Verstandelijke beperkten

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 1e klas mbo | 1203 woorden
  • 18 januari 2015
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stem nu op jouw favoriete fotoserie! 📸

Zo’n 200 scholieren en mbo-studenten hebben meegedaan aan de Rijksmuseum fotowedstrijd met als thema toerisme. Welke foto’s vind jij het mooiste? Stem nu en wie weet hangt jouw favoriet straks in het Rijksmuseum met zijn eigen expositie.

Stemmen!

Inleiding:

Een verstandelijke beperking heb je als je een geestelijke achterstand hebt. Het is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet snel ontwikkelen en het ver onder het gemiddelde niveau zit.

Er zijn vier verschillende niveaus onder de verstandelijk gehandicapten, je kan licht verstandelijk gehandicapt zijn, matig verstandelijk gehandicapt, ernstig verstandelijk gehandicapt en diep verstandelijk gehandicapt. Bij de laatste behoort slechts 1% van de mensen met een verstandelijke beperking.

De oorzaak hiervan kan erfelijk zijn, aangeboren, niet aangeboren hersenletsel, traumatisch of metabool zijn.

Een aangeboren handicap is bijvoorbeeld het syndroom van Down, verdere aandoeningen zoals autisme, schizofrenie, ADHD en PDD-NOS zijn ook erg bekende vormen.

leefgebied:

Verstandelijke gehandicapten kunnen er voor kiezen om begeleidt zelfstandig te wonen, bij familie te wonen, verzorgd te wonen of beschermd te wonen. Als ze deze keuze gaan maken wordt er vooral gekeken naar de ernst van de verstandelijke beperking, gedragsproblemen, problemen met persoonlijke verzorging of zelfredzaamheid, overleden of afwezige ouders en hoger opgeleide ouders of ouders met een hoger inkomen. Verstandelijke gehandicapten die een zware vorm hebben wonen bijna allemaal beschermd, dus met 24 uur per dag zorg en ondersteuning.

Verstandelijke beperkten zullen ook anders reageren op sociale situaties dan andere mensen van hun leeftijd. Zij focussen zich namelijk meer op de letterlijke gesproken tekst, de negatieve teksten en kunnen ook minder goed oplossingen bedenken. Daardoor zullen zij snel bij een probleem agressief of passief gedrag vertonen, omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Hierdoor kunnen er snel miscommunicaties ontstaan met leeftijdsgenoten.

Soms zie je ook niet aan iemand dat diegene een verstandelijke beperking heeft, worden ze vaak overschat en worden zij op een te hoog niveau ingeschat. Dit kan bij verstandelijke beperkten tot frustratie of faalangst leiden.

Door deze sociale problemen hebben verstandelijke beperkten vaak snel een slecht zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen

Bij verstandelijke beperkten is de zingeving vaak heel anders dan bij ‘normale’ mensen, zij geven meer waarde aan andere dingen dan mensen zonder beperking. Mensen met een lichte verstandelijke beperking zullen meer zingeving hebben op emotioneel gebied.

Daarom is het voor ondersteuners belangrijk om te weten wat de zingeving en de levensvragen zijn van de cliënt, dit kan voor sommige beperkten namelijk erg belangrijk zijn. Sommige beperkten hebben geen zingeving in hun leven, dat leren ze dan als ze begeleidt worden. Ze leren wat ze belangrijk vinden in het leven en wat hun levensdoel is en gaan hierdoor weer van het leven houden.

Bij verstandelijke beperkten die geen zingeving in hun leven hebben, wordt dat vaak ook tijdens de begeleiding te zien in bijvoorbeeld uitingen van psychische problemen.

Met sommige verstandelijke handicaps heb je ook last van lichamelijke beperkingen, zo kan je bijvoorbeeld een groeiachterstand hebben, een taal en spraakprobleem of een slechte motoriek hebben. Daardoor hebben sommige verstandelijke beperkten moeite met de praktische dingen, zoals schrijven, lopen, of bijvoorbeeld autorijden.

Dit wil je ook lezen:

Verstandelijke beperkten hebben de keuze om naar een dagbesteding te gaan waar ze met elkaar aan activiteiten mee kunnen doen. In zo’n dagbesteding wordt er dan aan weerbaarheid, zelfredzaamheid, motoriek en communicatie gewerkt, sociale vaardigheden, persoonlijke verzorging, arbeidshouding en -keuze of opleiding en training. In de dagbesteding worden ze getraind in vaardigheden of op vakgebieden zoals horeca, productiewerk, ambachtelijk werk, dienstverlening, groenonderhoud of kunst.

Behoefte en taken van de dienstverlening:

Welke taken je als Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener moet doen is afhankelijk van de instelling waar je werkt, in een kleinere instelling kun je een eenmansfunctie hebben. Meestal zul je taken hebben die informerend, adviserend, voorlichtend en begeleidend zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een cliënt helpen met belastingpapieren invullen, of je helpt iemand met een verstandelijke handicap een budget opstellen. Ook kan het zijn dat je een gesprek met de cliënten zal houden, hoe het met ze gaat en of er misschien problemen zijn.

Organisaties voor de doelgroep:

Er zijn veel organisaties voor de doelgroep verstandelijke beperkten, hieronder een aantal van deze organisaties:

-Actiz komt op voor de werknemers en leden die in de zorg werken, bijvoorbeeld in de politiek en de pers proberen zij hun standpunten overtuigend over te laten komen om het zo goed mogelijk in de zorg te maken.

-CIZ gaat voor u kijken hoeveel en welke zorg u nodig hebt, het gaat hierbij om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

-Iederin is een organisatie die er voor zorgt dat verstandelijk gehandicapten gelijk worden behandeld en dezelfde burgers rechten hebben, zij maken de samenleving ingericht zodat verstandelijke beperkten hier makkelijk aan mee kunnen deelnemen zoals wonen, onderwijs, werk en nog meer.

-Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verzorgt het overheidstoezicht op de volksgezondheid. De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt.

- Kiesbeter op kiesBeter.nl staat wat goede zorg is voor een bepaalde ziekte of aandoening. Daarnaast staat er hoe goed de zorg is bij aanbieders van zorg.

-MEE wilt een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

-Mikado is het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg. Wij adviseren en helpen bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond.

- NPCF. Op basis van patiëntervaringen zetten wij ons in voor betere zorg, betaalbare zorg en meer inzicht in en openheid van zorg. Bovendien werkt NPCF aan betere rechten voor patiënten. Zo krijgt iedereen in Nederland de beste zorg.

-Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

-V&VN is de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. V&VN behartigt de belangen van deze zorgprofessionals, stimuleert deskundigheidsbevordering en onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

-V&VN is de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. V&VN behartigt de belangen van deze zorgprofessionals, stimuleert deskundigheidsbevordering en onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.

-De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg.

-  Zorgbelang Nederland is aanspreekpunt en spreekbuis voor het contact met de landelijke patiëntenorganisaties.  Via Zorgbelang Nederland kunnen de Zorgbelangorganisaties zich profileren als gesprekspartner voor de landelijke politiek, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgbelang Nederland treedt tevens op als coördinator bij gezamenlijke projecten.

Mijn visie op de doelgroep:

Het lijkt me leuk om met verstandelijke gehandicapten te werken, omdat deze mensen altijd zo dankbaar, eerlijk en vrolijk zijn. En het geeft me een goed gevoel als ik wat voor deze mensen kan betekenen, of als ik hun dag weer goed maak. Ik ben nooit echt misverstanden tegen gekomen met deze doelgroep, wel heb ik altijd gedacht dat het moeilijk is te communiceren met deze mensen wat niet altijd zo is. Ze zijn namelijk bijna altijd heel eerlijk, en weten wat ze doen en dat onderschat ik weleens.

Bronnen:

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/32426

http://mijn.bsl.nl/servlet/segment/bsl/mijn-bsl/boeken/verplegen-van-verstandelijk-gehandicapten---9031343609/de-basale-strategie/391012.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mentale_retardatie

http://www.carehouse.nl/verstandelijke-beperking

http://www.kcwz.nl/dossiers/kleinschaligwonen/woonsituatie_verstandelijk_gehandicapten

REACTIES

P.

P.

Slecht

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.