Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.9
Foto van daan
  • Vertaling door daan
  • 3e klas havo | 624 woorden
  • 12 december 2014
  • 5 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.9
  • 5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

1.die Technik de techniek 2.Wie schreibt man das? Hoe schrijf je dat? 3.Was sollen wir für die nächste Stunde machen? Wat moeten we voor de volgende les doen? 4.Ich bin schon fertig! Ik ben al klaar! 5.Ich bin zu spät, weil... Ik ben te laat, omdat 6.in Ordnung sein in orde zijn 7.funktionieren – funktioniert functioneren - gefunctioneerd 8.zeimlich tamelijk 9.die Verbiendung de verbinding 10.langsam langzaam 11.schnell snel 12.fast bijna 13.Waron liegt es? waaraan ligt dat? 14.verursachen – verursacht veroorzaken - veroorzaakt 15.das Problem het probleem 16.die Festplatte de harde schijf 17.Tut mir leid! Het spijt me! 18.umtauschen – umgetauscht ruilen - geruild 19.die Garantie de garantie 20.das Geld zurückbekommen het geld terugkrijgen 21.überprüfen – überpruft controleren - gecontroleerd 22.der Stecker de stekker 23.die Steckdose het stpocontact 24.der Strom de stroom 25.die Fernbedienung de afstandsbediening 26.Ich wechsle die Batterien ik stop er nieuwe batterijen in 27.Das Problem ist gelöst Het probleem is opgelost 28.Ich werde es versuchen ik zal het proberen 29.Womit kann ich behilflich sein? Waarmee kan ik u helpen? 30.Das Auto warr kaputt de auto was kapot 31.die Panne de pech 32.Was ist los? wat is er aan de hand 33.das Geräusch het geluid 34.komisch vreemd 35.der Rechner de computer 36.das Netzeil de voeding 37.Mutig moedig 38.das Mädchen het meisje 39.die Automechanikerin de automonteur 40.die Unterstützung de ondersteuning 41.die Wahl de keuze 42.der Anspitzer de puntenslijper 43.die Ohrstöpsel de oordopjes 44.der Gegenstand het voorwerp 45.das Ding het voorwerp 46.viereckig vierkant 47.rund rond 48.was kann man damit machen? wat kan je daarmee doen? 49.was meinst du? Hoe bedoel je? 50.Wie heißt das? hoe heet dat? 51.aus Metall van metaal 52.kunststoff kunststof 53.das Holz het hout 54.Wie sagt man das auf Deutsch? Hoe zeg je het in het Duits? 55.das Gerät het apparaat 56.Ich bin stolz auf meine Erfindung ik ben trots op mijn uitvinding 57.der Schlüssel de sleutel 58.die Sachen de spullen 59.die Taste de toets, de knop 60.Können Sie mir helfen? kunt u mij helpen? 61.ich weiß nicht, was ich tun soll ik weet niet, wat ik moet doen 62.ich bin damit nicht zufrieden daarmee ben ik het niet tevreden 63.Dieser Tisch ist aus Holz Deze tafel is van hout 64.Fast jedes Haus hat internet bijna elk huis heeft internet 65.der mp3-Spieler de mp3-speler 66.Welchen MP3-speler meinst du? welke mp3-speler bedoel je? 67.eine Mengee en heleboel                                                                            68.die Differenz het verschil 69.der Sturz de val 70.das Ziel het doel, de eindstreep 71.die Muskeln de spieren 72.den Start erwischen starten 73.hinschauen ernaar kijken74.die lösung de oplossing 75.forschen onderzoeken 76.wählen kiezen 77.wechseln wisselen 78.die Führung de rondleiding 79.wachsender groeiende 
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door daan