Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 3e klas havo | 624 woorden
  • 12 december 2014
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1.die Technik de techniek 

2.Wie schreibt man das? Hoe schrijf je dat? 

3.Was sollen wir für die nächste Stunde machen? Wat moeten we voor de volgende les doen? 

4.Ich bin schon fertig! Ik ben al klaar! 

5.Ich bin zu spät, weil... Ik ben te laat, omdat 

6.in Ordnung sein in orde zijn 

7.funktionieren – funktioniert functioneren - gefunctioneerd 

8.zeimlich tamelijk 

9.die Verbiendung de verbinding 

10.langsam langzaam 

11.schnell snel 

12.fast bijna 

13.Waron liegt es? waaraan ligt dat? 

14.verursachen – verursacht veroorzaken - veroorzaakt 

15.das Problem het probleem 

16.die Festplatte de harde schijf 

17.Tut mir leid! Het spijt me! 

18.umtauschen – umgetauscht ruilen - geruild 

19.die Garantie de garantie 

20.das Geld zurückbekommen het geld terugkrijgen 

21.überprüfen – überpruft controleren - gecontroleerd 

22.der Stecker de stekker 

23.die Steckdose het stpocontact 

24.der Strom de stroom 

25.die Fernbedienung de afstandsbediening 

26.Ich wechsle die Batterien ik stop er nieuwe batterijen in 

27.Das Problem ist gelöst Het probleem is opgelost 

28.Ich werde es versuchen ik zal het proberen 

29.Womit kann ich behilflich sein? Waarmee kan ik u helpen? 

30.Das Auto warr kaputt de auto was kapot 

31.die Panne de pech 

32.Was ist los? wat is er aan de hand 

33.das Geräusch het geluid 

34.komisch vreemd 

35.der Rechner de computer 

36.das Netzeil de voeding 

37.Mutig moedig 

38.das Mädchen het meisje 

39.die Automechanikerin de automonteur 

40.die Unterstützung de ondersteuning 

41.die Wahl de keuze 

42.der Anspitzer de puntenslijper 

43.die Ohrstöpsel de oordopjes 

44.der Gegenstand het voorwerp 

45.das Ding het voorwerp 

46.viereckig vierkant 

47.rund rond 

48.was kann man damit machen? wat kan je daarmee doen? 

49.was meinst du? Hoe bedoel je? 

50.Wie heißt das? hoe heet dat? 

51.aus Metall van metaal 

52.kunststoff kunststof 

53.das Holz het hout 

54.Wie sagt man das auf Deutsch? Hoe zeg je het in het Duits? 

55.das Gerät het apparaat 

56.Ich bin stolz auf meine Erfindung ik ben trots op mijn uitvinding 

57.der Schlüssel de sleutel 

58.die Sachen de spullen 

59.die Taste de toets, de knop 

60.Können Sie mir helfen? kunt u mij helpen? 

61.ich weiß nicht, was ich tun soll ik weet niet, wat ik moet doen 

62.ich bin damit nicht zufrieden daarmee ben ik het niet tevreden 

63.Dieser Tisch ist aus Holz Deze tafel is van hout 

64.Fast jedes Haus hat internet bijna elk huis heeft internet 

65.der mp3-Spieler de mp3-speler 

66.Welchen MP3-speler meinst du? welke mp3-speler bedoel je? 

67.eine Mengee en heleboel                                                                            

68.die Differenz het verschil 

69.der Sturz de val 

70.das Ziel het doel, de eindstreep 

71.die Muskeln de spieren 

72.den Start erwischen starten 

73.hinschauen ernaar kijken

74.die lösung de oplossing 

75.forschen onderzoeken 

76.wählen kiezen 

77.wechseln wisselen 

78.die Führung de rondleiding 

79.wachsender groeiende 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.