• Deelvraag 1: Wat was zijn doel en missie?
 • Deelvraag 2: Wat voor (mis) daden heeft hij gepleegd?
 • Deelvraag 3: Wat hebben zijn familie, vrienden en naasten voor invloed gehad op zijn machtspositie?
 • Deelvraag 4: Wat was de reactie op zijn doen en laten?
 • Deelvraag 5: Hoe is het proces aan het einde van zijn leven verlopen?
 • Hoofdvraag/conclussie: Wat was Saddams doel en hoe heeft hij die bereikt?
 • 1.Wat was zijn doel en missie?  Saddam Hoessein liet in de eerste jaren van zijn macht het land economisch groeien, veel mensen zien dit over het hoofd, maar voor de economie was Saddam zo slecht nog niet. Hij nationaliseerde onder ander de olie van Irak waar later heel veel geld mee is verdiend. Hij heeft eigenlijk verschillende doelen voor zijn oog, onder andere Iran bij zijn land inlijven, en zoals bijna alle Arabische landen Israël vernietigen. Zijn 1e doel was machthebber worden van Irak. Dat is langzaamaan gelukt, toen Ahmad Hassan al-Bakr aan de macht kwam, kwam Saddam ook heel erg op, omdat het niet een zodanig sterke leider is en zeker aan het einde van zijn regering carrière liet hij heel veel over aan Saddam die eigenlijk van dat moment de sterke man was van Irak. Het lukt hem uiteindelijk om via een machtsovername aan de macht te komen. Zijn doel is wat ik al eerder aangaf om het land op te bouwen, dit lukt onder andere door de olie te nationaliseren en daardoor heel veel geld te verdienen, die hij in nieuwe wegen, ziekenhuizen en andere belangrijke voorzieningen steekt. In zijn tijd zijn ook het grootste gedeelte van alle dorpjes aan het elektriciteitsnetwerk aangesloten is. Door een oorlog met Iran te beginnen wilde hij eigenlijk laten zien hoe sterk hij is. Uiteindelijk duurt de oorlog 8 jaar en is absoluut 1 van de bloedigste oorlogen van de laatste 30 jaar (ongeveer 1 miljoen mensen verloren daarbij het leven). De reden dat Irak de oorlog tegen Iran zou zijn begonnen was volgens Saddam: hij eiste het beheer op van de Shatt-al-Arab, het gecombineerde kanaal van de Eufraat en de Tigris naar de Perzische Golf. De westerse wereld steunt Irak in de oorlog tegen Iran. Saddam was onder andere van plan om nucleaire wapens te laten ontwikkelen. (dat is op de dag van vandaag nog steeds niet gevonden) Hij dreigde wel heel veel met atoombommen onder andere tegen Israel, toen Israel een kernreactor had laten bombarderen. 2 augustus 1990 valt Saddam Koeweit binnen. Koeweit ziet Saddam eigenlijk soort van een afvallige provincie, binnen een korte tijd loopt hij het kleinen landje met veel rijke olievoorraden onder de voet. Zijn leger was op dat moment het op drie na grootste ter wereld. Op 29 november 1990 gaf de VN Veiligheidsraad toestemming aan de lidstaten tegen Irak op te treden als Saddam zijn troepen niet op 15 januari 1991 uit Koeweit had teruggetrokken. Saddam bleef echter zitten waar hij zat en in de nacht van 16 op 17 januari startte een door de Verenigde Staten geleide coalitiemacht van 34 landen de Golfoorlog met de operatie Dessert Storm. Saddams grote voorbeeld was de Babylonische koning Nebukadnezar en hij droomde ervan eens op een dag op een wit paard Jeruzalem binnen te rijden om de stad van haar inwoners te ‘bevrijden’. Nebukadnezar liet slechts één beeld van goud van zichzelf maken en opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel terwijl de beeltenis van Saddam op honderden verschillende plaatsen te zien was. Het  beeld van Nebukadnezar was wel 60 el hoog (ongeveer 30 meter) en 6 el breed. Zo hoog waren ze van Saddam bij lange na niet. Herodotus die omstreeks 90 jaar na de tijd van Nebukadnezar leefde stond versteld van de hoeveelheid goud die hij overal in het land aantrof. Wat dat betreft deed Saddam weer niets voor hem onder. Het was allemaal goud wat er blonk in zijn tientallen paleizen. Ook wilde hij graag op Stalin en Hitler lijken.  2. Wat voor (mis) daden heeft hij gepleegd?  Toen Saddam in 1979 president werd, executeerde hij onmiddellijk een derde van zijn Commandoraad en tientallen leden van zijn eigen nationalistische Baath Partij. Hij was bang dat de mensen een staatsgreep zouden doen, of hem zouden gaan doden. Al ver voordat hij Dictator werd, liet hij al belangrijke functies vervangen door goede bekenden of door naaste familieleden. Hierdoor wist hij zijn veiligheid voor een groot deel te waarborgen. Bij de oorlog tegen Irak heeft hij chemische wapens gebruikt. “Documenten van de CIA laten zien dat Washington tijdens deze oorlog Saddam Hoessein oogluikend toestond chemische wapens tegen de Iraanse troepen te gebruiken”. Dat is ook al iets wat zeker niet mocht, hij zou gifgas (mosterdgas/zenuwgas) hebben gebruikt. Zeker 100.000 Iraniërs werden volgens Teheran het slachtoffer van Irakese aanvallen met zenuw- en mosterdgas. Hoessein was een onberekenbare avonturier die zich van niemand iets aantrok. Er is geen oorlogsmisdaad die de “Moeder aller Dictators” niet heeft gepleegd. Hij liet ontelbare individuen vermoorden, waaronder zijn twee schoonzoons nadat deze bij hem in ongenade waren gevallen. Hij heerste door dood en verderf te zaaien. Tegenstanders werden op gruwelijke wijze uit de weg geruimd en hij aarzelde ook niet om gifgas te gebruiken zoals in 1987-1989 tegen de Irakese Koerden. Bij een aanval op Halabja, een stad op 250 kilometer ten noordoosten van Bagdad, kwamen minstens 5000 inwoners daarbij om het leven. Volgens de Koerden kosten Sadams chemische bombardementen tussen februari en september 1988 aan 182.000 Koerden het leven. Internationale mensenrechtenorganisaties houden het op 50.000 tot 100.000 dodelijke slachtoffers. Ali Hassan al-Majid, een neef van Saddam, bekend onder de bijnaam ‘Ali chemicali” was verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen. Op 17 januari 2010 werd hij tot de strop veroordeeld en op 25 januari 2010 werd hij geëxecuteerd. Omdat de Koerden een eigen staat wilden liet hij de opstand neer slaan (door bronnen bevestigd) door onder ander gifgas.

  Op 20 maart 2003 begon de invasie waarbij de zogenoemde ‘coalition of the willing’ het bewind van Saddam verdreef. Grote groepen ‘vrijwilligers’ stonden bij vitale installaties klaar om als menselijk schild te dienen bij de Amerikaanse bombardementen. De laatste keer dat Irak menselijke schilden gebruikte was in december 1998 toen Washington en Londen intensieve bombardementen op Irak uitvoerde. Honderden Iraakse ‘vrijwilligers’ werden toen gebruikt als menselijk schild in en rond de presidentiele paleizen in Bagdad en andere steden. In 1991 werden in Irak verblijvende mensen uit het westen waaronder 40 Britten, opgepakt om als menselijk schild te dienen. Saddam werd door de coalitie beschuldigd van het onderdrukken van de Iraakse bevolking, het steunen van het internationale terrorisme en het in bezit hebben van massavernietigingswapens

  3. Wat hebben zijn familie, vrienden en naasten voor invloed gehad op zijn machtspositie?  Saddam Hoessein al-Majid al-Tikriti wordt vermoedelijk op 28 april 1937 geboren in al-Ouja, in het noorden van Irak. Zijn moeder heet Soebha, en volgens officiële documenten moet Saddams vader Hoessein al-Majid op dat moment al overleden zijn. Moeder hertrouwd met Ibrahim Hassan, de stiefvader van Saddam is een boer die betekend staat als leugenaar. Het huwelijk tussen Ibrahim en Soebha is meer een verstandshuwelijk, ook de band tussen Ibrahim en Saddam is zeer slecht. Ibrahim mishandelt Saddam en dwingt hem om lange dagen te werken. Stiefvader Ibrahim wil dat Saddam boer wordt, net als de rest van de familie. Saddam heeft een bijna net zo oude neef Adnan Khairallah –die later minister van defensie zal worden, waardoor Saddam zijn machtspositie kan uitbreiden-. Hij vertelt hem over het schoolleven waar men leert lezen en schrijven. Dit lijkt Saddam wel wat en zo komt hij in de schoolbanken terecht via neef Adnan. Saddam studeert later rechten en raakt in de ban van de revolutie. Na dat Saddam een tijd in ballingschap heeft doorstaan trouwt hij met Sajida, de dochter van zijn oom Khairallah. Hun eerste zoon krijgt de naam Oeday later wordt Qoesay Saddams tweede zoon geboren. Saddam’s neef al-Bakr wordt president en opperbevelhebber. Saddam moet gaan toezien op de interne veiligheid.  Door een getal van familieleden op sleutelposten te benoemen, trekt Saddam steeds meer de macht naar zich toe. Oom Khairallah wordt burgemeester van Bagdad en ook Saddams halfbroers Barzan, Sabawi en Watban klimmen snel op in de landsregering. Saddam is eigenlijk de tweede man na president al-Bakr, maar feitelijk beschikt hij dan al over meer macht dan zijn oudere neef. We zien duidelijk dat Saddam zijn machtpositie groot is doordat familieleden hoge functies hebben in de regering.  Saddam is bezig met het zaaien van angst en terreur onder de Iraakse bevolking. Saddam besluit zijn neef al-Bakr met pensioen te sturen. Op een vergadering maakt al-Bakr bekent dat hij om gezondheidsredenen aftreed en zijn functie aan Saddam overdraagt. Maar eigenlijk zit Saddam hier achter, we zien hier hoe Saddam via zijn neef aan de macht komt. In zijn leiderschap wordt Saddam ondersteund door verschillende partijleden, hierbij zit ook zijn neef Ali Hassan al-Majid. Al-Bakr is plotseling dood, waarschijnlijk in opdracht van Saddam, door gif om het leven gekomen.  Ondertussen probeert Saddam met een tal van gearrangeerde huwelijken zijn machtsbasis uit te breiden. Zijn zoon Qoesay trouwt met de dochter van een van zijn generaals. Andere zoon Oeday treedt in het huwelijk met de dochter van een van Saddams politici. Op een gegeven moment bekleden zo veel familieleden hoge posities dat Saddam de achternaam al-Tikriti schrapt om verwarring te voorkomen. In zijn verdere machtpositie wordt hij ondersteund door de mensen die hij om zich heen heeft verzameld.  We zien dus hoe Saddam via neef Adnan op school terecht komt waar zijn ‘carrière’ begint. Als hij één van de leiders van het land wordt zien we dat hij ook een bijzondere manier de macht naar zicht toetrekt. Door een groot aantal familieleden op sleutelposten te plaatsen en gearrangeerde huwelijke te regelen breid hij zijn macht uit. Op een gegeven moment heeft Saddam zoveel familieleden en vrienden om zich heen vergaderd, in verschillende machtposities, dat hij de volledige macht in handen heeft.

  4. Wat was de reactie op zijn doen en laten?  Reactie van familie en vrienden  In de jaren van Saddams presidentschap verschijnen er in de Iraakse media verhalen over het gezinsleven van Saddam. Te lezen is hoe de leider meestal laat thuis terugkeert van zijn werk, om vervolgens zijn kinderen te helpen met hun huiswerk. Op foto’s poseren Saddam en Sajida trots naast hun zonen, Oeday, Qoesay en dochters Raghad, Rana en Hala. We zien dus dat de relatie tussen Saddam en zijn gezin een goede relatie was. Wat ook bekent is, is dat Saddams zonen al op jonge leeftijd aanwezig waren bij executies waardoor ze jong beïnvloed zijn door de ideeën van hun vader. Dit leiden ertoe dat ze op latere leeftijd het vaak eens waren met vader Saddam.  De partijleden van Saddam verklaarde vaak onvoorwaardelijke steun aan Saddams ideeën. Bij die partijleden zaten ook vaak familieleden van Saddam, zoals neef Ali Hassan al-Majid. Zijn familieleden ,die vaak hoge posities bekleden, waren voor Saddam vaak als steun en hulp in het uitvoeren van zijn machtspositie.  Reactie van Iraakse inwoners  De partij van Saddam zaait, dankzij Saddam, angst en terreur onder de Iraakse bevolking. Met politieke tegenstanders wordt afgerekend. Executies zijn aan de orde van de dag en kinderen worden aangemoedigd hun afvallige ouders aan te geven.  De reactie van, de vaak onderworpen en onderdrukte, inwoners van Irak is wel te raden. Zij waren niet blij met Saddam en zijn medestrijders. Vooral de moord op de ong. 100.000 Koerden hield het land in ban van deze grote dictator. De inwoners waren opgelucht toen Saddam via een strafproces om het leven werd gebracht.

  Reactie van de wereld  Dit was eigenlijk de eerste echte ‘oorlog’ of dictatuur tijd waar de wereld een beeld bij kreeg. Dit kwam omdat in de tijd van Saddam er de behoefte ontstond om de Golfoorlog en andere oorlogen te verslaan. Honderden journalisten uit de hele wereld kwamen op de ‘Naderende Storm’ af om ‘live’ verslag te doen vanuit Irak. Dit zorgde ervoor dat Saddam in Nederland maar ook in andere landen ‘bekent’ werd.  5. Hoe is het proces aan het einde van zijn leven verlopen?  Saddam, een sterk en machtig man die aanslagen en oorlogen overleefde, maar de strop bracht hem tot de dood. Tijdens de tweede Golfoorlog kwam het regime van Saddam ten val en vluchtte de voormalige Iraakse leider voor de troepen. Hij wist acht maanden uit de handen van de Amerikanen te blijven, maar zijn zonen lukte dat niet en werden vermoord in juli 2003. Maar op 14 december wist ook Saddam niet meer te ontvluchten van zijn vijanden. Hij werd door de Amerikanen opgespoord en gevonden in de buurt van zijn geboortestad Tikrit. Hij had zich verscholen in een soort kelder maar werd daar gevonden en gearresteerd.  Daarna volgde het proces van veroordeling. Hij werd vastgehouden door de Amerikanen in Irak. Daarna is hij overgedragen aan de Iraakse regering. Er werd een speciale groep opgericht om de berechting van Saddam uit te voeren. Er waren meerdere verschillende aanklachten van oorlogsmisdaad, genocide en misdaden tegen de mens. Het grootste aanklacht was die van de massamoorden op Koerden. Maar ook de inval op Koeweit telde zwaar. Al bij zijn eerste veroordeling werd Saddam veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Dit was niet wat Saddam wilde, hij gaf voorkeur aan een vuurpeloton. Het vonnis bij de tweede zaak tegen Saddam –die over de moord op de Koerden met gifgas- was nog niet gedaan. Maar het vonnis van de eerste zaak was door het hoger beroep bevestigd waardoor deze tweede zaak tegen Saddam niet meer werd afgemaakt. Later is Saddam door de strop om het leven gekomen en is volgens geruchten in de stad Tikrit begraven.  Toen Saddam werd terechtgesteld, ontstond er over de hele wereld verontwaardiging, omdat er over de ophanging videobeelden waren gemaakt en die op internet geplaats. De Amerikaanse president George Bush heeft na de veroordeling teleurgesteld gereageerd. Zijn woorden spraken erover dat de ophanging van Saddam eruit zag als een wraakoefening. De video die stiekem met een mobiele telefoon was gemaakt laat zien dat Saddam word opgehangen en op een onnatuurlijke manier sterft. De officiële video van de Iraakse regering was zonder geluid. Maar later dook een video met geluid op, daarop is te horen hoe Saddam voor zijn dood werd beschimpt door zijn beulen.  Jaren na de dood van Saddam zijn er nog geruchten over dat Saddam een oneerlijk proces zouden hebben gekregen. Hieronder vinden we een paar punten die in die tijd langskwamen als argumenten:  - De oorlogen die Saddam heeft gevoerd zijn niet door hem begonnen. Hij heeft alleen terug gevochten voor zijn land.  - Rechtspraak onder afhankelijke omstandigheden. Dus niet in eerlijke onafhankelijke omstandigheden.  - Amerika een te grote rol in terechtstelling.  - Geen christelijke manier van afrekening. Dit was waar de christelijke gemeenschappen mee kwamen.  We hebben dus gezien dat Saddam een apart proces heeft gekregen. En dat er grote vraagtekens zijn over zijn strafproces.  Hoofdvraag/conclusie: Wat was Saddams doel en hoe heeft hij die bereikt?  Voor zijn doel verwijs ik naar deelvraag 1, waar dat uitgebreid ter sprake komt. Hij heeft aardig wat doelen voor zichzelf bereikt. Aan het begin van zijn macht over Irak heeft hij de oorlog tegen Iran ‘gewonnen’. Hij heeft de opstand in zijn land van de Koerden neergeslagen. En verder heeft hij in zijn land (Irak) aan veel voorzieningen geholpen. Ook heeft hij, (wat heel belangrijk is en met verschillende zaken heeft meegespeeld) de olie genationaliseerd. Hij heeft verschillende machtsgrepen gedaan, waarvan er uiteindelijk eentje lukte. Dat was indirect eigenlijk het begin van zijn macht. De staatsbanken werden onder zijn controle geplaatst, waardoor het systeem uiteindelijk failliet ging. Gedurende de jaren zeventig cementeerde Hoessein zijn gezag over de apparaten van de overheid. Het olie-geld hielp de Iraakse economie in een snel tempo te groeien. Machtsposities in het land werden vooral bekleed door soennieten, een minderheid van 20% van de bevolking. Dus kortom Saddam heeft niet al zijn doelen bereikt, al heeft hij wel veel bereikt met zijn gewelddadig optreden.

  Bronnenlijst

  Boeken/tijdschriften

  - Salbi Z., en Becklund L., De gouden kooi. Arena Amsterdam, 2006, Ceevan Wee,    Amsterdam,   2006.  - Schutten H., De val van Saddam. Vassallucci Amsterdam, 2003, Amsterdam, 2003.  - Volkskrant., De moeder aller veldslagen. Copyright de Volkskrant, Amsterdam 1991.  - Elsevier Buitenland nieuws 2006 11 Wereld-reageert-verdeeld-op-doodvonnis-Saddam-ELSEVIER099046  - Tom Clarcy., Slag om Kuweit. Uitgeverij Awbrana, Utrecht, 2001.   - Tom Clarcy., Woestijnstorm. Uitgeverij Awbrana, Utrecht, 2001.  - Mohamed Fifaoni., Het web rond Binlade. Ten Have, 2004.  sites  http://nl.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hoessein

  http://www.franklinterhorst.nl/Dossier%20Saddam%20Hoessein.htm

  http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2013-2014/De-giftige-wapens-van-Saddam-Hoessein.html

  http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Irak/profiel-hoessein.html

  http://www.internationalespectator.nl/article/amerikaanse-missie-manifest-mislukt

  http://www.scholieren.com/biografie/7541

  *(van internet zijn alleen korte stukjes informatie gebruikt, de boeken zijn de grootste informatie bron geweest)


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.