Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Cymbeline

Beoordeling 8.5
Foto van een scholier
  • Theaterverslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 2481 woorden
  • 17 oktober 2002
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 8.5
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. Algemene gegevens

a. Noteer de titel en naam van de auteur (eventueel de bewerker) De naam van de auteur is William Shakespeare en de bewerking is van Jack Nieborg.

b. Noteer de naam van het gezelschap of artiest en de regisseur Shakespreare Theater Diever, regisseur: Jack Nieborg.

c. Noteer de namen van de hoofdrolspelers en hun personages - Cymbeline – Koning van Brittanië – Wim Smits - Koningin – 2e vrouw van de koning – Coby vanMuijen - Posthumes – echtgenoot van Imogen – Berend Vrielink - Cloten – zoon van de koning – Berend Bijker - Edelmannen – Henk Kerstholt, Evert Brugging, Jans Tabak, Floris Albrecht, Cees de Vries, Rino Romijn, Harrie van Dijk - Pisanio – knecht van posthumes - Rob Jongepier - Hofdames – Els Oosterloo, Ester Zwaan - Philario – vriend van posthumes – Gied Donkers - Jachimo – Romeinse Edelman – Gert-Jan van Muijen - Fransman – edelman in Rome – Matthias Smits - Kamermeisje – helpster van Imogen – Yvonnen van Ginneken - Arviragus – zoon van de koning – Gosse Eefting - Belarius – verbannen edelman – Bert Kroon - Guiderius – zoon van de koning – Paul Weijers - Caius Lucius – bevelhebber romeinse troepen – Harrie van Dijk - Jupiter – god van de romeinen – Floris Albrecht - Cipier – Rino Romein

d. Noteer de plaats en datum van de voorstelling Diever, datum 4 september 2002

e. Noteer het genre van de voorstelling Theatrale drama

2. Plot

a. Beschrijf kort de inhoud van het stuk Hoofdlijn is de strijd tussen Romeinen en Britten, in het Dieverse bos uitgedost in respectievelijk zomers witte toga's tegenover blauwe wapenrustingen en een Asterix-helm. Cymbeline is de Britse koning die schatplichtig is aan de Romeinen, maar zijn vrouw weigert nog langer belasting aan Rome te betalen. Daarmee is de oorlog een feit. Intussen is de dochter van de koning wanhopig, ze wil trouwen, maar haar vader heeft een ander voor haar op het oog, Cloten, de zoon van de koningin. Haar geliefde wordt verbannen naar Rome. Daar wedt een vrouwenversierder met hem dat zijn prinses niet zo kuis is als ze lijkt. Hij denkt dat hij haar wel in bed krijgt. De versierder reist af naar Brittannië maar de prinses wil echt niet, daarom verzamelt hij zoveel informatie over haar dat Posthumes gelooft dat de missie geslaagd is en daarom geeft hij zijn dienaar Pisanio de opdracht om Imogen uit de weg te ruimen. De prinses reist in mannenkleren af naar Rome om al die misverstanden recht te zetten. En of dat nog niet genoeg is, verschijnen er ook nog twee verdwenen zonen van de koning die in het bos worden opgevoed door een koninklijke vijand. Zij komen goed van pas als de Romeinen bijna de Britten verslagen hebben. Aan het eind komt de oppergod Jupiter ten tonele en dan vallen alle stukjes op zijn plaats. Cloton verliest zijn hoofd, de koningin heeft zichzelf uitgeschakeld, postumes en imogen zijn weer bij elkaar, Cymbeline krijgt zijn zonen terug en verzoend zich met de bruid en de bruidegom en met de romeinen. Dan heerst er rust en vrede in Engeland.

b. Zijn er één of meerdere conflicten? Ja, er zijn conflicten en ik schrijf ze hieronder onder elkaar op.

- Het conflict tussen de Romeinen en de Britten, omdat de koningin van de Britten geen belasting meer aan de Romeinen wil betalen. - Het conflict tussen de boze koningin en koning en Imogen en Posthumes, want de koning en Koningin willen niet dat die met elkaar trouwen. - Tussen Jachimo, de vrouwenversierder uit Rome en Posthumes, want Jachimo denkt dat hij Imogen wel in bed kan krijgen en Posthumes niet. - Het conflict tussen Cloten en Imogen, want Cloten wil met Imogen trouwen, maar Imogen is al getrouwd met Posthumes - Het conflict tussen Belarius (een verbannen ridder die de zonen van de koning heeft gekidnapt) en de koning, want de koning heeft hem verbannen.

3. Personages

a. Wie waren de belangrijkste personages? Beschrijf van tenminste een van hen het karakter, uiterlijk, gedrag, taalgebruik of dialecten de plaats op het toneel. De belangrijkste personages waren: - Cymbeline – Koning van Brittanië - Koningin – 2e vrouw van de koning - Posthumes – exhtgenoot van Imogen - Imogen – Dochter van de koning Ik beschrijf het personage van Imogen: Imogen is de dochter van de koning en ze is getrouwd met Posthumes. Ze is erg lief en wil voor iedereen het beste, maar kan ook weer heel heftig en kwaad worden over valse beschuldigingen. Je ziet haar ook vak heel verdrietig en lusteloos. Ze heeft aan het begin van het toneelstuk lang blond haar en ze is heel erg knap. Op een gegeven moment gaat ze naar Rome en dan is ze verkleed als man, in mannenkleren en met kort haar. Ze gebruikt de gewonen Nederlandse standaardtaal en geen dialect of zoiets. Imogen was op de meeste plaatsen van het toneel te zien, maar was wel altijd goed zichtbaar, omdat ze vrij veel praatte.

b. Hoe zijn de onderlinge relaties met de andere karakters of personages in het stuk? Hoe ben je aan de informatie gekomen? De karakters hebben in het stuk heel veel ruzie, maar sommigen kunnen het juist heel goed met elkaar vinden en die hebben elkaar dan ook echt nodig. Dat zie je bijvoorbeeld bij Belarius die met de twee zonen van de koning in het bos woont. Zij kunnen het goed met elkaar vinden. Verder zijn er heel veel conflicten, dat kun je lezen bij mijn antwoord op vraag 2b.

c. Met wie heb je het meest meegeleefd en waarom? Ik heb het meest meegeleefd met Imogen, want zij mag niet trouwen met haar geliefde Posthumes en dan worden Posthumes en zij ook nog eens van elkaar gescheiden. Ondertussen zit Cloten nog achter haar aan en heeft ze ruzie met haar stiefmoeder. Dan word Posthumes ook nog eens tegen haar opgestookt en moet ze vluchten. Dit vind ik allemaal heel erg dramatisch en daardoor heb ik het meeste met Imogen meegeleefd.

Het theaterverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

d. Zijn de karakters die zijn neergezet geloofwaardig?Veranderen de karakters tijdens de voorstelling qua gedrag en houding t.o.v. elkaar? De karakters zijn meestal wel geloofwaardig, alleen maken ze heel veel dingen mee die niet echt geloofwaardig zijn. De karakters veranderen nog wel tijdens de voorstelling t.o.v. van elkaar. Dat kun je zien aan de houding van Posthumes tegen Imogen. Eerst vindt hij haar geweldig en trouwen, als hij dan verbannen wordt, dan wordt hij tegen haar opgestookt en vind ie haar helemaal niet meer aardig, en dan aan het eind komen ze toch weer bij elkaar. Een ander voorbeeld is de verhouding tussen Belarius en de Koning. Belarius wordt eest verbannen en dan vindt hij de koning maar niets meer en dan aan het eind mag de koning zijn zoenen weer zien en dan zijn ze weer verzoend. Zo zijn er nog meer dingen in het stuk.

e. Is er sprake van gewonen mensen of vertolken ze een de personages een bepaald idee of typetje? De personages vertolken een bepaald typetje, want de mensen waarover het gaat zijn niet bepaald gewoon. De acteurs zijn niet zichzelf, ze kruipen in de huid van een ander type. 4. Thematiek en interpretatie a. Wat is het belangrijkste Thema (thema’s) in het stuk, heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad? De belangrijkste thema’s waren Vijandschap en liefde en daar heb ik zelf nog nooit mee te maken gehad zoals ze dat hier uitbeelden.

b. Welke zaken in de voorstelling hebben je ertoe gebracht dit thema te formuleren. De liefde tussen de personages als Imogen en Posthumes en de vele conflicten.

c. Zijn er theatrale middelen in de voorstellingen gebruikt die dit thema versterken? Ja, licht, geluid, tekst, kap- en grimewerk.

d. Probeer te omschrijven wat volgens jou de visie van de regisseur op het stuk is. Jack Nieborg heeft geprobeerd het stuk duidelijk en te begrijpen te maken en daarbij heeft hij ook een poging gewaagd het grappig te houden.

5. Het toneelbeeld en de theatrale middelen

a. Grime en kostuums, hoe was dit gekoppeld aan personages of thema? De vrouwen hadden allemaal jurken aan en de mannen in Engeland “woeste” ridderkostuums. Je zag ook duidelijk dat de mensen in Engeland in het blauw gekleed waren en de mensen in Italië en Rome in roomwitte gewaden waren gestoken.

b. Decors en rekwisieten hoe werden ze gebruikt? Er werd qua decor alleen een witte trap en een klein hutje gebruikt. Daarop stonden de spelers en liepen ze heen en weer. Het hutje beeldde af dat ze in het bos waren. Er werden ook niet veel attributen gebruikt, alleen een paar bloemen, een flesje en nog een paar andere dingen gebruikt.

c. Belichting, wel of niet, veranderingen, lichteffecten, kleurgebruik, hoe werden ze gebruikt? Er werd heel veel met licht gedaan, juist omdat er weinig decor enz. werden gebruikt. Het licht veranderde steeds van kleur wanneer ze weer van Engeland naar Rome gingen en Andersom, ook was er lichteffect toe \n Jupiter ten tonele kwam.

d. Muziek en geluidseffecten- live uitgevoerd of op band? De muziek en geluidseffecten waren op band en ze waren ondersteunend en sfeerbepalend. Het is me niet echt opgevallen dat ze muziek gebruikten om overgangen aan te geven en het was alleen maar achtergrondmuziek. In het begin begonnen ze ook met zingen, ik denk niet dat dat live was, het was volgens mij geplaybackt.

6. Structuur Hoe werden de gebeurtenissen in het stuk gepresenteerd? Let op: a. scènes, scènewisselingen, één lange verhaallijn Het stuk was opgedeeld in aldoor kortere stukken op verschillende plaatsen.

b. Chronologisch, fragmentarisch of een combinatie (tijd) Het stuk was voor het grootste deel Chronologisch, soms kwam er een ander stuk tussen door om het allemaal even duidelijk te maken. Flashbacks werden niet gebruikt. c. De plaats waar de actie plaatsvindt (op toneel, in coulissen, zaal, etc.) De actie vond grotendeels plaats op het toneel, want er waren geen coulissen. Verder was er af en toe een scène in een hutje naast het toneel. 7. Boeiende werking a. Wat heeft je het meest geboeid in de voortselling en waarom? Het meeste heeft mij geboeid de laatste scène met al dat bloed en de scène met Jupiter. Die boeiden mij het meeste, omdat toen alles duidelijk werd. b. Welke middelen die de regisseur gebruikt heeft waren het meest effectief? De grootse opkomst van Jupiter op het toneel (of eigenlijk: “erdoor”) en de scène met al het bloed dat ging stromen uit wonden op het einde. c. Wat boeide je beslist niet en waarom? Ik kan eigenlijk niet een specifieke scène of actie noemen die mij niet boeide, want er zaten heel veel langdradige scènes in het stuk en die boeiden mij dus niet echt zo. 8. recensie en eigen mening a. Wat is je totaalindruk van de voorstelling? Ik vond aan de ene kant het einde heel indrukwekkend, maar aan de andere kant was ik ook blij dat het afgelopen was, want het stuk was heel erg langdradig. b. Beschrijf welke aspecten dit gevoel bij je opgeroepen hebben. Het aspect dat alles op het einde heel groots werd en er dingen kwamen die je niet had verwacht en de hele lange scènes waardoor je heel moe wordt. c. Wat vond je goed en wat niet? Ik vond de vertolking van de personages heel goed en het stuk zat erg goed in elkaar. Ik vond het langdradige en de soms heel onduidelijke tekst niet goed. d. Ben je het met recensies in de krant eens? Ja, op sommige punten wel, ik ben het er alleen niet mee eens dat bepaalde kranten schrijven dat ze aan een stuk achter elkaar boeiend hebben gekeken. e. Noem argumenten voor en tegen het bezoeken van deze voorstelling. Voor: het is heel erg mooi vertolkt en het loopt heet spectaculair af, verder zit het goed in elkaar. Tegen: het is een zeer langdradig stuk, de pauze zit op een raar moment, tegen het einde, soms heel onduidelijke tekst (niet goed te verstaan) en het is koud. Nou komt hieronder nog mijn reflectieverslag volgens blz. 116 + 117 uit het infoboek Reflectieverslag: 1. Wat verwachtte je en waarom verwachtte je dat? Ik verwachtte een wervelende, smakelijke hutspot van zeer uiteenlopende thema’s, want dat ik in verschillende recensies gelezen. Dat is eigenlijk niet zo zeer uitgekomen, want ik vond het niet zo afwisselend als me werd voorgehouden. Het werd niet zo snel afgewisseld en daarom werd het heel langdradig. 2. Wat was je totaalindruk na afloop en wat vond je het mooist? Mijn indruk achteraf was: ik vond het wel heel erg knap dat ze hier een stuk van hebben weten te maken, maar ik had echt het gevoel dat het maar niet ophield en dat het maar doorging. Wel werd dat een beetje goedgemaakt door het spectaculaire einde en het goede in elkaar zitten van het verhaal. Het mooist vond ik dus de ontknoping op het einde, want dat was groots met veel lichteffecten en knappe andere effecten. 4. Wat is je mening? Ik vond het een stuk dat heel mooi werd voorgespiegeld, maar wat in werkelijkheid heel anders was. Het was heel langdradig en dat vond ik een minpunt. Verder heb ik weinig afwisseling gezien en dat was ook wel jammer, want dat maakt het pas spannen. Op het eind ging ik eigenlijk pas geboeid kijken, want toen kwam toch wel een spectaculaire ontknoping. Er waren ook wel dingen die ik mooi vond en dat is hoe ze de personages vertolkten. Dat deden ze heel mooi. Sommige dingen snapte ik pas toen ik de recensie drie keer had gelezen en niet doordat ik naar het stuk heb gekeken. Ik denk dat je je voor dit stuk goed moet voorbereiden, wil je het echt begrijpen. Er hadden van mij ook wel wat scènes weg mogen worden gelaten, want sommigen droegen niet echt iets bij en daardoor werd het lang en niet meer boeiend om naar te kijken. 5. Zou je meer van dit gezelschap willen zien of horen? Waarom wel of niet? Ik denk het niet, want het heeft me toch niet echt geboeid, maar ik weet niet of andere voorstellingen van hen wel leuk zijn, dus ik kan hier niet echt goed over oordelen. 6. Als het de eerste keer is dat je deze vorm van kunst bezoekt: wat vind je van dit genre en waarom? Zou je vaker naar iets dergelijks willen gaan? Ik denk dat het eraan licht hoe zo’n soort genre vertolkt wordt. Als ik moet oordelen wat ik ervan vind na deze voortselling, dan denk ik dat ik het niet leuk vind, maar ik zou denk ik nog wel eens naar zo’n voortselling willen gaan van dit genre, zodat je kunt vergelijken of het wel leuk kan zijn. 7. Is je houding ten opzichte van deze vorm van kunst door deze culturele activiteit veranderd? Kun je aangeven wat die verandering inhoudt? Ik denk het wel, want ik dacht altijd dat het veel meeslepender zou zijn en veel aparter, nu vind ik dat dus echt niet meer.

b. Chronologisch, fragmentarisch of een combinatie (tijd) Het stuk was voor het grootste deel Chronologisch, soms kwam er een ander stuk tussen door om het allemaal even duidelijk te maken. Flashbacks werden niet gebruikt. c. De plaats waar de actie plaatsvindt (op toneel, in coulissen, zaal, etc.) De actie vond grotendeels plaats op het toneel, want er waren geen coulissen. Verder was er af en toe een scène in een hutje naast het toneel. 7. Boeiende werking a. Wat heeft je het meest geboeid in de voortselling en waarom? Het meeste heeft mij geboeid de laatste scène met al dat bloed en de scène met Jupiter. Die boeiden mij het meeste, omdat toen alles duidelijk werd. b. Welke middelen die de regisseur gebruikt heeft waren het meest effectief? De grootse opkomst van Jupiter op het toneel (of eigenlijk: “erdoor”) en de scène met al het bloed dat ging stromen uit wonden op het einde. c. Wat boeide je beslist niet en waarom? Ik kan eigenlijk niet een specifieke scène of actie noemen die mij niet boeide, want er zaten heel veel langdradige scènes in het stuk en die boeiden mij dus niet echt zo. 8. recensie en eigen mening a. Wat is je totaalindruk van de voorstelling? Ik vond aan de ene kant het einde heel indrukwekkend, maar aan de andere kant was ik ook blij dat het afgelopen was, want het stuk was heel erg langdradig. b. Beschrijf welke aspecten dit gevoel bij je opgeroepen hebben. Het aspect dat alles op het einde heel groots werd en er dingen kwamen die je niet had verwacht en de hele lange scènes waardoor je heel moe wordt. c. Wat vond je goed en wat niet? Ik vond de vertolking van de personages heel goed en het stuk zat erg goed in elkaar. Ik vond het langdradige en de soms heel onduidelijke tekst niet goed. d. Ben je het met recensies in de krant eens? Ja, op sommige punten wel, ik ben het er alleen niet mee eens dat bepaalde kranten schrijven dat ze aan een stuk achter elkaar boeiend hebben gekeken. e. Noem argumenten voor en tegen het bezoeken van deze voorstelling. Voor: het is heel erg mooi vertolkt en het loopt heet spectaculair af, verder zit het goed in elkaar. Tegen: het is een zeer langdradig stuk, de pauze zit op een raar moment, tegen het einde, soms heel onduidelijke tekst (niet goed te verstaan) en het is koud. Nou komt hieronder nog mijn reflectieverslag volgens blz. 116 + 117 uit het infoboek Reflectieverslag: 1. Wat verwachtte je en waarom verwachtte je dat? Ik verwachtte een wervelende, smakelijke hutspot van zeer uiteenlopende thema’s, want dat ik in verschillende recensies gelezen. Dat is eigenlijk niet zo zeer uitgekomen, want ik vond het niet zo afwisselend als me werd voorgehouden. Het werd niet zo snel afgewisseld en daarom werd het heel langdradig. 2. Wat was je totaalindruk na afloop en wat vond je het mooist? Mijn indruk achteraf was: ik vond het wel heel erg knap dat ze hier een stuk van hebben weten te maken, maar ik had echt het gevoel dat het maar niet ophield en dat het maar doorging. Wel werd dat een beetje goedgemaakt door het spectaculaire einde en het goede in elkaar zitten van het verhaal. Het mooist vond ik dus de ontknoping op het einde, want dat was groots met veel lichteffecten en knappe andere effecten. 4. Wat is je mening? Ik vond het een stuk dat heel mooi werd voorgespiegeld, maar wat in werkelijkheid heel anders was. Het was heel langdradig en dat vond ik een minpunt. Verder heb ik weinig afwisseling gezien en dat was ook wel jammer, want dat maakt het pas spannen. Op het eind ging ik eigenlijk pas geboeid kijken, want toen kwam toch wel een spectaculaire ontknoping. Er waren ook wel dingen die ik mooi vond en dat is hoe ze de personages vertolkten. Dat deden ze heel mooi. Sommige dingen snapte ik pas toen ik de recensie drie keer had gelezen en niet doordat ik naar het stuk heb gekeken. Ik denk dat je je voor dit stuk goed moet voorbereiden, wil je het echt begrijpen. Er hadden van mij ook wel wat scènes weg mogen worden gelaten, want sommigen droegen niet echt iets bij en daardoor werd het lang en niet meer boeiend om naar te kijken. 5. Zou je meer van dit gezelschap willen zien of horen? Waarom wel of niet? Ik denk het niet, want het heeft me toch niet echt geboeid, maar ik weet niet of andere voorstellingen van hen wel leuk zijn, dus ik kan hier niet echt goed over oordelen. 6. Als het de eerste keer is dat je deze vorm van kunst bezoekt: wat vind je van dit genre en waarom? Zou je vaker naar iets dergelijks willen gaan? Ik denk dat het eraan licht hoe zo’n soort genre vertolkt wordt. Als ik moet oordelen wat ik ervan vind na deze voortselling, dan denk ik dat ik het niet leuk vind, maar ik zou denk ik nog wel eens naar zo’n voortselling willen gaan van dit genre, zodat je kunt vergelijken of het wel leuk kan zijn. 7. Is je houding ten opzichte van deze vorm van kunst door deze culturele activiteit veranderd? Kun je aangeven wat die verandering inhoudt? Ik denk het wel, want ik dacht altijd dat het veel meeslepender zou zijn en veel aparter, nu vind ik dat dus echt niet meer.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.