Valbeweging

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 4e klas aso | 659 woorden
  • 18 oktober 2012
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
35 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

1)      Onderzoeksvraag:

Is de valbeweging een EVB met een constante versnelling ?

2)      Hypothese

We denken dat de valbeweging een EVB is met een constante versnelling van 9,81 m/s² want er wordt steeds een grotere afstand afegelegd.

3)      Proefopstelling

vb.  De tikkertimer zet elke 0,02s een stipje op de tape. Dit heeft te maken met de frequentie van de wisselstroom waarmee hij verbonden is: 50 Hz met een fout van 0,1%.

4) Werkzijze:

 Maak de tikkertimer vast aan het statief.

Plaats het statief zo dat de timer over de rand van de tafel hangt.

Neem een gele strook papier van ongeveer 60cm.

            Bevestig de massa met klem aan het uiteinde van het strookje.

De ene leerling staat op tafel en houdt het strookje, die onder het carbonpapier van de timer doorgestoken is, gespannen door het vast te plakken aan een andere klem. 

Laat de massa vrij vallen en start tegelijkertijd de tikker timer.

De andere leerling grijpt het strookje nadat de tikker timer elke 0,02s een stipje erop heeft gezet.

            We hernemen de proef tot elke groep  zijn eigen strookje bezit. Noteer je naam.

5)      Metingen en berekeningen

Plak het strookje vast op tafel.

Nummer alle dots, begin bij 0...1(=2de dot)...2(=4de dot)...tot op het einde en vul de                                                                                               dotnummers in op onderstaande tabel.

Meet de afgelegde weg steeds vanaf de 0-dot en breng de resultaten ordelijk in de tabel.

Bereken de ogenblikkelijke snelheid v met de juiste formule en vul de waarde in de tabel in.

Bereken de overeenkomende versnelling met de juiste formule en vul de waarde in de tabel in.

Bepaal de gemiddelde versnelling voor deze vrije val.

Dotnummer

Δt (s)

Δx (m)

a=2Δx/Δt²

v=2Δx/Δt

1

0,02s

0,003m

15m/s²

0,3m/s

2

0,04s

0,009m

11,25m/s²

0,45m/s

3

0,06s

0,0107m

5,94m/s²

0,36m/s

4

0,08s

0,0208m

6,5m/s²

0,52m/s

5

0,10s

0,0402m

8,04m/s²

0,8m/s

6

0,12s

0,06m

8,33m/s²

1m/s

7

0,14s

0,0902m

9,2m/s²

1,3m/s

8

0,16s

0,1006m

7,86m/s²

1,25m/s

9

0,18s

0,1303m

8,04m/s²

1,45m/s

10

0,20s

0,1605m

8,03m/s²

1,6m/s

11

0,22s

0,2m

8,26m/s²

1,82m/s

12

0,24s

0,2307m

8,01m/s²

1,92m/s

13

0,26s

0,2709m

8,01m/s²

2,08m/s

14

0,28s

0,3204m

8,17m/s²

2,29m/s

15

0,30s

0,3701m

8,22m/s²

2,47m/s

16

0,32s

0,4202m

8,21m/s²

2,62m/s

17

0,34s

0,4707m

8,14m/s²

2,77m/s

18

0,36s

0,53m

7,34m/s²

3,04m/s

19

0,38s

0,5903m

8,17m/s²

3,11m/s

20

0,40s

0,6504m

8,13m/s²

3,25m/s

<a> = 8,45m/s²

6)      Grafieken

Zie ander blad

7)      Vragen

  • Wat voor een beweging is de valbeweging volgens jou ?

Wij veronderstellen dat het een EVB is.

  • Waarom denk je dit ?

Er wordt telkens een grotere afstand afgelegd, wat een versnelling toont.

  • De precieze metingen geven voor de valversnelling : a=g=9,81m/s²
  • Jouw meting geeft een procentuele afwijking van 13%
  • Hoe kan je dit verklaren ?

8)      Besluit

Hier wordt in gelijke tijdsintervallen Δt steeds een grotere afstand Δx afgelegd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.