Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


Vluchtelingen

Inleiding:

Ik doe mijn spreekbeurt over vluchtelingen, omdat ik het een interessant onderwerp vind. En het is toch wel een groot probleem, worden vluchtelingen wel toegelaten of niet toegelaten?! En er is vaak ook nog een groot misverstand over het verschil tussen vluchtelingen en asielzoekers.

Wat zijn vluchtelingen?

Vluchtelingen zijn mensen die erkent zijn als asielzoeker. Ze zijn gevlucht uit hun eigen land, wegens bv. Vervolging, oorlog, bedreiging van hun leefgebied of natuurrampen. Wat dus ook meteen het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker. Een erkende vluchteling heeft de mogelijkheid om in Nederland te komen wonen. Een niet-erkende vluchteling heeft de kans het land uit te worden gezet of gaan in de illegaliteit. Wereldwijd zijn dr zo ongeveer 15 miljoen vluchtelingen en 20 tot 30 miljoen ontheemden. Ontheemden zijn vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen.

Je hebt verschillende soorten vluchtelingen,
- als 1e heb je oorlogsvluchtelingen, dit zijn vluchtelingen die vanwege oorlog in hun eigen land niet meer konden blijven, omdat het daar voor hun veel te gevaarlijk is. Denk bv. Aan Afghanistan.
- Als 2e heb je dan de economische vluchtelingen. Dit zijn mensen die vluchten omdat ze in hun eigen land niet rond kunnen komen van hun eigen geld. Ze vluchten daarom naar een ander land om te proberen daar een beter bestaan op te bouwen.in Nederland worden tegenwoordig geen economische vluchtelingen toegelaten. Vaak zeggen de vluchtelingen die naar nderland toe komen dan ook dat ze politieke vluchtelingen zijn.
- En als laatste heb je politieke vluchtelingen, mensen denken niet snel aan deze vluchtelingen, maar ze komen toch behoorlijk vaak voor. Politieke vluchtelingen zijn vluchtelingen die vluchten omdat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met de regering in hun eigen land. Deze politieke vluchtelingen kunnen legaal een verblijfsvergunning aanvragan, als ze zeggen dat ze polietieke vluchtelingen zijn. Als is onderzocht of dit verhaal klopt, en het klopt krijgen ze al snel een verblijfsvergunning.

De inburgering van vluchtelingen:

Er is eind 1988 een wet ingevoerd om de integratie te bevorderen. Deze wet verplichte de vluchtelingen om een inburgeringscurses te volgen. Hierdoor zouden ze namelijk veel sneller een baan krijgen omdat ze dan de taal & de cultuur kennen. Maar omdat heel veel vluchtelingennatuurlijk analfabeet zijn was het resultaat niet helemaal goed. Politieke vluchtelingen hebben er zowieso geen baat bij om de Nderlandse taal te leren want die zouden later toch weer terug gaan naar hun eigen land. Alleen de economische vluchtelingen hebben er wel veel baat bij want hun zijn natuurlijk op zoek naar werk en dan is het toch wel belangrijk als je de taal goed kunt spreken, dus hun zouden er wel baat bij hebben.

De Asielprocedure

Als een vluchteling in Nederland aankomt moet hij direct asiel aanvragen. Je moet dan eerst een hele procedure doorlopen voor je erkend wordt als vluchteling. Want pas als je als vluchteling erkend bent dan mag je voor bepaalde of onbepaalde tijd in Nederland blijven. Het proces begint bij het aanmeldingscentra, in heel Nederland zijn er 3 aanvraagcentra. Deze zitten in Rijnsbergen, Zevenaar of op Schiphol. Men moet hier twee aanvragen doen. Een aanvraag voor toelating als vluchteling en een verzoek om een verblijfsvergunning. Als dit gedaan is dan wordt er een tolk geregeld en moet de asielzoeker tegenover een ambtenaar van het ministerie van Justitie verklaren waarom hij zou moeten worden toegelaten. Ook worden er dan vingerafdrukken en foto’ s gemaakt om te kunnen achterhalen of de man/ vrouw eerlijk is geweest. Als al deze stappen zijn doorlopen wordt er binnen 24 uur bepaald of de asielzoeker de verkorte of normale procedure mag doorlopen.
- De verkorte procedure houdt in dat: de ambtenaar het verhaal geloofd en dat de informatie controle goed doorlopen is. De asielzoeker moet dezelfde dag nog terug komen om zijn verhaal nog eens te doen en dan wordt er weer een controle gehouden of alles klopt wat er gezegd is. Na dit gesprek wordt er bepaald of de asielzoeker geweigerd wordt. Als deze beslissing genomen wordt kan de asielzoeker in hoger beroep gaan bij de rechtbank en zijn tijdelijke verblijfplek wordt dan het OC day is een afkorting voor Onderzoek- en Opvangcentrum.
- - Dan heb je ook nog de langere procedure, dit houdt in dat: je hoogstwaarschijnlijk kans maakt op asiel. In dit geval wordt de asielzoeker gelijk na het gesprek naar het OC gebracht. Deze lange procedure duurt 3 tot 6 maanden. Na deze periode wordt er bepaald of de asielzoeker de A-status krijgt. De A-status houdt in dat de asielzoeker is erkend als vluchteling en in Nederland mag blijven. Het verzoek kan echter ook nog afgewezen worden, omdat de asielzoeker gelogen heeft over identiteit, land van herkomst of zijn vluchtroute en dit pas laat wordt ontdekt. De asielzoeker moet dan meteen het land verlaten, maar kan hier ook bezwaar tegen aantekenen bij het ministerie van Justitie. In de periode dat alles weer opnieuw moet worden bekeken moet de asielzoeker een tijdig verblijf aanvragen. Naast de toe- of afwijzing van een vluchtelingenstatus kan het ook nog zijn dat de asielzoeker voorziening krijgt tot verblijf (VTV of C-status). In dit geval wordt de asielaanvraag niet behandeld, maar mag deze op humanitaire basis in Nederland blijven. Dit betekent dat men op basis van het Verdrag van Geneve niet op de vlucht is, maar dat de leefomstandigheden in hun land van herkomst onmenselijk zijn. Als de situatie weer beter is dan moet deze asielzoeker weer terug naar hun eigen land.

Verblijfsvergunning

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning op asielgronden wanneer:
- hij volgens de IND vluchteling is in de zin van het vluchtelingverdrag
- hij volgens de IND gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
- Er volgens de misnister klemmende reden van humanitaire aard zijn, waardoor van betrokkene niet verlangt kan worden dat hij terugkeert naar zijn land van herkomst. Hierbij gaat het onder andere om mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.
- Terugkeer naar het land van herkomst volgens de minister van bijzondere hardheid zijn vanwege de algemene situatie daar. Voor zo’ n land voert de minister dan een algemeen beschermingsbeleid in.

De IND beoordeelt altijd eerst of iemand vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag, en gaat dan verder het rijtje af. Iedereen die op een van deze gronden in Nederland mag blijven krijgt dezelfde status: de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel. Deze status kan gedurende drie jaar worden ingetrokken wanneer de situatie in het land van herkomst is verbeterd.
Wanneer iemand vijf jaar onafgebroken in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning, kan hij het Nederlanderschap aanvragen. Om het Nederlanderschap te verkrijgen, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het halen van een naturalisatietoets.

Gezinshereniging

Gezinshereniging houdt in dat je ja familie ook naar het desbetreffende land haalt waar jij op dat moment asielzoeker bent.
Vluchtelingen die in Nederland blijven hebben recht op gezinshereniging. Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft hij drie maanden de tijd om een aanvraag voor gezinshereniging in te dienen. Dat lijkt ruim voldoende, maar soms blijkt het niet mogelijk dit op korte termijn te regelen. Bijvoorbeeld omdat familieleden vermist worden. Na die periode van drie maanden moeten vluchtelingen wel aan een inkomenseis voldoen. Zij moeten daarmee aantonen dat ze voldoende verdienen om de familieleden te onderhouden.
Omdat de overheid niet altijd gelooft dat de betreffende personen familieleden zijn wordt er een DNA-test komen. Uit die DNA-test moet dan blijken of de betreffende personen inderdaad familie zijn.als het familie is mogen zij ook komen.
Al die tijd verblijven de gezinsleden vaak onder slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp in een naburig land. Het is al voorgekomen dat kinderen tijdens de gezinsherenigingsprocedure zijn overleden. VluchtelingenWerk heeft er bij de overheid op aangedrongen de procedure sterk te bekorten.

En dan nog mijn stelling: Vluchtelingen moeten in de tijd dat ze hier verblijven nog beter verzorgd worden dan dat ze nu al worden. Dus betere opvangplaatsen, goede kleding, goed eten.
En als ze voor echt een lange tijd blijven ook school.

Ik ben het hier niet mee eens, want dat zou ons uiteindlijk veel te veel geld kosten, want wij kunnen betalen voor hun onderdak en eten. En het zijn maar vluchtelingen, tuurlijk mogen ze goed onderdak hebben. Maar er zijn ook genoeg Nederlanders die niet veel geld hebben en dan zouden de vluchtelingen zeg maar het nog beter hebben dan sommige nederlanders.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

mh

mh

heel slecht de soorten vluchtelingen zijn:
- politieke vluchtelingen
- economische vluchtelingen
- milieu vluchtelingen
de vluchtelingen die vluchten door oorlog zijn politieke vluchtelingen en komen het meeste voor

7 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

hoi

hoi

leuk wat een meuk peuk is niet leuk

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

&#61514

&#61514



1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

lol

lol

lol

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

kaaskopje

kaaskopje

het is Nederland i.p.v. nderland. en het is aanvragen i.p.v. aanvragan.

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

goed gedaan

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

Goede informatie!👍🏻

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

bedankt

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

mooi werkstuk

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

Deze presentatie is goed!

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

G.

G.

top man perfeckt werkstuk

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

I.

I.

heel goed! ik heb er niks aan gehad maar toch echt leuk!

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

Goed werkstuk maar wel typefouten!

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

D.

D.

hebben jullie voormij 5 hoofstukken die ik kan doen als spreekbeurt ikk ben een kind van 11

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Handig voor maatschappijleer 1 ,, als je examen moet doen dan :)

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

wat is het verschil tussen een vluchteling en een asiel zoeker, wij moeten namelijk een werkstuk over vluchtelingen maken. groetjes Julia en Hannejet

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Wel slecht Taalgebruik. In welk jaar zitten jullie?
Bij Soorten Vluchtelingen staat er: 'Daarom zeggen de meeste economische vluchtelingen dat ze politieke vluchtelingen zijn' Jullie hadden nog niet uitgelegd wat Politieke vluchtelingen waren. Niet het handigste.

3 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

Voor de rest is het een goede spreekbeurt hoor! Alleen dat viel me gewoon op.

3 jaar geleden

gast

gast

T.

T.

ik vind het een super handige site!
bedankt!
groetjes tessa

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Mooie spreekbeurt

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Een goeie spreekbeurt alleen niet voor een 4de klasser wat voor niveau je ook doet , dit kan beter.

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

ik vind het een interesante spreekbeurt bedankt voor de inspiratie

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

toppie knal

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

super goede spreekbeurt
bedankt ik ben nu al veel verder met mijn spreekbeurt
super bedankt xxxxx trikelilie
ik weet het het is een rare naam

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

ik vind het goed .
maar het kan veel beter en .

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

Wel slecht nederlands taalgebruik

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

ik vind het een goed werkstuk

top!!!

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

kan beter

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

D.

D.

goed werkstuk

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast