Wicca

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 3e klas vwo | 2023 woorden
  • 30 januari 2003
  • 79 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
79 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Mijn spreekbeurt gaat over hekserij of wicca.

Heksenvervolgingen Vanaf de 15de eeuw werden er in Europa honderdduizenden heksen verbrand. Zij werden beschouwd als geheime duivelaanbidders die zich tijdens nachtelijke rituelen overgaven aan vreselijke lusten. Al heel lang houden mensen zich bezig met tovenarij. Het leek allemaal gewoon goed te gaan, af en toe werd een heks of tovenaar veroordeeld. Meestal was daar een goede reden voor, omdat de persoon iemand letterlijk kwaad had gedaan of gedood had met gif omdat de magie niet scheen te werken. Tot de 12de eeuw was er nooit over gesproken dat heksen de duivel aanbaden, maar door meerdere oorzaken werden de heksen opeens beschuldigd van duivelsaanbidding, kindermoord en seksuele uitspattingen op heksenbijeenkomsten. Op dit zelfde moment had de kerk het moeilijk en raakte zijn macht kwijt, dit kwam omdat het slecht ging met het volk en die gaven de kerk de schuld. De kerk zag toen hun kans om de schuld te verschuiven. Wat deden ze, ze gaven de schuld aan de duivel, die inmiddels de grootste vijand van kerk en dus van de hele mensheid was geworden. De heksen werden vanaf die tijd aangewezen als aanhangers van de duivel en zij waren het dus die de schuld kregen van alle ellende. Vervolgens gaf de paus het sein tot een grote heksenvervolging, die meer dan twee eeuwen zou duren. Na deze invoering werd het veel makkelijker om heksen aan te klagen. Omdat er bij hekserij nooit ooggetuigen zijn, werd er veel gebruik gemaakt van martelingen om een bekentenis af te leggen. Als de heks, gedwongen door martelingen, had bekend werd ze vervolgens gedood. Vele honderdduizenden mensen, waaronder vooral veel oudere vrouwen, werden opgehangen, verdronken of op de brandstapel verbrand. Dit is ongeveer 300 jaar zo doorgegaan. De heksenjacht vervaagde omdat er te veel mensen gedood waren door beschuldiging van hekserij. Er kwamen groepen tegen de heksenvervolging. Degene die toen aan de macht stonden hebben toen naar hun geluisterd. In 1748 is er voor het laatst een vrouw veroordeeld voor hekserij, dat was in Duitsland.

Wat is wicca of hekserij? Wicca is een andere benaming voor hekserij en is afgeleid van het engelse "Witchcraft" of "Craft of the wise", wat "Kunst der wijzen" betekent. Wicca is een geloof, maar ook een manier van leven. In andere bronnen staat weer dat het woord ‘Wicca’ is afgeleid van ‘wicce’, wat wijze of ziener betekend. Wicca heeft slechts 4 regels waar een wiccan zich aan moet houden. Ook heeft het een wet en een rede. 1. Leef - zorg ervoor dat je een gelukkig leven leidt en dat je dat van anderen niet verpest. 2. Liefde - hou ten eerste van jezelf. Pas als je echt van jezelf houd kan je van anderen houden. Dan wordt het houden van even vanzelfsprekend als ademen
3. Leer - Leer de lessen van het leven, dat is een van de redenen dat je hier bent. 4. Geniet - Geniet van het leven, als je dat niet doet is je tijd hier op aarde verspild. Wicca heeft ook een wet, op deze is het gehele wicca geloof gebaseerd. Doe wat je wil, zolang het niemand schaadt. Daarmee wordt bedoeld dat je niemand geestelijk of lichamelijk kwaad mag doen, inclusief jezelf.

De goden Wicca is gebaseerd op het respect en de liefde voor aarde en elke levensvorm en de wil daarmee in harmonie te leven. Alle natuurlijke dingen hebben een spiritueel leven, planten dieren mensen en zelfs stenen en alles is in evenwicht: licht en donker, dag en nacht, man en vrouw. Daarom gelooft men niet alleen in een God, maar ook in een Godin. Ook wordt hij vaak gesymboliseerd met de 3 kanten van de godin: maagd, moeder en wijze of oude vrouw. Zij maakt levensvormen, ontwikkelt het, en neemt het weg. Een Godin en een God, die allebei symbool staan voor de aarde en de elementen van de natuur, staan centraal in de Wicca. De Godin zien we belichaamd in de aarde en de maan en de God in de vruchten die de aarde voortbrengt en de zon. De God is ook degene die de aarde bevrucht en die de jaarcyclus op gang zet. Zonder de God zou de aarde dor en dood zijn en zonder de Godin zou er helemaal geen aarde zijn. De God en de Godin van de Wicca zijn bekend onder meerdere namen. Veel gebruikte namen voor de Godin zijn Diana, Demeter en Aradia en de God wordt vaak Karnayna of Gehoornde God genoemd.

Esbats en Sabbats Sabbats zijn de 8 jaarfeesten. -Het rituele jaar begint met Samhain. In deze tijd van het jaar is het contact met de andere wereld en de geesten van overleden voorouders dan gemakkelijker te leggen dan anders. -Yule is het oude Midwinterfeest, waarbij het wiel van het jaar, na de zonnewende, weer op gang gebracht wordt. Daarmee wordt de groeikracht van de natuur opnieuw geactiveerd. -Imbolc is gebaseerd op de oude gebruiken om de aarde na de winter weer vruchtbaar te maken. -Het Lentefeest, ook wel genaamd Ostara, is een viering van het nieuwe leven dat onder de grond weer op gang is gekomen. -Beltane is door de eeuwen heen gevierd als vruchtbaarheidsfeest. -Midzomer is een viering van de uitbundige groeikracht in de natuur. -Lammas grijpt terug op de graanoogst, die rond deze tijd in heel Europa op ceremoniële wijze werd binnengehaald. -Het Herfstfeest is het tweede oogstfeest, waarbij appels, peren en druiven centraal staan.

Naast de acht jaarfeesten vieren Wicca's traditioneel de dertien volle manen, de maanfeesten. De krachtige energie van de maan leent zich goed voor het bedrijven van magie tijdens of kort voor de volle maan. Deze maanfeesten worden ook wel Esbats genoemd. Tijdens de Esbat wordt alle nadruk gelegd op de invloed van de maan op de aarde, in tegenstelling tot de Sabbat, waarbij de zon centraal staat. Tijdens de magische werkzaamheden die tijdens de Esbats worden verricht, wordt dan ook gebruik gemaakt van de schijngestalten van de maan. Wanneer het volle maan is, is het de tijd om jezelf in verband te brengen met de maan, de Godin en haar aarde. De maancyclus begint na Midwinter. De Maan van de Langste Nacht is de volle maan die valt tussen 21 december en 19 januari. Afhankelijk hiervan zijn er 12 of 13 manen in een cyclus.

Het pentagram Het pentagram is het symbool voor Wicca en vertegenwoordigt de mens, het is een teken van liefde. Er bestaan verschillende soorten pentagrammen. Tegenwoordig weten de meeste mensen dat een pentagram met de punt naar beneden een Satanistisch pentagram is en een met de punt naar boven een positief pentagram is. In vroegere tijden, toen de mensen dit verschil nog niet kenden, zag men elk pentagram als een negatief en met name Satanistisch symbool. Het pentagram in de Wicca is met de punt naar boven. Het bovenste punt van het pentagram staat voor het hoofd van die mens en symboliseert hiermee het element ether, de spiritualiteit. De andere vier punten staan voor de armen en de benen van de mens en symboliseren de andere vier elementen uit de natuur: aarde, lucht, vuur, water. Deze vijf elementen leven in de natuur en in ieder mens (terwijl er eigenlijk maar 4 elementen bestaan).

Het gereedschap van een wiccan Heksen gebruiken verschillende hulpmiddelen in hun rituelen en magie - Altaar. Een kleine, lage tafel waar je alle spullen op zet. Het kan heel handig zijn om een tafel te nemen met een la, waarin je de spullen die je niet gebruikt in opbergt. Vaak staan er op het altaar 1 of 2 kaarsen als symbool voor God/Godin. Het altaar staat op het Noorden. - Boek der schaduwen. (Volgens mij noemen traditionele heksen het ook wel een grimoire) het is een boek waarin je rituelen, recepten, informatie over de maan, waarzeggerij enzovoort in schrijft. Het moet met de hand geschreven worden. In het Boek der schaduwen schrijf je alleen rituelen die je zelf al geprobeerd hebt, je bent er dus je leven lang mee bezig. Recepten en andere dingen die je nog wilt uitproberen zet je er dus (nog) niet in. - Athame. In de wicca gebruikt men twee messen, een met een wit en een met een zwart handvat. De athame met het witte heft wordt gebruikt voor praktische dingen, zoals het kerven in kaarsen, snijden van kruiden enz. De athame met het zwarte heft wordt symbolisch gebruikt, om de cirkel te trekken bijvoorbeeld. De messen mogen nooit in aanraking komen met bloed. Je hoeft het verschil tussen de twee messen natuurlijk niet te maken. De Elementen horen ook op aan altaar aanwezig te zijn. - Pentakel. Dit is een ronde schijf, gemaakt van bijvoorbeeld klei, metaal of hout, waarop een groot pentagram staat afgebeeld. Het pentakel staat voor het element Aarde. -Zout. Zout staat voor het element aarde. -Kaarsen. Voor gebruik in rituelen. Kaarsen staan voor het element vuur -Water. Dit kan een kom met water zijn. Het moet wel water uit de natuur zijn. Water staat natuurlijk voor het element water. -Wierook. Wierook staat voor het element lucht

Hekserij nu ... Heksen van nu willen vooral de voorchristelijke tradities in ere herstellen. Tradities waarin godinnen en goden, mannen en vrouwen, een gemeenschappelijke weg gaan naar wijsheid en verlichting, naar een harmonische samenleving en naar een balans tussen natuur en cultuur. Gebruik makend van zowel de linker hersenhelft als de rechter hersenhelft maar ook van het lichaam als geheel en het universum proberen heksen en anderen heidenen een harmonie te herstellen waarin de mens niet over de natuur heerst zoals in monotheïstisch religies, maar er deel van uitmaakt. Hekserij vandaag de dag krijgt steeds meer een plaats in onze maatschappij. In Groot-Brittannië is het zelfs de snelst groeiende religie op dit moment! Omdat hekserij geen bepaald dogma heeft is er in de loop der tijd een behoorlijke variatie aan heksen en stijlen ontstaan. Heksen als Alex Sanders en Gerald Gardner kregen vele aanhangers en zodoende is de alexandrian en gardnerian traditie o.a. ontstaan. Er zijn covens die zich vooral richten op de godin of hun rituelen voornamelijk naakt doen, er zijn heksen die zich vooral bezig houden met kruiden, recepten, drankjes en er zijn heksen die tradities mengen naar eigen inzicht en er zijn ook heksen die alleen dus zonder coven werken.

De wicca rede geeft ook aan wat je wel en niet hoort te doen. We moeten leven volgens de Heksenwet, in volledige Liefde en in volledig vertrouwen. Leven en laten leven, eerlijk nemen en eerlijk geven. Trek driemaal de cirkel, om alle kwaad te weren. Laat de spreuk werken, door te spreken in rijm. Een zachte blik, een lichte aanraking, spreek weinig, luister veel. Ga met de klok in bij de wassende maan, zing daarbij een heksen vers. Ga tegen de klok in bij afnemende maan, zing daarbij een de Wiccan Rune. Als Vrouwe maan nieuw is, kus haar hand twee keer. Als de maan vol is, dan zoekt je hart naar verlangen. Pas op voor stormen van het noorden, doe de deur dicht en haal het zeil neer. Als de wind uit het zuiden komt, zal liefde je op de mond kussen. Als de wind uit het westen waait, kunnen de verdwaalde zielen geen rust vinden. Als de wind uit het oosten waait, verwacht nieuws en vier feest. Negen houtjes gaan in de ketel, brand ze snel, brand ze langzaam. Aloud is de boom van de Vrouwe, brand het niet of vervloekt ben je. Als het jaarwiel draait, zal spoedig het vuur van Beltane branden. Als het wiel gedraaid is tot Yule, steek het blok aan en de Gehoornde reageert. Zorg voor Bloemen Struiken en Bomen, de Vrouwe zal je zegenen. Als het water kabbelt, werp een steen en je zult de waarheid weten. Als je werkelijk iets nodig hebt, wees niet hebzuchtig. Als je je raar opstelt, zal niemand je vriend willen zijn. Leuk te ontmoeten, een goede thuiskomst, helder zijn de wangen, warm is het hart. Denk aan de Drievoudige wet, drie keer slecht, drie keer goed. Draag bij tegenspoed
de blauwe ster op je voorhoofd. Waar zal liefde altijd zijn , uit vrees dat uw liefdes dat niet zouden zijn. De wet word met acht woorden gesloten: "doe geen kwaad, doe wat je wil".

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.