ADHD

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vmbo | 902 woorden
  • 10 februari 2009
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Ik hou mijn monoloog over ADHD.
Ik bespreek onder anderen wat ADHD eigenlijk is, wanner spreken we van ADHD, hoe vaak dat het voor komt, wat het voor de personen en zijn omgeving betekent, welke medicijnen er voor zijn en of je er nog vanaf kunt komen.

Wat is ADHD eigenlijk?
ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, of aandacht tekort-stoornis met hyperactiviteit.
De personen die ADHD hebben kunnen verschillende klachten hebben. De klachten worden onderverdeeld onder:
• aandachtsproblemen of concentratieproblemen
• hyperactiviteit
• de gecombineerde type’s
Er zij veel misvattingen over het ontstaan van ADHD-ers onder anderen:
• dat slechte ouder een oorzaak is van ADHD
• dat voedselverslaving een oorzaak is van ADHD
• dat een slecht dieet een oorzaak is
• dat ze er wel overheen groeien.
Echter,
• doen de kinderen met deze stoornissen niet dezelfde dingen als de andere kinderen van deze leeftijd
• dat iedereen wel eens last van ADHD symptomen heeft, allen heeft een ADHD’er er continu last van.

Veel voorkomende kenmerken van ADHD kinderen zijn:
* Moeilijk stil blijven zitten
* Snel afgeleid
* Wiebelen draaien en friemelen
* Kunnen moeilijk op hun beurt wachten
* Geven antwoord voordat de vraag helemaal is gesteld
* Kunnen moeilijk instructies volgen
* Kunnen zich niet goed concentreren
* Rennen van de ene activiteit naar de andere
* Kunnen niet rustig spelen
* Praten overdreven veel
* Vallen andere in de reden
* Luisteren niet goed naar wat andere zeggen
* Raken veel kwijt en verliezen vaak wat
* Storten zich vaak in gevaarlijke situaties

Deze dingen hoef je niet allemaal te hebben en de meeste kinderen hebben ongeveer 8 of 9 kenmerken. Dit waren vooral de negatieve dingen maar er zijn ook positieve dingen.

*Spontaan en open zijn
*Een enorme creativiteit hebben
*Energiek en enthousiast zijn
*Humor hebben
*Gevoelig en zorgzaam zijn
*Een goed inlevingsvermogen hebben

Wanneer spreken we van ADHD?
Dat is minder eenvoudig als het lijkt. Er is geen eenvoudige test die kan uitwijzen of een kind ADHD heeft. Er is heel wat kennis en ervaring voor nodig om dit te kunnen vaststellen. Boven dien zegt de diagnose ADHD nog niets over de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Het is van groot belang dat wordt bekeken hoe de stoornis de ontwikkeling van het kind beïnvloed. Welk effect heeft ADHD op het leergedrag, het gedrag thuis en het omgaan met emoties op school.
Meestal wordt de diagnose ADHD gesteld door een arts. Bij de diagnostiek werkt de arts samen met de ouders, de leraar en met andere deskundige zoals en psycholoog of een orthopedagoog.
Om de diagnose ADHD te stellen verzamelt de arts informatie over:
• De ontwikkelingsproblemen
• De gezondheidsproblemen
• Het voorkomen van leer en gedragsproblemen in de familie
• De omgang tussen ouders en kind
• De relatie van het kind met zijn leraar
• De leefomgeving
• De stress in het gezin

Hoe vaak komt het voor?
In het algemeen:
• zijn het vaker jongens dan meisjes die ADHD hebben
• dat is ongeveer 3 keer zo veel
• naar schatting blijft ongeveer 60 % ADHD houden als ze volwassen worden
• niet minder dan 20 tot 30% van de personen lijdt aan een depressieve stoornis
• het wordt in Nederland nauwelijks bij allochtonen behandeld, dit wilt niet zeggen dat het niet bij allochtonen voorkomt.

Kinderen
• ADHD komt vaak voor bij kinderen.
• De stoornis wordt vroeg bekend gemaakt bij kinderen.
• Ongeveer de helft van de ADHD –kinderen lijd ook aan leerstoornis.

De leeftijden van de genen met ADHD zijn:
1 t/m 5 jaar 5%
6 t/m 8 jaar 22%
9 t/m 12 jaar 35%
13 t/m 18 jaar 22%
19+ jaar 16%
van het aantal ADHD-ers.

Welke medicijnen zijn er voor?
Er zijn verschillende medicijnen voor ADHD, de meest gebruikte is Ritalin en Concreta, Concreta is effectiever dan Ritalin en het heeft beide direct invloed op hun gedrag. De medicatie is vaak een zware ingreep op de persoonlijkheid, zo zal Ritalin agressieve emoties afbreken maar ook de positieve emoties.

Kun je er nog vanaf komen?
Genezen van ADHD is tot nu toe onmogelijk. Maar je kunt het wel verminderen door de medicatie en dat de ADHD’er en zijn of haar ouders, andere familieleden en leerkrachten bij de behandeling betrokken moet worden. Contact hebben met andere ADHD’ers wordt zeker ook belangrijk in gevonden. Als je ouder wordt kun je bepaalde dingen ontwijken en dat je kunt er een beetje ingroeien.

Wat betekent ADHD voor de persoon en de omgeving?
Het gedrag van ADHD'ers en hyperactieve wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als stoorenden, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. Als gevolg kunnen ADHD'ers in een situatie geraken dat zij sociaal worden uitgesloten. Deze gedragingen kunnen, naast het aandachtstekort, de schoolprestaties van het kind negatief beïnvloeden.
Ook voor de ouders betekent een kind met als diagnose ADHD een extra belasting, die kan leiden tot extra stress en spanningen binnen relaties en in het gezin. Omdat van ADHD wordt aangenomen dat er ook erfelijke elementen een rol spelen, is het heel goed mogelijk dat ook bij een van de ouders een zekere mate van ADHD aanwezig is zonder dat ooit de diagnose is gesteld.
Bij ADHD -kinderen bij wie niet de juiste diagnose wordt gesteld en die geen behandeling krijgen, zullen de symptomen en hun consequenties vaak onverminderd blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. De symptomen kunnen samen gaan met aanhoudende emotionele en sociale problemen. In het geval dat de ADHD 'er in de maatschappij niet zijn juiste plaats en omgeving weet te vinden en de maatschappij onvoldoende begrip toont en ruimte biedt tot ontplooiing, kan werkeloosheid, criminaliteit en misbruik van genotsmiddelen het gevolg zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.