Godverdomse dagen op een godverdomse bol

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Verhaal door een scholier
  • 6e klas aso | 2059 woorden
  • 13 mei 2012
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 6
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

1. Korte inhoud
De eerste stap richting het nu maakt 't door uit het water te kruipen, op vier poten weliswaar. Een paar decennia later heeft 't zich, door de hitte, op twee poten gezet zodat de zon enkel hun hoofd en schouders raakt terwijl ze door de savanne lopen. Daarna gaat het snel vooruit. 't Ontwikkelt taal, 't maakt gebruiksvoorwerpen om het jagen gemakkelijker te maken, 't ontdenkt allerlei mogelijkheden om zich te uiten, om zich te ontspannen, 't begint goden te eren, 't gaat van plaats tot plaats om dan tot het besef te komen dat 't zich beter ergens kan vestigen en zelf voedsel te maken in plaats van erachter te zoeken en aan veeteelt te doen opdat 't niet meer achter het dier zou moeten lopen om vlees te kunnen eten. 't Bouwt steden waarin 't na een aantal eeuwen met 4 miljoen inwoners is. 't Gaat op kruistochten om te verkondigen dat er maar één god is en 't maakt diegenen af die anders zijn en zich niet aan de wet en aan het geloof kan houden, de inquisitie is ontstaan. 't Maakt vooruitgang op alle gebieden, 't maakt piramides, tempels, basilieken, etc. 't Vindt het wiel uit waardoor 't de koets, de kruiwagen, de fiets, de auto, de drukpers en tal van andere dingen kan uitvinden . Er is echter één ding wat 't het liefste ziet, bloed en lijken, veel lijken. 't Vindt hiervoor wapens uit, van het gieten van gietijzeren zwaarden tot het maken van het grootste massavernietigingswapen die 't ooit kon bedenken, de atoombom.
Kortom, "Godverdomse dagen op een godverdomse bol" geeft in 179 pagina's de evolutie van de mensheid weer.


2. Motivatie

"Godverdomse dagen op een godverdomse bol" is het boek dat mijn interesse het meest wekte. De reden hiervoor is voornamelijk de schrijfstijl van de schrijver, Dimitri Verhulst. Zijn schrijfstijl was me al bekend door het boek "De helaasheid der dingen". Ik vond het een zeer humoristisch boek en vlot om te lezen, dit mede dankzij zijn schrijfstijl. Doordat ik "De helaasheid der dingen" zo'n goed boek vond was ik erg snel van overtuigd dat zijn andere werken ook van diezelfde kwaliteit moesten zijn. Hierdoor koos ik ervoor om nog een werk van hem te lezen en te bespreken. Het boek "Godverdomse dagen op een godverdomse bol" nam meteen mijn aandacht dankzij zijn titel en de cover. De combinatie van het urinoir en de titel was voor mij zeer bevreemdend en de vraag: "wat is het verband tussen een urinoir en de titel?" stak me meteen de kop op. "Dit moet ik verder bekijken": zei ik tegen mezelf. Hopend dat ik het antwoord op die vraag zou vinden nam ik het boek uit de rekken en las, naar goede gewoonte, de eerste vijf pagina's om te zien hoe vlot het boek las. Mijn hoop om het antwoord reeds te vinden was echter tevergeefs, maar door het lezen van die eerste vijf pagina's merkte ik dat het boek me sterk aansprak. Zoals wel duidelijk is, heeft het mij voldoende aangesproken om er mijn eerste lectuurtaak, van het hopelijk laatste jaar op het Sint-Rita college, over te maken.

3. Verwerking: een mediabewuste lezer

Ondanks het succes van "Godverdomse dagen op een godverdomse bol" kwam er veel kritiek op het werk en op de schrijver. Door middel van deze kritiek te bekritiseren, maak ik mijn verwerking als mediabewuste lezer. Voor de opbouw van deze verwerking zal ik steeds eerst een citaat geven van kritieken op het boek en daarna mijn mening geven over die kritiek. De vermelding of dat ik me kan vinden in wat anderen zeggen over het werk van Dimitri Vehulst zal er ook steeds bijstaan.

'Erger was het feit dat 'Godverdomse dagen op een godverdomse bol' – van nu af ''GDOEGB'' – gratis bij Humo zat. Een lelijke streep door de rekening van de vele kleine boekenhandelaars die literatuur nog als iets meer dan louter een product zien.'


Deze kritiek vind ik grotendeels terecht. Het is niet fijn voor de kleine boekhandelaars dat zij hun inkomsten aan de verkoop van het boek zien dalen dankzij de gratis uitgave ervan bij Humo. Zelf zou ik het als boekhandelaarster niet appreciëren mocht er zo'n bestseller als "Godverdomse dagen op een godverdomse bol" gratis bij een weekblad zitten, je verliest er namelijk weldegelijk inkomsten door. Echter vraag ik mij af of het werkelijk zo'n grote invloed had op de inkomsten van de kleine boekhandels en ben ik van mening dat de verkoopcijfers van de Humo die week fel gestegen waren door die actie. Door deze actie zouden ze meer inkomsten hebben gemaakt op de verkoop van het weekblad Humo, waardoor ze in feite niet te klagen hebben.

'Verhulst noemt die gebeurtenissen niet bij naam. Hoewel hij duidelijk zijn research gedaan heeft, beschrijft hij ze enkel. Het is aan de lezer om te ontdekken over welke historische periode hij het heeft. 'GDOEGB' heeft geen plot. Een groot deel van het leesplezier haal je uit deze herkenning.'


Bij deze beoordeling herken ik mijn eigen mening over de roman ten volste. Wat je duidelijk merkt is, dat Verhulst niet zomaar wat geschreven heeft. Hij heeft er klaarblijkelijk over nagedacht zodat de chronologie van de historische feiten en diens gebeurtenissen in zijn boek overeenkomen met de geschiedenis van de evolutie van de mens. Wat ik ook een positief gegeven vind, en wat ook in de bovenvermelde kritiek staat, is het feit dat je er veel plezier aan beleeft indien je ontdekt over welke periode in de geschiedenis van de mens Dimitri Verhulst het heeft. Zo was ik zeer verheugd toen ik herkende dat het volgende fragment over de wereldtentoonstelling in het 'Crystal Palace' ging.

Daarom organiseert 't een wereldtentoonstelling, en 't zou voor minder, niet om de wereld tentoon te stellen maar om z'n greep op de wereld te etaleren.[...] De vruchten van al dit vernuftigs komen terecht in een glazen paleis, bestaande uit 300 000 ramen, bij elkaar gehouden door 5000 houten en ijzeren steunbalken. (p. 153)


In de volgende citaat kan je merken dat niet iedereen zo verheugd was met de komst van "Godverdomse dagen op een godverdomse bol".

Godverdomse dagen op een godverdomse bol werd ergens omschreven als een woedend boek. Het wordt geweerd door protestantse boekhandelaren. Verhulst zou een negatieveling zijn, blasfemisch, een zwartkijker.


Ik kan me wel inbeelden dat protestantse boekhandelaren dit boek niet willen verkopen en er radicaal tegen zijn vanwege het grove taalgebruik, de titel en de zeer onaangename manier waarop Dimitri Verhulst de mens weergeeft en omschrijft. Naar mijn visie is Verhulst echter een realistische schrijver die de werkelijkheid niet gaat verbloemen. Dit vind ik een goede eigenschap aan hem en ik ben het hierdoor niet mee eens wat de protestanten over hem zeggen. In mijn ogen is hij alles behalve een godslasterlijke en zwartkijkende negatieveling.

Laat u niets wijsmaken. Het boek is geschikt voor de lezer vanaf zes jaar. Even voorlezen en het kind valt vrijwel direct in een rustige slaap, dromend over een vette dodo in de pan. Ja, dat is vast wel naar zijn goesting.


In deze citaat merk ik een grote hoeveelheid aan ironie, maar dat is niet de meest voornamelijke reden waarom ik over deze citaat mijn mening wil geven. Eerst en vooral is het boek niet geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Kinderen van zes jaar hebben onvoldoende kennis over de geschiedenis van de mensheid, dat is al een eerste reden waarom "godverdomse dagen op een godverdomse bol" niet geschikt is voor zo'n jonge lezers. De tweede reden waarom het boek voor hen ongeschikt is kan men wijten aan het taalgebruik dat hard en onverstaanbaar is voor een kind van zes jaar. Die kinderen hebben nog te weinig kennis van de Nederlandse taal en gaan hierdoor niets van het boek begrijpen en alleen maar met onopgeloste vragen blijven zitten, wat voor hen zeer frustrerend is.

Door de snelle manier van schrijven en het beperkte aantal pagina's (in nog geen tweehonderd ben je weer bij over het ontstaan van de mensheid) een perfect kerstcadeau om al die glitter en gezelligheid ongedaan te maken. De voorkant van het boek alleen al is genoeg om wat fronsende blikken te krijgen!


Met deze beoordeling ben ik het volledig eens. Het is een feit dat het boek minder dan tweehonderd pagina's telt. Of het daadwerkelijk snel geschreven is laat ik terzijde. Wat me vooral interesseerde aan deze citaat was de uitspraak over de cover. Net zoals ik vond de schrijver van deze recensie dat de cover een bevreemdend iets was. Ook is hij, net als ik, van mening dat de cover op zich al voldoende is om fronsende blikken te krijgen, dit alles zelfs voordat je het boek gelezen had.

Verhulst toont zich zoals vaak als een goede zinnenbouwer, maar het verhaallijntje is zoals even vaak wat dunnetjes. Kortom, een beetje zoals modern theater: veel effect, “de bigbands spelen mambo”, maar waarover ging ’t nu alweer?


Naar mijn mening is de verhaallijn in het boek "GDOEGB" alles behalve dunnetjes. Er worden zeer veel gebeurtenissen in de roman beschreven op een leuke en aangrijpende manier. De beschrijving van de evolutie van de mensheid in het boek zorgt er in mijn ogen voor dat de verhaallijn helemaal niet dunnetjes en het juist zeer interessant is. Ook de metafoor van de schrijver waarvan deze citaat afkomstig is, lijkt mij niet gepast. Toen ik de laatste pagina van het boek las wist ik nog perfect over wat het ging en wat er zich allemaal in afspeelde.

't Is soms meer vorm dan inhoud, maar 't is ontegensprekelijk een goed boek. En 't zit nog tot morgen gratis bij Humo. Daarna is 't te betalen, maar 't is zijn geld meer dan waard.


Deze citaat is een zeer goede weergave van mijn visie over het boek. Af en toe is het meer vorm dan inhoud maar dat neemt voor mij niet weg dat het boek zijn geld meer dan waard is.

4. Slotoordeel

Met "Godverdomse dagen op en godverdomse bol" heb ik een zeer aangename leeservaring achter de rug. Door zijn schrijfstijl en eenvoudige taalgebruik maakte hij de inhoud van het boek tot een humoristisch maar toch zeer aangrijpend geheel dat vlot te lezen was, wat voldoet aan mijn verwachtingen die ik over het boek had. Na afloop gaf het mij een vreemd gevoel en zat ik met de vraag: "Is de mens echt zo slecht zoals Verhulst 't weergeeft in zijn roman of is het louter een subjectieve weergave van hoe hij de mensheid aanschouwt?" Het duurde wel even voordat ik er met mijn volledige aandacht bij was, maar eens dat mijn aandacht op het boek gevestigd was las ik in een mum van tijd het boek uit. Omdat het zo vlot te lezen was kan je het werk perfect onder de noemer 'pageturner' plaatsen. Wat ik er vooral zo fantastisch aan vond was de beschrijving van de mens door Dimitri Verhulst. De mens is niet één en al goedheid en dat weet Dimitri Verhulst maar al te goed. Hij geeft een zeer realistisch beeld weer van de evolutie van de mensheid wat ervoor zorgt dat het boek begrijpelijk wordt. Het leukste gedeelte aan het boek was, naar mijn mening, het herkennen en terugvinden van historische gebeurtenissen die ik, in de loop der jaren, tijdens de lessen geschiedenis heb zien passeren. Aangezien het boek zich zeer sterk leent tot de verwerkingsopdracht mediabewuste lezer, gebruikte ik deze verwerking om mijn eerste lectuurtaak van het zesde jaar te maken. 

5. Literatuurlijst

5.1. Primaire literatuurlijst

VERHULST, D., Godverdomse dagen op een godverdomse bol, Contact Uitgeverij, 2008
.
5.2. Secundaire literatuurlijst

ANONIEM, 'Dimitri Verhulst - Godverdomse dagen op een godverdomse bol', De wraak van de dodo Of de onsterfelijkheid der letteren, internet, 28 september 2008.
(http://wraakvandedodo.blogspot.com/2008/09/dimitri-verhulst-godverdomse-dagen-op.html)

ANONIEM, 'Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol', schamper.u-gent, internet, 6 oktober 2008.
(http://www.schamper.ugent.be/466/godverdomse-dagen-op-godverdomse-bol)

SCHUERMANS, G., 'Dimitri Verhulst, 'Godverdomse dagen op een godverdomse bol' (2008) Godverdomme!', cuttingedge, internet, 26 september 2008.
(http://www.cuttingedge.be/books/reviews/97132-godverdomse-dagen-op-een-godverdomse-bol)

SLAGTER, N., 'Recensie: Godverdomse dagen op een godverdomse bol van Dimitri Verhulst', studenten, internet, 19 november 2008.
(http://www.studenten.net/entertainment/boeken/6167/recensie_godverdomse_dagen_op_een_godverdomse_bol_van_dimitri_verhulst)

STORM, A., ' Dimitri Verhulst - Godverdomse dagen op een godverdomse bol', parool, internet, 9 oktober 2008.
(http://www.parool.nl/parool/nl/26/boeken/article/detail/36395/2008/10/09/Dimitri-Verhulst---Godverdomse-dagen-op-een-godverdomse-bol.dhtml)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.