ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
1. Waarom heb ik dit onderwerp gekozen?
Omdat ik graag wat meer over wou weten, want mijn oma heeft dit ook gehad en mijn moeder werkt bij mensen met deze ziekte.

2. Alzheimer
Alzheimer oftewel dementie is een ziektebeeld dat vaak voorkomt bij oudere mensen. De ziekte houdt in dat het intellectuele vermogen achteruitgaat. Veel oudere hebben last van (lichte)dementie, zij kunnen zich dan slechter aanpassen en denken.

3. Verschijnselen
De voornaamste verschijnselen zijn de afname van het kort geheugen en stoornissen in het geheugen. Wat het laatst gebeurd is zijn ze het snelst weer vergeten, Maar de gebeurtenissen van vroeger kunnen ze wel onthouden. Waardoor deze mensen met hun gedachten in de vroegere tijd zitten. Tenslotte leeft de patiënt alleen nog maar in de dagen van zijn/haar jeugd en gedraagt zich ook zo hij/zij is ‘kinds’ geworden. Soms wordt het korte geheugen opgevuld met fantasieën, de patiënt confabuleert (verlegenheidsconfabulatie).
Om indruk te krijgen van het korte geheugen van de patiënt, moet je wel contact met hem/haar kunnen maken. Hij/zij moet dus kunnen horen, voldoende aandacht hebben, en kunnen praten en schrijven.
Als gevolg van inprentings- en geheugenstoornissen zien we een hele desoriëntatie, waarbij de patiënt het begrip van tijd, plaats, en persoon verliest. Het kan dan voorkomen dat de patiënt dan gaat dwalen en denkt alles kwijt te zijn geraakt en niets terugvinden kan. Er komen ook al snel stemmingsstoornissen voor bij deze mensen, zoals overgevoeligheid. Door al deze uitvalsverschijnselen van zijn/haar persoonlijkheid wordt het gedrag van de patiënt min of meer ernstig gestoord. Hierdoor verminderen contacten met familie en vrienden waardoor de dementie kan verergeren. Soms is de gestoordheid dermate ernstig, dat handhaving in de maatschappij onmogelijk wordt en de patiënt geplaatst wordt in een psychiatrische kliniek. Door de groepsbehandeling kan aldaar een duidelijke verbetering van de dementie bereikt worden.

4. Oorzaken
Je wordt niet dement door ouder te worden op zich; er zijn vele oorzaken en combinaties van oorzaken mogelijk.

- mensen kunnen het beeld van een dementie krijgen wanneer ze vereenzamen, plotseling geen werk meer hebben (pensionering) of niet in staat zijn zich aan te passen aan de gewijzigde levensomstandigheden ten gevolge van ziekte, invaliditeit of verhuizing.

- Lichamelijke stoornissen kunnen ook het beeld van dementie veroorzaken. Krijgen de hersencellen daardoor tijdelijk of blijvend minder bloed aangebonden, dan gaan ze minder goed werken en kan als psychische stoornis een dementie ontstaan. Begrijpelijk wordt dit bij een slechte circulatie ten gevolge van bloedarmoede en bij hartziekten. Plaatselijk kan in de hersenen de circulatie onvoldoende worden door arteriosclerose van de halsslagaders of de hersenslagaders. Ook kunnen de hersencellen beschadigd worden bij vergiftigingen door b.v. koolmonoxide, slaapmiddelen en bij een uremie. Duidelijk is ook de dementie na een hersenontsteking, bij vallende ziekte (epilepsie) en een lues van de hersenen (dementiaparalytica).
- Ten slotte kennen we de dementa senilis. Dit is een familiare, erfelijke aandoening, waarbij de hersenschors gaat schrompelen (hersenatrofie) en dus minder goed kan werken. Hierbij ontstaat een toenemende verbrokkeling van alle psychische functies. Men beschrijft het wel als een ‘levend sterven’.

5. Hoe de ziekte kan behandeld worden.
Er is geen geneesmiddel dat de ziekte van Alzheimer kan voorkomen of stopzetten. Wel zijn er middelen verkrijgbaar die het verloop van de ziekte vertragen. Er zijn wel middelen verkrijgbaar die de ziekte van Alzheimer kan vertragen.

6. Hoe de ziekte verloopt in de tijd.
Momenteel lijden naar schatting 130.000 Nederlanders aan de ziekte van Alzheimer. Zij vormen de meerderheid van een groep van 180.000 die lijden aan een vorm van dementie. Leeftijd is het grootste risico voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. De kans om deze ziekte te ontwikkelen neemt toe naarmate men ouder wordt. Aangezien de gemiddelde levensverwachting nog steeds toeneemt, zal ook het aantal Alzheimerpatiënten toenemen. Tegen het midden van deze eeuw zal het aantal dementerenden waarschijnlijk zijn toegenomen tot ca. 410.000. Tegen die tijd zal het aantal Alzheimerpatiënten de 300.000 zijn gepasseerd. Dat is één op 57 Nederlanders.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

V.

V.

goed werstuk
ik heb een tante en die heeft het ook
het is een erg vervelende ziekte als je iemand kent die het heeft
groeten V

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast