Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Zinloos geweld

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1794 woorden
  • 21 februari 2004
  • 119 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
119 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Presentatie Zinloos Geweld! Hoofdvraag: Vind zinloos geweld sneller plaats in steden of in dorpen? Wij konden het antwoord niet letterlijk vinden, maar we zijn wel tot de conclusie gekomen dat er in de steden veel meer mensen uitgaan, want de mensen die in een dorp wonen, gaan meestal even naar de dorpskroeg. En in steden gaan er veel meer mensen uit, zijn er veel meer kroegen, disco's en cafés en is alles heel wat uitgebreider en hebben mensen sneller last van kleine irritaties en worden mensen boos, en dat lijdt vaker tot een vechtpartij, en meestal zijn de slachtoffers de mensen die net toevallig langs lopen, of mensen die een ander wil helpen. Maar ook overdag is het druk in de steden en raken mensen sneller geïrriteerd en worden sneller boos, doordat bijvoorbeeld iemand een fiets steelt en die andere persoon zegt daar iets van, die kan dan wel een klap verwachten. Deelvragen: Worden kinderen door geweld op tv beïnvloed? Je kunt het makkelijkst zien dat kinderen erg door de tv beïnvloedt worden door te kijken naar wat ze met verjaardagen en sinterklaas vragen. Allemaal dingen die ze op de reclame gezien hebben. Reclame heeft dus een grote invloed op kinderen. Dit is ook zo bij films waar geweld in zit. Kinderen leren hun gedrag aan door het nadoen van andere personen, dus ook van personen die op tv geweld gebruiken. Hoe snel zo een kind word beïnvloed door geweld op tv is afhankelijk van 2 dingen: 1. hoe goed een kind ziet of iets werkelijkheid is, of dat het maar gespeeld is. 2. Wie het geweld gebruikt. Als een slecht iemand op tv geweld gebruikt leren kinderen juist dat geweld verkeerd is, maar als een goed persoon in de film dat ook doet leren ze juist het tegenovergestelde.
Wat zijn de gevolgen van geweld op tv? Elk kind reageert anders op geweld op tv. Rustige kinderen zullen minder last van de gevolgen hebben dan iets agressievere kinderen. Ook licht het voor een deel aan de omgeving waarin ze leven. Als iemand in een onrustige buurt woont, zullen de gevolgen groter zijn dan wanneer iemand in een rustige nette buurt woont. Ook kunnen kinderen van het geweld op de tv bang worden. Ze gaan dan slecht slapen of krijgen vaker nachtmerries. Nog een gevolg is dat kinderen gaan denken, doordat ze er te weinig zijn geïnformeerd over wat geweld eigenlijk precies is, dat geweld een manier is om normaal je problemen op te lossen. Zo gaan die kinderen dus op latere leeftijd crimineel gedrag vertonen. Wat kan er aan gedaan worden? In Amerika zijn er plannen om in elke tv een chip in te bouwen die films met geweld niet toestaat. Maar zo ver zijn we in Nederland nog niet. Wat wij wel tegen geweld op tv kunnen doen is door films waarin geweld voorkomt later op de avond uit te zenden. Wat de ouders zelf zouden kunnen doen is zoveel mogelijk zelf met de kinderen mee kijken zodat die kunnen ingrijpen als een kind een film met geweld toevallig ziet of bang van een film wordt. Wat er nu al een tijdje is, is de kijkwijzer. Die informeert de ouders over de leeftijden waarvoor de film geschikt is en welk gevaar erin voorkomt. Verder hebben zij nog pictogrammen en tekens die laten zien voor welke leeftijd een programma geschikt bevonden is. Wat verstaan we onder zinloos geweld? je hoort veel in het nieuws over zinloos geweld, maar wat houd het eigenlijk in? Onder zinloos geweld verstaan we een overtreding of misdrijf met geweld zonder enige goede reden/aanleiding.Er is dus geen enkele goede reden om geweld te plegen.Je hebt verschillende vormen van zinloos geweld: 1. lichamelijk geweld (er wordt dwang uitgeoefend met gebruik van het lichaam.) 2. psychisch geweld (er word dwang uitgeoefend zonder gebruik van het lichaam) 3. verbaal geweld (het gebruik maken van scheldwoorden) 4. seksueel geweld (dwang dat op seksueel gebied word beoefend Oorzaken van zinloos geweld Er is vaak niet één oorzaak aan te wijzen. Er zijn verschillende oorzaken. Een aantal zijn: • Gebruik van alcohol, vaak in combinatie met drugs • Gebrek aan goede opvoeding in normen en waarden • Toenemende bevolkingsdichtheid. • Geweld op televisie en computerspelletjes/gameboys. • De 24-uursmaatschappij. • gebrek aan sociale controle • Gevoel van onveiligheid. • Sociale ongelijkheid. • Verschillende culturen. • Gebrek aan communicatie. • Gebrek aan psychische begeleiding. En zo zijn er nog veel meer oorzaken van zinloos geweld. Wie plegen zinloos geweld? Bijna driekwart blijkt jonger dan 25 jaar te zijn. De meeste van deze daders komen uit de groep van 12 tot en met 17 jaar. Deze geweldsmisdrijven vinden meestal in een groep plaats. Bij de groep van 25 jaar en ouder is het juist andersom, dan wordt het (zinloos) geweld meestal alleen gepleegd. Je kunt daders in drie groepen verdelen: -Daders die al vaker geweld hebben gebruikt. Zij hebben vaak problemen thuis, op school en zijn werkloos. -Een klein deel van de daders handelt uit racistische motieven, zoals godsdienst of kleding. Maar het belangrijkste racistische motief is de huidskleur. -Daders die zich nog nooit gewelddadig hebben opgesteld. Ze komen uit keurige gezinnen. Vaak plegen ze geweld na gebruik van alcohol of drugs. Vaak is het een eenmalige uiting van geweld. Waarom plegen mensen geweld? Een aantal motieven en achtergronden zijn:
Incidentele gebeurtenis: Dit komt het meest voor. Het gebeurt als iemand met een hoop irritaties en/of tegenslagen te maken heeft gehad en dan door vaak iets kleins op tilt slaat. De druppel is dan over de emmer gelopen en de dader is zijn zelfbeheersing volledig kwijtgeraakt. Zulke situaties spelen zie je vaak terug in het verkeer. (Meestal heb je hier te maken met volwassenen.) Voor de ‘kick:’ Meestal jonge mannelijke daders. Vaak onder invloed van alcohol, of ze proberen zich tegenover de rest van de groep waar te maken, gewoon voor de lol (‘kick’). Ze zoeken een ruzie of vechtpartij gewoon op of lokken het uit. Meestal lopen dit soort situaties goed af, maar soms loopt het volledig uit de hand. Zeker als er wapens in het spel zijn, maar ook zonder wapens. Als deze jongeren ouder worden, kan dit gedrag ophouden. Doelgericht geweld Het zogenaamde criminele circuit. Je hebt dan te maken met geweld met een doel. Het is van tevoren gepland en men wil er duidelijk iets mee bereiken. Anders dan de meeste daders is er hier geen sprake van emoties. Hier is sprake van berekening. Meestal wordt dit soort geweld ook wel instrumenteel geweld genoemd. Gestoord gedrag Dan heb je te maken met daders die psychologische en/of psychiatrische problemen hebben. Vaak heb je dan ook te maken met uit de hand gelopen alcohol en drugsgebruik. Deze daders worden bij rechtspraak regelmatig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Komt zinloos geweld ook in het buitenland voor? Ja zinloos geweld komt ook in het buitenland voor. Maar daar hebben ze niet het woord: zinloos geweld. Ze gebruiken daar het woord: geweld op straat. In Amerika is dodelijk geweld onder jongeren in sommige wijken en scholen heel gewoon. Ook in de krottenwijken van Zuid Afrika komt veel geweld voor. Dat komt omdat er weinig goede banen en huizen zijn. De jongeren reageren zich af op andere jongeren en dan krijg je geweld. Hoe kun je zinloos geweld bestrijden? Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe je zinloos geweld kan bestrijden: - Meer en betere voorlichting over het effect dat geweld op televisie en computerspelletjes op kinderen kan hebben. - Ook moet men beter bij nadenken wat het effect kan zijn van alcohol zonder of met combinatie met de pillen of drugs. - Kinderen moeten van jongs af aan leren delen, voor elkaar opkomen, naar elkaar luisteren, begrip krijgen over het feit dat niet iedereen hetzelfde is, begrip krijgen over de minder leuke dingen in het leven zoals armoede, ziektes, het effect van pesten. - Psychische begeleiding. Het moet makkelijker verplicht te stellen zijn en goedkoper worden. - Het is goed als er meer zichtbaar blauw(politie) komt. Nederland moet geen politiestaat worden, want ook dat kan weer agressie opwekken. De straffen zouden verzwaard kunnen worden, dat de dader laat zien dat diegene ermee moet ophouden. Er zijn een aantal organisaties die acties die actie houden tegen

zinloos geweld. Een aantal zijn: - actiecomité kunst tegen geweld - actiefront tegen zinloos geweld - stichting tegen zinloos geweld (logo lieveheersbeestje) - stichting kappen nou (opgericht naar aanleiding van de dood van Joes kloppenburg slachtoffer van zinloos geweld) - stichting meld geweld - stichting dag tegen geweld - stichting This is the limit
en er zijn er nog veel meer Wat is Jeugdcriminaliteit? Bij jeugdcriminaliteit gaat het vaak om pubers die de waarden overschrijden. Dit komt door de neiging om te experimenteren met het verleggen van je grenzen, maar ook ernstigere vormen van crimineel gedrag behoren tot jeugdcriminaliteit. Het aantal minderjarigen dat in aanraking kwam met de politie bereikte in 1996 een hoogte punt. Van 1997 tot 1998 daalde dat aantal iets totdat het in 1999 weer een klein stukje toenam. Het grootste deel van de daders worden door minder jarigen gepleegd door kinderen van de leeftijden 9 tot 11 jaar, waarvan het grootste deel jongens zijn. Er worden een aantal maatregelen gemaakt om jeugdcriminaliteit te verminderen: - Twaalfminnersproblematiek: Het openbaar ministerie heeft in samenwerking met het ministerie van justitie, de raad van kinderbescherming en bureau halt een zogenaamde stop-reactie op touw gezet. Dit houdt in dat als kinderen onder de twaalf met criminaliteit te maken krijgen en er zijn geen ernstige oorzaken van zoals mishandeling en/of seksueel misbruik.Dan worden ze door bureau behandelt. Als er wel een ernstige oorzaak is worden ze door de raad van kinderbescherming behandelt. De zogenaamde stop-reactie kan alleen worden uitgevoerd met toestemming van de ouders. - Opvoedingsondersteuning: dit woord zegt het eigenlijk al, ouders worden al dan niet gedwongen om te worden begeleid en te worden geadviseerd bij het opvoeden van hun kind als hier problemen mee zijn. Wat zijn regels om zinloos geweld te voorkomen? Je bent als toeschouwer geneigd weg te lopen of net te doen alsof je het niet ziet. Dat is een begrijpelijke reactie. Je wilt jezelf in veiligheid brengen. Zie 10 tips hieronder. 1. Breng jezelf niet in gevaar. Duik nooit zomaar in een groep vechtende mensen
2. Neem nooit wapens mee wanneer je uitgaat. 3. Wanneer jezelf in nood zit, kun je beter ‘brand’ roepen dan ‘help’. 4. Laat slachtoffers nooit in de steek. Help hen door met een GSM direct 112 te bellen. 5. Wanneer je zelf geen GSM hebt, spreek dan andere omstanders hierop aan. Zoek steun en laat zien dat je iets wilt doen. 6. Roep van een afstand zo hard als je kan: ‘Daar komt de politie’! 7. Maak oogcontact met het slachtoffer, laat zien dat je er bent. Ga naar het slachtoffer toe als de belager weg is. 8. Onthoud het signalement of het nummerbord van de dader. 9. Doe altijd aangifte bij de politie.

REACTIES

M.

M.

goede spreekbeurt genoeg informatie

19 jaar geleden

R.

R.

he vet man als ik wat nodig heb kom ik weer naar scholieren.nl ik zal je laten weten wat ik voor punt had over zinloosgeweld!!!
gr rafael

19 jaar geleden

G.

G.

EEy man
mooie werkstuk man ik kan hem goed gebruiken man

18 jaar geleden

J.

J.

EEy man ik kan hem goed gebruiken man goed gedaan man succes nog man beterschap man.

11 jaar geleden

J.

J.

veel informatie.

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.