Ouderen

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 1e klas mbo | 954 woorden
  • 18 januari 2015
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Inleiding:

Iemand van gevorderde leeftijd wordt wel een bejaarde genoemd vaak wordt iemand van boven de 65 als bejaard gezien. Bejaardheid wordt vaak geassocieerd aan allerlei lichamelijke ongemakken als gevolg van de leeftijd en het afhankelijk zijn van hulpmiddelen als een wandelstok, looprek, rollator, maaltijden van tafeltje-dek-je en meer medicijngebruik.

Situaties:

Niet alle bejaarden kunnen zelfstandig meer wonen daarom is er keus in huisvestingen waaruit ouderen kunnen kiezen zoals;

-Bejaarden- en seniorenwoningen, waar één verdieping is en niet een al te grote woning.

-Beschermd of beschut wonen meerdere seniorenwoningen bij elkaar met speciale voorzieningen zoals een huismeester, alarmeringssysteem en soms een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

-Aanleunwoningen, deze woningen staan op het terrein van een verzorgingstehuis, waar je begeleiding kan aanvragen.

-Inleunwoningen zijn het zelfde als aanleunwoningen maar dan iets kleiner.

-Serviceflats. In deze woningen worden tegen betaling bepaalde voorzieningen aangeboden bijvoorbeeld maaltijden en personenalarmering. Voor deze vorm van wonen moet u zowel de huur als de gekozen service zelf betalen.

-Kangoeroewoningen dit is een tweegezinshuis dat ouderen de gelegenheid biedt om bijvoorbeeld met het gezin van een van de kinderen samen te wonen. Het zijn 2 aparte woningen die beiden zijn ingericht om een eigen huishouding te voeren, maar die wel met elkaar in verbinding staan

-Abbeyfield is een woongroep voor alleenstaande ouderen.

-Verzorgingshuis is hetzelfde als een bejaardentehuis, hier speelt verzorging een grote rol.

-Verpleeghuis bewoners in een verpleeghuis krijgen behandeling en verpleging. Sommigen kunnen na revalidatie weer naar huis of naar een aangepaste woning, anderen blijven definitief in een verpleeghuis wonen.

Het bruto-inkomen van 65-plussers bestaat minimaal uit een AOW-uitkering aangevuld met een pensioen (80% van alle huishoudens). Daarnaast bestaat het inkomen vaak ook nog uit andere bronnen, zoals (huur) subsidies, zorgtoeslag, inkomsten werkende partner, eigen vermogen, bijdragen van kinderen, etc.

In veel gemeenten is er een welzijnsorganisatie voor ouderen. Regelmatig organiseren zij projecten voor administratieve hulp aan huis. Vrijwilligers helpen dan met bijvoorbeeld het aanvragen van vergoedingen.

Ook de vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen gratis met het op orde krijgen van de administratie. Door deze ondersteuning krijgen de ouderen weer grip op de financiën.

Vaak zijn ouderen sociaal kwetsbaar, wanneer ze te weinig contact hebben met familie, vrienden of buren. Vaak als hun partner komt te overlijden voelen ouderen zich het vaakst eenzaam. Door het weinig contact hebben kunnen de ouderen minder goed omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Een reden dat ouderen te weinig contact hebben is onder andere dat ze minder goed kunnen voortbewegen, zo moeten ze zich er goed op voorbereiden voor ze de deur uitgaan. Ook is het niet veilig meer voor ouderen om s ’avonds naar buiten te gaan waardoor ze vaker binnen zitten.

Ouder worden brengt vaak psychische problemen met zich mee. Mensen worden depressief, angstig en/of eenzaam, of krijgen het gevoel dat ze niet meer over hun eigen leven kunnen beslissen. Door de bezuinigingen word er ook niet meer voldoende of serieus naar de zingeving van ouderen gekeken. Ook wordt hun geheugen minder goed, kunnen ze minder snel denken, en is het voor hen moeilijker een paar dingen tegelijk te doen. Een paar kenmerken van psychische kwetsbaarheid zijn geheugenklachten, sombere gevoelens, angstige gevoelens en gevoelens van hulpeloosheid. Een kwart van de 65-plussers lijdt eronder, vrouwen vaker dan mannen. Ook zoeken ouderen vaak geen hulp voor hun psychische klachten, terwijl ze er wel onder lijden.

Ook fysieke kwetsbaarheid hoort bij ouder worden, een paar kenmerken zijn slecht lopen, slecht evenwicht kunnen bewaren, lichamelijk moe zijn, slecht horen, slecht zien, weinig tot niet wandelen, ongewenst gewichtsverlies en weinig handkracht hebben.

Doordat ouderen pijn aan de gewrichten krijgen, heeft dit gevolgen voor de dagelijkse activiteiten. Hierdoor zullen mensen sneller naar een verpleegtehuis gaan.

Ook kunnen ouderen ervoor kiezen bij bijvoorbeeld een tekort aan contacten om naar een dagbesteding te gaan, hier wordt naast de nodige verzorging ook gezellige spelletjes met elkaar gedaan. Ze kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld te kaarten, vaak worden er ook spelletjes gedaan waarbij er vragen worden gesteld over vroeger zodat ze hun geheugen kunnen trainen. Aan het eind van de middag worden de ouderen weer thuisgebracht.

De behoefte en taken van de SMD’er

De taken van een Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener zijn vooral voorlichting geven, begeleiden, adviseren en informeren. Je kunt bijvoorbeeld iemand helpen om een rollator aan te vragen, ook zal je gesprekken  moeten voeren met de cliënten zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Verder zullen de taken afhankelijk zijn van de grote van de instelling waar je werkt.

Organisaties voor de doelgroep

KBO-Brabant is een belangrijke organisatie voor de doelgroep net als Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland komt op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg & Welzijn, Inkomen en Mobiliteit. Ook UnieKBO, Anbo, PCOB en de NVOG zijn erg belangrijk voor de ouderen. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat.

Mijn visie

Ik heb een klein beetje ervaring met ouderen door een stage die ik gelopen heb, ik vond het erg leuk om met deze ouderen te werken en spelletjes met ze te doen. Er was wel een misverstand op deze stage, een oudere gaf een ander namelijk een tik op de handen toen diegene het spelletje niet op de juiste manier speelde, hier mocht ik niet op reageren van mijn begeleider ze vond dat ze het zelf moesten oplossen.

Bronnen:

http://www.ouderenorganisatie.nl/

http://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/onderzoek/Lopendonderzoek/wensenvanouderen/

http://www.gemeentevlist.nl/

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

http://www.gemeentevlist.nl/

www.scp.nl

www.wikipedia.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.