ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Hoofdstuk 11
1. accomplice medeplichtige
2. brutal bruut
3. counterfeit onecht
4. forgery vervalsing
5. hostage gijzelaar
6. impostor bedrieger
7. mutiny muiterij
8. perverse pervers
9. phoney vals
10. rural landelijk
11. to rejoice in zich verheugen over
12. to plot samenzweren
13. to poach illegaal jagen
14. to suspect verdenken
15. to abduct ontvoeren
16. ransom losgeld
17. to divert afleiden
18. to dodge ontduiken
19. to rouse opwekken


20. to stab steken
21. to seize grijpen
22. traitor verrader
23. arson brandstichting
24. trial proces
25. deliberate met opzet
26. submission suggestie
27. prosecutor aanklager
28. garbage afval
29. to fake doen alsof
30. to reassure geruststellen
31. to mug aanvallen en beroven
32. unrecorded niet geregistreerd
33. to dispel verdrijven
34. to venture out zich buiten wagen
35. temptation verleiding
36. beat wijk
37. to hold hostage gijzelen
38. drug trafficking handelen in drugs
39. extortion afpersing
40. lucid helder


41. convincing overtuigend
42. to exploit uitbuiten
43. partisan partijdig
44. implement gereedschap
45. inference conclusie
46. homicide doodslag
47. domestic situation thuissituatie
48. to distinguish from onderscheiden van
49. offender dader
50. to convict schuldig bevinden
51. wallet portefeuille
52. bondage slavernij
53. hooligan relschopper
54. to trap in de val laten lopen
55. reward beloning
56. for the sake of in het belang van
57. rude onbeschoft
58. to pierce doorboren
59. evidence bewijs
60. valid geldig
61. investigation onderzoek
62. crucial cruciaal
63. to overrule afwijzen
64. toll tol
65. to report aangeven
66. target doel
67. clear-up rates ophelderingscijfer
68. to accuse of beschuldigen van
69. to destabilize destabiliseren
70. haphazard lukraak
71. counterproductive averechts
72. ruthless meedogenloos
73. consultant adviseur
74. data gegevens

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.