Het hindoeïsme

Beoordeling 9.2
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • Klas onbekend | 914 woorden
  • 11 januari 2015
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 9.2
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Het hindoeï​sme
Het hindoeïsme kent meerde goden die hun oorsprong kennen in de grootste god genaamd Brahman. Brahman kan verschillende vormen aannemen.
Oorsprong
Het hindoeïsme kent haar oorsprong in het Indisch Subcontinent. Het heeft geen duidelijke oprichter en is gevormd uit oude tradities. Een van de wortels van het hindoeïsme zou liggen in de historische-Vedische Religie die stamt uit de ijzertijd. De voornaamste theorie die bestaat is dat Arische stammen rond 1500 v. Chr. De Indus Vallei binnen vielen (Indus Vallei bestond voornamelijk uit het huidige Pakistan) De Arische Stammen namen hun eigen religie mee en dit werd als het ware gemengd met religies van de mensen uit het Indus Vallei. Deze theorie word tegenwoordig ook tegengesproken. Hoe dan ook word Het hindoeïsme gezien als een van de oudste religies met geschriften.
kern
Het hindoeïsme is een levensfilosofie die gericht is op het zoeken naar een betekenisvolle verbinding tussen binnen en buiten onszelf. Daarmee kenmerkt deze levenswijze zich met spiritualiteit gevoelens gedachten en attitudes die bijdrage aan de zoektocht naar de zin van het leven. Dit word in het kort Dharma genoemd. Binnen het hindoeïsme word er getracht te streven naar innerlijke verlossing die kan ontstaan door ons te onthechten aan al onze stoffelijke gehechtheden. Dit kan vele levens duren voordat deze doel word bereikt is een heel lang proces.
Het hindoeïsme kent veel stromingen maar de belangrijkste zijn de Sanatana Dharma , Janmavaadische Sanatana Dharma, Karmavadische Sanatana Dharma en de Arya Samaj. Bij al deze stromingen is staat Dharma nog steeds centraal.
Verspreiding
Het hindoeïsme is de twee na grootste religie op de Wereld. De meeste hindoes in de wereld wonen in het Indisch subcontinent. Voornamelijk wonen zij In India wonen waar zij 80% van de bevolking vormen wat neer komt op een miljard hindoes in India. Hiernaast wonen 24 miljoen hindoes in Nepal en 15 miljoen hindoes in Bangladesh. Buiten het Indisch subcontinent wonen er ongeveer 10 miljoen hindoes verspreid over heel de wereld. Dit zijn vaak mensen wiens voorouders uit India kwamen.
In Nederland wonen er naar schatting 200,000 hindoes. Dit zijn voornamelijk Surinaamse Hindoestanen.
Kastensysteem
Binnen het hindoeïsme speelt vooral in India het kastenstelsel een belangrijke rol. Hierbij word uitgegaan dat de ziel van een persoon word geboren in een kaste die hij/zij verdiend op basis van zijn daden in zijn vorige leven(s). Er bestaan vijf belangrijke kasten.
Brahmanen (priesters)
Kshatriya's (edelen en soldaten)
Vaishya’s (kooplieden)
Sudra's (dienaren)
(Paria's) (onaanraakbaren behoren niet tot het kastensysteem, maar vormen veeleer een groepering die de Veda's niet mag en/of kan bestuderen) Ze worden in sommige delen van India heel slecht behandeld en leven in armoedige toestanden.
De kastensysteem begint steeds minder een rol spelen In Landen als India, maar is nog steeds een belangrijk onderdeel van de hindoe-cultuur. Hindoes in het westen hechten minder waarde aan het kastensysteem blijkt uit onderzoek.
Het hindoeïsme kent zogenoemde sanskras dit zijn 16 rituelen die belangrijk zijn in het leven van een persoon. En staan centraal bij de geboorte, huwelijk en dood van een persoon.

Leven en dood en ziekte
Hindoes geloven in reïncarnaties en zien de dood dus als tussen poort tot een ander leven. Hierdoor word de dood niet als ramp ervaren. Na de dood zullen mensen op basis van hun daden in een hogere of lagere kasten worden herboren. Een mens hoeft niet perse als mens terugkomen op de wereld maar ook worden herboren als een varken of een boom. Karma is ook een belangrijk begrip voor hindoes, dit is een combinatie van een kosmos en oorzaak-gevolg effect dat meerdere levens kan overbruggen. Hierdoor kan soms het lijden (ziekte) ook worden gezien als straf en gevolg van een daad in dit leven of een van de vorige levens die de ziel heeft gehad. Het lijden kan dus slechte daden bestraffen en zorgen dat ze uiteindelijk worden kwijtgescholden waardoor mensen in een volgend leven een betere leven krijgen. Het leven op aarde moet ook niet onnodig worden verlengd volgens hindoes en dood moet worden geaccepteerd. Ook mag het leven niet worden ingekort wat kan resulteren in slechte karma waarvoor iemand zal worden bestraft in een volgend leven. Nadat iemand is overleden worden iemand verbrand en zijn as word vaak in een rivier gegooid.
Dieet
Hindoes hebben respect voor alles wat leeft. Veel hindoes zijn vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om te eten, maar ook omdat ze hun geest "zuiver" (sattvisch) willen houden.
Geneeskunde
Ayurveda is de traditionele geneeskunde die nog steeds word toegepast. Het is niet perse verbonden met Religie. De Ayurveda ziet het lichaam niet los van geest en natuur. De Ayurveda geeft een eigen betekenis aan het begrip energie, die aanwezig is in de geest en in de gehele kosmos. De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. De Ayurveda stelt dat het lichaam onverbiddelijk gehoorzaamt aan de geest. De geest wordt daarbij beschouwd als de regisseur van de energieën die het lichaam doen leven. De "geneesmiddelen" van de Ayurveda richten zich vooral op het bewust met de levensstijl en het gedrag omgaan. De methoden en technieken die de Ayurveda aanwendt om balans in energiekarakteristieken te behouden of terug te brengen zijn lichaamsbeweging (yoga) Voeding (vegetarisch) en levenswijze (bv vreugde techniek).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.