International Business and Cultures

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 1148 woorden
  • 7 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

International Business and Cultures

Hoofdstuk 1: Het effect van culturele variatie op internationaal bedrijfsleven.
Als je vaak zaken doet krijg je vaak te maken met mensen van andere culturen. Als met mensen moet samenwerken uit andere culturen zal je altijd voor dilemma’s komen te staan. Dit komt namelijk omdat andere mensen uit andere culturen andere waarden en normen hanteren. Zo mag je in Dubai bijvoorbeeld de onderkant van je schoen niet laten zien aan iemand anders. Dat betekent namelijk dat je iemand lager vind dan de onderkant van je schoen. Je kunt dit bijvoorbeeld ook terug zien toen het beeld van Saddam Hoesein werd neergehaald. De mensen gingen met de onderkant van hun schoen op het beeld slaan. Dit betekent dus dat je iemand heel laag vind. Als je goed zaken wilt doen met een bedrijf uit een ander land zul je jezelf moeten aanpassen aan hun cultuur. Het slecht omgaan met cultuur verschillen kan een goede samenwerking met het andere bedrijf bevorderen. Dit is dan natuurlijk een slechte ontwikkeling.
Het is vooral heel belangrijk om te zien dat de verschillen tussen de culturen steeds meer vervagen. Sommige geleerde beweren dat over een aantal jaar een zelfde wereldcultuur zal worden gevormd. Dit zal dan zijn voort gekomen uit de wereldwijde modernisering van de verschillende culturen. Voor bedrijven die internationaal zaken doen zal dit veel deuren openen. Je hoeft je als bedrijf namelijk minder bezig te houden met de verschillende culturen. Dit zal dus een groot voordeel zijn voor die internationale bedrijven. Het verkrijgen van dezelfde producten op verschillende markten over de hele wereld wil niet zeggen dat ze ons wat zeggen over de verschillende culturen waar ze te krijgen zijn.
Bedrijven willen graag dat hun doelstellingen, producten, diensten en filosofie door werknemers, klanten en partners in verschillende cultuur worden begrepen. Maar daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat hun cultuur wordt geloofd.
Het belangrijkste van een cultuur is niet wat je vanaf de buitenkant kunt zien maar wat de verschillende groepen gedachtes van die groepen zijn. De onderlinge afhankelijkheid culturen zijn onvermijdelijk. De echt grote cultuur verschillen zullen nooit verdwijnen dat zou ook niet goed zijn. Het is altijd mooi om als land je eigen identiteit te hebben. Het enige wat zal gaan gebeuren is dat de verschillen worden gecamoufleerd. Dit maakt het voor mensen die zaken doen met mensen uit verschillende culturen extra moeilijk om de verschillen op te sporen. De manieren waarop de verschillende groepen mensen hun omgeving interpreteren en hun activiteiten organiseren zijn gebaseerd op hun specifieke culturele waarden en veronderstellingen. Elke cultuur neigt om stereotypen van andere culturen, te vormen die gewoonlijk op overdreven vormen van gedrag worden gebaseerd.
Er zijn zelfs grote culturele verschillen heel dichtbij gewoon in Nederland wonen al heel veel mensen met andere culturele achtergronden. Maar er zijn ook al grote culturele verschillen tussen Amerika en Mexico. Daarnaast heb je ook nog regionale verschillen tussen landen die zomaar ergens een grens hebben getrokken waar een bevolking in kan vallen die totaal is vervreemd van de grotere bevolkingsgroep. En betwistbaar zijn de regionale verschillen binnen landen zoals de willekeurig getrokken grenzen van naties.

Culturen moeten niet als hindernis worden beschouwd bij het doen van zaken met andere / verschillende culturen. Het kan voordelen opleveren en kan concurrerend worden gebruikt.

Hoofdstuk 2: Wat is cultuur?
Wat is cultuur?
Cultuur is wat wij zien (lens) en waarnemen en welke betekenis (logica) wij eraan geven en hoe wij ons uiten (grammer).
1 Cultuur is een gedeeld systeem van betekenissen en waarden
2 Cultuur is relatief: verschillende culturen nemen de wereld verschillende waar.
3 Cultuur is aangeleerd: overdracht
4 Cultuur is collectief: bestaat uit een groep mensen.

Je hebt drie verschillende soorten culturen de f m en g cultuur
F cultuur of wel fijn mazige cultuur
- groep centraal
- groepseer
- plaats in de groep
- traditie
- eetcultuur
- voor vrijwel iedere situatie bestaan gedragregels

Deze cultuur is de cultuur voor de Chinezen, Marokkanen en de Turken.

G cultuur of wel grof mazige cultuur
- individu
- persoonlijk succes
- zakelijkheid
- grote persoonlijke vrijheden
- drankcultuur

De cultuur is van oorspronkelijk een cultuur die in Amerika, Engeland en Duitsland voorkomen.

De dimensies bij C- verschillen (Hofstede)
Eerst was dit een studie die was gebaseerd op de situatie van het bedrijf IBM dit bedrijf is namelijk in 63 landen actief. Daarnaast zijn er nog een aantal studies bij gekomen zoals bijvoorbeeld een studie naar piloten uit 23 landen. Maar uiteindelijk is door het bij elkaar voegen van de studies deze onafhankelijk opvattingen in cultuur verschillen er uit gekomen.

1 Gelijkheid Ongelijk
stemrecht

2 Individualisme Collectief
Focus op eigen ik, onafhankelijk focus groep, afhankelijk

3 Masculien Feminien

4 Onzekerheid vermijding Meer aan zekerheid

5 Korte termijn Lange termijn

Drie niveau van de menselijke mentale programmering:

1 Huma nature mens (biologisch)
2 Cultuur (collectief univers)
3 Persoonlijkheid (aangeleerd, individueel)

5 Dimensies van Fons Trompenaars
1 universalisme particularisme
2 individualisme collectivisme
3 neutraal affectief relatie
4 specifiek diffuse relatie
5 prestatie toekenning

Hoofdstuk 3: International Business Cultures.
Doordat steeds meer bedrijven een verbeterde organisatorische structuur hebben kunnen ze steeds beter concurreren met andere bedrijven.
Voor het leiden van een groot internationaal bedrijf waarin veel verschillende culturen werkzaam zijn is het tegenwoordig ook steeds meer van belang dat er een pro-active strategie word gevolgd. Bedrijven die zich hebben begeven op de internationale markt zijn niet verfijnd genoeg om verschillen in culturen van concurrenten te gebruiken en om te zetten in een voordeel voor zichzelf.
Sommige andere bedrijven nemen wel de beslissing om een strategie zoals deze te volgen.
De gangbare benadering voor de cultuurverschillen kwesties die momenteel gebruikt wordt bestaat uit vijf stappen:

- Gezamenlijk vaststellen van het gewenste resultaat.
- Het beschrijven van het perspectief van elke cultuur, dus de manier waarop dingen gedaan worden, en de uitleg erbij waarom het zo gedaan wordt.
- Vaststellen welke aanpak het beste resultaat verkrijgt, indien nodig als er geen beste resultaat is, het bedenken van alternatieven.
- Uitvoeren van de beste aanpak.
- Aanpassen door middel van multiculturele feedback

De ontwikkelingen op dit gebied gaan door. Het enige wat nog zou kunnen gebeuren is dat er culturen kunnen zijn die dominanter zijn dan de andere culturen zullen de voordelen van de multinationale samenwerking wel eens verloren kunnen gaan. Er zijn een aantal bedrijven die een eigen achter grond hebben die nu nog steeds geld. Zo is Emerson Amerikaans, Ikea Zweeds en Siemens is Duits. In de toekomst zal het misschien ooit gaan voorkomen dat een bedrijf echt een wereld bedrijf wordt. Maar waarschijnlijk ligt dit nog heel ver in de toekomst en zullen wij het misschien niet eens meemaken. Misschien kan het voorkomen in een land waar de cultuur niet te dominant is of juist andersom. Maar de bedrijven zullen zelf onder ogen moeten kunnen zien dat het van groot belang kan zijn voor een bedrijf. Als namelijk slim bent als bedrijf kan je er veel concurrentie voordeel aan ondervinden wat voor elk bedrijf natuurlijk van groot belang is. Gelukkig zijn er bedrijven die dit begrijpen daarom zien we ook steeds betere ontwikkelingen op dit gebied.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.