Eerste Wereldoorlog

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • Klas onbekend | 3322 woorden
  • 23 november 2016
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inleiding
Het was een machtsspel met aan de ene kant de geallieerden                  (Engeland, Frankrijk, Rusland) en aan de andere kant centralen(Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië). Als twee van deze landen in een conflict zouden raken, werden de andere vier ook mee genomen in de oorlog. Het werd een oorlog die 4 jaar duurde en meer dan10 miljoen mensen het leven kostten.

 

Hfst.1  Begin Eerste Wereldoorlog
Aanleiding/oorzaak WO I:
De eerste wereldoorlog begon op 28 juli 1914 in Europa. Deze oorlog werd ook wel de Grote oorlog of loopgraven oorlog genoemd. De voornaamste aanleiding van het uitbreken van de eerste wereldoorlog was de moord op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie bij een officieel bezoek aan de hoofdstad Sarajevo in Bosnië-Hercegovina, dat door de Oostenrijkers ingenomen was. Zij werden vermoord door een in Bosnië wonende Servische nationalist. Deze nationalist (Gravilo Princip)  schoot vanuit een menigte. Er waren al een paar oorzaken geweest waar landen een strijd voerden. Europa was verdeeld door politieke tegenstellingen. Er waren ruzies over belangen, handel en koloniën. In1870 had Duitsland Elzas Lotharingen van Frankrijk afgepakt en daar was Frankrijk niet blij mee en wilde het terug, maar omdat Duitsland erg sterk was lukte dat niet. In Elzas Lotharingen lagen grondstoffen die erg handig waren (Franse revanche-gedachte). Oostenrijk-Hongarije verklaarde de oorlog aan Servië, maar omdat Rusland militaire hulp gaf aan Servië moesten ze dus mee vechten. Oostenrijk-Hongarije had samen met Duitsland een verdrag, maar hielp niet, omdat Duitsland Frankrijk ging aanvallen. De Duitse vloot werd steeds groter en daardoor een bedreiging voor de Engelsen. Er was een grote rivaliteit tussen Engeland en Duitsland om het machtigste industrieland te worden. Als laatste ontstond nationalisme, die bij alle landen de strijdlust aanwakkerden.
Von Schlieffenplan:
Het Von Schlieffenplan (1905) is het plan waarmee Duitsland  dacht in augustus 1914 de Eerste wereld oorlog te beslissen. Bedacht door de Duitser Alfred von Schlieffen (1833-1913) Het plan was om met 5 groepen van het Duitse leger richting Parijs te gaan. Vanuit 5 richtingen was het dan de bedoeling om Parijs in te nemen. Alleen is het mislukt. Dat komt, omdat de Duitsers dachten vrij door België te kunnen oprukken, omdat de neef van de keizer van Duitsland daar de keizer was. Maar neutraal België vocht terug en kreeg hulp van Engeland. Het von Schlieffenplan was een gewaagd plan, waarmee ze de oorlog konden winnen, maar de uitvoering deugde niet. De opvolger van generaal von Schlieffen, generaal von Moltke, had een aantal aanpassingen gedaan op het plan. Met als gevolg bijna 4 jaar lang de verschrikking van de loopgravenoorlog en uiteindelijk een Duitse nederlaag door uitputting van troepen en bevolking en een gebrek aan reserves. Het von schlieffenplan was ook om een 2 fronten oorlog te voorkomen. In het westen tegen Frankrijk en in het oosten tegen Rusland. Duitsland had te kort mankrachten om een langdurige oorlog op 2 fronten te winnen.

Bondgenootschappen:
Frankrijk wilde erg graag Elzas Lotharingen terug, daarom sloten Frankrijk en Rusland samen een bondgenootschap. Duitsland had een bootgenootschap samen met Oostenrijk-Hongarije. Engeland was opzoek naar een bondgenootschap. Duitsland hadden de Engelse geweigerd en Engeland ging naar Frankrijk en Rusland. Die noemden we samen de Triple Entente. In het begin hoorde Italië bij Duitsland en Oostenrijk-Hongarije (driebond) maar ging er later uit. Tijdens de eerste wereldoorlog ging Rusland er in 1917 uit en trad de V.S. in 1917 erbij. De centralen waren tijdens de eerste wereldoorlog Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Ottomaanse rijk (huidige Turkije) en Bulgarije.  Elf landen (waaronder Nederland) waren neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Nationalisme:
Nationalisme betekend dat je een grote voorliefde hebt voor je eigen land. Door het nationalisme is Franz Ferdinand vermoord. In die tijd  wilden de burgers graag oorlog om te laten zien wie er de baas was. Hun idealisme (streven naar een betere wereld) en patriottisme (vaderlandsliefde) was enorm groot. Veel vrijwilligers melden zich aan bij het leger. Met alle koloniën meegerekend, was driekwart (75%) van de wereld in oorlog. 

 

Hfst.2  Verloop Eerste Wereldoorlog
Wapens WO I:
Tijdens de eerste wereld oorlog zijn er nieuwe wapens gebruikt. Vaak met rampzalige gevolgen voor de soldaat zelf. De Duitsers hadden wel een technologische voorsprong, omdat zij al bezig waren met de voorbereiding op deze oorlog. Door de infanteristen werden geweren gebruikt. Andere wapens zoals granaten en machinegeweren waren vaak te lastig om te vervoeren en de voorraden gingen snel op.  Naast geweren gebruikten men ook bajonetten. Dit waren speciale messen die onderaan een geweer kon worden bevestigd. Machinegeweren werden wel gebruikt voor bescherming en verdediging van de loopgraven. Artillerie (kanonnen die granaten afschoten) werden in deze oorlog ook gebruikt. Ze werden vaak per paard vervoerd en veroorzaakten tientallen granaatscherven. Om een einde te maken aan de oorlog zocht men naar nieuwe wapens. Door ontwikkeling van rupsbanden en het bepantseren van transportvoertuigen ontstonden de eerste tanks. In deze oorlog werd voor het eerste gifgas gebruikt. Door gebruik te maken van verschillende gassen stikten, verdronken of verbrandden de soldaten. Vliegtuigen werden vooral gebruikt voor verkenning.
Oost/West front:
In het Oosten van Duitsland (oostfront) speelde een oorlog tussen de Centralen en Rusland.  Het westfront was een 750 km. lange front in Frankrijk en België tussen de legers van de geallieerden en het Duitse keizerrijk. In het Oosten ging het beter dan in het Westen. Het lukte Duitsland in het oostfront Rusland onder controle te houden. Duitsland had snel veel troepen van het Russische leger gedood. Daarentegen hadden ze in het westfront meer moeite om het vol te houden. Daar ging het van veldslag naar veldslag. Het verloop veranderden nauwelijks en aan beide zijden bestond het front uit loopgraven.

Veldslagen:
Er zijn vele veldslagen geweest. De slag bij Passendale bijvoorbeeld. Dat is één van de bekendste veldslagen geweest. En medebepalend voor de afloop van de oorlog. Doordat de Duitsers in het noorden door Britse troepen werden gebonden door het daar uitgevoerde offensief, konden ze in het zuiden geen offensief inzetten tegen de Franse troepen. Je hebt ook nog de slag bij Bullecourt in april-mei 1917. Deze strijd werd uitgevoerd in drie periodes. Een aanval van Franse, Britse en Australische troepen. De slag bij Somme in 1916 waarbij meer dan 57.000 Britse soldaten zijn omgekomen. Het plan was om een doorbraak te forceren in de Duitse linies op de heuvelrug van Pozières. En de slag bij Verdun in 1916, die meer dan 700.000 doden, gewonden en vermisten opleverden en tevens één van de grootste veldslagen werd. Deze veldslag ontaardde in een prestigeslag tussen twee volkeren. Ieper was een plaats voor de Duitsers om te bemachtigen. In Ieper lagen heuvels en wie de heuvels had, had het ook dal. Vanaf de heuvel kon je de tegenstanders zien. Er waren vele veldslagen voor die heuvel.
Nederland tijdens WO I:
Nederland was tijdens de oorlog een vrij land (neutraal). Nederland deed niet mee. In Nederland had de keizer van Duitsland tijdens de oorlog geschuild. Wel kreeg Nederland te maken met de randverschijnselen van de oorlog. Vooral Belgische vluchtelingen kwamen naar Nederland en werden opgevangen in tentenkampen. De werkloosheid groeide door het teruglopen van de internationale handel. Voedsel werd schaars. Er werden ingrijpende politieke veranderingen doorgevoerd zoals het mannenkiesrecht in 1917. Voor de veiligheid had Nederland op 1 augustus 1914 het leger gemobiliseerd. Ongeveer 200.000 mensen werden op de grenzen geplaats. De marine beschermde Nederlands-Indië tegen de oorlog. Omdat Nederland niet hoefde te vechten gingen de Nederlandse soldaten maar sportwedstrijden houden en kregen ze onderwijs. Op 10 oktober valt Duitsland België aan en komen ruim 1 miljoen Belgen naar Nederland. Ruim 80.000 hebben de 4 oorlogsjaren in Nederland door gebracht.

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

 

Hfst.3 Einde Eerste Wereldoorlog
De Verenigde Staten versterkt de Geallieerden;
In 1917 was er een keerpunt in de Eerste Wereldoorlog... dat kwam door dat de Verenigde staten aan de zijde van de geallieerden ging meevechten en omdat de oorlog in het oosten stopten. De redenen waarom de VS toetrad tot de geallieerden;
- In 1915 in de oorlog was Duitsland bezig met een duikboten oorlog en de Duisters sloopten alle schepen die ze tegen kwamen. Zo ook het Amerikaanse passagiersschip, wat leidde tot verslechterde relaties tussen Duitsland en de (toen nog) neutrale Verenigde Staten.
- In 1917 werd de ‘’Zimmermanntelegram’’ van Duitsland naar Mexico gestuurd, waarin stond dat Mexico de oorlog moest verklaren aan de Verenigde Staten. De Zimmermanntelegram was bedoeld om de Verenigde Staten buiten de oorlog in Europa te houden.
De Verenigde Staten verklaard de oorlog aan de Centrale>VS komt naar Europa

Russische revolutie (de reden dat Rusland uit de oorlog stapte.):
De Russische Revolutie breekt uit door:
- Februari Revolutie; De tsaar van die tijd (Tsaar Nicolaas II) werd gedwongen af te treden en werd later afgezet en ook nog vermoord.
- Oktober Revolutie; De bolsjewieken (de communisten) kwamen in Rusland aan de macht met als leider van de bolsjewieken: Vladimir Lenin, Rusland werd communistisch

Dit wil je ook lezen:

Rusland stopt met de oorlog en trekt zich terug. Rusland sluit vrede met Duitsland.
Duitse soldaten van oost naar west:
Rusland was uit de oorlog gestapt en de Russische soldaten van de oostfront gingen daar dus ook weg daardoor konden die Duitse soldaten van de oostfront naar het westfront om daar te helpen met de slag aan het westfront.
Einde Eerste Wereld Oorlog:
Begin 1918: De Duitsers beginnen de laatste aanval (2e slag aan de Marne).
De eerste Amerikanen traden toe tot het slagveld en eindelijk is er overgewicht van de geallieerden op de Centrale. Duitsland wordt steeds verder teruggedrongen tot in België (Duitsland beseft echt dat deze oorlog verloren is).

Duitsland wil een wapenstilstand (1918). Wapenstilstand was om 11.00 uur op 11-11-1918.
Verdrag van Versailles;
Er werd een vredesverdrag geschreven waar Duitsland zich aan moest houden, Het Verdrag van Versailles was bedoeld dat er geen volgende oorlog meer zou komen, omdat Duitsland te zwak was door die regels dat ze geen nieuwe oorlog konden starten. Het Duitse volk was niet eens met het verdrag maar de regering ondertekend het toch maar omdat het moest. Het volk voelde zich in de rug gestoken door de regering ook wel de dolkstooklegende genoemd. Toen kwam er een volkenbond. Dat was gebaseerd op de 14 punten van Wilson. Rechtvaardig en zelfbeschikking recht. Het recht van het volk om een eigen regering te kiezen. Het verdrag werd ondertekend door Clemenceau voor Frankrijk, Lloyd George tekende het verdrag voor Engeland, Wilson voor de VS en voor Duitsland tekende de Republiek van Weimar het. De onderhandelingen van de v.v.v opgelegde vrede was DAS DIKTAT
In het verdrag van Versailles stond:
- 132 miljard goudmark betalen aan de geallieerden (herstelbetaling).
- Duitsland moest meerdere gebieden afstaan onder andere Elzas -Lotharingen.
- Duitsland mocht alleen een verdedigingsleger van 100.000 man.
- Demilitarisatie v/h Rijnland.
- Duitsland moest al hun kolonies afstaan zodat Duitsland geen grootmacht meer was.
Hfst.4 Hyperinflatie in Duitsland
Het is 1923 en Duitsland wil en kan de herstelbetaling niet voldoen. Dus worden Fransen en Belgische troepen gestuurd om het Ruhrgebied in Duitsland te bezetten, het Ruhrgebied is het industrieel hart van Duitsland (een van de grootste industriegebied in Europa). Ze bezetten het gedeelte om waardevolle grondstoffen in beslag te nemen.
De arbeiders van het Ruhrgebied hebben geen zin om voor een Franse baas te werken dus ze staken, de Duitse regering steunde ze en vonden dat ze door betaald moesten worden.
De Rijksbank kreeg de opdracht geld bij te drukken, dit leverde enorme inflatie op. De Duitse mark werd snel steeds minder waard. Dat leverde bizarre situaties op; mensen moesten hun loon ophalen met een wasmand en voor een eitje legde je al een miljoen mark neer.
Landen begrepen dat het niet zo verder kon, dus de Verenigde Staten besloot Duitsland een handje te helpen en leende Duitsland goedkoop geld. Met die lening kon de Duitse economie weer worden opgebouwd en zo kon de herstelbetaling doorgaan.

 

Hfst.5 Beurscrisis in 1929
De beurscrisis was een plotselinge ineenstorting van de aandelenkoersen op de beurs van Wall Street (New York). Er was een hoogconjunctuur. Dat kenmerkt zich door een grote, economische bedrijvigheid, een geringe werkloosheid en een krachtige bestedingsneiging onder de consumenten. Mensen gingen geld lenen bij de bank om aandelen te kopen. Daardoor gingen bedrijven veel producten maken. Maar dan raakt de markt verzadigt. Minder producten nodig      minder producten maken      minder arbeiders nodig dus worden ontslagen      minder inkomen      mensen kopen minder producten     andere bedrijven ook minder produceren       daar worden ook weer arbeiders ontslagen       weer minder besteding door werkloosheid. Dat was een neerwaartse spiraal. Op 24 Oktober 1929, ook wel zwarte donderdag genoemd, daalden de aandelen in waarde en beleggers raakten in paniek. Door het massaal verkopen van de aandelen zakten de beurs nog verder in elkaar. Er ontstond een sneeuwbaleffect. Mensen kunnen de leningen die ze hadden nu niet meer betalen daardoor gaan banken failliet. Dat heeft grote gevolgen voor de economie. Hoge werkloosheid, minder besteding door consument, weinig vertrouwen daardoor komt er een depressie dat is een laagconjunctuur. De crisis slaat over naar Europa. Duitsland krijgt een massa werkloosheid. De Duitse bevolking is dan alweer ontevreden. Hitler heeft van die massa werkloosheid handig gebruik gemaakt en is zo aan de macht gekomen.
Het dieptepunt van de beurs wordt uiteindelijk bereikt op 8 juli 1932 op een niveau van 41,22. Het zou tot 1954 duren voor de koers weer 381,17 bereikte, wat het hoogtepunt in 1929 was.

Hfst.6 Opkomst NSDAP
Hoe kwam de NSDAP aan de macht?
Tussen 1924 en 1929 was de Duitse economie weer opgeknapt. Het land betaalde de herstelbetaling weer en hield jaarlijks wat meer geld eraan over. De crash van de Amerikaanse beurs was dus niet goed voor Duitsland, want de Verenigde Staten kon dus nu geen geld meer lenen aan Duitsland. Veel bedrijven waren afhankelijk van de export en moesten dus dicht. Er kwamen ook veel mensen op straat te staan daarom. De crisis bereikte een dieptepunt in 1933, Duitsland telde maar liefst 8 miljoen werklozen.
Tussen 1928 en 1933 hield geen één regering het langer uit dan 2 jaar. Maar 1 partij wist te profiteren van deze situatie met de slechte economie en dat was de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) de partij van Adolf Hitler. 
De ideologie van Hitler:
Adolf Hitler was heel erg fan van Mussolini en zijn manier van besturen (het fascisme). Fascisme was tegen democratie en overleggen in beslissingen nemen, ze verheerlijkten geweld, want zij vonden dat geweld erbij hoort, in het fascisme hoort maar 1 partij en 1 leider en die leider kan dan alles laten gebeuren wat er moet gebeuren, het is ook nationalistisch want het verheerlijkt eigen staat en het is militaristisch (het oorlog speelt een belangrijke rol).
Het Nationaal-socialisme van Hitler kijkt dus heel erg naar het fascisme van Mossolini. Het Nationaal-socialisme wordt het Duits fascisme genoemd alleen Hitler wou nog meer dingen zoals Rassenleer en antisemitisme. Met rassenleer maakte Hitler een onderverdeling van sterke en zwakke rassen, Hitler vond blonde mensen en blauwe ogen (het Arische ras) het sterkste ras en de joden vond hij een bedreiging. Hitler vond dat het Arische ras de ruimte nodig had om te kunnen ontwikkelen. Lebensraum had Duitsland nodig. Dat betekende dat Hitler meer land wou en dus moesten ze dat veroveren.
Hitler vond doen belangrijker dan denken en dat voegde hij ook toe in het besturen van Nazi-Duitsland en hij vond het algemeen belang ook belangrijker dan persoonlijk belang. Hitler was ook tegen communisten (anticommunistisch).
Wat deed Hitler toen hij aan de macht was?
Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd door President Hindenburg tot rijkskanselier, dat was het hoogste politieke ambt in Duitsland: hij werd leider van de regering. In het parlement moest hij de macht met andere partijen delen.
Toen de brand in het parlementsgebouw door een communist aangestoken bleek te zijn, riep Hitler in Duitsland de noodtoestand uit. Hij zei dat communisten een slag op het land wilden doen. Hij kon zijn ministers direct bevelen geven en liet overal in het land communisten oppakken en verbood de socialistisch en communistische kranten.
Er kwam een nieuwe verkiezing en de NSDAP kreeg 44 procent van de stemmen. Daarmee de grootste partij van het land maar niet de in de meerderheid in het parlement. Door intimidatie van de sociaaldemocraten en de steun van 2 andere partijen kreeg Hitler een meerderheid die instemde met de Machtigingswet. Die wet maakte een eind aan bevoegdheden van het parlement, zo werd Duitsland een (extreemrechtse) dictatuur. De politieke tegenstanders werden na de communisten ook opgepakt. Ook begonnen de NAZI’S joden, zigeuners en andere mensen waar ze bedreigingen in zagen op te pakken. Via de SA en de SS een soort mini-legers, intimideerde Hitler Duitsland nog meer.
Kinderen moesten na school naar jeugdorganisaties die ideeën van de Nazi’s verspreidden om de kinderen al te indoctrineren.

Hfst.6 Opkomst NSDAP
Hoe kwam de NSDAP aan de macht?
Tussen 1924 en 1929 was de Duitse economie weer opgeknapt. Het land betaalde de herstelbetaling weer en hield jaarlijks wat meer geld eraan over. De crash van de Amerikaanse beurs was dus niet goed voor Duitsland, want de Verenigde Staten kon dus nu geen geld meer lenen aan Duitsland. Veel bedrijven waren afhankelijk van de export en moesten dus dicht. Er kwamen ook veel mensen op straat te staan daarom. De crisis bereikte een dieptepunt in 1933, Duitsland telde maar liefst 8 miljoen werklozen.
Tussen 1928 en 1933 hield geen één regering het langer uit dan 2 jaar. Maar 1 partij wist te profiteren van deze situatie met de slechte economie en dat was de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) de partij van Adolf Hitler. 
De ideologie van Hitler:
Adolf Hitler was heel erg fan van Mussolini en zijn manier van besturen (het fascisme). Fascisme was tegen democratie en overleggen in beslissingen nemen, ze verheerlijkten geweld, want zij vonden dat geweld erbij hoort, in het fascisme hoort maar 1 partij en 1 leider en die leider kan dan alles laten gebeuren wat er moet gebeuren, het is ook nationalistisch want het verheerlijkt eigen staat en het is militaristisch (het oorlog speelt een belangrijke rol).
Het Nationaal-socialisme van Hitler kijkt dus heel erg naar het fascisme van Mossolini. Het Nationaal-socialisme wordt het Duits fascisme genoemd alleen Hitler wou nog meer dingen zoals Rassenleer en antisemitisme. Met rassenleer maakte Hitler een onderverdeling van sterke en zwakke rassen, Hitler vond blonde mensen en blauwe ogen (het Arische ras) het sterkste ras en de joden vond hij een bedreiging. Hitler vond dat het Arische ras de ruimte nodig had om te kunnen ontwikkelen. Lebensraum had Duitsland nodig. Dat betekende dat Hitler meer land wou en dus moesten ze dat veroveren.
Hitler vond doen belangrijker dan denken en dat voegde hij ook toe in het besturen van Nazi-Duitsland en hij vond het algemeen belang ook belangrijker dan persoonlijk belang. Hitler was ook tegen communisten (anticommunistisch).
Wat deed Hitler toen hij aan de macht was?
Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd door President Hindenburg tot rijkskanselier, dat was het hoogste politieke ambt in Duitsland: hij werd leider van de regering. In het parlement moest hij de macht met andere partijen delen.
Toen de brand in het parlementsgebouw door een communist aangestoken bleek te zijn, riep Hitler in Duitsland de noodtoestand uit. Hij zei dat communisten een slag op het land wilden doen. Hij kon zijn ministers direct bevelen geven en liet overal in het land communisten oppakken en verbood de socialistisch en communistische kranten.
Er kwam een nieuwe verkiezing en de NSDAP kreeg 44 procent van de stemmen. Daarmee de grootste partij van het land maar niet de in de meerderheid in het parlement. Door intimidatie van de sociaaldemocraten en de steun van 2 andere partijen kreeg Hitler een meerderheid die instemde met de Machtigingswet. Die wet maakte een eind aan bevoegdheden van het parlement, zo werd Duitsland een (extreemrechtse) dictatuur. De politieke tegenstanders werden na de communisten ook opgepakt. Ook begonnen de NAZI’S joden, zigeuners en andere mensen waar ze bedreigingen in zagen op te pakken. Via de SA en de SS een soort mini-legers, intimideerde Hitler Duitsland nog meer.
Kinderen moesten na school naar jeugdorganisaties die ideeën van de Nazi’s verspreidden om de kinderen al te indoctrineren.

 

Hfst.7  Uitbreken Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog is een gevolg van de Eerste wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is eigenlijk al bij het tekenen van het verdrag van Versailles begonnen. Er was onder de Duitse bevolking heel veel onvrede waar Hitler van profiteerde. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen aan. De landen hebben geleerd van de eerste wereldoorlog en hebben Duitsland niet weer gestraft maar geholpen.

Hfst.8   Verslag Ieper:
Wij zijn met geschiedenis als excursie naar Ieper geweest. Dat vonden wij erg leuk en leerzaam. We gingen als eerste naar het  Flanders Field museum. Daar kregen we een opdracht. Je liep daar door het museum en overal ging je wel kijken, omdat het interessant leek. Je kreeg een bandje en daar mee kon je video’s en informatie vragen. Dat was erg handig voor de opdracht. In het museum is 4 jaar geschiedenis. Na het museum gingen we lopen naar een muur. Op die muur stonden namen van Engelse soldaten die vermist zijn. Je mocht past vanaf een bepaalde leeftijd in het leger. Kinderen die nog net niet in het leger mochten gingen onder een andere naam. Dat staat ook op de muur. Daarna zijn we met de bus verder gegaan naar een ander museum met loopgraven. De loopgraven waren zeer indrukwekkend, want het geelt een beeld hoe ze in 1914 hebben gevochten in loopgraven.
de loopgraven waren verstevigd met platen aan ze zijkanten. De loopgraven waren in allemaal bochten uitgegraven. Dat had als nut als de tegenstanders een stuk hadden veroverd, konden ze niet de hele loopgraaf zien. Je moest dan allemaal bochten om. Het museum was ook indrukwekkend, omdat je daar zag hoe ze er in 1914 tot en met 1918 uitzagen. Je zag een Duitse cavalerie op zijn paard zitten met zijn uniform. Je zag een Engelse soldaat in zijn uniform. Je zag een Italiaanse soldaat in felle kleding. Die kleding hadden ze gebruikt bij de oorlog van Napoleon. Je kon elkaar dan zien door de rook. In dat museum werd ook uit gelegd hoe de Britten een tank hadden gemaakt en aan het vaste land kregen. Daarna zouden we naar een begraafplaats gaan maar dat ging helaas niet door, omdat er een ongeluk voor ons was gebeurd en wij niet verder konden.


Hfst.9  Evaluatie
Joost en ik hebben samen dit werkstuk gemaakt. Vanaf het begin liep de samenwerking goed. We hebben gekeken waar de interesse lag en de hoofdstukken zo eerlijk mogelijk verdeeld. Als één van ons er niet uitkwam, konden we bij elkaar terecht en anders bij de docent. We hebben veel geleerd. De Tweede Wereldoorlog was bij ons bekender dan de Eerste Wereldoorlog en dat maakt het boeiend.


Hfst.10 Bronvermelding
We hebben veel van onze informatie uit de aantekening gehaald. Toch hebben we ook op internet dingen opgezocht.
www.geschiedenis.nl
www.deloopgravenoorlog.weebly.com
www.wikipedia/wiki/dawesplan
www.isgeschiedenis.nl/toen/het_uitbreken_van_de_tweede_wereldoorlog/

 

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.