De Politie

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • groep 8 | 3588 woorden
  • 14 februari 2004
  • 1011 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
1011 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

1 Waarom is de politie er?

De politie is er namelijk niet alleen om boeven te vangen en te zorgen dat het veilig is op straat, maar ook om mensen te helpen. De politie is er ook om te voorkomen dat iedereen de regels overtreed, dus om te zorgen dat iedereen de wet houd. De politie moet 24 uur per dag, het hele jaar door, in het hele land paraat zijn. Is ze dat niet, dan gaan de boeven daar naar toe waar geen politie is. Ze stelen of breken in als de politie slaap of net zit te eten. Om te zorgen dat de politie altijd klaarstaat, overal in het land, is de politie verdeeld in 25 afdelingen. Zo’n afdeling heet een regiokorps en heeft een stuk van het land. Elk regiokorps is weer verdeeld in districten en elk district is verdeeld in basiseenheden. Dat zijn een soort wijken. Politie Katwijk komt uit regiokorps Hollans Midden, dan district duin en bollenstreek zuid en dan basiseenheid team katwijk zee- Rijnsoever.

2 De soorten politie.

Je hebt 16 soorten politie en misschien nog wel meer. Je hebt de surveillanten, agenten en hoofdagenten, die lopen op straat te surveilleren. Je hebt de recherche, de technische recherche, de M.E. , de waterpolitie, de luchtvaartpolitie, de spoorwegpolitie, de parkeerpolitie, de jeugdpolitie, de milieupolitie, de vreemdelingenpolitie, de koninklijke marechaussee, het korps landelijke politiediensten (de KLPD) en de meldkamer. De surveillanten zorgen voor de kleine misdrijven, zoals bekeuringen, het verkeer regelen en ze moeten alles in de gaten houden. De agenten zijn er voor alle misdaden en mogen dus meer als de surveillanten, en hebben ook een vuurwapen bij zich. De hoofdagenten doen hetzelfde als de gewone agenten maar hebben meer ervaring. De recherche probeert de daders op te sporen van een moord of een overval. De technische recherche zoek naar sporen, zoals vinger- en voetafdrukken. Ook maakt hij foto’s van de verdachte. De technische recherche en de gewone recherche werken samen. M.E. staat voor mobiele eenheid. De M.E. wordt ingezet als de politie denkt dat er ergens rellen of gevechten kunnen komen: b.v. bij voetbalwedstrijden en als er geprotesteerd wordt. De M.E. probeert in de eerste plaats om die dingen te voorkomen. Gebeuren die toch, dan probeert de M.E. om het weer rustig te krijgen, en dat gaat meestal niet zonder geweld. De M.E. heeft daarvoor een speciale uitrusting. De waterpolitie is er om het verkeer op het water te regelen en om boeven, die met een boot het water opgegaan zijn, te vangen. Ook om de mensen op een boot die rotzooi overboord gooien op te pakken en een bekeuring te geven. Alleen al langs Dordrecht varen elk jaar ong. 140000 schepen met een giftige lading aan boord. De politie controleert daarom streng of de schepen veilig zijn. En als er een aanvaring is, dan komt de waterpolitie onmiddellijk in actie. In gebieden waar veel gezwommen word, is de waterpolitie er vooral voor de veiligheid van de toeristen. Speedboten en waterscooters worden vooral goed in de gaten gehouden. Vak zijn ze door hun hoge snelheden een gevaar voor zichzelf en voor de anderen. De waterpolitie helpt ook als er een probleem op een booreiland is. De luchtvaartpolitie controleert of vliegvelden en piloten de regels houden. Ze houden toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Ze onderzoeken klachten over geluidshinder, laagvliegen, reclamevliegtuigen en vliegtuigen die landbouwgif spuiten. Ook komen ze in actie als er een ongeluk met een vliegtuig is gebeurd. Sommige dingen zie je beter vanuit de lucht. Daarom gebruikt de luchtvaartpolitie helikopters en vliegtuigen. Tijdens de mesttijd wordt gekeken of boeren de mest die ze teveel hebben niet stiekem in de sloot gooien. Olielozingen worden ook zo opgespoord. En boven drukke verkeerspleinen, zoals Oudenrijn, word er op files gelet. Ontstaat er een file, dan geven ze het door aan de alarmcentrale in Driebergen en die geven het door aan het nieuws. Bij rellen of grote festiviteiten word alles vanuit de lucht in de gaten gehouden. De spoorwegpolitie is de politie van de NS. De agenten helpen mensen, zorgen ervoor dat alles goed gaat en veilig is en houden verdachten van misdrijven aan, zolang het maar met de spoorwegen te maken heeft. De spopo’s, zoals de agenten van de spoorwegpolitie wel genoemd word, gaan achter de mensen aan die geen zin hebben hun kaartje te betalen. Dat zijn er ongeveer 150000 per jaar. Ze helpen bij het vervoer van voetbalsupporters en begeleiden discotreinen en andere speciale treinen. De parkeerpolitie. Om een parkeermeter te kunnen controleren en een bekeuring uit te schrijven, hoef je geen opleiding tot politieagent gevolgd te hebben. Dat werk wordt gedaan door de parkeerpolitie. Dat is geen gewone politie, maar de parkeerpolitie kan wel iemand een boen geven. Als een auto in de weg staat, laat de parkeerpolitie hem weg slepen. Dat kost de eigenaar van de foutgeparkeerde veel geld. De parkeerpolitie controleert of de automobilisten genoeg geld in de parkeermeters hebben gedaan. Zo niet, dan krijgen ze een bekeuring. In sommige steden gebruikt de parkeerpolitie de wielklem. De parkeerpolitie gebruikt een dergelijk ding om en wiel van een auto als de parkeertijd op de parkeermeter verstreken is. Wet de wielklem kan de auto niet meer rijden. De klem wordt er pas afgehaald als de bestuurder het parkeergeld en de boete betaald heeft. De jeugdpolitie. De meeste jongeren hebben nooit iets met de politie te maken. Als dat toch gebeurd is het meestal vanwege vandalisme, graffiti of winkeldiefstal. Wie nog geen 18 is en een overtreding maakt krijg met de jeugdpolitie te maken. De jeugdpolitie waarschuwt in dat geval eerst de ouders van de dader, of degene die voor hem zorgt. Dat gebeurt altijd zo. Daarna praat de jeugdpolitie met de dader. Iemand die voor het eerst met de politie te maken krijgen, doen na zo’n gesprek meestal nooit meer iets strafbaars. Tot je 12de jaar kun je niet veroordeeld worden. Doe je iets wat bij de wet verboden is, dan word er met jou, je ouders en met je school gepraat. Meestal gaat het daarna wel goed. Krijgt iemand toch voor de 2e keer iets te maken met de jeugdpolitie, dan worden weer de ouders gewaarschuwd. Deze keer wil de politieagent meer weten. Hij probeert erachter te komen of de jongen of het meisje ergens problemen heeft: thuis, op school, in zijn vrije tijd, met zijn gezondheid, met vrienden of met drugs. Bijna altijd hebben criminele kinderen problemen met een of meer van deze dingen. Als het duidelijk word waar het probleem zit, proberen ze er een oplossing voor te vinden. Problemen thuis worden met de ouders besproken. Soms word de kinderbescherming er bij gehaald. Bij problemen op school wordt de leraar erbij gehaald. Iemand kan ook verkeerde vrienden hebben of verslaafd zijn. Het gaat bij kinderen niet alleen om drank of drugsverslaving maar ook om gokverslaving. Ook problemen met de gezondheid kunnen er voor zorgen dat het kind zich slecht gaat gedragen. De jeugdpolitie draagt bijna nooit een uniform. Dat zou de kinderen misschien afschrikken. Ook zie je deze politieagenten nooit in een net pak. Ze dragen gewone kleren. De milieupolitie. Iedere agent krijgt wel eens te maken met milieuovertredingen. Steeds vaker gebeurt er een overtreding. Meestal gaat het om mensen die de milieuwet overtreden om geld te besparen of verdienen. Dumpen van giftig afval op plaatsen waar het niet mag is een velen die het meeste gebeurt. Elk korps heeft daarom speciale milieuagenten in dienst. Ze hebben een koffertje met allerlei meetapparatuur om vervuiling op te sporen. Soms maken ze gebruik van een helikopter. De vreemdelingenpolitie controleert of de buitenlanders die in Nederland komen wonen niet illegaal zijn, een vergunning om te werken hebben, of hun paspoort klopt en of ze recht hebben op asielaanvraag. En als ze niet in ons land mogen blijven zorgt de vreemdelingenpolitie, samen met de marechaussee ervoor dat ze teruggestuurd worden. De Koninklijke Marechaussee. De grenscontrole wordt gedaan door de Koninklijke Marechaussee. Dat is een bijzonder soort politie. Het hoort eigenlijk bij het leger. Maar de Marechaussee doet ook gewoon politiewerk. Op vliegvelden controleert ze de paspoorten. In 1994 waren dat er 17 miljoen. 2700 daarvan waren vals. Dat zijn er ong. 8 per dag. De mensen bij de marechaussee gaan na of reizigers smokkelwaar bij zich hebben. Dat kan gaan om wapens, drugs, maar ook om een paar flessen drank. Ook de bagage wordt gecontroleerd, net als de lading van vrachtvliegtuigen. De marechaussee zorgt ook voor de beveiliging van de paleizen. Ze helpt de politie in sommige Nederlandse steden en op de Nederlandse Antillen, beveiligd de bank en begeleid militaire transporten. De KLPD. De 25 regiokorpsen worden geholpen door het korps landelijke politiediensten (KLPD). Dit korps wordt ook wel het 26e korps genoemd. Dit korps doet het grote werk. Dat is het werk dat je beter landelijk dan plaatselijk kan regelen, zoals het toezicht op het verkeer over de grote snelwegen, over de grote rivieren en door de lucht. Ook zorgt de KLPD voor de bescherming van de koningin en allerlei andere belangrijke personen. De andere taken ven de KLPD zijn het opleiden van politiehonden, politiepaarden en hun berijders. Het inkopen van wapens en uniformen en het bedenken van nieuwe apparaten om het werk van de politie te verbeteren. De meldkamer. Als je 112 belt, dan krijg je eerst iemand aan de lijn die vraagt of je de politie, de brandweer of de ambulance wil hebben. Als je zegt dat je de politie wil hebben, dan krijg je de meldkamer aan de lijn. De meldkamer vraagt wat er aan de hand is. Als je jou verhaal verteld hebt, en als het ernstig is, dan stuurt de meldkamer er manschappen op af. Mijn vader werkt ook bij de meldkamer, hij is daar hoofdagent.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

3 De dieren bij de politie.

De inzet van honden en paarden bij de politie begon rond 1900. Je hebt 2 verschillende soorten politiehonden: surveillancehonden en speurhonden. Als een hond een surveillancehond moet en ook wil worden dan moet hij afgericht worden en een opleiding volgen die minstens 1 jaar duurt. De hond leert dan heel goed luisteren naar zijn baas, rennende mensen tot stilstand zien te brengen door erin te bijten, dat heet stellen. Alleen een voorwerp verdedigen en met meer honden en agenten, ze moeten ver en hoog kunnen springen en zelfstandig hindernissen en obstakels kunnen nemen. Als hij dat kan dan is hij een goede surveillancehond.

De speurhonden. Honden kunnen sommige dingen beter dan mensen. Hardlopen b.v. en ruiken. Voor dat ruiken gebruikt de politie speurhonden. Niet iedere hond kan een speurhond worden. Duitse, Hollandse of Belgische herders zijn er het geschiktst voor. Maar ook niet elke herder is een goede speurhond. Daarom word een hond eerst getest voor hij aan de opleiding mag beginnen. De hond moet gezond zijn en natuurlijk goed kunnen ruiken. Maar ook de oren zijn belangrijk. Een hond die niet goed luistert, is ongeschikt. Daarnaast moet de hond oplettend zijn, maar niet nerveus. Hij moet het leuk vinden om dingen te zoeken. Dat heet zoekdrift. Ten slotte mag hij niet agressief zijn. Bijtende honden worden zeker niet aangenomen op de speurhondenopleiding. De opleiding duurt 6 tot 12 maanden. Dat hangt er vanaf hoe slim de hond is, maar ook van het soort opleiding. Er zijn er 4: menselijke geuren, menselijke resten, explosieven en narcotica. Menselijke geuren: de moeilijkste opleiding is hond menselijke geuren. Dat komt doordat ieder mens een andere geur heeft. De hond word zo afgericht dat hij iemands spoor kan volgen, of een voorwerp kan herkennen als iemands eigendom. Een speurhond heeft altijd een vaste baas, ook die krijgt een opleiding. Menselijke resten: er is in Nederland maar een speurhond die opgeleid is om naar menselijke resten te speuren. Het is niet zo’n fris onderwerp, maar er moet nu eenmaal wel eens een begraven lijk opgespoord worden. De hond menselijke resten, of lijkenhond, word getraind met behulp van kledingstukken die bij een begraven lijk gevonden zijn.

Dit wil je ook lezen:

Explosieven. Een hond explosieven kan allerlei soorten springstof herkennen, zoals kruit en dynamiet. Op vliegvelden snuffelt hij in de bagage naar bommen, vuurwapens en minutie. Narcotica. Ten slotte zijn er speurhonden die goed drugs kunnen herkennen: de narcoticahonden of drugshonden. Die worden, net zoals explosievenhonden, vaak ingezet op vliegvelden en op havens. Als een speurhond te oud word om te speuren, gaat hij met pensioen. De politie zoekt een goed tehuis voor hem bij een gewoon gezin.

De paarden. De paarden worden bij de politie in dienst genomen omdat iemand die op een paard zit meer ontzag krijgt als iemand die op de grond staat. Dat is nuttig als de politie mensen uit elkaar moet houden. Zoals fans van verschillende voetbalclubs, of met demonstraties. De politie te paard, of de bereden politie, surveilleert vaak op plaatsen waar veel mensen zijn, zoals toeristencentra en bij voetbalwedstrijden. Ook geleid de bereden politie allerlei gebeurtenissen, zoals de carnavalsoptochten en de rijtoer van de koningin op prinsjesdag. Ook werden er bij de trouwdag van Maxima en prins Willem Alexander paarden ingezet. Er waren toen ook heel veel paarden. Niet elk paard kan bij de politie komen. Eerst word er gekeken of hij gezond is en een goed karakter heeft. Een paard dat ongehoorzaam is of snel de kluts kwijtraakt en op hol slaat, is niet geschikt als politiepaard. Schrikken van onverwachte dingen is niet erg, als het paard daarna maar weer snel kalm wordt. Als politiepaard wordt meestal een reu gebruikt. Die zijn rustiger. Zo’n paard kost tegenwoordig al zo’n 4545 Euro. (10000 gulden). Tijdens de opleiding leert het paard goed te luisteren naar de berijder. Het paard leert wennen aan het stadsverkeer, maar ook aan onverwachte gebeurtenissen. Er worden zelfs rookbommen en rotjes tussen de benen van het paard gegooid. Zoiets kan tijdens een relletje ook gebeuren. Ook de agenten van de bereden politie krijgen een opleiding. Iedere agent krijgt een eigen paard. Daardoor raakt het paard en de berijder goed met elkaar vertrouwd. Ruiter en paard zijn dan ook onafscheidelijk. Alleen als de agent op vakantie is, word het paard door een ander bereden. Soms krijgt het politiepaard ook vakantie en mag het een paar weken in de wei lopen.

4. De wapens en de kleding van de politie.

Een politieagent heeft bij zich: Een pistool, dat mag hij allen gebruiken als het echt nodig is, een wapenstok, dat is een gummiknuppeltje, handboeien van de handboeien krijgt hij 2 sleuteltjes. Als hij die kwijtraakt, is dat geen ramp want de sleuteltjes van de andere handboeien passen er ook op. Een portofoon, dat is een draagbare mobilofoon (een mobilofoon zit aan een draadje in de auto). Een agent die lopend surveilleert, heeft altijd zo’n ding bij zich, zodat hij altijd in verbinding staat met de meldkamer. Een bonboekje en een fluitje, dat zit in zijn borstzak. Het zit met een kettinkje aan zijn schouder, zodat hij het niet kwijtraakt en hij het snel kan pakken. Als je wilt weten of de agent wel een echte agent is, moet je hem zijn identificatiepasje vragen. Dat is een officieel bewijs dat hij een agent is. Als je dat vraagt is verplicht om dat te laten zien. De politie is meestal in het blauw.Er zijn andere agenten die andere kleren aan hebben. Motoragenten hebben witte leren jassen aan. Wit omdat ze daarmee sneller zichtbaar zijn in het verkeer, leer omdat ze het dan minder snel koud krijgen op hun motor. De M.E. heeft veel andere wapens en kleren aan als de gewone politie. De M.E. heeft heel dikke kleren aan met daaronder kogelvrije vesten, de kleren zijn allemaal brandwerend, ze hebben ook heel dikke handschoenen aan. De M.E. heeft een heel lange wapenstok, een heel groot rieten schild met daarover een brandwerende stof, een stevige helm op met een vizier van kogelvrij glas, soms gebruikt de M.E. een waterkanon, daarmee kan je een mens omspuiten, en een traangaspistool waarmee je traangasgranaten weg kunt schieten.

Een politieagent heeft bij zich: Een pistool, dat mag hij allen gebruiken als het echt nodig is, een wapenstok, dat is een gummiknuppeltje, handboeien van de handboeien krijgt hij 2 sleuteltjes. Als hij die kwijtraakt, is dat geen ramp want de sleuteltjes van de andere handboeien passen er ook op. Een portofoon, dat is een draagbare mobilofoon (een mobilofoon zit aan een draadje in de auto). Een agent die lopend surveilleert, heeft altijd zo’n ding bij zich, zodat hij altijd in verbinding staat met de meldkamer. Een bonboekje en een fluitje, dat zit in zijn borstzak. Het zit met een kettinkje aan zijn schouder, zodat hij het niet kwijtraakt en hij het snel kan pakken. Als je wilt weten of de agent wel een echte agent is, moet je hem zijn identificatiepasje vragen. Dat is een officieel bewijs dat hij een agent is. Als je dat vraagt is verplicht om dat te laten zien. De politie is meestal in het blauw.Er zijn andere agenten die andere kleren aan hebben. Motoragenten hebben witte leren jassen aan. Wit omdat ze daarmee sneller zichtbaar zijn in het verkeer, leer omdat ze het dan minder snel koud krijgen op hun motor. De M.E. heeft veel andere wapens en kleren aan als de gewone politie. De M.E. heeft heel dikke kleren aan met daaronder kogelvrije vesten, de kleren zijn allemaal brandwerend, ze hebben ook heel dikke handschoenen aan. De M.E. heeft een heel lange wapenstok, een heel groot rieten schild met daarover een brandwerende stof, een stevige helm op met een vizier van kogelvrij glas, soms gebruikt de M.E. een waterkanon, daarmee kan je een mens omspuiten, en een traangaspistool waarmee je traangasgranaten weg kunt schieten.

5. De vervoersmiddelen van de politie.

De politie vervoert zich met auto’s, busjes, vrachtwagens, paarden, helikopters en boten. De auto’s in Nederland zijn niet allemaal hetzelfde. Rood-blauwe strepen erop en een zwaailicht op het dak, dat moet; maar het merk mag het regiokorps zelf weten. De meest gekozen merken zijn opel en volkswagen. In de auto zit een portofoon, een kastje met knopjes om het zwaailicht te regelen en een knop om het hek van een politiebureau open te maken. Een auto die alleen een zwaailicht aanheeft, mag niet door rood rijden; dat mag alleen met zwaailicht en sirene. Als een politieauto allen een zwaailicht aanheeft, dan is dat voor als er een verkeersongeval is en de auto stilstaat om dan te voorkomen dat er iemand tegenaan knalt. De busjes worden gebruikt voor de verbindingen en om de M.E. te vervoeren. De busjes die voor de M.E. worden gebruikt, zijn allemaal helemaal blauw en gepantserd en hebben een kogelvrije voorruit en een blauwe knobbel als zwaailicht op het dak en ze hebben ook een sirene. De busjes die voor de verbindingen zijn, zijn in gewone politiekleuren. Met de bloemencorso en de Beatrixrun rijd er ook altijd zo’n busje mee. In dat busje zit mijn vader altijd. De vrachtwagens zijn er ook voor de verbindingen en voor allemaal grote spullen te vervoeren over grote afstanden. De vrachtwagens worden niet echt vaak gebruikt. De paarden worden niet echt gebruikt als vervoersmiddelen, maar ze worden wel gebruikt door de politie. De helikopters worden niet vaak gebruikt om iemand te vervoeren. Ze worden het meest gebruikt om ergens toezicht over te houden. Bij de boten is dat ook zo.

6. De opleiding.

Om bij de politie te kunnen werken moet je 18 jaar of ouder zijn, goed Nederlands kunnen spreken en uit Nederland komen. Mensen met een strafblad maken weinig kans om aangenomen te worden. De opleiding tot surveillant is de eenvoudigste opleiding. Die duurt 8 maanden tot 1 jaar. Als vooropleiding heb je minimaal LBO nodig. Je leert hoe je met mensen om moet gaan. Dat is nodig, want een surveillant is veel op straat tussen het publiek. Ook leer je hoe je de portofoon, de wapenstok en de handboeien moet gebruiken. Je krijgt les in zelfverdediging en je leert hoe je een lastige verdachte moet beetpakken. Iemand die afgestudeerd is, krijgt geen pistool. Hij heeft beperkte opsporingsbevoegdheid, zoals dat heet. Als een surveillant en aantal jaren ervaring heeft gekregen bij een korps, dan kan hij soms een vervolgopleiding voor agent gaan volgen. De opleiding tot agent. Als je minimaal LBO of MAVO hebt gedaan, kun je meteen met de agentenopleiding beginnen. De opleiding duurt ong. 1½ jaar. Je leert er dezelfde dingen als op de surveillantenopleiding, maar dan ook hoe je met een pistool moet omgaan, hoe je verslaafden moet behandelen, hoe je discriminatie kunt herkennen, hoe je met jongeren om moet gaan, wat je moet doen als iemand de milieuwetten overtreed en nog veel meer. Als je niet als surveillant of agent wil beginnen bij de politie maar meteen als inspecteur, dan kan dat ook. Maar je moet dan wel een VWO-diploma hebben om naar de Nederlandse Politieacademie te kunnen gaan. Die opleiding duurt 4 jaar.

Doorleren. Werkt een agent eenmaal bij een korps, dan moet hij het beroep eerst goed kennen. Daarna kan hij steeds dingen bijleren. Hij kan naar de rechercheschool gaan om rechercheur te worden. Het kan ook om bij de bereden politie te komen, of bij de waterpolitie, de verkeerspolitie of bij de hondenbrigade. Uiteindelijk kan een agent hoofdcommissaris worden. Dan moet hij flink doorstuderen en erg goed zijn in zijn werk. Ook al werkt een agent jarenlang bij de politie, toch moet hij steeds weer oefenen op de schietbaan om te zorgen dat hij het schieten met zijn pistool niet verleerd. In het dagelijkse werk komt het niet vaak voor dat een agent moet schieten.

7. De bijnamen voor de politie.

In de loop van de tijd zijn er veel bijnamen voor de politie gemaakt: Ballenjatter, Haagse scheldnaam. Hoe weet ik niet. Bromsnor, de veldwachter uit de tv-serie Swiebertje uit de jaren 60 heette Bromsnor. Flik, iemand een kunstje flikken is iemand een streek leveren, daar komt het vandaan, waarom weet ik niet. Hermandad, is een Spaans woord. Het betekend broederschap. In de Middeleeuwen werd het gebruikt voor een bondgenootschap van steden om samen alles te regelen. Juut komt uit het liedje: juut juut juut daar komt een smeris an. Op een hobbelpaard, door de Kalverstraat. Kip komt van kippen, wat grijpen betekend. Of van kipp, een ander woord voor hond. Kit betekend ongeveer hetzelfde als kot, dat hok of bat betekent. Bak is een ander woord voor gevangenis. Klabak komt van klabakken. Dat is een oud woord voor doelloos rondlopen. Luis. Leidsche scheldnaam. Hoe weet ik niet. Smeris is een joods woord. Het is afgeleid van schmiere stehen, dat is op de uitkijk staan. Tuut is een naam van het geluid van een politiefluitje. Wout is Oudnederlands en heeft te maken met gewout, dat macht betekend. Gewout lijkt ook op geweld.

8. Eigen belevenissen.

twee van de speurhonden: Na de vliegramp bij Faro, in Portugal, kon men een van de lijken niet vinden. Ebro, de hond menselijke resten werd er bij gehaald, samen met zijn baas Leen Apeldoorn. Ebro en Leen vonden het lijk al snel, het bleek onder de romp van het vliegtuig te liggen. In maart 1994 was de politie in een huis in Amsterdam op zoek naar drugs. Een drugshond bleef maar onder een wastafel snuffelen. Maar er was niets te zien. Uiteindelijk hakte een agent een paar tegeltjes weg. Achter de tegeltjes was een holle ruimte. Daarin lag een zak met heroïne.

REACTIES

J.

J.

het is heel goed gedaan.

16 jaar geleden

R.

R.

leuk dat je dit hier op internet hebt gezet. ik heb er een hoop infomatie van afgehaalt.!!!!

17 jaar geleden

T.

T.

Leuke info over de politie

11 jaar geleden

E.

E.

ik heb het uitgeprint en wat voor me eigen spreekbeurt gebruikt.!!!

10 jaar geleden

J.

J.

het eerste deel is kort en dat had ik nodig. Als je nog meer weet zeg het dan zou fijn zijn.

10 jaar geleden

W.

W.

een vraagje waarom is niet elke herder geschikt wat is eigelijk het verschil?

10 jaar geleden

D.

D.

wat een pliepo

10 jaar geleden

-.

-.

Hoi , ........
je hebt een hele goede spreekbeurt . leuk dat je het op de site gezet hebt maar missok altijd geschiedenis misschien kunnen mensen ook nog gescchiedenis bij doen ofzO

9 jaar geleden

E.

E.

zooooo fijn dat deze website bestaat

9 jaar geleden

K.

K.

zo saai ben je gek of zo waar is weetjes of quiz of slot

8 jaar geleden

M.

M.

zo goeie website

8 jaar geleden

L.

L.

hier heb ik heel veel aan... dankjewel maar het klopt niet dit is oud het is veranderd

7 jaar geleden

Y.

Y.

goeie informatie ik heb er heel veel aan

7 jaar geleden

C.

C.

Beetje kinderachtig. Sorry hoor maar het is gwn niet echt iets voor middelbare scholieren. Boeven? Serieus?

6 jaar geleden

J.

J.

Wat geschiedenis kan er wel in toch?
: ja dat kan er wel in.

6 jaar geleden

S.

S.

ik wou even een opmerking maken over het stukje ' opleiding ' je hoeft niet perse uit nederland te komen mijn vader kwam uit afghanistan kon niet goed nederlands en werkt nu bij de recherche

6 jaar geleden

C.

C.

en hoeveel afdelingen en welke.

6 jaar geleden

P.

P.

Je mist nog eens soort politie. De zeventiende is de afdeling modepolitie. Die houdt toezicht op de looks van de mensen op straat, want al dat blauw is zo uit de mode.

5 jaar geleden

M.

M.

Echt leuk k heb er veel aan gehad

5 jaar geleden

D.

D.

Goed werkstuk ik heb de informatie gebruikt voor mijn defensie werkstuk

5 jaar geleden

Z.

Z.

dit is goed gedaan alleen het stuk over dat je in Nederland moet geboren zijn om te werken is niet goed maar daar kan je nog aan werken goed gedaan

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.