Vuurwerk

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 2e klas vmbo/havo | 1093 woorden
  • 5 augustus 2008
  • 85 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
85 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Vuurwerk

Ik doe mijn spreekbeurt over vuurwerk, ik heb het onderwerp vuurwerk gekozen omdat ik het wel een interessant onderwerp vond en omdat ik er meer over te weten wou komen.

Hoofdstuk 1: De geschiedenis.

Eeuwenlang ging men er vanuit dat het de Chinezen waren die het vuurwerk hebben uitgevonden. Tegenwoordig denkt men dat het Chinese vuurwerk is voortgekomen uit een vroegere ontdekking in Bengalen, het tegenwoordige Bangla Desh. De naam Bengaals vuurwerk doet ons hier nu nog aan denken. Hoe het ontdekt is weet men niet precies. Het kan gebeurt zijn tijdens het koken van voedsel op een houtvuur.

Vuurwerk werd destijds hoofdzakelijk gebruikt bij het voeren van oorlogen. Met bommen en vuurpijlen werd de vijand bestookt. De recepten werden door de vuurwerkmakers angstvallend geheimgehouden.

Momenteel komt 90 % van het totale vuurwerk aanbod uit China. De rest uit diverse Europese landen.

Hoofdstuk 2: Vuurwerk effecten

Bewegingseffect bijvoorbeeld
opstijgen van het gehele stuk vuurwerk, bijv. vuurpijl
ronddraaien van het gehele stuk vuurwerk, bijv. grondbloem
opstijgen van delen van het stuk vuurwerk, bijv. siervuurwerk
knaleffect, bijv. rotje
geluidseffect, bijv. gillende keukenmeid
lichteffect, felle flitsen blinq
rookeffecten rookbom

Ook tot klein vuurwerk wordt gerekend allerlei kamervuurwerk en schertsvuurwerk, zoals klappertjes, confettibommen en sterretjes. Vooral deze sterretjes verdienen speciale aandacht.'Zij bestaan uit een ijzeren staafje met kruid, onjuist is de gedachte dat sterretjes vonken 'koud vuur' afgeven. Deze vonken zijn in werkelijkheid brandende ijzerdeeltjes met een temperatuur van meer dan 1000 graden Celsius.

Hoofdstuk 3: Opslag

Als je aan het opslaan van vuurwerk denkt denk je automatisch aan Enschede. In Enschede was teveel vuurwerk in een te kleine ruimte opgeslagen. Er kwam een klein vuurtje op een manier bij en zo ontplofte de fabriek, maar niet alleen de fabriek door de kracht van het vuurwerk werd een hele woonwijk in een keer weggevaagd. Door het niet goed verpakken en het te veel opslaan van het vuurwerk in een te kleine ruimte is dit ongeluk gebeurt.

Hoofdstuk 4 Risico’s :

Natuurlijk zit er aan het gebruik van vuurwerk veel risico’s. Erg gevaarlijk is het om vuurwerk in je hand af te steken, als het pakketje ontploft kunnen hier zeer ernstige gevolgen aan verbonden zijn. Ook wordt er vaak met vuurwerk gestunt.
‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ is de slagzin van een campagne die tegen het stunten met vuurwerk is omdat dit stunten jaarlijks zoveel slachtoffers eist. Stunten met vuurwerk is wel leuk omdat je rare effecten krijgt. Als je een beetje knutselt met wat verschillende soorten weet je niet wat je ziet, totdat het opeens iets te vroeg ontploft. Je had het pakketje nog net niet weggegooid en het ontplofte al. Dit soort risico’s zitten er nu een maal aan. Je moet je dus gewoon aan de gebruiksaanwijzing houden.

Hoofdstuk 5: Verkoopspunten
Het wordt dringen bij de vuurwerkwinkels dit jaar. Door de strengere veiligheidsvoorwaarden die aan opslag en verkoop van vuurwerk zijn verbonden, is het aantal verkooppunten bijna gehalveerd van ongeveer 70 vorig jaar tot iets meer dan 35 nu.

Verkoop:

Om vuurwerk te mogen opslaan en verkopen moeten winkels onder meer voorzien zijn van een sprinklerinstallatie. Die moet aangelegd zijn door een officiële installateur. De kosten komen geheel voor rekening van de winkelier. De afgelopen maanden is door speciale teams van de DCMR gecontroleerd.
Uiteindelijk is aan iets minder dan de helft van de vuurwerkwinkels een vergunning onthouden.
Dezelfde hoeveelheid vuurwerk als vorig jaar, vijftig miljoen kilo, moet dit jaar verdeeld worden door veertienhonderd verkooppunten minder. Vorig jaar waren er 2800 verkooppunten, dit jaar de helft. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting. Het vuurwerk mag alleen op 29, 30 en 31 december tussen 8.00 en 20.00 uur worden verkocht. Het afsteken van vuurwerk mag alleen tussen 10.00 uur op oudejaarsdag (vrijdag 31 augustus) en de volgende dag (nieuwjaarsnacht, zaterdag 1 januari) 2.00 uur. In de directe omgeving van dierentuinen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, asiels of maneges mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Hoofdstuk 6 Veilig afsteken:

Draag kleding van katoen of wol. Vonken branden direct gaten in kunststof kleding. Een nylon jas kan gemakkelijk vlam vatten.
Zet vuurpijlen in een fles gevuld met zand. Dan staat het stevig en vliegt de vuurpijl ook in de gewenste richting: omhoog.
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont of met een brandende sigaret. Nooit met lucifers of een aansteker.
Gooi nooit met vuurwerk naar mensen en dieren. Het is niet stoer maar kinderachtig om ze te laten schrikken. En er kunnen flinke omgelukken door gebeuren.
Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen.
Maak nooit je eigen vuurwerk.

Hoofdstuk 7: Vuurwerk voor en na oud en nieuw

Omdat de eerste vuurwerkknallen vaak al half november klinken, is Halt al vanaf deze tijd bezig met het geven van voorlichting of het verspreiden van voorlichtingsmaterialen. Meer dan 700.000 jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs worden in een voorlichtingsles geconfronteerd met de gevolgen van het onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk.Jongeren die door de politie worden betrapt op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk of het afsteken van vuurwerk na 1 januari, worden doorverwezen naar bureau Halt. Vervolgens worden ze door Halt, in samenwerking met de afdeling Wijkbeheer van de gemeente, ingezet voor het opruimen van vuurwerkafval in de eerste week van januari.

Hoofdstuk 8: Moet je echt naar Halt?

Nee. Als je niet naar Halt wilt dan moet je dit tegen de politie zeggen. Het betekent wel dat de politie het proces-verbaal van jouw zaak naar de officier van Justitie zal sturen. De officier van Justitie neemt een beslissing over de afhandeling van jouw zaak. Je moet er rekening mee houden dat je dan een boete of een andere straf krijgt.

Hoofdstuk 11: Illegaal vuurwerk:

Illegaal vuurwerk is niet toegestaan in Nederland, veel illegaal vuurwerk komt uit België. Er zijn veel verschillende soorten van illegaal vuurwerk. Je hebt bijv. illegaal siervuurwerk, knalvuurwerk matten en nog veel andere soorten functies van illegaal vuurwerk. Illegaal knalvuurwerk: strijkers, nitraten, Japanse vuisten, vlinders, super vlinders enz. Als de politie illegaal vuurwerk in beslag neemt moet je de waarde van het vuurwerk betalen en je krijgt nog eens een boete. Veel mensen gaan naar België om illegaal vuurwerk te smokkelen meestal hebben ze geluk maar er worden ook zat mensen aangehouden die net met de auto uit België komen en de kofferbak vol hebben met illegaal vuurwerk. Ook al is illegaal vuurwerk verboden veel mensen hebben het en of verkopen het weer door aan andere mensen. Er worden ook vaak meldingen gedaan over illegaal vuurwerk bij mensen thuis. De politie gaat dan langs de mensen met een huiszoekingsbevel en neemt het aangetroffen vuurwerk in beslag, er gebeurt weer her zelfde de mensen moeten de waarde betalen en krijgen ook weer een bekeuring.

Dit was mij spreekbeurt heeft iemand nog vragen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.