Onderdrukking van vrouwen

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Stelling door een scholier
  • Klas onbekend | 1627 woorden
  • 4 juli 2001
  • 115 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
115 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Dat er in onze “ beschaafde ” wereld nog altijd vrouwen onderdrukt worden is geen hypothese, maar een onweerlegbaar feit. Denk maar aan het dagelijks dankgebed van de joden: “ Dank u, God, dat u mij als man hebt laten geboren worden. ” Denk maar aan islamitische landen zoals Afghanistan waar vrouwen zich volledig moeten wegcijferen achter sluiers en onderdanig moeten zijn aan hun man. Denk maar aan landen als China waar ze slechts één kind mogen voortbrengen en het kindje vermoorden indien het een meisje is. Maar ook in de Bijbel, het meest verkochte boek in de wereld, staan vrouwonvriendelijke uitspraken. De laatste decennia duikt echter meer en meer feminisme op. De ‘hamvraag’ is nu of vrouwen ooit de bovenhand zullen halen, of op zijn minst de gelijken zullen zijn van mannen in de toekomst?

Alleen een blinde die met paardenkleppen oploopt kan ontkennen dat we in een mannenwereld leven. Je hoeft maar te kijken wie de hoogste posities bekleden in bedrijven. Enkel vrouwen die begiftigd zijn met een opvallende schoonheid kunnen opklimmen tot directiesecretaresse. Bepaalde instellingen wijken hiervan af, de kwaliteiten van de mensen in kwestie is daar van belang en niet hun sekse. In de politiek bestaat nu ook wel de tendens van vrouwelijke politici, maar mijn vermoeden dat het hierbij om positieve discriminatie gaat wordt meer en meer bevestigd. Een goede strategie van de mannen want op deze manier kunnen ze gemakkelijk propageren dat een vrouw niet geschikt is om aan politiek te doen. Hierbij citeer ik: “ Nooit zal een volk dat zijn zaken aan een vrouw toevertrouwt voorspoed kennen. (Koran) ” of “ Een vrouw wordt niet voor de Thora opgeroepen vanwege de eer van de gemeente. (Talmoed)” Nochtans is voordien al bewezen dat vrouwen diplomatischer zijn dan mannen, vrouwen zullen meer alle aspecten bekijken alvorens een beslissing te nemen. Denk maar aan de vele keren dat er een feestje bij u thuis georganiseerd werd. Ja juist, meneer stond vrolijk te kwetteren met de gasten, terwijl zijn vrouw alles in goede banen mag leiden. Loopt het goed af dan gaat hij wel met de eer gaan lopen, maar bij de kleinste pietluttigheid is het natuurlijk zijn vrouw die het georganiseerd heeft. Dat weinig vrouwen topfuncties bekleden, kunnen we ook anders verklaren. Ze hebben namelijk vaak naast hun werk ook nog de lasten van de kinderen en de huishouding te dragen. En deze twee combineren komt overeen zoals een Palestijnse stenenwerper met een joodse soldaat, niet dus. Mannen daarentegen kunnen sneller hun verantwoordelijkheid voor de kinderen laten vallen, volgens hen zijn daar crèches, babysitters, enz. voor uitgevonden. Vrouwen zijn echter meer verbonden met hun kinderen, ze hebben ze negen maanden in zich meegedragen, het is hun eigen bloed, ze hebben ze zelf gebaard. Deze eigenschap van vrouwen komt in de mannenwereld over als zwakheid, maar persoonlijk vind ik dit een niet te onderschatten kwaliteit. Verantwoordelijkheid opnemen, dag en nacht blijkt voor velen niet zo evident te zijn. Maar juist door deze “ zwakheid ” van de vrouwen voelen mannen zich superieur, volgens hen is het enige nut van de vrouw kinderen baren en ze opvoeden. De wetten van Manou (India) verwoorden dit uitstekend. “ De vrouw wordt door de wet beschouwd als akker en de man als zaad. Als men het mannelijk vermogen tot verwekken vergelijkt met het vrouwelijk vermogen, wordt het mannelijk superieur bevonden, want de nakomelingen worden gekenmerkt door de tekenen van het mannelijk vermogen.” Dat vrouwen door het baren van kinderen veel meer met de natuur verbonden zijn, vergeet de man snel. De natuur is namelijk iets wonderlijks, onbegrijpelijks, goddelijks en de mens is te nietig om haar schoonheid te beschrijven. Een vrouw daarmee associëren is ongeoorloofd, geen haar op het hoofd van de mannen die daaraan denkt. (dit zou misschien een verklaring kunnen zijn voor de veel voorkomende kaalheid bij mannen) Wie denken de vrouwen wel dat ze zijn, ze permitteren zich wel veel, … Mannen voelen zich ook superieur ten opzichte van vrouwen omdat ze over meer fysische kracht beschikken, een eigenschap die al te vaak misbruikt wordt. Zo vinden we de volgende zin terug in de Koran: “ Zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaan haar! Verban haar naar haar rustplaats en sla haar! ” Veel Westerlingen, waaronder ook een grote groep mannen, vinden echter wel dat de rol van de vrouw in de Islam onmenselijk is. Het volgende citaat uit de Koran bewijst inderdaad dat de mannen de vrouwen eigenlijk als minder dan een mens beschouwen. “ De vrouw: een kameel die God ons geeft om de woestijn van het leven te doorkruisen ” De houding van de Westerse mannen vind ik dus zeer positief maar ook een beetje hypocriet. Want ook zij, leden van de “beschaafde” Westerse wereld, zondigen zich nog al te vaak aan hun fysische kracht. Ook in de Bijbel is de vrouw ondergeschikt aan de man. Citaat : “ De man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, omdat hij een afspiegeling is van God. Maar de vrouw is de afspiegeling van de man. Daarom moet zij op haar hoofd een teken van onderwerping dragen” Of wat vind je van de volgende uitspraken van Paulus: “ De man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd van de man is.” Of “ Laat de vrouwen op bijeenkomsten zwijgen ” Dit zijn natuurlijk wel zinnen die uit hun context gerukt zijn, maar toch. Ik moet wel tot mijn vreugde toegeven dat er ook fragmenten in de Bijbel staan die de gelijkheid aantonen tussen man en vrouw. Zo heeft de Heilige Geest gaven gegeven aan iedereen, niet alleen aan mannen en niet via een vaste rolverdeling. We kunnen trouwens pas van onderdrukking spreken als de ene sekse heeft bepaald en nog steeds meent te weten wie de andere sekse is, hoe ze zich moet gedragen, welke rollen die sekse mag/kan vervullen en welke waarden daaraan dienen gehecht te worden. Paulus geeft in bovenstaand fragmentje de gelijkheid aan, maar we moeten bijna tussen de regels lezen om dit te interpreteren. Dat de geschiedenis door mannen geschreven is, vormt het allergrootste probleem van de onderdrukking. Zolang men ze letterlijk neemt zullen wantoestanden blijven bestaan. Gelukkig zijn er nu reeds vrouwelijke geschiedschrijvers, maar hun geschriften worden echter vaak verworpen omdat vrouwen sentimenteler zijn en dat de geschiedenis bijgevolg niet objectief meer is. Een argument dat inderdaad correct is, mannen beschrijven gebeurtenissen via redenering terwijl vrouwen zich eerder laten leiden, of volgen sommigen zich zelfs laten meeslepen, door intuïtieve gevoelens. Maar dat vrouwen in vergelijking met mannen meer op details letten en de dingen dieper proberen te doorgronden is een verrijking voor de geschiedschrijving die men veel te snel afkeurt. Zolang de geschiedenis echter alleen vanuit mannelijk standpunt bekeken wordt is ze volgens mij ook niet objectief. Enkel de combinatie van beide perspectieven kunnen de subjectiviteit opheffen waardoor we tot volwaardige geschiedschrijving kunnen komen. Nu, ondanks dit alles zal misbruik van de fysische kracht door mannen altijd blijven bestaan, maar er is land in zicht aan de horizon voor de vrouwen. Ze zullen niet langer rondzwalpen op zee onderhevig aan de willekeur van de golven. Want ze hebben namelijk een roeispaan in handen die niet te onderschatten is, het begrip psychologische kracht. Door het feit dat vrouwen beter kunnen relativeren dan mannen maar ook nog door andere factoren kunnen vrouwen beter tegen een stootje, een tegenslag. Denk maar aan het volgend tafereeltje: een man die flauwvalt terwijl zijn vrouw met bloed, zweet en tranen een kind probeert te baren. We hebben ook de volgende zin: “ vrouwen kunnen hun gevoelens beter uiten dan mannen” al vaak gehoord, soms tot vervelends toe voor de mannen. Clichés? Misschien, maar het is toch een feit dat er meer mannelijke patiënten in instellingen vertoeven dan vrouwelijke patiënten. Ook in gevangenissen vinden we ditzelfde patroon terug. Een punt dat de discussies ook al hoog heeft doen oplaaien is het fenomeen “vreemdgaan”. Wanneer een vrouw vroeger vreemdging werd ze gebrandmerkt als hoer. Wanneer een man vreemdging daarentegen werd dit maatschappelijk aanvaard, want de man was nu eenmaal een jager eeuwig op zoek naar nieuwe prooien. In de Westerse wereld is dit nu ook voor vrouwen aanvaard, maar in de rest van de wereld daarentegen bestaat dit fenomeen nog steeds.

De stelling gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Alleen een blinde die met paardenkleppen oploopt kan ontkennen dat we in een mannenwereld leven. Je hoeft maar te kijken wie de hoogste posities bekleden in bedrijven. Enkel vrouwen die begiftigd zijn met een opvallende schoonheid kunnen opklimmen tot directiesecretaresse. Bepaalde instellingen wijken hiervan af, de kwaliteiten van de mensen in kwestie is daar van belang en niet hun sekse. In de politiek bestaat nu ook wel de tendens van vrouwelijke politici, maar mijn vermoeden dat het hierbij om positieve discriminatie gaat wordt meer en meer bevestigd. Een goede strategie van de mannen want op deze manier kunnen ze gemakkelijk propageren dat een vrouw niet geschikt is om aan politiek te doen. Hierbij citeer ik: “ Nooit zal een volk dat zijn zaken aan een vrouw toevertrouwt voorspoed kennen. (Koran) ” of “ Een vrouw wordt niet voor de Thora opgeroepen vanwege de eer van de gemeente. (Talmoed)” Nochtans is voordien al bewezen dat vrouwen diplomatischer zijn dan mannen, vrouwen zullen meer alle aspecten bekijken alvorens een beslissing te nemen. Denk maar aan de vele keren dat er een feestje bij u thuis georganiseerd werd. Ja juist, meneer stond vrolijk te kwetteren met de gasten, terwijl zijn vrouw alles in goede banen mag leiden. Loopt het goed af dan gaat hij wel met de eer gaan lopen, maar bij de kleinste pietluttigheid is het natuurlijk zijn vrouw die het georganiseerd heeft. Dat weinig vrouwen topfuncties bekleden, kunnen we ook anders verklaren. Ze hebben namelijk vaak naast hun werk ook nog de lasten van de kinderen en de huishouding te dragen. En deze twee combineren komt overeen zoals een Palestijnse stenenwerper met een joodse soldaat, niet dus. Mannen daarentegen kunnen sneller hun verantwoordelijkheid voor de kinderen laten vallen, volgens hen zijn daar crèches, babysitters, enz. voor uitgevonden. Vrouwen zijn echter meer verbonden met hun kinderen, ze hebben ze negen maanden in zich meegedragen, het is hun eigen bloed, ze hebben ze zelf gebaard. Deze eigenschap van vrouwen komt in de mannenwereld over als zwakheid, maar persoonlijk vind ik dit een niet te onderschatten kwaliteit. Verantwoordelijkheid opnemen, dag en nacht blijkt voor velen niet zo evident te zijn. Maar juist door deze “ zwakheid ” van de vrouwen voelen mannen zich superieur, volgens hen is het enige nut van de vrouw kinderen baren en ze opvoeden. De wetten van Manou (India) verwoorden dit uitstekend. “ De vrouw wordt door de wet beschouwd als akker en de man als zaad. Als men het mannelijk vermogen tot verwekken vergelijkt met het vrouwelijk vermogen, wordt het mannelijk superieur bevonden, want de nakomelingen worden gekenmerkt door de tekenen van het mannelijk vermogen.” Dat vrouwen door het baren van kinderen veel meer met de natuur verbonden zijn, vergeet de man snel. De natuur is namelijk iets wonderlijks, onbegrijpelijks, goddelijks en de mens is te nietig om haar schoonheid te beschrijven. Een vrouw daarmee associëren is ongeoorloofd, geen haar op het hoofd van de mannen die daaraan denkt. (dit zou misschien een verklaring kunnen zijn voor de veel voorkomende kaalheid bij mannen) Wie denken de vrouwen wel dat ze zijn, ze permitteren zich wel veel, … Mannen voelen zich ook superieur ten opzichte van vrouwen omdat ze over meer fysische kracht beschikken, een eigenschap die al te vaak misbruikt wordt. Zo vinden we de volgende zin terug in de Koran: “ Zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaan haar! Verban haar naar haar rustplaats en sla haar! ” Veel Westerlingen, waaronder ook een grote groep mannen, vinden echter wel dat de rol van de vrouw in de Islam onmenselijk is. Het volgende citaat uit de Koran bewijst inderdaad dat de mannen de vrouwen eigenlijk als minder dan een mens beschouwen. “ De vrouw: een kameel die God ons geeft om de woestijn van het leven te doorkruisen ” De houding van de Westerse mannen vind ik dus zeer positief maar ook een beetje hypocriet. Want ook zij, leden van de “beschaafde” Westerse wereld, zondigen zich nog al te vaak aan hun fysische kracht. Ook in de Bijbel is de vrouw ondergeschikt aan de man. Citaat : “ De man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, omdat hij een afspiegeling is van God. Maar de vrouw is de afspiegeling van de man. Daarom moet zij op haar hoofd een teken van onderwerping dragen” Of wat vind je van de volgende uitspraken van Paulus: “ De man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd van de man is.” Of “ Laat de vrouwen op bijeenkomsten zwijgen ” Dit zijn natuurlijk wel zinnen die uit hun context gerukt zijn, maar toch. Ik moet wel tot mijn vreugde toegeven dat er ook fragmenten in de Bijbel staan die de gelijkheid aantonen tussen man en vrouw. Zo heeft de Heilige Geest gaven gegeven aan iedereen, niet alleen aan mannen en niet via een vaste rolverdeling. We kunnen trouwens pas van onderdrukking spreken als de ene sekse heeft bepaald en nog steeds meent te weten wie de andere sekse is, hoe ze zich moet gedragen, welke rollen die sekse mag/kan vervullen en welke waarden daaraan dienen gehecht te worden. Paulus geeft in bovenstaand fragmentje de gelijkheid aan, maar we moeten bijna tussen de regels lezen om dit te interpreteren. Dat de geschiedenis door mannen geschreven is, vormt het allergrootste probleem van de onderdrukking. Zolang men ze letterlijk neemt zullen wantoestanden blijven bestaan. Gelukkig zijn er nu reeds vrouwelijke geschiedschrijvers, maar hun geschriften worden echter vaak verworpen omdat vrouwen sentimenteler zijn en dat de geschiedenis bijgevolg niet objectief meer is. Een argument dat inderdaad correct is, mannen beschrijven gebeurtenissen via redenering terwijl vrouwen zich eerder laten leiden, of volgen sommigen zich zelfs laten meeslepen, door intuïtieve gevoelens. Maar dat vrouwen in vergelijking met mannen meer op details letten en de dingen dieper proberen te doorgronden is een verrijking voor de geschiedschrijving die men veel te snel afkeurt. Zolang de geschiedenis echter alleen vanuit mannelijk standpunt bekeken wordt is ze volgens mij ook niet objectief. Enkel de combinatie van beide perspectieven kunnen de subjectiviteit opheffen waardoor we tot volwaardige geschiedschrijving kunnen komen. Nu, ondanks dit alles zal misbruik van de fysische kracht door mannen altijd blijven bestaan, maar er is land in zicht aan de horizon voor de vrouwen. Ze zullen niet langer rondzwalpen op zee onderhevig aan de willekeur van de golven. Want ze hebben namelijk een roeispaan in handen die niet te onderschatten is, het begrip psychologische kracht. Door het feit dat vrouwen beter kunnen relativeren dan mannen maar ook nog door andere factoren kunnen vrouwen beter tegen een stootje, een tegenslag. Denk maar aan het volgend tafereeltje: een man die flauwvalt terwijl zijn vrouw met bloed, zweet en tranen een kind probeert te baren. We hebben ook de volgende zin: “ vrouwen kunnen hun gevoelens beter uiten dan mannen” al vaak gehoord, soms tot vervelends toe voor de mannen. Clichés? Misschien, maar het is toch een feit dat er meer mannelijke patiënten in instellingen vertoeven dan vrouwelijke patiënten. Ook in gevangenissen vinden we ditzelfde patroon terug. Een punt dat de discussies ook al hoog heeft doen oplaaien is het fenomeen “vreemdgaan”. Wanneer een vrouw vroeger vreemdging werd ze gebrandmerkt als hoer. Wanneer een man vreemdging daarentegen werd dit maatschappelijk aanvaard, want de man was nu eenmaal een jager eeuwig op zoek naar nieuwe prooien. In de Westerse wereld is dit nu ook voor vrouwen aanvaard, maar in de rest van de wereld daarentegen bestaat dit fenomeen nog steeds.

Maar aangezien Rome en Parijs ook niet in één dag gebouwd zijn, richten we ons met hoopvolle blik naar de toekomst. We mogen ook niet alle mannen over dezelfde kam scheren, er zijn namelijk ook mannen die gebukt gaan onder het autoritair gezag van één of andere “ bitch” of indien dit woord u niet bevalt, bestaat er nog de meer eufemistische uitdrukking: “Hyacint Bouquet ” Toch is het aantal “bastards” in de meerderheid. Dankzij feministische groeperingen zijn een aantal mannelijk voorrechten verdwenen, maar ze mogen niet overdrijven. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen de beide sekses, en we moeten goed uit onze doppen kijken dat we deze waarden niet aan het bestrijden zijn. Neen, het is wel degelijk het minderwaardig behandelen van elkaar dat uitgeroeid moet worden. Sommige vrouwen willen echter niet dat ze ooit gelijk behandeld zullen worden. In vele islamitische landen beschouwen de vrouwen de strenge regels als een teken van liefde voor hun man. Ook de vrouwen die stemmen op het Vlaams Blok die als slogan verkondigt “ Vrouwen aan de haard! ” zien de veranderingen aan met lede ogen. Zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten zullen echter bepalend zijn voor de toekomst. Hetgeen nu aan de orde is, is dat we elkaar moeten respecteren en gelijkwaardig behandelen en elkaar aanvaarden met onze verschillen. Net zoals Hans Andreus poëtisch verwoordt in één van zijn gedichten:

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar

zo mooi
anders,

ik zou je
nooit

anders dan
anders willen

(gebruik gemaakt van het werkstuk “levensbeschouwing : de plaats van de vrouw in de verschillende godsdiensten” door Elja Dijkstra.)

REACTIES

S.

S.

...lieverd....als je de volgende keer citaten uit de korna haalt....wil je dan de volgende keer het vers nummer erbij schrijven....ben namelijk moslim....en heb nog nooit zo´n onzin gehoord...als een vouw opstandigheid vertoont dan moet je haar verbannen of haar slaan? dat is echt de grootste onzin die ik ooit van mn leven heb gelezen!!!!!!!!!

21 jaar geleden

H.

H.

hey,

Mooi werkstuk man heb je ook nog plaatjes?

Groeten,

Tim

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.