Zelfmoord

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 852 woorden
  • 23 november 2003
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
42 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Discussie

Inleiding:

Ik hou mijn discussie over zelfmoord omdat ik vorige week een artikel heb gelezen in het volkskrant magazine over zelfmoord, daar stond in dat men nu gaat proberen er wat aan te doen om het aantal zelfmoorden terug te laten lopen.

Zelfmoord is meestal een wanhoopsdaad die voortkomt uit depressies of psychosen. Iedereen kan een depressie krijgen, net als dat iedereen koorts kan krijgen. Wel is het zo dat sommige mensen er een grotere kwetsbaarheid voor hebben dan andere. Depressiviteit is iets heel anders dan een depressie, het verschil is, dat iedereen wel een s een depressiviteit heeft, als het eens wat minder goed gaat in het leven. Als depressiviteit niet overgaat dan kan dit ontaarden in een depressie. De twee belangrijkste kenmerken van een depressie zijn: · een sombere depressieve stemming, leegheid · het verlies van interesse en plezier, niet meer blij kunnen zijn. De volgende 7 klachten of symptomen zijn, gedurende langere tijd aanwezig: · een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens · slaapstoornissen · verminderde of grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering · weinig energie of vermoeidheid · concentratieproblemen of besluiteloosheid · traagheid of juist aanhoudende lichamelijke onrust · terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding. Jaarlijks doen ruim 30000 mensen een suïcidepoging (dit is een zelfmoordpoging), 1500 keer slaagt deze. Volgens het CBS zijn zelfdodingen onder twintigers de belangrijkste doodsoorzaak, en voor dertigers zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2002 is het aantal suïcides met 6 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De depressiestichting, en de Yvonne van de Ven Stichting hebben een Nationaal Actieplan Suïcide Preventie opgesteld, zij denken dat het aantal suïcides kan worden verkomen door, spoorwegen, bruggen en hoge gebouwen te beveiligen met hekken. De hulpverlening te verbeteren en er moet een kenniscentrum over zelfdoding komen. In januari willen ze dit plan aanbieden aan de minister van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Een depressie kan op meerdere manieren behandeld worden. De meest gebruikelijke en effectieve is een combinatie van ‘praten en pillen’. Deze combinatie zorgt ervoor dat de depressie het snelst wordt overwonnen, maar verkleint ook de kans op een eventuele terugval. Het praatgedeelte bestaat uit een van de mogelijkheden binnen de psychologie, maar kan ook praten zijn met maatschappelijk werk, psychiater, huisarts enzovoort. Je kunt een praattherapie starten via de huisarts. Deze kan je dan doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Riagg, een vrijgevestigde psycholoog of maatschappelijk werk. Je kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een therapeut.

Met pillen worden bijna altijd antidepressiva bedoeld. Dit zijn meestal moderne middelen met betrekkelijk weinig bijverschijnselen. Maar ook de wat oudere middelen (tricyclische) of alternatieve (bijvoorbeeld St. Janskruid, Kava Kava) kunnen gebruikt worden. Natuurlijk zijn er ook nog andere manieren om een depressie te behandelen. Zo kunnen bijvoorbeeld ECT (Electro Convulsie Therapie), looptherapie, lichttherapie ook effectief zijn. Sommige mensen verkiezen ‘Zelfhulp’, bijvoorbeeld door middel van het doen van de cursus ‘In de put, uit de put’. Deze effectieve cursus wordt regelmatig door de meeste Riagg’s gegeven. Ook de tips uit het Zelfzorgboek Depressie (verkrijgbaar via de apotheek) zijn vaak erg bruikbaar. Zelfhulp kan zeer goed worden toegepast bij de wat mildere vormen van depressie of om een eventuele volgende depressie te voorkomen.

Stukje voorlezen: Jeanette heeft een aantal jaar gelden besloten dat ze echt een einde aan haar leven wil maken. Die doodwens heft ze ook geuit tegenover de hulpverleners. Bij de crisisdienst hamerden de hulpverleners er toen op dat ze aan haar kinderen moest denken, dat ze dat hen niet aan kon doen. Ik heb toen overwogen het te doen toen ze naar school waren, maar dan was er weer eentje ziek ofzo. Ik wilde absoluut niet dat ze me vonden, want ik wilde niet dat ze net als ik, bij de psychiater zouden belanden. Maar ik wilde wel dood, ik heb toen besloten: Dan neem ik mijn kinderen mee. Dat is nu enkele jaren geleden. Jeanette kookte een pan soep en loste daarin een ruime hoeveelheid dodelijke medicijnen op. Mijn man moest overwerken, dus dat was het ideale moment. Ik wilde de soep eerst aan mijn kinderen geven, zodat ik zeker wist dat ze dood waren voordat ik dat was, en daarna wilde ik zelf gaan. Toen belde mijn man mij op dat hij toch niet over hoefde te overwerken en over 10 minuutjes zou hij thuis zijn. Het is toen dus niet gelukt.

Discussie vragen:

1. Als iemand heel stellig over zijn eigen zelfmoord praat, dan is die persoon niet meer te redden
2. Stel dat je broer naar je toe komt en verteld dat hij het leven echt niet meer ziet zitten, en dat hij daarom zelfmoord wil plegen, hij vraagt of jij hem zou willen helpen. Wat zou je doen? 3. Het heeft geen zin om gebouwen spoorwegen en bruggen te beveiligen met hekken en om de hulpverlening te verbeteren en het kennisnet te vergroten. 4. Zelfmoors is een misdaad en moet dus strafbaar gesteld worden. 5. Veel informatie en berichtgeving over zelfmoord leidt tot toename van zelfmoorden. 6. Preventie maatregelen leiden niet tot afname van het aantal zelfmoorden, eerder tot toename. 7. Als iemand zelfmoord wil plegen, dan gebeurd het toch wel. 8. Dodelijke medicijnen moeten verkocht kunnen worden aan mesne die het leven echt niet meer zien zitten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.