous disons dirons dirions
Vous dites direz diriez
Ils disent diraient diraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai dit disais dis
Tu as dit disais dis
Il a dit disait dit
Nous avons dit disions dîmes
Vous avez dit disiez dîtes
Ils ont disaient dirent

7. voir = zien
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je vois verrai verrais
Tu vois verras verrais
Il voit verra verrait
Nous voyons verrons verrions
Vous voyez verrez verriez
Ils voient verront verraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai vu voyais vis
Tu as vu voyais vis
Il a vu voyait vit
Nous avons vu voyions vîmes
Vous avez vu voyiez vîtes
Ils ont vu voyaient virent

8. savoir = weten, kunnen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je sais saurai saurais
Tu sais sauras saurais
Il sait saura saurait
Nous savons saurons saurions
Vous savez saurez sauriez
Ils savent sauront sauraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai su savais sus
Tu as su savais sus
Il a su savait sut
Nous avons su savions sûmes
Vous avez su saviez sûtes
Ils ont su savaient surent

9. vouloir = willen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je veux voudrai voudrais
Tu veux voudras voudrais
Il veut voudra voudrait
Nous voulons voudrons voudrions
Vous voulez voudrez voudriez
Ils veulent voudront voudraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai voulu voulais voulus
Tu as voulu voulais voulus
Il a voulu voulait voulut
Nous avons voulu voulions voulûmes
Vous avez voulu vouliez voulûtes
Ils ont voulu voulaient voulurent

10. venir = komen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je viens viendrai viendrais
Tu viens viendras viendrais
Il vient viendra viendrait
Nous venons viendront viendrions
Vous venez viendrez viendriez
Ils viennent viendront viendraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je suis venu(e) venais vins  (!!)
Tu es venu(e) venais vins
Il est venu(e) venait vint
Nous sommes venu(e)s venions vînmes
Vous êtes venu(e)(s) veniez vîntes
Ils sont venu(e)s venaient vinrent

11. falloir = moeten, nodig zijn
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Il faut faudra faudrait

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Il a fallu fallait fallut

12. devoir = moeten
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je dois devrai devrais
Tu dois devras devrais
Il doit devra devrait
Nous devons (!!) devrons devrions
Vous devez (!!) devrez devriez
Ils doivent devront devraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai dû devais dus
Tu as dû devais dus
Il a dû devait dut
Nous avons dû devions dûmes
Vous avez dû deviez dûtes
Ils ont dû devaient durent

13. aller = gaan
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je vais irai irais
Tu vais iras irais
Il vait ira irait
Nous allons irons irions
Vous allez irez iriez
Ils vont (!!) iront iraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je suis alle(e)  (!!) allais allai
Tu es alle(e) allais allai
Il est alle(e) allait allait
Nous sommes alle(e)s allions allûmes
Vous êtes alle(e)(s) alliez allûtes
Ils sont alle(e)s allaient allurent14. croire = geloven
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je crois croirai croirais
Tu crois croiras croirais
Il croit croira croirait
Nous croyons (!!) croirons croirions
Vous croyez croirez croiriez
Ils croient croiront croiraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai cru croyais crus
Tu as cru croyais crus
Il a cru croyait crut
Nous avons cru croyions crûmes
Vous avez cru croyiez crûtes
Ils ont cru croyaient crurent

15. prende = nemen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je prends prendrai prendrais
Tu prends prendras prendrais
Il prend prendra prendrait
Nous prenons prendrons prendrions
Vous prenez prendrez prendriez
Ils prennent (!!) prendront prendraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai pris prenais pris
Tu as pris prenais pris
Il a pris prenait prit
Nous avons pris prenions prîmes
Vous avez pris preniez prîtes
Ils avent pris prenaient prirent

16. tenir = houden
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je tiens (!!) tiendrai tiendrais
Tu tiens tiendras tiendrais
Il tient tiendra tiendrait
Nous tenons tiendrons tiendrions
Vous tenez tiendrez tiendriez
Ils tiennent tiendront tiendraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai tenu tenais tins (!!)
Tu as tenu tenais tins
Il a tenu tenait tint
Nous avons tenu tenions tînmes
Vous avez tenu teniez tîntes
Ils ont tenu tenaient tinrent

17. mettre = leggen, zetten
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je mets mettrai mettrais
Tu mets mettras mettrais
Il met mettra mettrait
Nous mettons mettrons mettrions
Vous mettez mettrez mettriez
Ils mettent mettront mettraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai mis mettais mis
Tu as mis mettais mis
Il a mis mettait mit
Nous avons mis mettions mîmes
Vous avez mis mettiez mîtes
Ils ont mis mettaient mirent

18. connaître = kennen
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je connais connaîtrai connaîtrais
Tu connais connaîtras connaîtrais
Il connait connaîtra connaîtrait
Nous connaissons (!!) connaîtrons connaîtrions
Vous connaissez (!!) connaîtrez connaîtriez
Ils connaissent (!!) connaîtront connaîtraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai connu connaissais connus
Tu as connu connaissais connus
Il a connu connaissait connut
Nous avons connu connaissions connûmes
Vous avez connu connaissiez connûtes
Ils ont connu connaissaient connurent

19. vivre = leven
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je vis vivrai vivrais
Tu vis vivras vivrais
Il vit vivra vivrait
Nous vivons vivrons vivrions
Vous vivez vivrez vivriez
Ils vivent vivront vivraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai vécu vivais vis
Tu as vécu vivais vis
Il a vécu vivait vit
Nous avons vécu vivions vîmes
Vous avez vécu viviez vîtes
Ils ont vécu vivaient virent

20. sentir = voelen, ruiken
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je sens sentirai sentirais
Tu sens sentiras sentirais
Il sent sentira sentirait
Nous sentons sentirons sentirions
Vous sentez sentirez sentiriez
Ils sentent sentiront sentiraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je ai senti sentais sentis
Tu as senti sentais sentis
Il a senti sentait sentit
Nous avons senti sentions sentîmes
Vous avez senti sentiez sentîtes
Ils ont senti sentaient sentirent

21. sortir = uitgaan, verlaten
Present (tegw. tijd) Futur (toe. tijd) Conditionnel (voorw. wijs)
Je sors sortirai sortirais
Tu sors sortiras sortirais
Il sort sortira sortirait
Nous sortons sortirons sortirions
Vous sortez sortirez sortiriez
Ils sortent sortiront sortiraient

Passé composé (volt.t.t.) Imparfait (v.t.) passé simple (v.t. lit.)
Je suis sorti(e) sortais sortis
Tu es sorti(e) sortais sortis
Il est sorti(e) sortait sortit
Nous sommes sorti(e)s sortions sortîmes
Vous êtes sorti(e)(s) sortiez sortîtes
Ils sont sorti(e)s sortaient sortirent

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.