Agressie in het verkeer

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Uiteenzetting door een scholier
  • 5e klas havo | 723 woorden
  • 12 februari 2009
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Er is de laatste jaren nogal wat te doen geweest rond het verkeer. Auto’s stoten te veel CO2 uit, de filedruk neemt jaarlijks hand over hand toe en de Politie voert het aantal verkeerscontroles elk jaar stevig op. En dan is er nog dat andere thema. Veel mensen hebben er inmiddels op de een of andere manier mee te maken gehad: agressie in het verkeer. Jaarlijks vinden velen duizenden incidenten in het verkeer plaats waarbij iets dat eerder voorviel op de weg later leidt tot agressief rijgedrag, obscene gebaren en in sommige gevallen zelfs fysiek geweld. Dat laatste in de meest extreme gevallen met de dood tot gevolg.

Agressie in het verkeer is feitelijk onder te verdelen in agressief rijgedrag en anderszins agressief gedrag. Onder het eerst genoemde, agressief rijgedrag verstaat de Politie een serie verkeersovertredingen zoals rechts inhalen, bumper kleven, stevige snelheidsovertredingen (hierbij kan gedacht worden aan meer dan dertig kilometer per uur te snel), afsnijden en meer overtredingen die typisch in dat rijtje thuis horen. Verder wordt onder verkeersagressie uiteraard ook verstaan het uitten van geweld door bijvoorbeeld tegen andermans voertuigen te schoppen en slaan of fysiek geweld te gebruiken tegen mede weggebruikers als mede het uitten van allerhande weinig chique gebaren en uitschreeuwen van dito teksten.

Hoe vaak verkeersagressie precies voorkomt laat zich moeilijk vaststellen. Zoals in de bovenstaande alinea staat te lezen wordt een nogal uiteenlopende reeks feiten onder verkeersagressie geschaard en lang niet al die feiten worden jaarlijks geregistreerd. Zo kunt u zich vast voorstellen dat men moeilijk inzicht krijgt in het aantal aan asfalt gerelateerde woordenwisselingen en andere kleine opstootjes. Er wordt namelijk zelden aangifte gedaan na een dergelijke situatie. Toch ziet de Politie dit overigens wel graag om zo dus meer inzicht te krijgen in die aantallen. Wanneer er wel aangifte gedaan wordt is het vaak goed mis gegaan. Meestal is er dan sprake van fysiek geweld en vernieling van voertuigen. Wel kunnen Politiekorpsen schatten dat jaarlijks tussen de 4.000 en 5.000 verkeersdeelnemers te maken krijgen met geweld in het verkeer. Uit andere onderzoeken blijkt dat jaarlijks ongeveer 40.000 mensen te maken krijgen met minder ernstige gevallen van verkeersagressie.

Verkeersagressie is volgens onderzoek in opdracht van de Politie in deze mate ontstaan omdat mensen zich een weg moeten banen in een steeds drukker wordend verkeer. Wegen lopen vol en te veel auto’s, motoren, fietsers en andere weggebruikers op het te kleine asfalt worden een ergernis voor elkaar. Eveneens is de frustratie bij velen over het grote aantal uren extra dat men onderweg is in vergelijking met eerder groot. Reistijd voor woon- werkverkeer gaat immers van vrije tijd af. Verder past volgens sommigen het in toenemende mate agressieve gedrag van verkeersdeelnemers binnen veranderingen die op alle maatschappelijke vlakken zichtbaar zijn.

Verkeersagressie kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Betrokkenen reageren in hun ergernis en woede vaak primair en onvoorzichtig. Dat kan gevaarlijk zijn voor het slachtoffer van de agressor, de agressor zelf en ook voor andere weggebruikers om het schouwspel heen. De politie geeft dan ook de nodige prioriteit aan agressie in het verkeer. De term agressief rijgedrag komt als zodanig echter in de Wegenverkeerswet helemaal niet voor. Maar dat mag de pret niet drukken. Artikel 5 in dat zelfde wetboek zegt namelijk algemener dat letterlijk het volgende zegt: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”. Dit artikel wordt dus vaak toegepast bij agressief rijgedrag. De maximumstraf is een boete van € 2.250,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 jaar. Wanneer het fout is gegaan komt het volgende artikel in beeld, artikel 6. Dit artikel wordt toegepast bij ongelukken die ontstaan zijn door bijvoorbeeld agressief rijgedrag. Het artikel zegt: "Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt, waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat." De maximale straf: 9 jaar en 5 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

Of de prioriteit die de politie toekent aan verkeersagressie ook het gewenste effect zal hebben, dus een afname van het aantal gevallen per jaar lijkt een kwestie van afwachten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.