Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... de coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Wij zijn benieuwd hoe jij ermee omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! šŸ˜·šŸ¦ šŸ«

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Inleiding

Kan jij je voorstellen dat je al jaren de hele dag met pijn in bed ligt. Je ongeneeslijk ziek bent en je situatie alleen nog maar kan verslechteren. Dat je geen controle meer hebt over je lichaam zoals je blaas en je opeens iets langs je been voelt lopen en je de verzorgster moet roepen om het schoon te laten maken omdat je dat zelf niet kan. Dan komt er weer bezoek wat je eigenlijk niet wil omdat je het vernederend vind dat ze je zo zien en je alleen maar pijn hebt, 's avond moet de zuster je helpen om je te wassen want je kan zelf niks meer. Zou jij dan nog willen leven… zo ja begrijp je dan dat sommige dat niet willen en euthanasie aanvragen?

Het woord euthanasie betekend eigenlijk goede dood; “Eu” is in het Grieks goed en “Thanatos” dood. Volgens het woordenboek houdt euthanasie het volgende in: ‘het doen sterven van mensen die ondraaglijk lijden door een ongeneeslijke ziekte.’

Wat is euthanasie

Wanneer een patiënt zeer ondragelijk lijd kan de patiënt vragen om uit dit lijden verlost te worden. Men noemt dit ook wel zelfdoding, maar beter is de naam Euthanasie. Euthanasie wordt onder verdeeld in twee soorten. Passieve euthanasie en Actieve euthanasie. Bij passieve euthanasie zorgt de behandeld arts ervoor dat de patiënt aan een natuurlijke dood sterft. De arts geeft hem geen medicijnen meer en stopt de behandeling, de patiënt ondergaat dan een periode van extra pijnlijk lijden en sterft. Bij actieve euthanasie dient de arts een euthanaticum (een stof die er automatisch voor zorgt dat de patiënt overlijdt) in bij de dan al terminale patiënt. Hierdoor wordt het sterfproces korter dan bij passieve euthanasie. En gaat de patiënt met minder lijden dood. De patiënt kan als hij daartoe in staat is zelf beslissen op welke manier de patiënt wil sterven. Actieve euthanasie gebeurt meestal via een infuus met kalmeringsmiddelen en/of spierverslappers. Een veel gebruikte stof hierbij is Morfine, waarvan een overdosis wordt ingenomen.

Veel mensen zeggen dat euthanasie ook wel zelfdoding is. Maar het is niet hetzelfde. Euthanasie is als een patiënt zelf vraagt om een eind en de arts actief in dit proces deelneemt. Zelfdoding is als de patiënt zelf een einde maakt aan zijn leven, ook al is dat met middelen die door zijn arts verschaft zijn.

Soms kan een patiënt in de terminale fase zelf geen opdracht geven tot euthanasie omdat hij hier geen mogelijkheden voor heeft. Vaak door psychische gebreken, als sterke dementie. Hier wordt in overleg met de behandelend arts en familie beslist. Natuurlijk is het juist in zo’n geval extra zwaar voor de familie. Normaal verlies je een dierbare, maar nu beslis je er zelf over.Wetgeving

In Nederland is er veel ophef geweest over euthanasie. Is euthanasie nu wel of niet strafbaar? In april vorig jaar nam de regering een wet aan waarin staat dat euthanasie, als het op de juiste manier uitgevoerd is, niet strafbaar is.

In de oude wetgeving stond letterlijk: Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie (€11500 ).

Nu is de wet helemaal veranderd. Als de arts zich aan de wet houdt en zorgvuldig te werk gaat zal de arts niet meer vervolgd worden. Wanneer hij dit niet in acht neemt zal de straf volgen die voorheen van kracht was. De regering en het wetboek zijn beide dus makkelijker geworden als het euthanasie gaat.Als een arts bij het openbaar ministerie op het matje wordt geroepen is het meest gehoorde tegenargument dat hij door de patiënt gedwongen was en uit overmacht handelde. Dan ben je volgens het wetboek van strafrecht in alle gevallen niet strafbaar. Dit kan gemakkelijk worden voorkomen als de arts zich netjes aan de regels houd, de jurisprudentie. Deze richtlijnen beschrijven aan welke zorgvuldigheidseisen de arts moet voldoen, ze zijn echter niet in de wet vastgelegdEuthanasie-verklaring

Voordat er daadwerkelijk euthanasie toegepast kan worden dient er een euthanasieverklaring opgesteld te worden. Deze officiële procedure wordt zorgvuldig door andere medici gecontroleerd. Om te voorkomen dat er achteraf vervelende situaties ontstaan die in de ergste gevallen kunnen uitlopen op rechtszaken tussen de arts en de overheid omdat het document niet in orde was. In deze euthanasieverklaring heeft de patiënt de mogelijkheid om in een eerder stadium te beslissen over zijn of haar levenseinde.

De euthanasieverklaring bestaat uit twee aparte delen. In het eerste deel geeft de patiënt aan of hij verder wil leven wanneer hij in een stadium komt waarin hij ondraaglijk psychisch of lichamelijk lijdt. Anders gezegd of hij in die situatie wel of geen euthanasie wil laten plegen.

In het tweede deel geeft de patiënt aan wanneer hij zijn leven wil beëindigen of niet. Waar ligt de psychische of lichamelijk grens?

Een euthanasieverklaring dient ook nog voor de volgende punten:

1) Als de persoon later niet meer kan zeggen wat hij wil door psychische aandoeningen. Zodat de partner hiervoor kan zorgen.

2) Zodat dit duidelijk, zwart op wit, staat en hier later geen onduidelijkheid over kan komen.

3) Als bewijs dat het verzoek vrijwillig is gebeurt.

4) Als bewijs dat de persoon een goeddoordachte beslissing heeft gemaakt.

Dit alles ook zodat er naderhand geen twijfels kunnen bestaan en er geen procedures tegen verantwoordelijken kunnen komen.

De arts heeft in het hele proces een belangrijke functie. Natuurlijk moet de arts niet alleen de euthanasie uitvoeren hij is ook nog de meest verantwoordelijke persoon. Doordat hij zo verantwoordelijk is moet hij ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Om hier nog betere controle op te hebben moet er altijd nog een andere arts aanwezig zijn die hem ook helpt voor eventuele ondersteuning. Wanneer hij een persoon in behandeling heeft die psychisch lijd moet hij ook de hulp inroepen van een psychiater.

De arts moet er goed op letten dat de persoon niet beïnvloed is door de omgeving en moet hij het medische dossier goed lezen om er zeker van te zijn dat de persoon weet wat hij wil. Hij moet er ook voor zorgen dat de euthanasie ethisch en wettelijk plaatsvindt. Als de euthanasie er dan toch komt, moet hij zelf de euthanasie uitvoeren en natuurlijk alles melden bij de verschillende instanties.Euthanasie bij dementie

Dementie kan je ook zien als een ondragelijk lijden. Kan een dementerend persoon dan ook vragen om euthanasie?

Dementie is een gedragsstoornis. Daarmee is het erge van de ziekte meteen al genoemd want door ons gedrag leggen we kontakten en door het gestoorde gedrag wordt dat moeilijk of onmogelijk .

Dementieel gedrag kan verschillende oorzaken hebben :

- De ziekte van Alzheimer

- andere hersenziekten

- ziekten van anderen organen

- vergiftigingen

- depressies

Alzheimer is de meest voorkomende ziekte

60 procent van alle dementerenden heeft Alzheimer. Van de overige 40 procent heeft ongeveer de helft toenemende geheugenproblemen door beschadiging van de bloedvaten in de hersenen. Dementie is een ziekte waarop de kans toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. In Nederland zijn 250 duizend mensen boven 65 dement. Dat is 5 procent van de totale bevolkingsgroep boven de 65, volgens specialisten, ligt dit percentage waarschijnlijk rond de 10 procent, omdat alleen de mensen zijn geteld bij wie officieel de diagnose ‘dementie’ is vastgesteld. van alle Nederlanders boven de 90 is 40 procent dement. 60 procent van de mensen boven de 90 is dus niet dement. Bij deze mensen gaan het geheugen achteruit, maar dementie wordt veroorzaakt door een aantal ziekten en het merendeel van de mensen krijgt het niet. Zo’n 10.000 mensen beneden de 60 lijden aan dementie.

Maar de vraag is nu is dementie een dusdanig ernstige ziekte dat de toepassing van euthanasie redelijk is? Ik zelf vind van niet. Dementerende mensen weten dat ze langzamer hand achteruit gaan. Als ze merken dat ze iets niet meer goed kunnen, zullen ze zich onzeker, angstig, en verdrietig voelen. Na een tijdje gaat dit over en merken ze het niet meer. Ze vragen bijvoorbeeld hoe gaat het er mee en een minuut later vraagt ze het weer. Maar het is niet dat ze je antwoord vergaten, ze vergeten gewoon dat het is gevraagd. Ze weten vaak ook niet meer wat ze doen, ze willen bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen of boodschappen doen, terwijl ze dat helemaal niet meer kunnen.

Voor henzelf is het niet erg want ze weten er toch niks van maar voor de buitenwereld kan het soms best moeilijk zijn.

In verpleeghuizen wordt veel geworsteld met euthanasie-verklaringen in de zin van: 'Als ik mijn kinderen niet meer herken, wil ik ophouden met leven.' Alleen dit ligt nogal moeilijk omdat een patiënt ’s morgens zijn dierbaren niet herkend maar ’s middags weer wel. Hoewel dementie een ongeneeslijke aandoening is heeft het lijden lang niet altijd lichamelijke oorzaken, als deze mensen goed verzorgd worden en geestelijke hulp word geboden is euthanasie helemaal niet nodig. Deze mensen kunnen dan hun leven op een prettige manier sluiten en op een natuurlijke manier sterven. Moet er in de Euthanasie verklaring opgenomen worden als ik dement word wil ik dood? Ik heb zelf een oma in zilverschoon, zij is heel ernstig dement. Voor een maand terug zei ze geen woord en kneep alleen je hand fijn. Nu lijkt ze iets helderder te worden ze spreekt weer hele zinnen en zit niet alleen maar voor zich uit te staren. Ik moet er niet aan denken dat in die slechte periode ze kunstmatig overleden was. Zeker niet nu ik weet dat het nu zoveel beter gaatMijn mening

Is euthanasie doodnormaal? We beslissen eigenlijk over ons eigen leven. Moeten we dit niet aan God overlaten?

Ik vind dat euthanasie een oplossing kan zijn in terminale situaties, als de patiënt ongeneeslijk ziek is en een lijdensweg zal volgen die uiteindelijk uitloopt op de dood. Maar ik denk dat mensen de euthanasie zullen gebruiken als een zelfmoord poging. Sommige mensen willen in een moeilijke periode van hun leven het liefst een eind maken aan dat leven. Als deze personen ziek zijn dan vragen ze om euthanasie en biedt je ze eigenlijk zelfmoord aan. Ik ben gedeeltelijk voor euthanasie, maar ik ben bang dat alle normen en waarden overboord worden gegooid en we op weg gaan naar de perfecte samenleving met alleen perfecte mensen. Ik wil jullie vragen wat jullie mening hierover is. In de 2e wereldoorlog was er veel propaganda tegen minderheden. Niet alleen joden maar ook gehandicapten, homoseksuelen enz. Deze mensen zouden allemaal dood moeten. Ex-minister Borst heeft het vorig jaar gehad over een pilletje die ouderen zouden kunnen slikken als ze het leven zat zijn dat vind ik toch een beetje eng. Straks gaan we de ouderen ‘uitschakelen’ en alle andere mindergoed functionerende groepen mensen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

ik heb aan deze tekst veel informatie gekregen voor me betoog, super bedankt!!

9 jaar geleden

K.

K.

ik heb heel veel aan deze info gehad voor mijn opstel!!!

dank je wel !

9 jaar geleden

M.

M.

Je maakt een cruciale fout (die vele websites op internet maken).
Euthanasie staat voor actieve levensbeƫindiging op verzoek van de patiƫnt.
Soms wordt op internet euthanasie onder verdeeld in twee soorten: actieve en passieve euthanasie. Eigenlijk kan die onderverdeling niet bestaan, want zoals ik al zei: eutahansie staat voor ACTIEVE levensbeeindiging, euthanasie heeft altijd een actief karakter. Een betere naam voor ā€˜passieve euthanasieā€™ is palliatieve of terminale sedatie.

Palliatieve sedatie kan enkel gebeuren bij terminale patienten. In theorie wordt bij palliatieve sedatie de ziekte niet meer behandeld: middelen of handelingen die het leven kunnen verlegen worden achterwege gelaten en eventuele apparatuur die de patient in leven houdt, wordt stilgelegd. De patient krijgt enkel pijnstilling en slaapmedicatie toegediend De patient sterft een natuurlijke dood.

Bij euthanasie dient de arts een middel toe dat er voor zorgt dat de patient dadelijk overlijdt. Hierbij overlijdt de patiƫnt ten gevolge van het toedienen van medicatie, de patient sterft een niet-natuurlijke dood.

8 jaar geleden

K.

K.

ik ben het nietmet je eens over passieve euthanasie.Ik heb jongstleden mee gemaakt dater passieve euthanasie werd toegepast bij een dame die al langere tijd riep ik wil dood ect ect. Deze dame heeft een dementeel beeld en is heel wispelturig in haar willen en kunnen.

Er is na een gesprek met de ha dn scan arts besloten tot passieve euthanasie, er is in overleg met familie en mw besloten om ge stoppen met eten en drinken..6 jaar geleden

M.

M.

Nog fouten of onvolledigheden: euthanasie kan ook uitgevoerd worden bij mensen die ondraaglijk psychisch lijden.
Meestal wordt geen overdosis morfine gegeven maar een barbituraat toegediend.

8 jaar geleden

I.

I.


ik heb hier veel aan gehad! Dankje.

5 jaar geleden

E.

E.

Ik ben het helemaal met je eens, en ik ga deze informatie zeker gebruiken voor mijn spreekbeurt!

4 jaar geleden