De brandweer
Ik heb het onderwerp brandweer gekozen omdat ik er niet zo veel van wist, en dat wilde ik veranderen .Dit onderwerp is ook belangrijk in het maatschappij,omdat het met het redden van levens van mens en dier te maken heeft .Als de brandweer er niet was geweest zou ons leefgebied een stuk gevaarlijker zijn .Ik ga nu met mijn spreekbeurt beginnen.
Hoofdstuk1: Geschiedenis van de brandweer.
Hoofdstuk2: Opleiding van de brandweer.


Hoofdstuk3: Verschillende soorten brandweer.
Hoofdstuk4: Taken van de brandweer.
Hoofdstuk5: Brandweerkleding.
Hoofdstuk6: Brandweervoertuigen.
Hoofdstuk7: Brand.
Hoofdstuk8: Brandpreventie.
Vragen voor de klas.
Bronnenlijst.
GESCHIEDENIS
Rond 1300 was brand echt een ramp,dit kwam doordat de meesten huizen van hout waren. Zo kon dus een brand overspringen van het ene naar het andere huis, hierdoor gingen veel dorpen in vlammen op. Ook hadden de meesten huizen geen schoorsteen maar een gat in het dak, dit vonden de dorpelingen genoeg. De schouten deden hun uiterste best om mensen een schoorsteen te laten bouwen, maar ze waren het nog niet verplicht.
In 1521 werd een stap in de goede richting gezet door Karel V, hij maakte in dat jaar een ordonnantie (dit is een soort wet). Er stond in dat alleen huizen van steen gebouwd mochten worden. Maar doordat er niet zo veel geld was in de kleine steden werd de wet niet echt uitgevoerd. In de grote steden daarin tegen hield men zich aan die wet. Het blussen van een brand was in die tijd een frustrerende bezigheid. Het enige wat je kon gebruiken om de brand te blussen waren houten emmertjes die waren heel zwaar als ze eenmaal nat waren. Het ging zo: er ging iemand bij een waterplaats staan, de anderen mensen gingen in een rij staan tot ze bij de brand aankwamen. Diegenen die bij het water staat haalt er water uit met een emmer en geeft hem door en als hij bij diegenen komt die aan het einde van de rij staat, gooit die hem over het vuur heen en zo gaat dat door tot de brand gedoofd is.


Het heeft tot aan de zeventiende eeuw geduurd. Toen begonnen mensen daadwerkelijk wat te doen aan brand, dit kwam doordat mensen vroeger dachten dat als er brand was dat het een straf van God was. Op 11 juni 1614 ontdekte Pauwels Auleander de brandspuit dit noemde hij zelf de wonderspuit. In deze tijd gaat het alle maal veel makkelijker.
OPLEIDING
Om brandweerman/vrouw te kunnen worden, kun je al jong beginnen om bij de jeugdbrandweer te gaan. Hier leer je allerlei dingen die je bij het brandweervak nodig hebt, van brandblussen tot brandpreventie. Ook leren ze anderen belangrijke zaken die met de brandweer te maken hebben.
Als je rond de 20/30 jaar bent dan kun je een basisopleiding volgen, dit is een opleiding met theorie en heel veel praktijk oefeningen. Deze opleiding duurt ongeveer 2 jaar. Na deze opleiding kunnen brandweermensen zich verder specialiseren tot bijvoorbeeld een chauffeur van de brandweerwagen, duiker of een gaspakdrager, hierin zijn nog heel veel mogelijkheden. Deze opleidingen duren ongeveer 2 jaar.
In Nederland zijn de brandweer opleidingen erg zwaar. Voor de deelnamen moet je geestelijk en lichamelijk goed in je schoenen staan. Binnen de brandweer is het een gewoonte dat er veel wordt geoefend. Oefenen is zo belangrijk omdat dat de manier is om kennis en vaardigheden op peil te houden en als het mogelijk is te verbeteren. Maar toch zien veel mensen oefenen als een restactiviteit, terwijl het oefenen moet worden gezien als een kernactiviteit.
SOORTEN
Er zijn verschillende soorten brandweer de drie meest bekenden zijn: beroeps-brandweer, brandweer-vrijwilligers en de regionale-brandweer. En de twee wat minder bekende zijn: de bos-brandweer en de bedrijfs-brandweer over al deze brandweer’s ga ik iets vertellen in dit hoofdstuk.
Aan de naam beroeps-brandweer hoor je al dat het een brandweerman/vrouw is die van zijn/haar beroep brandweer is. Ze zijn steeds op de kazerne. Als er een ongeluk is gebeurt of er is een brand, worden ze gewaarschuwd door een bel of toeter ze trekken dan meteen hun brandweerpakken aan en hollen naar de brandweerwagens. In grotere gemeenten, zoals Amsterdam, Maastricht en Venlo komen veel beroeps-brandweer’s voor.
Dit over de beroeps-brandweer ik ga nu iet vertellen over de brandweer vrijwilligers .

Ook aan de naam brandweer-vrijwilligers hoor je dat het om vrijwilligers gaat.
De brandweer-vrijwilligers hebben een ander beroep dan de brandweer, maar doen het werk erbij. Brandweer vrijwilligers dragen een pieper bij zich als deze af gaat laten ze hun baan achter en gaan naar de brand. Er zijn ook korpsen waar de brandweervrijwilligers samen werken met de beroepsbrandweer.
Als er een grote brand is of er overstroomt een rivier of er is een groot ongeluk gebeurd snel gezegd een ramp dus. Dan kan 1 korps het natuurlijk niet alleen dus zijn er afspraken gemaakt dat er meerdere korpsen worden ingezet deze heten dan bij elkaar de regionale-brandweer. Er zijn in Nederland 39 regionale-brandweers opgericht.
Als het lang niet heeft geregend dan kunnen er branden komen in de gebieden waar veel bos en heiden zijn. Dit heten bosbranden er is ook een speciale brandweer voor bosbranden deze heet de bosbrandweer. Over deze brandweer ga ik nu iets vertellen.
Vanuit vliegtuigjes houdt de bosbrandweer in de gaten of er brand is. Als dit het geval is gaan ze de brand blussen met speciale wagens. Deze wagens zijn speciaal voor de bosbrandweer want ze kunnen makkelijk door het bos met deze wagens.
TAKEN
De brandweer doet meer als alleen maar branden blussen, ze hebben verschillende taken.
1- Het blussen en bestrijden van branden.
2- Hulpverlenen bij ongevallen, denk hierbij aan mensen die uit hun auto gehaald moeten worden. De brandweer gebruikt speciaal gereedschap om mensen te bevrijden.
3- Duikwerkzaamheden, ze redden mens en dier die te water geraakt zijn.
4- Hulpverlening bij rampen zoals bijvoorbeeld de Bijlmerramp, grote branden, watersnood.
5- Het redden van dieren die in gevaar zijn bijvoorbeeld dieren die in verdrinkingsnood verkeren, dieren die bij een ongeval betrokken zijn.
6- Het opruimen van gevaarlijke stoffen.
7- Brand preventie
8- Voorlichting geven .
9- Keuren van alle openbare gebouwen op brandveiligheid.
KLEDING
Bij de brandweer werken is zwaar en gevaarlijk werk, en daarom moeten de brandweer mensen een special pak hebben. Dit pak beschermt ze tegen hitte en giftige rook bij een brand maar ook tegen scherpe voorwerpen. Als ze aan het oefenen zijn hebben de mensen van de brandweer dit pak ook aan. Als de brandweermensen uitrukken, dragen ze een special bluspak.
Het bluspak wat ze dragen is onbrandbaar en zorgt er voor dat de hitte tijdens een brand niet in het pak komt. Het pak beschermt de brandweermensen ook tegen kou, wat bij ongevallen in de winter natuurlijk makkelijk is. Het hoofd van de brandweermensen wordt beschermd door een helm, dit is heel belangrijk want in een brandend huis is er instortingsgevaar, dit betekent dat er van alles naar beneden kan vallen zoals het plafond bijvoorbeeld. Ook hun voeten worden goed beschermd, de brandweermensen dragen laarzen met stalen neuzen en een hele dikke zool. Ook dragen ze handschoenen van heel dik leer of andere ontbrandbaar materiaal.
Dit alles om zichzelf te kunnen beschermen. De brandweermensen dragen voor het beschermen van hun luchtwegen tijdens een brand een fles met verse lucht op hun rug.
Via een slang gaat deze lucht naar een masker op hun gezicht, zo krijgen ze geen rook binnen maar alleen maar verse lucht uit de fles binnen. Na een half uur is de fles leeg en moeten ze een nieuwe pakken.
VOERTUIGEN
De brandweer maakt gebruik van verschillende voertuigen. De brandweer gebruikt bij elke melding een passend voertuig. In dit hoofdstuk vertel ik iets over verschillende voertuigen.
TANKAUTOSPUIT
Deze wagen wordt ingezet bij brand, ongevallen en rampen de wagen heeft een grote tankinhoud en is uitgerust met ademluchttoesstellen.
LADDERWAGEN
Deze wagen wordt gebruikt als er op grote hoogte gewerkt moet worden bij een brand of als er iemand in gevaar is. Via de ladderwagen kan de brandweer veiliger op grote hoogte werken, en sneller mens en dier in nood bereiken.
HULPVERLENINGSVOERTUIG
Dit voertuig wordt ingezet bij ongevallen. Het voertuig is voorzien van allerlei gereedschap wat vaak nodig is om mensen bijvoorbeeld na een ongeval uit hun auto te bevrijden. Bij een ernstig ongeval waarbij iemand bekneld zit in de auto zal de brandweer met deze auto uitrukken. De brandweermensen zijn ook hierin opgeleid, ze weten precies hoe ze zonder gevaar voor de betrokkene de auto kunnen openknippen.
WATERONGEVALLENVOERTUIG
Dit voertuig is voorzien van duikapparatuur, als er een melding binnenkomt van een waterongeval wordt deze wagen gebruikt. Tijdens de rit trekken de brandweermensen hun pakken aan zodat ze ter plekke meteen in Actie kunnen komen.
BLUSBOOT
De brandweer in Nijmegen is in het bezit van een blusboot, deze boot ligt in de rivier de Waal. De blusboot wordt gebruikt bij het blussen van schepen op zee en in de havens. Als er in de buurt van de kade een brand is kan de blusboot ook ingezet worden dit is soms makkelijker omdat er voldoende water uit de waal gepompt kan worden. Het komt wel eens voor dat er in Nijmegen ergens brand is en de brandweer niet snel genoeg over voldoende water beschikt, de blusboot pompt dan via een dikke leiding water uit de Waal naar dat gebied. Het water komt dan via deze leidingen weer bij de putten terecht en kan zo gebruikt worden. De blusboot komt ongeveer tien keer per jaar in actie.
BRAND
Brand kan ontstaan door veel oorzaken, veel branden kunnen wij zelf voorkomen. Om vuur te krijgen zijn er een aantal dingen nodig zoals zuurstof, brandstof en ontbrandingstemperatuur .
Tips hoe je zelf een brand kunt voorkomen.:
1. – Gooi een asbak pas na een kwartier leeg en rook niet in bed.
2. – Zorg voor een schone veilige keuken.
3. – Schone afzuigkap.
4. – Handdoeken en theedoeken niet bij het gas hangen.
5. – Laat pannen niet oververhitten.
6. – Zorg er voor dat je elektrische apparatuur in orde is.
7. – Zet kaarsen nooit in de buurt van kinderen,dieren en gordijnen.
8. – Pas op met gevaarlijke stoffen.
9. – Laat regelmatig je schoorsteen vegen.
Als er toch brand ontstaat zorg er dan voor dat je met je medebewoners veilig naar buiten komt. Bel snel de brandweer, ook als de brand al geblust is, de brandweer kijkt of alles wel goed uit is. Blijf op een veilige afstand. Ga nooit terug het brandende huis in.
BRANDPREVENTIE
Je kunt zelf een aantal dingen in huis aan brandpreventie doen, dit is erg belangrijk ze kunnen een brand tijdig ontdekken.
1- Het plaatsen van rookmelders is heel belangrijk bij rookontwikkeling geven zij een geluidstoon.
2- Kleine brandblusser.
3- Blusdeken te gebruiken voor bijvoorbeeld vlam in de pan.
4- Veilige elektriciteit
5- Schoorsteen op tijd laten vegen 1 keer per jaar.
6- Koolmonoxidemelder.
7- Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.
VRAGEN
1. Wie ontdekte de brandspuit en hoe noemde hij deze spuit?
2. Hoelang duurt een brandweeropleiding ongeveer?
3. Noem alle soorten brandweer op die je weet en weet je ook nog welke het bekendst zijn en welke wat minder?
4. Noem wat taken van de brandweer op?
5. Waaraan moet brandweerkleding voldoen?
6. Hoe vaak word de blusboot in Nijmegen gemiddeld per jaar gebruikt?
7. Hoe doof je een vlam in de pan?
8. Wat kan je zelf doen om brand te voorkomen?
BRONNEN LIJST
Ik heb via Google allemaal brandweer sites gevonden, zoals de startpagina van de brandweer hier heb ik de informatie voor mijn werkstuk opgezocht.
De foto's heb ik opgezocht via Google afbeeldingen brandweer. Verder heb ik informatie gekregen van een buurvrouw bekend met de brandweer. Materiaal tijdens mijn spreekbeurt heb ik geleend van de buurvrouw.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Kei-vet-cool...

5 jaar geleden