Kindermishandeling

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 2238 woorden
  • 6 januari 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Dit is de tekst die bij mijn werkstuk hoort:

Hoe verloopt het leven van een vluchteling?

Inhoudsopgave
1.    Waar komt de vluchteling vandaan?
2.    Wat is de reden van de vlucht?
3.    Hoe verliep de vlucht?
4.    Is er voor Nederland gekozen of was dit toeval?
5.    Welke procedure loop de vluchteling vanaf het moment dat hij/zij hier arriveert?
6.    Wat is de kans van slagen?
7. Hoe zou een vluchteling goed in Nederland kunnen integreren?

Waar komt de vluchteling vandaan?

De vluchteling die ik gekozen heb voor dit werkstuk is Nando Rafael. Hij is 19 jaar en afkomstig uit Angola. Angola ligt in zuidwest Afrika. De hoofdstad van Angola is Luanda. Angola is 37x zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 12 miljoen mensen, waarvan 60% in de grote steden leeft. De taal die ze er spreken in Portugees. In Angola is ongeveer 50% van de bevolking werkloos, de meesten doen aan zelfvoorziening. De belangrijkste exportproducten van Angola zijn ruwe olie, diamanten en koffie. Het bruto nationaal product per persoon in is Angola erg laag 533,- Amerikaanse dollar per jaar. Ook de levensverwachting is niet erg hoog, bij mannen is de levensverwachting 43,6 jaar, en bij vrouwen 46,3 jaar. Ook is maar 31% van het drinkwater schoon en veilig voor gebruik. Angola is een republiek de leider van Angola is José Eduardo dos Santos van de partij MPLA(Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola).


Aan het einde van de 15e eeuw wordt Angola ontdenkt voor Portugese zeelieden. Vanaf het moment dat moment werd Angola vooral gebruikt al tussenstop voor de handel met Azië. Later transporteerden de Portugezen veel slaven vanuit Angola naar Brazilië. Aan het einde van de 19e eeuw wordt Angola officieel een kolonie van Portugal, dat Angola nog steeds helemaal in bezit heeft. Rond 1945 na het einde van de 2e wereldoorlog komt er in Angola een onafhankelijkheidsbeweging op gang, de mensen willen onafhankelijk worden, en geen kolonie meer zijn van Portugal. De 1e aanval van de Angolezen voor de onafhankelijkheid tegen de Portugezen komt in 1961. In 1975 wordt Angola onafhankelijk. De grootste verzetspartij, de MPLA, komt aan de macht. Een andere verzetspartij, de UNITA (Nationale Unie voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola), accepteert de nieuwe regering niet, en al snel breekt er een burgeroorlog uit. De UNITA wordt daarin gesteund door de VS en Zuid-Afrika, de MPLA door de Sovjet-Unie en Cubaanse troepen. In 1992 worden er voor het eerst vrije verkiezingen gehouden, die gewonnen worden door de MPLA. UNITA accepteert de uitslag niet en de burgeroorlog wordt hervat. In februari 2002 wordt de leider van UNITA Jonas Savimbi vermoord door het regeringsleger. In april 2002 wordt de burgeroorlog na 27 jaar eindelijk beëindigd. 

Wat is de reden van de vlucht?

Het is in Angola al onrustig sinds de 1e aanval voor onafhankelijkheid van Portugal in 1961. In 1975 werd Angola officieel onafhankelijk, maar daardoor kwamen er alleen maar meer problemen. Duizenden boerderijen en kleine bedrijven die in handen waren van Portugezen gingen failliet. Angola bleef achter met een groot tekort aan geschoolde krachten, want de Portugezen hadden nooit geïnvesteerd in onderwijs. Een ander groot probleem was dat, de 2 grootste partijen (MPLA en UNITA) allebei de macht wilden over Angola, zo ontstond er een burgeroorlog. De burgeroorlog veroorzaakte een volksverhuizing. Mensen van het platteland en uit dorpen vluchtten met z´n allen naar de stad omdat het daar veel veiliger was, ze lieten hun huizen gewoon achter. Ook de meesten stukken vruchtbare land, waar veel delfstoffen te winnen waren werd vernietigd door de burgeroorlog. De landmijnen die neergelegd werden zorgden ervoor dat het platteland onbruikbaar werd. De delfstoffen die nog wel gewonnen konden worden werden meteen verkocht om de oorlog te financieren (wapens, uitrusting e.d.). De MPLA had de oliebronnen in handen, UNITA had de diamanthandel in hun bezit. Vervolgens kwamen er rond 1990 de 1e vredesonderhandelingen tussen de MPLA en UNITA. In mei 1991 resulteerde die vredesonderhandelingen in het Bicesse-akkoord, dat inhield dat er een staakt-het-vuren kwam, en dat er nieuwe verkiezingen gehouden werden. Die verkiezingen werden gewonnen door José Eduardo dos Santos (MPLA). Jonas Savimbi weigerde deze uitslag te accepteren, de oorlog werd weer hervat. Er wordt beweerd dat er tussen 1992 en 1994 alleen al 300.000 Angolezen zijn vermoord. In 1994 werd een nieuw voorstel voorgelegd, maar UNITA weigerde hieraan mee te werken. In 1998 laaide de strijd opnieuw op, UNITA boekte grote winsten, ze veroverde grote delen van het land. Op 22 februari 2002 loopt Savimbi in een val van het regeringsleger, hij en z´n 21 lijfwachten worden doorzeeft met kogels. Op 4 april 2002 bood MPLA een staakt-het-vuren aan aan UNITA die het accepteerden. Daarmee kreeg Angola voor het eerst sinds de onafhankelijkheid echt vooruitzicht op vrede. Verder had Nando Rafael nog een reden om te vluchten naar Nederland. Zijn ouders, broertje en zusje werden allemaal vermoord, wonder boven wonder ontliep Nando de kogels, hij was die avond een voetbalwedstrijd aan het kijken bij zijn oom en tante die naast hun woonden, toen ze schoten hoorden is Nando´s oom gaan kijken, de volgende dag hoorde hij dat z´n familie vermoord was. De reden waarom zijn familie vermoord is, weet hij nog steeds niet. Hij weet alleen dat het iets met zijn vader te maken had, die politiek actief was.

Hoe verliep de vlucht?

De vlucht van Nando Rafael was zeer onverwachts. Zijn oom die ook een politicus was en dus waarschijnlijk ook vermoord zou gaan worden, nam samen met zijn vrouw Nando mee naar Nederland. Zonder ook maar enige herinneringen mee te kunnen nemen moest hij vluchtten. Als eerst vluchtte ze meteen het dorp uit en gingen richting de hoofdstad dat op 20 km afstand lag van het dorp, na een hele dag gelopen te hebben kwamen ze aan bij één van de grootste markten van Afrika Roque Santeiro. Het was verlaten want het inmiddels al avond geworden. Ze vonden onderdak bij een oude man en vrouw, en vertelde hun verhaal. De man zei dat hij wel wat kon regelen op de markt. De volgende dag gaven ze de man al het geld dat hun oom nog had zodat de man vliegtickets kon regelen om naar Nederland te vliegen, vervolgens wees de man hun de weg naar het vliegveld dat 500 meter van de markt vandaan lag. Op het vliegveld aangekomen was het erg druk er waren veel mensen die allemaal op de vlucht waren voor de burgeroorlog of anders zaken. Vervolgens ging Nando samen met zijn oom en tante, met het vliegtuig richting Nederland.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Is er voor Nederland gekozen of was dit toeval?

De reden dat ze naar Nederland vluchtten kwam vooral door de oom van Nando. Nando zelf had hier niks over te zeggen. Z´n oom besloot om naar Nederland te gaan omdat ze hier een aardige kans hadden om te mogen blijven wonen. En daar kwam nog bij dat Nederland een erg rijk en welvarend land was en nog steeds is. In andere landen is het vaak moeilijker om asiel aan te vragen en de kans dat je daar mag blijven is veel lager. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk komen meer asielaanvragen binnen, Nederland komt op de 4e plaats. In 2001 waren er ruim 34.000 asielaanvragen. Opvallend was dat daaruit ruim 4000 aanvragen uit Angola kwamen. We kunnen dus zeggen dat Nando er niet voor gekozen heeft om naar Nederland te gaan, maar de oom van Nando waarschijnlijk wel. 

Welke procedure doorloopt de vluchteling vanaf het moment dat hij hier arriveert?

Iedereen die in Nederland asiel aan wil vragen moet een officiële aanvraag doen bij het AC (aanmeldcentrum). In Nederland zijn er 4 aanmeldingcentrums; op Schiphol, in Zevenaar, in Rijsbergen en in Ter Apel. In die aanmeldingcentrums maken mensen van de IND (immigratie en naturalisatie dienst) een scheiding tussen de aanvragen die een kans maken en aanvragen die kansloos zijn. Dat doen ze binnen 48 uur. Als het asielaanvraag kansloos verklaard wordt, wordt het asielaanvraag verder afgehandeld door het AC. De asielaanvragen die wel een kans maken gaan door naar het OC (onderzoeks- en opvangcentrum). Vervolgens moet er een interview gehouden worden(wordt ook wel de beschikking genoemd) met de asielzoeker, en een contactambtenaar van het IND. Hierin kan de asielzoeker zijn verhaal vertellen en motieven vertellen, met behulp van een tolk. De uitslag van interview is de basis van de beoordeling van de asielaanvraag dat beoordeeld wordt door iemand van het IND. Diegene beslist of de asielzoeker, de status als vluchteling krijgt, of een (tijdelijk) verblijfsvergunning, of dat de asielaanvraag afgewezen wordt. Als een asielaanvraag afgewezen wordt, kan de asielzoeker nog in hoger beroep gaan bij de officier van justitie, als het asielaanvraag dan weer wordt afgewezen, kan diegene nog in hoger beroep bij de rechter, die bekijkt dan de zaak opnieuw. Het kan ook nog voorkomen dat als je in hoger beroep gaat je niet in Nederland mag blijven wachten in Nederland. Als het hoger beroep bij de rechter ook weer wordt afgewezen heeft de asielzoeker 4 weken de tijd om het land uit te gaan. In tweederde van de gevallen verlaat de asielzoeker zelf het land, bij de rest wordt hij tot de grens begeleidt.


Wat is de kans van slagen?

De kans dat je in Nederland mag blijven hangt helemaal van je situatie af, er zijn in Nederland 4 verschillende mogelijkheden als je asiel aanvraagt:
1.    A-status; deze status krijg je als je niet terug kan naar je land omdat je vreest voor vervolging. Deze status geeft de asielzoekers de meeste rechten en is voor onbepaalde tijd geldig
2.    C-status; een C-status wordt uitgereikt aan degene die vreest voor vervolging in een land waarvan het IND het niet kan aantonen, maar waar er wel een reële kans is dat degene bij terugzending onmenselijke behandelt zal gaan worden. Als je de C-status krijg toegewezen krijg je een verblijfsvergunning dat elk jaar verlengd moet worden, maar wat niet ingetrokken kan worden.
3.    VVTV; dit is een tijdelijke vergunning voor asielzoekers die niet de status A of C toegewezen hebben gekregen, maar die ook niet terug kunnen naar hun eigen land vanwege de situatie. Als de situatie weer normaal is in het land wordt het verblijfsvergunning ingetrokken.
4.    De 4e mogelijkheid is dat je asielaanvraag wordt afgewezen, je moet het land dan binnen 4 weken verlaten, anders wordt je het land uitgezet.
Voor alleenstaande minderjarig asielzoekers(ama´s) geldt een apart beleid. Eerst wordt gekeken of hij/zij in aanmerking komt voor een A of C-status. Als hij/zij daarvoor niet in aanmerking komt wordt gekeken of familie is in het land van herkomst die het kind kan opvangen, is dat ook niet het geval krijgt hij/zij een verblijfsvergunning voor één jaar, dat twee maal verlengd kan worden. Als hij/zij dan nog niet opgevangen kan worden krijgt hij/zij automatisch de C-status. Nando kreeg samen met zijn oom en tante de C-status. Door de nieuwe vreemdelingenwet van 2001 is er wel een hoop veranderd. Inmiddels zijn er nog maar 2 vergunningen één voor onbepaalde tijd en één voor een bepaalde tijd. Dit alles heeft de regering ingevoerd omdat de procedure eerst wel een jaar in beslag nam, nu is het na een half jaar afgerond. Er is nog een grote verandering; als je afgewezen wordt, kun je alleen nog in hoger beroep gaan bij de rechter je mag dan wel in Nederland wachten op de uitspraak, eerst mocht dat niet. Hierdoor hoopt de regering dat de kwaliteit van de beschikking verbeterd wordt. Ook de status als ama is verdwenen, er wordt naar het verhaal van de jongere gekeken, op 18-jarige leeftijd is de jongen volwassen en moet hij terug naar zijn eigen land, tenzij hij een vergunning voor langere tijd heeft gekregen. Door de nieuwe vreemdelingenwet van 2001 is er wel wat veranderd, Nederland is door de nieuwe regels een stuk minder aantrekkelijker voor asielzoekers. Het is veel moeilijker om een langdurig verblijfsvergunning te krijgen. Nando werd profvoetballer bij Ajax, maar hij kreeg geen tewerkstellingsvergunning en hij kreeg te horen dat hij het land uit moest, inmiddels zit hij in Berlijn, waar hij wel een tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning kreeg. Hij voetbalt nu bij Hertha BSC.

Hoe zou een vluchteling goed in Nederland kunnen integreren?

Als 1e moeten vluchtelingen binnen 6 weken een inburgeringonderzoek doen, zodat de de gemeente kan zien of hij/zij eventueel nog een inburgeringprogramma nodig heeft, ik vind een goede zaak, zo krijgen vluchtelingen verplicht meer te maken met de Nederlands cultuur. Voor vluchtelingen is het zeer moeilijk om een plaats om de arbeidsmarkt te veroveren. Daarom is er in het inburgeringprogramma ook de taal Nederlands, zodat ze in ieder geval een stap zetten om de Nederlandse taal beter te beheersen. Ook moeten de vluchtelingen begeleidt worden bij een opleiding, Nederlandse studenten hebben al moeilijkheden, dus vluchtelingen hebben helemaal moeilijkheden. De Nederlands bedrijven stellen steeds hogere eizen dus zullen ze ook een goede beroepsopleiding nodig moeten hebben. Ook heeft elke vluchteling tijdens de inburgeringcursus een trajectbegeleider, die hun overal mee helpt. Ik denk dat door het inburgeringprogramma vluchtelingen al een heel stuk beter in de Nederlands maatschappij komen te staan. Nederlanders kijken toch meestal een beetje vreemd aan tegen de vluchtelingen, maar door o.a. inburgeringcursussen zal dit al een heel stuk veranderen. Verder zouden ze Nederlandse tradities moeten aannemen ik denk dat de Nederlanders dan al heel anders tegen ze aan gaan kijken.

Als 1e moeten vluchtelingen binnen 6 weken een inburgeringonderzoek doen, zodat de de gemeente kan zien of hij/zij eventueel nog een inburgeringprogramma nodig heeft, ik vind een goede zaak, zo krijgen vluchtelingen verplicht meer te maken met de Nederlands cultuur. Voor vluchtelingen is het zeer moeilijk om een plaats om de arbeidsmarkt te veroveren. Daarom is er in het inburgeringprogramma ook de taal Nederlands, zodat ze in ieder geval een stap zetten om de Nederlandse taal beter te beheersen. Ook moeten de vluchtelingen begeleidt worden bij een opleiding, Nederlandse studenten hebben al moeilijkheden, dus vluchtelingen hebben helemaal moeilijkheden. De Nederlands bedrijven stellen steeds hogere eizen dus zullen ze ook een goede beroepsopleiding nodig moeten hebben. Ook heeft elke vluchteling tijdens de inburgeringcursus een trajectbegeleider, die hun overal mee helpt. Ik denk dat door het inburgeringprogramma vluchtelingen al een heel stuk beter in de Nederlands maatschappij komen te staan. Nederlanders kijken toch meestal een beetje vreemd aan tegen de vluchtelingen, maar door o.a. inburgeringcursussen zal dit al een heel stuk veranderen. Verder zouden ze Nederlandse tradities moeten aannemen ik denk dat de Nederlanders dan al heel anders tegen ze aan gaan kijken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.